T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
Kurum Kodu :7.76
Fonksiyon Kodları
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
01
Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali
İşler, Dışişleri Hizmetleri
01
01
01
01
01
01
00
2015
Ay :
2
Cari Yıl (N)
3.458.558,81
3.458.558,81
Yasama ve yürütme organları hizmetleri
3.458.558,81
Yasama ve yürütme organları hizmetleri
3.458.558,81
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
24/03/2015 09:36
Yılı:
3.458.558,81
Sayfa 1 / 1
Download

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu