TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :15.0
Adı :
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
830
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
316.915.403,29
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
830
01
01
Memurlar
01
02
Sözleşmeli Personel
830
830
01
03
İşçiler
8.066.733,44
01
04
Geçici Personel
1.540.048,66
830
830
01
05
Diğer Personel
830
830
02
01
Memurlar
02
02
Sözleşmeli Personel
830
830
02
03
İşçiler
02
04
Geçici Personel
830
830
02
05
Diğer Personel
830
830
03
830
830
830
830
Personel Giderleri
220.137.637,00
210.417.745,62
86.390,13
26.719,15
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
02
52.797.878,40
44.913.157,83
93.568,00
7.534.139,52
252.479,87
4.533,18
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
14.402.593,71
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
6.105.720,14
03
03
Yolluklar
2.431.879,71
03
04
Görev Giderleri
681.473,89
03
05
Hizmet Alımları
4.093.452,16
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
130.969,97
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
942.633,06
830
830
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
830
830
05
830
830
06
01
Mamul Mal Alımları
06
04
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması
830
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06
09
Diğer Sermaye Giderleri
03
Cari Transferler
05
03
06
16.464,78
2.678.906,12
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
2.678.906,12
Sermaye Giderleri
26.898.388,06
4.615,57
400.000,00
24.864.531,34
1.629.241,15
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
24/03/2015 09:35
316.915.403,29
Sayfa 1 / 1
Download

TABLO 1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK