T.C. Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :
24.0
Finans
Kodu
1
Adı :AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
FİNANSAL AYIRIM
GENEL BÜTÇELİ İDARELER
TOPLAM :
27/02/2015 14:12
Yılı:
2015
Ay :
1
Cari Yıl (N)
1.079.909.439,98
1.079.909.439,98
Sayfa 1 / 1
Download

1.8.bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu