T.C. Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :
8.0
Finans
Kodu
1
Adı :ADALET BAKANLIĞI
FİNANSAL AYIRIM
GENEL BÜTÇELİ İDARELER
TOPLAM :
27/03/2015 11:00
Yılı:
2015
Ay :
2
Cari Yıl (N)
1.548.365.905,81
1.548.365.905,81
Sayfa 1 / 1
Download

1.8.bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu