ENCÜMEN AYLIK FAALİYET RAPORU
Belediye encümenimiz, Belediye Başkanının Başkanlığında; 5393 sayılı Belediye
Kanununun 33. maddesince, 2014 Haziran Ayı içerisinde 4 oturum gerçekleştirerek
46 adet gündem maddesini görüşüp oybirliği ile karara bağlamıştır.
Haziran Ayı Encümen Kararlarının Dağılımı:
Müdürlük
:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Ruhsat Müdürlüğü
Teklif
Sayısı
:
2
2
2
1
1
30
1
1
2
1
1
1
1
Gündem
Konusu
:
3194 Sy.İmar Kanunu 15 ve 16. Mad.
3194 Sy. İmar Kanunu 42. Mad.
3194 Sy. İmar Kanunu 32. Mad.
İhale gün tespiti.
Yer Talebi.
2886 Sy. Kanun 45.madde (Kiralama).
Pazar yeri talebi.
Pazar yeri iptali.
İdari Para Cezası
3194 Sy. İmar Kanunu 17. Mad.
3194 Sy. İmar Kanunu 39. Mad.
Asker Ailesi Maaşı.
5259 Sy. Kanun Para Cezası.
Ufuk AKIN
: Encümen Başkanı
Cengiz AYDIN
: Üye
Halil Muharrem GÖK : Üye
Derya DÜNDAR
: Yazı İşleri Müdür V.
M.Aylin SEZER
: Mali Hizmetler Müd. V.
4207 Sayılı Yasa :Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun.
5326 Sayılı Kanun:Emre Aykırı Davranış.
5259 Sayılı Kanun: Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6. Maddesi ( Para Cezası )
3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Mad.: Kaçak Yapı Para Cezası.
3194 Sayılı İmar Kanunu 32. Mad.: Kaçak Yapı Yıkım Cezası
3194 Sayılı İmar Kanunu 33. Mad.: Muvakkat yapı hk.
3194 Sayılı İmar Kanunu 39. Mad.: Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar hk.
3194 Sayılı İmar Kanunu 11.14.15.16.17. Mad.
28351 Sayılı Yönetmelik 11. ve 27. Mad.: Pazar yeri tahsis ve tahsis iptalleri.
28351 Sayılı Yönetmelik 6 Mad. 2. fıkra : Satış yeri standartı.
Pazar Yeri Talebi Meclis Kararı 05.10.2012 tarih ve 68 nolu 8 mad.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde ( Taşınmaz Satışı ve Kiralanması )
9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 33.Madde ( Umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri )
4109 Sayılı Kanun : Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım hk.
2942 Sayılı Kanun 6. madde ( Kamulaştırma )
5393 Sayılı Kanun 75.madde ( d) bendi (Belediyeye ait taşınmazın bedelli olarak kamu kurum ve
kuruluşlarına devredilmesi veya kira verilmesi )
Download

haziran encümen faaliyet raporu