T.C. Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :
38.2
Finans
Kodu
2
Adı :ANKARA ÜNİVERSİTESİ
FİNANSAL AYIRIM
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
TOPLAM :
18/03/2015 16:14
Yılı:
2015
Ay :
1
Cari Yıl (N)
56.131.006,49
56.131.006,49
Sayfa 1 / 1
Download

1.8.bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu