T.C. Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :
38.71
Finans
Kodu
2
Adı :AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
FİNANSAL AYIRIM
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
TOPLAM :
04/03/2015 10:30
Yılı:
2015
Ay :
1
Cari Yıl (N)
4.213.737,75
4.213.737,75
Sayfa 1 / 1
Download

1.8.bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu