T.C. Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :
38.6
Finans
Kodu
2
Adı :İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FİNANSAL AYIRIM
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
TOPLAM :
27/02/2015 14:43
Yılı:
2015
Ay :
1
Cari Yıl (N)
75.066.319,79
75.066.319,79
Sayfa 1 / 1
Download

1.8.bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu