T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
Kurum Kodu :40.9
Fonksiyon Kodları
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
04
Temel Araştırma Hizmetleri
01
04
02
01
04
02
00
2015
Ay :
1
Cari Yıl (N)
71.487,91
71.487,91
Sosyal ve beşeri bilimler konusundaki temel araştırma
hizmetleri
71.487,91
Sosyal ve beşeri bilimler konusundaki temel araştırma
hizmetleri
71.487,91
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
26/03/2015 09:32
Yılı:
71.487,91
Sayfa 1 / 1
Download

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması