T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.83
Fonksiyon Kodları
01
Adı :BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
03
01
03
01
01
03
01
01
03
02
01
03
02
01
03
09
01
03
09
01
03
09
Genel Hizmetler
00
00
03
01
04
03
01
04
02
00
08
02
00
1.105.138,89
490.015,42
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
490.015,42
00
Diğer genel hizmetler
7.468.054,02
06
Taşınmaz Mal Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler
00
00
04
01
09
04
01
09
04
09
04
09
1.586.411,92
1.586.411,92
Kurumsal güvenlik hizmetleri
1.586.411,92
Kültür hizmetleri
EĞİTİM HİZMETLERİ
09
150.751,69
1.586.411,92
Kurumsal güvenlik hizmetleri
Kültür hizmetleri
09
04
9.213.960,02
Genel planlama ve istatistik hizmetleri
Kültür hizmetleri
09
9.213.960,02
Genel personel hizmetleri
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
08
Cari Yıl (N)
7.618.805,71
08
02
11
1.105.138,89
Güvenlik Hizmetleri
08
Ay :
Genel personel hizmetleri
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
01
2015
Diğer genel hizmetler
03
03
Yılı:
Yükseköğretim Hizmetleri
563.733,12
563.733,12
563.733,12
563.733,12
75.275.099,32
71.083.894,32
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
69.402.649,85
00
Üniversiteler ve yükseköğretim hizmeti veren kurumlar
67.887.434,97
01
07
İkinci Öğretim Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler
01
09
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri İle Yürütülecek Hizmetler
04
01
14
Uzaktan Öğretim Gelirleri ile Yürütülecek Hizmetler
09
04
02
09
04
02
09
04
02
09
06
09
06
1.477.847,29
32.932,58
4.435,01
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
1.681.244,47
00
Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri
1.535.983,85
20
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
Eğitime yardımcı hizmetler
00
23/12/2015 14:00
Eğitime yardımcı hizmetler
145.260,62
3.809.702,27
3.809.702,27
Sayfa 1 / 2
T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :38.83
Fonksiyon Kodları
Adı :BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Yılı:
2015
Ay :
11
Cari Yıl (N)
09
06
00
00
Eğitime yardımcı hizmetler
1.059.621,80
09
06
00
03
Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Giderler
1.251.302,73
09
06
00
07
Diğer Giderler
1.498.777,74
09
08
Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
251.200,00
09
08
08
09
08
08
09
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
Eğitime ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
251.200,00
00
Eğitime ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri
235.000,00
01
Bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri
Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
16.200,00
130.302,73
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
130.302,73
00
Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
57.717,81
03
İç denetim hizmetleri
72.584,92
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
23/12/2015 14:00
86.639.204,38
Sayfa 2 / 2
Download

1.7 bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu