TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.13
Ekonomik
Kodlar
830
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ay:
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
27.804.702,46
GİDERLER HESABI
23.147.400,43
800 03
22.547.108,05
800 03
416.846,99
38.174,76
800 03
800 03
GEÇİCİ PERSONEL
49.187,75
800 04
Diğer Personel
96.082,88
830
01
830
01
01
MEMURLAR
830
830
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
830
830
01
04
01
05
830
02
830
02
01
Memurlar
830
830
02
02
Sözleşmeli Personel
02
03
İşçiler
830
830
02
04
Geçici Personel
10.350,16
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
548.017,64
830
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
526.915,24
03
03
Yolluklar
830
03
05
Hizmet Alımları
PERSONEL GİDERLERİ
4.109.284,39
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03
800
4.027.862,44
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
39.719.563,91
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
468.914,71
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
197.089,06
06
Kira Gelirleri
271.825,62
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
02
800 05
0,03
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
38.213.060,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış
ve
38.213.060,00
Diğer Gelirler
62.574,30
800 05
01
Faiz Gelirleri
8.497,49
800 05
800 05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
09
Diğer Çeşitli Gelirler
1.037.589,20
96.981,31
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
882.056,89
58.551,00
39.719.563,91
1.254,95
19.847,45
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
04/03/2015 02:03
800 04
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
(A- D):
27.804.702,46
39.719.563,91
-11.914.861,45
Sayfa 1 / 1
Download

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu