1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.13
Adı :
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
1
Ay :
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
Cari Yıl (N)
27.804.702,46
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
830
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
830
830
01
03
İŞÇİLER
38.174,76
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
49.187,75
830
830
01
05
Diğer Personel
830
830
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
830
830
02
03
İşçiler
02
04
Geçici Personel
10.350,16
830
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
548.017,64
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
526.915,24
830
830
03
03
Yolluklar
03
05
Hizmet Alımları
PERSONEL GİDERLERİ
23.147.400,43
22.547.108,05
416.846,99
96.082,88
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
4.027.862,44
62.574,30
8.497,49
1.254,95
19.847,45
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
04/03/2015 02:07
4.109.284,39
27.804.702,46
Sayfa 1 / 1
Download

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu