GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR ( C ) CETVELİ
GELİRİN KODU
I
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
II
03
03
03
03
03
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
GELİRİN ÇEŞİDİ
III IV
09
09
09
09
51
52
53
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
99
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
02
04
99
02
03
04
05
06
07
10
11
13
28
36
39
40
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Vergi Gelirleri
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri
Eğlence Vergisi
Yangın Sigortası Vergisi
İlan ve Reklam Vergisi
Harçlar
Diğer Harçlar
Bina İnşaat Harcı
Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı
İşgal Harcı
İşyeri Açma İzni Harcı
Kaynak Suları Harcı
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
Tellallık Harcı
Toptancı Hali Resmi
Yapı Kullanma İzni Harcı
Diğer Harçlar
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
Mal Satış Gelirleri
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri
Diğer Değerli Kağıt Bedelleri
Diğer Mal Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
Muayene, denetim ve kontrol ücretleri
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri
Kurs Toplantı, Seminer, Eğitim vb.Faaliyet Gelirleri
Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri
Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri
Kalite Kontrol Hizmet Gelirleri
Sportif Faaliyet Gelirleri
İlan ve Reklam Gelirleri
Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri
Sergi ve Fuar Gelirleri
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
İhale İlan Yayın Geliri
Otopark İşletmesi Gelirleri
Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler
Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler
Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler
2464 S.K.40-44.mad.
2464 S.K.12-16.mad.
2464 S.K. Ek Madde 1-6
2464 S.K. 72-75 mad.
2464 S.K. 52-57 mad.
2464 S.K. 81. mad.
2464 S.K. 63-66 mad.
2464 S.K. 76-78 mad.
2464 S.K. 58-62 mad.
2464 S.K. 67-71. mad.
80 S.K. 6. mad.
2464 S.K. 80,84.mad.
2464 S.K. 80-84.mad.
2464 S.K. 97. Mad.
2464 S.K. 97. Mad.
2464 S.K. 97. Mad.
2464 S.K. 97. Mad.
4734 SK. 28. Mad.
5216 S.K. 23.Mad.f fıkrası
2464 S.K. 97. Mad.
2464 S.K. 97. Mad.
2464 S.K. 97. Mad.
2464 S.K. 97. Mad.
2464 S.K. 97. Mad.
2464 S.K. 97. Mad.
2464 S.K. 97. Mad.
2464 S.K. 97. Mad.
2464 S.K. 97. Mad.
2464 S.K. 97. Mad.
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
02
05
99 Diğer hizmet gelirleri
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri
Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri
02 İştirak Gelirleri
03 Yeniden Değerlendirme Farkları
99 Diğer Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri
Kurumlar Hasılatı
Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı
51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı
52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı
53 Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı
54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı
55 Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı
56 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı
57 Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı
58 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı
59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı
60 Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı
Diğer Kurumlar Hasılatı
99 Diğer Kurumlar Hasılatı
Kurumlar Karları
Mahalli İdareler
03
05
05
51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
09
09
09
05
05
05
05
05
05
05
05
05
09
09
52
53
54
55
56
57
58
59
60
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
09
09
01
01
01
01
01
01
01
02
02
09
09
01
01
01
01
02
02
02
02
99
01
02
03
04
05
99
01
99
01
02
99
01
02
99
Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları
Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları
Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları
Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları
Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları
Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları
Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları
Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları
Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları
Diğer kurumlar karları
Diğer kurumlar karları
Kira Gelirleri
Taşınmaz Kiraları
Lojman Kira Gelirleri
Ecrimisil Gelirleri
Sosyal Tesis Kira Gelirleri
Spor Tesisi Kira Gelirleri
Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Taşınır Kiraları
Taşınır Kira Gelirleri
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Diğer Gelirler
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
Cari
AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar
Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar
Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar
Sermaye
AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar
Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar
Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar
2464 S.K. 97. Mad.
5216 S.K. 23. Mad. h fıkrası
5216 S.K. 23. Mad. h fıkrası
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan
Bağış ve Yardımlar
Cari
Hazine yardımı
Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan
Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan
Sermaye
Hazine yardımı
Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan
Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan
Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
Cari
Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve
Yardımlar
Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar
Sermaye
Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve
Yardımlar
Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar
04
02
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
01
01
01
01
02
02
02
02
02
04
03
01
01
04
04
04
03
03
03
01
01
02
02
03
04
03
02
01
04
04
03
03
02
02
02
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
01
01
01
02
02
02
04
05
01
04
05
01
04 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
01
01
02
02
02
04
05
02
05 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
Sermaye
01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
02 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje
03
Yardımları
04
05
02
04 Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
02
02
05 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
Diğer Gelirler
Faiz Gelirleri
Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri
01 Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri
Takipteki Kurum Alacakları Faizleri
01 Takipteki Kurum Alacakları Faizleri
Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri
01 Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri
Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
51
99
01
51
52
99
01
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
01
01
01
03
03
04
04
05
05
08
08
5216 S.K. 23. Mad. i fıkrası
5216 S.K. 23. Mad. n fıkrası
Cari
01 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
02 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
Sermaye
01 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
02 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
Proje Yardımları
Cari
01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
02 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje
03
Yardımları
5216 S.K. 23. Mad. h fıkrası
213 S.K.112.Mad.
Diğer Faizler
01 Kişilerden Alacaklar Faizleri
03 Mevduat Faizleri
99 Diğer Faizler
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar
51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar
52 Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar
Yönetim Giderlerine Katılma Payları
Mahalli İdarelerden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma
05
Payları
05
05
05
05
05
05
05
05
05
01
01
01
01
02
02
02
02
02
09
09
09
09
05
02
03
05
02
03
05
05
05
05
05
05
05
05
02
02
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04
08
08
08
05
02
08
53
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
08
09
09
99
05
03
09
02
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
03
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
99
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
03
05
06
07
11
51
99
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
03
02
02
04
04
04
04
04
09
09
01
01
02
02
03
03
2380 S.K., 5216 S.K. 23 a-b
2464 S.K. mük. 44. mad.
99 Diğerlerinden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları
51
52
53
99
51
52
99
99
01
02
03
99
01
01
01
01
Kamu Harcamalarına Katılma Payları
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
Yol Harcamalarına Katılma Payı
Diğer Harcamalara Katılma Payları
Mahalli İdarelere Ait Paylar
Maden İşletmelerinden Alınan Paylar
Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar
Ortak Altyapı Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar Tarafından
Paylar
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar
Diğer Paylar
Diğer Paylar
Para Cezaları
İdari Para Cezaları
Diğer İdari Para Cezaları
Vergi Cezaları
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları
Vergi Barışı TEFE Tutarı
Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı
Diğer Vergi Cezaları
Diğer Para Cezaları
Düşük Olan Değerleme Tutarları
Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak
Gecikme Zamları
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları
Diğer Çeşitli Gelirler
Diğer Çeşitli Gelirler
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
Para Farkları
Kişilerden Alacaklar
Afetlerde Kullanılacak Gelirler
Mera Gelirleri
Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
Sermaye Gelirleri
Taşınmaz Satış Gelirleri
Lojman Satış Gelirleri
Lojman Satış Gelirleri
Sosyal Tesis Satış Gelirleri
Sosyal Tesis Satış Gelirleri
Diğer Bina Satış Gelirleri
Diğer Bina Satış Gelirleri
2464 S.K. 87. mad.
2464 S.K. 88. mad.
2464 S.K. 86. mad.
2464 S.K. Mkerrer 97. mad.
2464 S.K.Mükerrer 97. mad.
5216 S.K 8. mad.
5326 S.K., 2872 S.K.
6183 S.K. 51. Mad.
213 S.K. 344, 352. Mad.
5216 S.K. 23. Mad. l fıkrası
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
09
09
09
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
04
05
05
09
09
01
01
02
02
03
03
09
09
01
01
02
02
03
03
04
04
09
09
09
09
05
05
05
05
05
05
09
09
09
09
09
09
09
Arazi Satışı
01 Arazi Satışı
Arsa Satışı
01 Arsa Satışı
Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri
99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri
Taşınır Satış Gelirleri
Taşınır Satış Gelirleri
01 Taşınır Satış Gelirleri
Taşıt Satış Gelirleri
01 Taşıt Satış Gelirleri
Stok Satış Gelirleri
01 Stok Satış Gelirleri
Diğer Taşınır Satış Gelirleri
99 Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri
Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
Tahvil Senet ve Bonolar
01 Tahvil Senet ve Bonolar
Altın
01 Altın
Altın Dışındaki Kıymetli Madenler
01 Altın Dışındaki Kıymetli Madenler
Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar
01 Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar
Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar
99 Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar
Diğer Sermaye Satış Gelirleri
Diğer Sermaye Satış Gelirleri
99 Diğer Çeşitli Sermaye Satış Gelirleri
Alacaklardan Tahsilat
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat
Mahalli İdarelerden
01 İl Özel İdarelerden
02 Belediyelerden
03 Köylerden
04 Mahalli İdare Birliklerinden
05 Bağlı İdarelerden
Diğer Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat
01 Dernek, Birlik, Kurum,Sandık vb. Kuruluşlardan
03 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından
04 Kamu Ortaklıklarından
05 Özel Teşebbüslerden
06 Hane Halklarından
99 Diğerlerinden
5216 S.K. 23. Mad. l fıkrası
Download

I II III IV 2464 S.K.40-44.mad. 2464 S.K.12