TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 15
0
0
2
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
7
9
9
0
1
1
1 Memurlar
7
9
9
0
1
1
5 Diğer Personel
7
9
9
0
1
2
1 Memurlar
7
9
9
0
1
3
7
9
9
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
7
9
9
0
1
3
7
9
9
0
1
3
7
9
9
0
1
3
7
9
9
19
1
7
9
9
19
7
9
9
7
9
7
9
:1
: ÖZEL KALEM
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.838.100,00
0,00
1.838.100,00
1.500.318,71
0,00
1.500.318,71
37.500,00
0,00
37.500,00
0,00
0,00
0,00
238.650,00
0,00
238.650,00
193.612,16
0,00
193.612,16
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
79.120,00
0,00
79.120,00
62.397,33
0,00
62.397,33
5 Hizmet Alımları
30.080,00
0,00
30.080,00
5.112,06
0,00
5.112,06
57.440,00
0,00
57.440,00
9.199,56
0,00
9.199,56
1.440,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
1
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
1 Memurlar
140.700,00
0,00
140.700,00
82.446,06
0,00
82.446,06
1
2
1 Memurlar
19.500,00
0,00
19.500,00
11.209,14
0,00
11.209,14
19
1
3
640,00
0,00
640,00
0,00
0,00
0,00
9
19
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
3.280,00
0,00
3.280,00
0,00
0,00
0,00
9
19
1
3
5 Hizmet Alımları
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
T O P L A M (KKOD4) :
2.448.610,00
0,00
1.864.295,02
0,00
1.864.295,02
Kurum Kodu : 15
05/03/2015 10:03
0
0
20
Kurum Adı
2.448.610,00
: DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Sayfa 1 / 12
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 15
0
0
20
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
9
9
0
1
1
1 Memurlar
472.500,00
0,00
472.500,00
244.273,29
0,00
244.273,29
7
9
9
0
1
2
1 Memurlar
92.850,00
0,00
92.850,00
47.235,03
0,00
47.235,03
7
9
9
0
1
3
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
7
9
9
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
43.840,00
0,00
43.840,00
4.592,27
0,00
4.592,27
7
9
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
59.360,00
0,00
59.360,00
28.283,93
0,00
28.283,93
7
9
9
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
674.630,00
0,00
324.384,52
0,00
324.384,52
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
1
0
4
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
1
3
9
0
1
1
1 Memurlar
1
3
9
0
1
1
1
3
9
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
1
3
9
0
1
1
4 Geçici Personel
1
3
9
0
1
1
1
3
9
0
1
2
1
3
9
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
05/03/2015 10:03
: YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
674.630,00
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.460.632,49
0,00
1.460.632,49
5.100,00
0,00
5.100,00
3.991,41
0,00
3.991,41
369.450,00
0,00
369.450,00
121.767,17
0,00
121.767,17
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
5 Diğer Personel
279.000,00
0,00
279.000,00
26.719,15
0,00
26.719,15
1 Memurlar
350.000,00
0,00
350.000,00
373.814,00
0,00
373.814,00
1.200,00
0,00
1.200,00
818,24
0,00
818,24
23.814,00
Sayfa 2 / 12
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 15
1
0
4
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
9
0
1
2
3 İşçiler
56.550,00
0,00
56.550,00
26.703,30
0,00
26.703,30
1
3
9
0
1
2
5 Diğer Personel
96.000,00
0,00
96.000,00
4.533,18
0,00
4.533,18
1
3
9
0
1
3
3.440,00
0,00
3.440,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
1
3
326.800,00
0,00
326.800,00
50.642,13
0,00
50.642,13
1
3
9
0
1
3
1 Üretime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
17.120,00
0,00
17.120,00
1.811,00
0,00
1.811,00
1
3
9
0
1
3
4 Görev Giderleri
1.360,00
0,00
1.360,00
701,22
0,00
701,22
1
3
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
1.227.360,00
0,00
1.227.360,00
191.486,89
0,00
191.486,89
1
3
9
0
1
3
51.760,00
0,00
51.760,00
3.127,00
0,00
3.127,00
1
3
9
0
1
3
9.520,00
0,00
9.520,00
2.764,39
0,00
2.764,39
3
1
4
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
5 Hizmet Alımları
351.200,00
0,00
351.200,00
0,00
0,00
0,00
7
4
0
0
1
1
0 Personel Giderleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
4
0
0
1
5
3 Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
715.000,00
0,00
715.000,00
296.292,48
0,00
296.292,48
5.362.360,00
0,00
5.362.360,00
2.565.804,05
0,00
2.565.804,05
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
05/03/2015 10:03
1
0
23
Kurum Adı
23.814,00
: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Sayfa 3 / 12
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ay
1
0
23
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
3
2
0
1
1
1 Memurlar
1
3
2
0
1
1
1
3
2
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
1
3
2
0
1
2
1
3
2
0
1
3
1
3
2
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
3
2
0
1
3
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
0,00
356.250,00
239.236,44
0,00
239.236,44
15.300,00
0,00
15.300,00
12.586,22
0,00
12.586,22
70.650,00
0,00
70.650,00
49.189,47
0,00
49.189,47
2.550,00
0,00
2.550,00
2.580,19
0,00
2.580,19
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
8.800,00
0,00
8.800,00
732,97
0,00
732,97
5 Hizmet Alımları
19.280,00
0,00
19.280,00
3.953,62
0,00
3.953,62
T O P L A M (KKOD4) :
475.230,00
0,00
475.230,00
308.278,91
0,00
308.278,91
1
0
24
Kurum Adı
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
30,19
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
9
0
1
1
1 Memurlar
223.350,00
0,00
223.350,00
177.546,28
0,00
177.546,28
1
3
9
0
1
2
1 Memurlar
51.000,00
0,00
51.000,00
39.810,60
0,00
39.810,60
1
3
9
0
1
3
7.520,00
0,00
7.520,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
5.200,00
0,00
5.200,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
1
3
4 Görev Giderleri
8.640,00
0,00
8.640,00
19.784,20
0,00
19.784,20
1
3
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
7.440,00
0,00
7.440,00
0,00
0,00
0,00
05/03/2015 10:03
30,19
: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
III IV
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
356.250,00
Kurum Kodu : 15
II
:1
: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 15
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
11.144,20
Sayfa 4 / 12
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ay
1
0
24
Kurum Adı
II
III IV
Yılı içinde
Alınan
I
I
II
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
4 Görev Giderleri
1
3
9
0
1
3
7
9
9
0
1
3
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
1
0
25
III IV
I
I
II
1
1
1
0
1
1
1 Memurlar
1
1
1
0
1
1
4 Geçici Personel
1
1
1
0
1
2
1 Memurlar
1
1
1
0
1
3
1
1
1
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
1
1
0
1
3
1
1
1
0
1
3
1
1
1
0
1
3
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
0,00
1.040,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
462.177,22
0,00
462.177,22
402.177,22
364.190,00
0,00
364.190,00
699.318,30
0,00
699.318,30
413.321,42
Kurum Adı
: BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
ÖDEME EMİRLERİ
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
42.150,00
0,00
42.150,00
28.720,86
0,00
28.720,86
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10.350,00
0,00
10.350,00
7.103,97
0,00
7.103,97
560,00
0,00
560,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
0,00
1.440,00
1.395,83
0,00
1.395,83
5 Hizmet Alımları
9.680,00
0,00
9.680,00
1.713,81
0,00
1.713,81
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
9.120,00
0,00
9.120,00
0,00
0,00
0,00
79.900,00
0,00
79.900,00
38.934,47
0,00
38.934,47
T O P L A M (KKOD4) :
05/03/2015 10:03
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
1.040,00
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
:1
: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 15
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Sayfa 5 / 12
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 15
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
ÖDEMELER
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
82.286.536,65
0,00
82.286.536,65
119.282.596,64
0,00
119.282.596,64
68.942,06
0,00
68.942,06
25.472,79
0,00
25.472,79
4.030.208,83
0,00
4.030.208,83
3.201.761,04
0,00
3.201.761,04
874.797,41
0,00
874.797,41
534.525,78
0,00
534.525,78
17.549.767,71
0,00
17.549.767,71
25.440.316,52
0,00
25.440.316,52
82.751,50
0,00
82.751,50
40.758,15
0,00
40.758,15
750.066,97
0,00
750.066,97
610.059,27
0,00
610.059,27
7
4
0
0
1
1
1 Memurlar
7
4
0
0
1
1
7
4
0
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
7
4
0
0
1
1
4 Geçici Personel
7
4
0
0
1
2
1 Memurlar
7
4
0
0
1
2
7
4
0
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
7
4
0
0
1
2
4 Geçici Personel
7
4
0
0
1
3
7
4
0
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
7
4
0
0
1
3
5 Hizmet Alımları
7
4
0
0
1
3
7
4
0
0
1
3
7
4
0
22
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
3 Yolluklar
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
05/03/2015 10:03
:1
: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
1
42
0
Yapılan
Tenkisler
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
36.996.059,99
7.890.548,81
137.143,77
0,00
137.143,77
100.513,02
0,00
100.513,02
2.213.280,00
0,00
2.213.280,00
535.412,57
0,00
535.412,57
820.000,00
0,00
820.000,00
526.843,11
0,00
526.843,11
239.119,99
0,00
239.119,99
74.065,72
0,00
74.065,72
5.254,00
0,00
5.254,00
0,00
0,00
0,00
9.334,00
0,00
9.334,00
0,00
0,00
0,00
34.120,88
0,00
34.120,88
263.474,00
0,00
263.474,00
229.353,12
109.101.323,77
0,00
150.635.798,61
0,00
150.635.798,61
45.115.961,92
Kurum Adı
109.101.323,77
: SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 6 / 12
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 15
1
42
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
9
9
0
1
1
1 Memurlar
642.900,00
0,00
642.900,00
814.499,66
0,00
814.499,66
171.599,66
7
9
9
0
1
2
1 Memurlar
135.600,00
0,00
135.600,00
141.148,40
0,00
141.148,40
5.548,40
7
9
9
0
1
3
32.000,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
7
9
9
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
57.200,00
0,00
57.200,00
18.429,48
0,00
18.429,48
7
9
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
86.880,00
0,00
86.880,00
8.670,82
0,00
8.670,82
7
9
9
0
1
3
11.200,00
0,00
11.200,00
0,00
0,00
0,00
7
9
9
0
1
3
8.880,00
0,00
8.880,00
0,00
0,00
0,00
7
9
9
0
1
5
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
3 Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
56.800,00
0,00
56.800,00
0,00
0,00
0,00
1.031.460,00
0,00
1.031.460,00
982.748,36
0,00
982.748,36
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
1
43
0
Kurum Adı
I
II
III IV
I
I
II
: ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
4
0
0
1
1
1 Memurlar
190.350,00
0,00
190.350,00
147.871,36
0,00
147.871,36
7
4
0
0
1
2
1 Memurlar
43.500,00
0,00
43.500,00
27.737,68
0,00
27.737,68
7
4
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
1.991.040,00
0,00
1.991.040,00
0,00
0,00
0,00
0
05/03/2015 10:03
177.148,06
Sayfa 7 / 12
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ay
1
43
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
7
4
0
0
1
3
3 Yolluklar
7
4
0
0
1
3
5 Hizmet Alımları
7
4
0
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
1
43
62
III IV
I
I
II
0
0
1
3
7
4
0
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
4 Görev Giderleri
7
4
0
0
1
3
5 Hizmet Alımları
7
4
0
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
T O P L A M (KKOD4) :
05/03/2015 10:03
44
0
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
0,00
22.720,00
14.095,03
0,00
14.095,03
181.200,00
0,00
181.200,00
14.874,65
0,00
14.874,65
7.840,00
0,00
7.840,00
0,00
0,00
0,00
2.436.650,00
0,00
204.578,72
0,00
204.578,72
Kurum Adı
Yılı içinde
Alınan
4
1
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
2.436.650,00
: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ (ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA)
ÖDEME EMİRLERİ
7
Kurum Kodu : 15
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
22.720,00
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
:1
: ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 15
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
4.883.000,00
0,00
4.883.000,00
0,00
0,00
0,00
33.500,00
0,00
33.500,00
0,00
0,00
0,00
208.933,00
0,00
208.933,00
0,00
0,00
0,00
1.332.000,00
0,00
1.332.000,00
0,00
0,00
0,00
6.457.433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kurum Adı
6.457.433,00
: SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 8 / 12
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 15
1
44
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
9
9
0
1
1
1 Memurlar
167.100,00
0,00
167.100,00
209.295,77
0,00
209.295,77
42.195,77
7
9
9
0
1
2
1 Memurlar
35.700,00
0,00
35.700,00
37.433,54
0,00
37.433,54
1.733,54
7
9
9
0
1
3
14.480,00
0,00
14.480,00
761,15
0,00
761,15
7
9
9
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
7
9
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
7
9
9
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
1
45
0
6.960,00
0,00
6.960,00
120,00
0,00
120,00
349.600,00
0,00
349.600,00
229.858,34
0,00
229.858,34
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
0,00
0,00
578.160,00
0,00
578.160,00
477.468,80
0,00
477.468,80
Kurum Adı
I
II
III IV
I
I
II
7
9
9
0
1
1
1 Memurlar
7
9
9
0
1
1
7
9
9
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
7
9
9
0
1
2
7
9
9
0
1
3
7
9
9
0
1
3
05/03/2015 10:03
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
: SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
Yılı içinde
Alınan
43.929,31
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
258.150,00
0,00
258.150,00
193.943,62
0,00
193.943,62
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
56.550,00
0,00
56.550,00
42.472,67
0,00
42.472,67
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
11.600,00
0,00
11.600,00
0,00
0,00
0,00
7.440,00
0,00
7.440,00
4.934,30
0,00
4.934,30
Sayfa 9 / 12
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 15
1
45
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
9
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
109.280,00
0,00
109.280,00
3.688,35
0,00
3.688,35
7
9
9
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
23.680,00
0,00
23.680,00
0,00
0,00
0,00
467.300,00
0,00
467.300,00
245.038,94
0,00
245.038,94
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
1
46
0
Kurum Adı
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
II
III IV
I
I
II
: SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
8
8
0
1
1
1 Memurlar
49.350,00
0,00
49.350,00
116.823,99
0,00
116.823,99
67.473,99
7
8
8
0
1
2
1 Memurlar
9.000,00
0,00
9.000,00
13.970,48
0,00
13.970,48
4.970,48
7
8
8
0
1
3
17.920,00
0,00
17.920,00
0,00
0,00
0,00
7
8
8
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
7
8
8
0
1
3
5 Hizmet Alımları
7
8
8
0
1
3
7
8
8
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
05/03/2015 10:03
1
47
0
9.840,00
0,00
9.840,00
0,00
0,00
0,00
336.560,00
0,00
336.560,00
72.835,37
0,00
72.835,37
10.640,00
0,00
10.640,00
0,00
0,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
0,00
0,00
435.950,00
0,00
435.950,00
203.629,84
0,00
203.629,84
Kurum Adı
72.444,47
: SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayfa 10 / 12
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 15
1
47
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
9
9
0
1
1
1 Memurlar
1.511.700,00
0,00
1.511.700,00
1.343.582,10
0,00
1.343.582,10
7
9
9
0
1
2
1 Memurlar
327.300,00
0,00
327.300,00
273.034,23
0,00
273.034,23
7
9
9
0
1
3
28.320,00
0,00
28.320,00
0,00
0,00
0,00
7
9
9
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
122.560,00
0,00
122.560,00
43.641,52
0,00
43.641,52
7
9
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
81.600,00
0,00
81.600,00
5.475,71
0,00
5.475,71
7
9
9
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
17.760,00
0,00
17.760,00
0,00
0,00
0,00
2.089.240,00
0,00
2.089.240,00
1.665.733,56
0,00
1.665.733,56
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 15
1
48
0
Kurum Adı
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
II
III IV
I
I
II
7
9
9
0
1
1
1 Memurlar
7
9
9
0
1
1
7
9
9
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
7
9
9
0
1
2
7
9
9
0
1
3
7
9
9
0
1
3
05/03/2015 10:03
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
: DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
318.750,00
0,00
318.750,00
337.484,00
0,00
337.484,00
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
52.950,00
0,00
52.950,00
50.431,22
0,00
50.431,22
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
14.080,00
0,00
14.080,00
11.605,56
0,00
11.605,56
111.600,00
0,00
111.600,00
6.073,63
0,00
6.073,63
18.734,00
Sayfa 11 / 12
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
15
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 15
1
48
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
7
9
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
7
9
9
0
1
3
7
9
9
0
1
3
7
9
9
0
1
5
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
6 Yurtdışına
Yapılan
Transferler
T O P L A M (KKOD4) :
KURUM
05/03/2015 10:03
T O P L A MI :
:1
: DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
99.920,00
0,00
99.920,00
5.049,35
0,00
5.049,35
257.600,00
0,00
257.600,00
2.866,00
0,00
2.866,00
11.760,00
0,00
11.760,00
0,00
0,00
0,00
1.565.360,00
0,00
1.565.360,00
0,00
0,00
0,00
2.432.470,00
0,00
2.432.470,00
413.509,76
0,00
413.509,76
18.734,00
134.434.906,77
0,00
134.434.906,77
160.629.521,86
0,00
160.629.521,86
45.865.383,37
Sayfa 12 / 12
Download

Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu