TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
15
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
1
0
2
1
1 MEMURLAR
0,00
0,00
0,00
165.067,80
0,00
165.067,80
165.067,80
1
3
1
0
2
2
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
29.689,29
0,00
29.689,29
29.689,29
1
3
1
0
2
3
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
1
3
1
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
880,00
0,00
880,00
0,00
0,00
0,00
1
3
1
0
2
3
5 Hizmet Alımları
640,00
0,00
640,00
0,00
0,00
0,00
1
3
1
0
2
3
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
1
3
2
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 MEMURLAR
0,00
0,00
0,00
70.884,92
0,00
70.884,92
70.884,92
1
3
2
0
2
2
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
11.811,30
0,00
11.811,30
11.811,30
1
3
2
0
2
3
1.280,00
0,00
1.280,00
0,00
0,00
0,00
1
3
2
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1
3
2
0
2
3
5 Hizmet Alımları
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
1
3
2
0
2
3
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 MEMURLAR
0,00
0,00
0,00
1.199.868,32
0,00
1.199.868,32
1.199.868,32
1
3
9
0
2
2
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
212.846,94
0,00
212.846,94
212.846,94
1
3
9
0
2
3
43.040,00
0,00
43.040,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
2.880,00
0,00
2.880,00
912,59
0,00
912,59
1
3
9
0
2
3
4 Görev Giderleri
2.320,00
0,00
2.320,00
0,00
0,00
0,00
04/03/2015 15:58
Sayfa 1 / 6
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
15
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
1
3
9
0
2
3
5 Hizmet Alımları
1
3
9
0
2
3
1
3
9
0
2
5
2
2
0
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
3 Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
1 MEMURLAR
2
2
0
0
2
2
1 Memurlar
2
2
0
0
2
3
2
2
0
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
2
2
0
0
2
3
2
2
0
0
2
3
3
1
4
0
2
3
1
4
0
3
1
4
3
1
3
3
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
97.040,00
0,00
97.040,00
349,20
0,00
349,20
4.400,00
0,00
4.400,00
1.065,94
0,00
1.065,94
0,00
0,00
0,00
1.195,78
0,00
1.195,78
1.195,78
0,00
0,00
0,00
4.970,57
0,00
4.970,57
4.970,57
0,00
0,00
0,00
996,88
0,00
996,88
996,88
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
5 Hizmet Alımları
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 MEMURLAR
0,00
0,00
0,00
354.181,98
0,00
354.181,98
354.181,98
2
2
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
72.284,23
0,00
72.284,23
72.284,23
0
2
3
2.720,00
0,00
2.720,00
0,00
0,00
0,00
4
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1.360,00
0,00
1.360,00
0,00
0,00
0,00
1
4
0
2
3
5 Hizmet Alımları
168.160,00
0,00
168.160,00
0,00
0,00
0,00
1
4
0
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
04/03/2015 15:58
Sayfa 2 / 6
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
15
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
3
1
0
2
1
1 MEMURLAR
0,00
0,00
0,00
2.873.118,94
0,00
2.873.118,94
2.873.118,94
7
3
1
0
2
1
0,00
0,00
0,00
101.783,82
0,00
101.783,82
101.783,82
7
3
1
0
2
2
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
770.359,89
0,00
770.359,89
770.359,89
7
3
1
0
2
2
0,00
0,00
0,00
20.431,69
0,00
20.431,69
20.431,69
7
3
1
0
2
3
22.000,00
0,00
22.000,00
19.488,54
0,00
19.488,54
7
3
1
0
2
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
7
3
1
0
2
3
5 Hizmet Alımları
3.280,00
0,00
3.280,00
0,00
0,00
0,00
8
2
0
0
2
1
1 MEMURLAR
0,00
0,00
0,00
91.871,13
0,00
91.871,13
91.871,13
8
2
0
0
2
2
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
16.268,58
0,00
16.268,58
16.268,58
8
2
0
0
2
3
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
8
2
0
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
720,00
0,00
720,00
0,00
0,00
0,00
8
2
0
0
2
3
5 Hizmet Alımları
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
8
2
0
0
2
3
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 MEMURLAR
9
4
1
0
2
1
9
4
1
0
2
9
4
1
0
9
4
1
9
4
1
0,00
0,00
0,00
16.594.004,05
0,00
16.594.004,05
16.594.004,05
0,00
0,00
0,00
113.595,78
0,00
113.595,78
113.595,78
1
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
3 İŞÇİLER
0,00
0,00
0,00
48.842,06
0,00
48.842,06
48.842,06
2
1
5 Diğer Personel
0,00
0,00
0,00
77.117,70
0,00
77.117,70
77.117,70
0
2
2
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
2.882.746,76
0,00
2.882.746,76
2.882.746,76
0
2
2
2 Sözleşmeli
Personel
0,00
0,00
0,00
23.287,14
0,00
23.287,14
23.287,14
04/03/2015 15:58
Sayfa 3 / 6
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
15
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
9
4
1
0
2
2
3 İşçiler
0,00
0,00
0,00
10.845,18
0,00
10.845,18
10.845,18
9
4
1
0
2
2
5 Diğer Personel
0,00
0,00
0,00
2.409,50
0,00
2.409,50
2.409,50
9
4
1
0
2
3
1.622.320,00
0,00
1.622.320,00
1.223.007,53
0,00
1.223.007,53
9
4
1
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9
4
1
0
2
3
5 Hizmet Alımları
9
4
1
0
2
3
9
4
1
0
2
99
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
0
9
4
1
7
2
1
1 MEMURLAR
9
4
1
13
2
1
9
4
2
0
2
9
4
2
0
9
4
2
0
9
4
2
9
4
2
9
4
9
9
9
65.200,00
0,00
65.200,00
7.744,63
0,00
7.744,63
591.120,00
0,00
591.120,00
68.087,47
0,00
68.087,47
13.520,00
0,00
13.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.959,23
0,00
54.959,23
54.959,23
1 MEMURLAR
0,00
0,00
0,00
330,00
0,00
330,00
330,00
1
1 MEMURLAR
0,00
0,00
0,00
1.690.436,98
0,00
1.690.436,98
1.690.436,98
2
2
1 Memurlar
195.864,13
2
3
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
0
2
3
5 Hizmet Alımları
2
0
2
3
6
0
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 MEMURLAR
6
0
0
2
2
1 Memurlar
6
0
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
04/03/2015 15:58
0,00
0,00
0,00
195.864,13
0,00
195.864,13
2.080,00
0,00
2.080,00
0,00
0,00
0,00
5.360,00
0,00
5.360,00
1.200,00
0,00
1.200,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
1.120,00
0,00
1.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204.702,99
0,00
204.702,99
204.702,99
0,00
0,00
0,00
37.419,44
0,00
37.419,44
37.419,44
960,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
Sayfa 4 / 6
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
15
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
9
6
0
0
2
3
3 Yolluklar
9
6
0
0
2
3
9
6
0
0
2
3
9
6
0
3
2
3
9
6
0
4
2
3
9
6
0
4
2
3
9
6
0
6
2
3
9
6
0
6
2
9
6
0
6
9
6
0
9
6
0
9
6
9
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.040,00
0,00
1.040,00
277,29
0,00
277,29
5 Hizmet Alımları
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
5 Hizmet Alımları
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.360,12
0,00
6.360,12
6.360,12
10.000,00
0,00
10.000,00
26.095,79
0,00
26.095,79
16.095,79
0,00
0,00
0,00
3.305,75
0,00
3.305,75
3.305,75
0,00
0,00
0,00
873,15
0,00
873,15
873,15
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
0,00
0,00
0,00
2.173,42
0,00
2.173,42
2.173,42
2
3
5 Hizmet Alımları
0,00
0,00
0,00
33,50
0,00
33,50
33,50
7
2
1
1 MEMURLAR
1.050,00
0,00
1.050,00
424.920,31
0,00
424.920,31
423.870,31
7
2
1
0,00
0,00
0,00
3.217,83
0,00
3.217,83
3.217,83
0
7
2
1
0,00
0,00
0,00
63.474,50
0,00
63.474,50
63.474,50
6
0
7
2
2
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
4 GEÇİCİ
PERSONEL
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
55.763,87
0,00
55.763,87
55.763,87
9
6
0
7
2
2
0,00
0,00
0,00
499,05
0,00
499,05
499,05
9
6
0
7
2
2
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
0,00
0,00
0,00
4.057,08
0,00
4.057,08
4.057,08
9
6
0
7
2
3
5.000,00
0,00
5.000,00
3.035,35
0,00
3.035,35
9
8
8
0
2
3
1.680,00
0,00
1.680,00
0,00
0,00
0,00
04/03/2015 15:58
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
2 Tüketime Yönelik
Sayfa 5 / 6
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
15
0
1
Kurum Adı
II
III IV
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
I
I
II
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
5 Diğer Personel
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.370,40
0,00
4.370,40
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
320,00
0,00
320,00
271,60
0,00
271,60
5.120,00
0,00
5.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.340,48
0,00
40.340,48
40.340,48
0,00
0,00
0,00
6.313,20
0,00
6.313,20
6.313,20
2.690.690,00
0,00
2.690.690,00
29.901.431,59
0,00
29.901.431,59
28.564.941,45
2.690.690,00
0,00
2.690.690,00
29.901.431,59
0,00
29.901.431,59
28.564.941,45
9
8
8
0
2
3
9
8
8
0
2
3
9
9
9
0
2
1
9
9
9
0
2
3
9
9
9
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9
9
9
0
2
3
5 Hizmet Alımları
9
9
9
0
2
3
9
9
9
3
2
1
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
1 MEMURLAR
9
9
9
3
2
2
1 Memurlar
T O P L A M (KKOD4) :
KURUM
04/03/2015 15:58
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
T O P L A MI :
4.370,40
Sayfa 6 / 6
Download

tablo 1.10 b ü t ç eg i derler i ve ö deneklertablosu