T.C. Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :
7.76
Finans
Kodu
1
Adı :MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
FİNANSAL AYIRIM
GENEL BÜTÇELİ İDARELER
TOPLAM :
24/03/2015 09:37
Yılı:
2015
Ay :
2
Cari Yıl (N)
3.458.558,81
3.458.558,81
Sayfa 1 / 1
Download

Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırma Tablosu