TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
0
0
2
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
10 7
0
0
1
1
1 Memurlar
10 7
0
0
1
1
10 7
0
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
5 Diğer Personel
10 7
0
0
1
2
1 Memurlar
10 7
0
0
1
2
10 7
0
0
1
3
10 7
0
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 7
0
0
1
3
10 7
0
0
1
3
10 7
0
0
1
3
10 9
9
48
1
10 9
9
48
10 9
9
10 9
10 9
10 9
Yılı içinde
Alınan
:1
: Özel Kalem Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.134.000,00
0,00
1.134.000,00
842.288,64
0,00
842.288,64
25.200,00
0,00
25.200,00
24.578,68
0,00
24.578,68
33.750,00
0,00
33.750,00
0,00
0,00
0,00
126.600,00
0,00
126.600,00
103.923,34
0,00
103.923,34
1.800,00
0,00
1.800,00
1.862,80
0,00
1.862,80
7.600,00
0,00
7.600,00
930,52
0,00
930,52
58.000,00
0,00
58.000,00
8.995,85
0,00
8.995,85
5 Hizmet Alımları
21.520,00
0,00
21.520,00
3.020,03
0,00
3.020,03
72.000,00
0,00
72.000,00
6.803,92
0,00
6.803,92
2.800,00
0,00
2.800,00
2.660,23
0,00
2.660,23
1
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
1 Memurlar
177.150,00
0,00
177.150,00
136.844,61
0,00
136.844,61
1
2
1 Memurlar
22.050,00
0,00
22.050,00
19.877,89
0,00
19.877,89
48
1
3
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
9
48
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
9
48
1
3
5 Hizmet Alımları
2.160,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
9
48
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
0,00
0,00
1.694.870,00
0,00
1.151.786,51
0,00
1.151.786,51
T O P L A M (KKOD4) :
27/02/2015 14:14
1.694.870,00
62,80
62,80
Sayfa 1 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
0
0
20
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: Denetim Hizmetleri Başkanlığı
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
1
0
1
1
1 Memurlar
1.007.850,00
0,00
1.007.850,00
1.061.456,11
0,00
1.061.456,11
1
3
1
0
1
2
1 Memurlar
141.000,00
0,00
141.000,00
135.394,55
0,00
135.394,55
1
3
1
0
1
3
4.240,00
0,00
4.240,00
0,00
0,00
0,00
1
3
1
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
206.400,00
0,00
206.400,00
80.868,53
0,00
80.868,53
1
3
1
0
1
3
5 Hizmet Alımları
9.440,00
0,00
9.440,00
35,50
0,00
35,50
1
3
1
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
3.040,00
0,00
3.040,00
0,00
0,00
0,00
1.371.970,00
0,00
1.277.754,69
0,00
1.277.754,69
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
0
4
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
9
0
1
1
1 Memurlar
646.800,00
0,00
646.800,00
481.060,03
0,00
481.060,03
1
3
9
0
1
1
105.900,00
0,00
105.900,00
124.523,92
0,00
124.523,92
1
3
9
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
7.500,00
0,00
7.500,00
4.740,12
0,00
4.740,12
1
3
9
0
1
2
1 Memurlar
108.900,00
0,00
108.900,00
90.708,25
0,00
90.708,25
1
3
9
0
1
2
24.750,00
0,00
24.750,00
15.795,04
0,00
15.795,04
1
3
9
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
331.840,00
0,00
331.840,00
124.316,49
0,00
124.316,49
27/02/2015 14:14
53.606,11
: DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
1.371.970,00
53.606,11
18.623,92
Sayfa 2 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
0
4
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
3
9
0
1
3
3 Yolluklar
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
1
3
9
0
1
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
5
3
1
4
0
1
3
Ödenek Üstü
Harcamalar
4.093,22
0,00
4.093,22
4 Görev Giderleri
480,00
0,00
480,00
237,81
0,00
237,81
3
5 Hizmet Alımları
2.272.240,00
0,00
2.272.240,00
35.863,05
0,00
35.863,05
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
3 Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
5 Hizmet Alımları
30.000,00
0,00
30.000,00
12.083,27
0,00
12.083,27
19.200,00
0,00
19.200,00
1.283,84
0,00
1.283,84
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
184.000,00
0,00
184.000,00
0,00
0,00
0,00
3.821.370,00
0,00
3.821.370,00
894.705,04
0,00
894.705,04
1
0
5
I
I
II
1
3
1
0
1
1
1 Memurlar
1
3
1
0
1
1
1
3
1
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
1
3
0
1
2
1 Memurlar
27/02/2015 14:14
TOPLAM
9.760,00
Kurum Adı
Yılı içinde
Alınan
18.623,92
: PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
1
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
0,00
Kurum Kodu : 24
III IV
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
9.760,00
T O P L A M (KKOD4) :
II
:1
: DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
510.750,00
0,00
510.750,00
316.604,76
0,00
316.604,76
11.550,00
0,00
11.550,00
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
750,00
1.986,44
0,00
1.986,44
63.300,00
0,00
63.300,00
55.942,48
0,00
55.942,48
1.236,44
Sayfa 3 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
0
5
Kurum Adı
II
III IV
Yılı içinde
Alınan
I
I
II
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
1
3
1
0
1
2
1
3
1
0
1
2
1
3
1
0
1
3
1
3
1
0
1
1
3
1
0
1
3
1
0
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
450,00
356,38
0,00
356,38
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
0,00
0,00
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
1
3
5 Hizmet Alımları
5.120,00
0,00
5.120,00
0,00
0,00
0,00
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
605.090,00
0,00
605.090,00
374.890,06
0,00
374.890,06
Kurum Kodu : 24
1
0
6
Kurum Adı
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
1
0
1
1
1 Memurlar
96.450,00
0,00
96.450,00
147.710,89
0,00
147.710,89
1
3
1
0
1
2
1 Memurlar
28.950,00
0,00
28.950,00
24.997,37
0,00
24.997,37
1
3
1
0
1
3
57.200,00
0,00
57.200,00
0,00
0,00
0,00
1
3
1
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9.600,00
0,00
9.600,00
1.989,25
0,00
1.989,25
1
3
1
0
1
3
5 Hizmet Alımları
188.800,00
0,00
188.800,00
199,70
0,00
199,70
1
3
1
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
16.080,00
0,00
16.080,00
0,00
0,00
0,00
27/02/2015 14:14
1.236,44
: EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
III IV
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
450,00
T O P L A M (KKOD4) :
II
:1
: PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
51.260,89
Sayfa 4 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
0
6
Kurum Adı
II
III IV
I
I
Yılı içinde
Alınan
II
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
0
10
397.080,00
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
3
9
0
1
1
1 Memurlar
1
3
9
0
1
1
1
3
9
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
1
3
9
0
1
2
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
3
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
27/02/2015 14:14
1
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
0,00
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
397.080,00
174.897,21
0
23
0,00
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
174.897,21
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
251.400,00
0,00
251.400,00
251.481,56
0,00
251.481,56
67.500,00
0,00
67.500,00
66.437,94
0,00
66.437,94
32.400,00
0,00
32.400,00
33.908,57
0,00
33.908,57
8.700,00
0,00
8.700,00
7.268,18
0,00
7.268,18
2.240,00
0,00
2.240,00
0,00
0,00
0,00
4.480,00
0,00
4.480,00
0,00
0,00
0,00
426.800,00
0,00
426.800,00
769,05
0,00
769,05
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
359.865,30
0,00
359.865,30
Kurum Adı
51.260,89
: BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
:1
: EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
81,56
1.508,57
1.590,13
: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Sayfa 5 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
0
23
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
3
2
0
1
1
1 Memurlar
1
3
2
0
1
1
1
3
2
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
1
3
2
0
1
2
1
3
2
0
1
3
1
3
2
0
1
1
3
2
0
1
3
2
1
3
2
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
473.100,00
0,00
473.100,00
334.184,54
0,00
334.184,54
8.250,00
0,00
8.250,00
7.429,78
0,00
7.429,78
57.900,00
0,00
57.900,00
47.295,87
0,00
47.295,87
1.200,00
0,00
1.200,00
999,12
0,00
999,12
8.480,00
0,00
8.480,00
0,00
0,00
0,00
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
11.600,00
0,00
11.600,00
75,00
0,00
75,00
1
3
5 Hizmet Alımları
45.360,00
0,00
45.360,00
313,00
0,00
313,00
0
1
3
7.760,00
0,00
7.760,00
0,00
0,00
0,00
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
614.850,00
0,00
614.850,00
390.297,31
0,00
390.297,31
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
0
24
Kurum Adı
III IV
I
I
II
1
3
9
0
1
1
1 Memurlar
1
3
9
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
27/02/2015 14:14
: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
:1
: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
203.400,00
0,00
203.400,00
159.505,38
0,00
159.505,38
67.200,00
0,00
67.200,00
61.904,55
0,00
61.904,55
Sayfa 6 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
0
24
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
3
9
0
1
2
1 Memurlar
1
3
9
0
1
2
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
1
3
9
0
1
3
9
0
1
3
9
10 9
9
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
29.700,00
0,00
29.700,00
24.965,98
0,00
24.965,98
7.650,00
0,00
7.650,00
6.143,77
0,00
6.143,77
4.480,00
0,00
4.480,00
0,00
0,00
0,00
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
8.800,00
0,00
8.800,00
4.421,69
0,00
4.421,69
1
3
4 Görev Giderleri
8.000,00
0,00
8.000,00
3.489,15
0,00
3.489,15
1
3
5 Hizmet Alımları
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0
1
3
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
4 Görev Giderleri
18.000,00
0,00
18.000,00
4.403,60
0,00
4.403,60
351.630,00
0,00
351.630,00
264.834,12
0,00
264.834,12
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
0
25
Kurum Adı
III IV
I
I
II
1
3
9
0
1
1
1 Memurlar
1
3
9
0
1
1
1
3
9
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
1
3
9
0
1
2
27/02/2015 14:14
2 Sözleşmeli
Personel
: BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
:1
: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
72.450,00
0,00
72.450,00
66.269,07
0,00
66.269,07
5.400,00
0,00
5.400,00
5.726,59
0,00
5.726,59
13.050,00
0,00
13.050,00
11.391,72
0,00
11.391,72
900,00
0,00
900,00
765,97
0,00
765,97
326,59
Sayfa 7 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
0
25
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
3
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
3
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
0
62
III IV
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
4.480,00
0,00
4.480,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
730.000,00
0,00
730.000,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
836.280,00
0,00
836.280,00
84.153,35
0,00
84.153,35
Kurum Adı
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
326,59
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
:1
: BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
17.988.804,77
450.115,86
17.538.688,91
12.487.690,81
0,00
12.487.690,81
3
1
4
0
1
3
5 Hizmet Alımları
6.977.153,30
90.588,73
6.886.564,57
5.015.770,39
0,00
5.015.770,39
10 1
2
0
1
1
1 Memurlar
3.708.528,76
0,00
3.708.528,76
3.752.713,11
0,00
3.752.713,11
44.184,35
10 1
2
0
1
1
2.667.916,76
0,00
2.667.916,76
2.713.976,36
0,00
2.713.976,36
46.059,60
10 1
2
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
88.983,68
0,00
88.983,68
95.841,87
0,00
95.841,87
6.858,19
10 1
2
0
1
2
1 Memurlar
662.759,56
0,00
662.759,56
670.926,15
0,00
670.926,15
8.166,59
10 1
2
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
339.118,10
0,00
339.118,10
343.347,89
0,00
343.347,89
4.229,79
27/02/2015 14:14
Sayfa 8 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
10 1
2
0
1
2
4 Geçici Personel
10 1
2
0
1
3
10 1
2
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 1
2
0
1
3
4 Görev Giderleri
910,00
19,19
10 1
2
0
1
3
5 Hizmet Alımları
13.088.663,16
1.053.747,20
10 1
2
0
1
3
189.984,00
0,00
10 1
2
0
1
3
16.500,00
10 1
2
0
1
3
10 1
2
0
1
5
10 1
2
2
1
5
10 2
0
0
1
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
1 Memurlar
10 2
0
0
1
1
10 2
0
0
1
10 2
0
0
1
10 2
0
0
10 2
0
10 2
0
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.405,93
15.540,33
0,00
15.540,33
16.946,26
0,00
16.946,26
7.218.515,29
1.266.899,40
5.951.615,89
5.409.688,18
0,00
5.409.688,18
165.916,52
79.554,36
86.362,16
51.572,87
0,00
51.572,87
890,81
890,81
0,00
890,81
12.034.915,96
11.949.781,98
0,00
11.949.781,98
189.984,00
40.355,88
0,00
40.355,88
0,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
23.404,00
13.542,27
9.861,73
8.162,39
0,00
8.162,39
1.209.431,44
296.968,81
912.462,63
885.262,16
0,00
885.262,16
346.649.874,00
11.802.412,97
334.847.461,03
334.849.767,75
0,00
334.849.767,75
2.306,72
6.125.038,79
0,00
6.125.038,79
6.268.298,00
0,00
6.268.298,00
143.259,21
2.018.150,26
0,00
2.018.150,26
2.027.800,82
0,00
2.027.800,82
9.650,56
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
90.850,86
0,00
90.850,86
94.836,99
0,00
94.836,99
3.986,13
2
1 Memurlar
1.085.745,40
0,00
1.085.745,40
1.109.330,38
0,00
1.109.330,38
23.584,98
1
2
265.438,92
0,00
265.438,92
265.775,29
0,00
265.775,29
336,37
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
16.190,70
0,00
16.190,70
37.083,40
0,00
37.083,40
20.892,70
0
1
3
8.143.774,00
0,00
8.143.774,00
5.941.790,51
0,00
5.941.790,51
27/02/2015 14:14
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Sayfa 9 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
10 2
0
0
1
3
3 Yolluklar
10 2
0
0
1
3
10 2
0
0
1
10 2
0
0
1
10 2
0
0
1
3
10 2
0
0
1
3
10 2
0
0
1
5
10 2
0
5
1
10 4
0
0
10 4
0
0
10 4
0
10 4
Yılı içinde
Alınan
:1
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
98.880,00
0,00
98.880,00
33.670,33
0,00
33.670,33
4 Görev Giderleri
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
3
5 Hizmet Alımları
7.823.571,50
0,00
7.823.571,50
7.113.476,46
0,00
7.113.476,46
3
190.139,73
0,00
190.139,73
6.097,65
0,00
6.097,65
57.170,00
0,00
57.170,00
0,00
0,00
0,00
15.844,38
0,00
15.844,38
11.479,32
0,00
11.479,32
487.168,00
0,00
487.168,00
397.996,44
0,00
397.996,44
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
5 Hizmet Alımları
0,00
0,00
0,00
1.083,25
0,00
1.083,25
1.083,25
1
1
1 Memurlar
10.340.830,50
0,00
10.340.830,50
12.246.545,67
0,00
12.246.545,67
1.905.715,17
1
1
550.828,45
0,00
550.828,45
661.336,27
0,00
661.336,27
110.507,82
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
106.676,57
0,00
106.676,57
144.547,42
0,00
144.547,42
37.870,85
0
0
1
2
1 Memurlar
1.890.668,82
0,00
1.890.668,82
2.264.624,98
0,00
2.264.624,98
373.956,16
10 4
0
0
1
2
75.222,98
0,00
75.222,98
95.091,15
0,00
95.091,15
19.868,17
10 4
0
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
6.778,27
10 4
0
0
1
3
10 4
0
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 4
0
0
1
3
4 Görev Giderleri
10 4
0
0
1
3
5 Hizmet Alımları
27/02/2015 14:14
19.449,65
0,00
19.449,65
26.227,92
0,00
26.227,92
8.591.627,00
15.081,00
8.576.546,00
6.265.949,23
0,00
6.265.949,23
156.771,00
0,00
156.771,00
73.408,83
0,00
73.408,83
600,00
0,00
600,00
221,72
0,00
221,72
10.440.820,50
17.662,00
10.423.158,50
8.933.474,12
0,00
8.933.474,12
Sayfa 10 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
1 Memurlar
10 4
0
0
1
3
10 4
0
0
1
3
10 4
0
0
1
3
10 4
0
0
1
5
10 4
0
22
1
5
10 4
0
23
1
1
10 4
0
23
1
1
10 4
0
23
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
10 4
0
23
1
2
10 4
0
23
1
3
10 4
0
23
1
10 4
0
23
10 4
0
10 4
0
10 4
0
Yılı içinde
Alınan
:1
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
116.100,00
0,00
116.100,00
72.247,28
0,00
72.247,28
28.330,00
0,00
28.330,00
5.380,80
0,00
5.380,80
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.027.167,00
8.100,00
1.019.067,00
711.023,64
0,00
711.023,64
3.431.615,70
224.296,89
3.207.318,81
3.126.116,48
0,00
3.126.116,48
707.695,78
0,00
707.695,78
3.195.326,33
0,00
3.195.326,33
2.487.630,55
3.519,06
0,00
3.519,06
5.227,33
0,00
5.227,33
1.708,27
1.104,08
0,00
1.104,08
3.019,73
0,00
3.019,73
1.915,65
1 Memurlar
490.460,27
0,00
490.460,27
549.847,03
0,00
549.847,03
59.386,76
926.965,00
1.500,00
925.465,00
605.701,30
0,00
605.701,30
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
49.941,40
0,00
49.941,40
16.422,97
0,00
16.422,97
1
3
4 Görev Giderleri
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
23
1
3
5 Hizmet Alımları
10.432.985,00
0,00
10.432.985,00
9.002.574,45
0,00
9.002.574,45
23
1
3
40.875,00
0,00
40.875,00
15.409,30
0,00
15.409,30
23
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1.900,00
0,00
1.900,00
1.817,20
0,00
1.817,20
27/02/2015 14:14
Sayfa 11 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
10 4
0
23
1
3
10 4
0
23
1
5
10 9
9
0
1
1
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
1 Memurlar
10 9
9
0
1
1
3 İşçiler
10 9
9
0
1
1
4 Geçici Personel
10 9
9
0
1
2
1 Memurlar
10 9
9
0
1
2
10 9
9
0
1
10 9
9
0
10 9
9
10 9
10 9
Yılı içinde
Alınan
:1
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
930,00
0,00
930,00
0,00
0,00
0,00
2.239.320,00
0,00
2.239.320,00
2.034.342,06
0,00
2.034.342,06
0,00
0,00
0,00
14.972.344,61
0,00
14.972.344,61
14.972.344,61
0,00
0,00
0,00
51.962,94
0,00
51.962,94
51.962,94
130.583,53
0,00
130.583,53
135.016,07
0,00
135.016,07
4.432,54
0,00
0,00
0,00
2.451.541,30
0,00
2.451.541,30
2.451.541,30
0,00
0,00
0,00
13.559,85
0,00
13.559,85
13.559,85
2
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
0,00
0,00
0,00
11.456,48
0,00
11.456,48
11.456,48
1
2
4 Geçici Personel
0,00
0,00
0,00
23.778,01
0,00
23.778,01
23.778,01
0
1
3
421.500,00
0,00
421.500,00
217.130,09
0,00
217.130,09
9
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
137.400,00
0,00
137.400,00
101.148,63
0,00
101.148,63
9
0
1
3
4 Görev Giderleri
1.590,00
0,00
1.590,00
1.833,62
0,00
1.833,62
10 9
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
2.940.893,00
0,00
2.940.893,00
2.609.590,78
0,00
2.609.590,78
10 9
9
0
1
3
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
10 9
9
0
1
3
76.642,68
0,00
76.642,68
37.323,56
0,00
37.323,56
10 9
9
0
1
3
58.661,46
0,00
58.661,46
39.530,00
0,00
39.530,00
10 9
9
0
1
5
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
32.455.440,00
0,00
32.455.440,00
32.201.123,93
0,00
32.201.123,93
27/02/2015 14:14
243,62
Sayfa 12 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
10 9
9
55
1
1
1 Memurlar
10 9
9
55
1
1
10 9
9
55
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
10 9
9
55
1
2
1 Memurlar
10 9
9
55
1
2
10 9
9
55
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
10 9
9
55
1
3
10 9
9
55
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 9
9
55
1
3
10 9
9
55
1
10 9
9
55
1
10 9
9
55
1
3
10 9
9
55
1
3
10 9
9
55
1
5
10 9
9
60
1
10 9
9
60
10 9
9
60
10 9
9
60
27/02/2015 14:14
Yılı içinde
Alınan
:1
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.129.718,80
779.329,38
2.727,81
776.601,57
1.906.320,37
0,00
1.906.320,37
2.975,20
0,00
2.975,20
2.975,20
0,00
2.975,20
0,00
41.950,23
5.868,49
36.922,58
840,84
36.081,74
41.950,23
251.269,57
0,00
251.269,57
314.727,25
0,00
314.727,25
63.457,68
1.234,72
127,37
1.107,35
1.367,31
0,00
1.367,31
259,96
5.327,53
0,00
5.327,53
7.740,47
0,00
7.740,47
2.412,94
1.865.812,00
11.500,00
1.854.312,00
1.203.598,01
0,00
1.203.598,01
37.900,00
1.000,00
36.900,00
9.825,12
0,00
9.825,12
4 Görev Giderleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
5 Hizmet Alımları
1.012.215,00
9.950,00
1.002.265,00
749.553,03
0,00
749.553,03
3
20.612,62
0,00
20.612,62
4.618,04
0,00
4.618,04
7.189,00
708,00
6.481,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
0,00
1.350,00
1.126,16
0,00
1.126,16
300.680,00
3.000,00
297.680,00
195.435,78
0,00
195.435,78
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
242.736,01
0,00
242.736,01
1
1
4 Geçici Personel
14.595,80
0,00
14.595,80
21.774,94
0,00
21.774,94
7.179,14
1
2
1 Memurlar
24.545,78
0,00
24.545,78
41.241,02
0,00
41.241,02
16.695,24
1
2
4 Geçici Personel
2.784,41
0,00
2.784,41
2.965,62
0,00
2.965,62
181,21
242.736,01
Sayfa 13 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
10 9
9
60
1
3
10 9
9
60
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 9
9
60
1
3
5 Hizmet Alımları
10 9
9
60
1
3
10 9
9
60
1
3
10 9
9
63
1
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1 Memurlar
10 9
9
63
1
1
10 9
9
63
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
10 9
9
63
1
2
1 Memurlar
10 9
9
63
1
2
10 9
9
63
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
10 9
9
63
1
3
10 9
9
63
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 9
9
63
1
3
10 9
9
63
1
3
10 9
9
63
1
10 9
9
63
1
27/02/2015 14:14
Yılı içinde
Alınan
:1
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
62.620,00
0,00
62.620,00
24.862,60
0,00
5.300,00
0,00
5.300,00
105,00
0,00
105,00
458.455,00
0,00
458.455,00
372.412,94
0,00
372.412,94
4.430,48
0,00
4.430,48
3.132,19
0,00
3.132,19
1.416,00
0,00
1.416,00
0,00
0,00
0,00
2.224.379,92
0,00
2.224.379,92
9.075.173,61
0,00
9.075.173,61
6.850.793,69
7.438,05
0,00
7.438,05
13.034,02
0,00
13.034,02
5.595,97
239.591,78
0,00
239.591,78
150.528,55
0,00
150.528,55
1.360.669,47
0,00
1.360.669,47
1.571.790,15
0,00
1.571.790,15
211.120,68
3.501,20
0,00
3.501,20
6.987,65
0,00
6.987,65
3.486,45
20.526,51
0,00
20.526,51
23.057,91
0,00
23.057,91
2.531,40
952.067,00
111.400,00
840.667,00
255.879,62
0,00
255.879,62
142.220,00
0,00
142.220,00
75.670,42
0,00
75.670,42
4 Görev Giderleri
13.003,50
0,00
13.003,50
1.390,94
0,00
1.390,94
3
5 Hizmet Alımları
1.826.291,00
206.250,00
1.620.041,00
686.258,05
0,00
686.258,05
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
294.870,00
37.500,00
257.370,00
62.702,65
0,00
62.702,65
61.133,00
0,00
61.133,00
2.236,10
0,00
2.236,10
24.862,60
Sayfa 14 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
I
I
Yılı içinde
Alınan
II
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
30
0
527.372.487,14
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
4
2
0
1
1
1 Memurlar
1
4
2
0
1
1
1
4
2
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
1
4
2
0
1
2
1
4
2
0
1
3
1
4
2
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
4
2
0
1
3
4 Görev Giderleri
1
4
2
0
1
3
5 Hizmet Alımları
1
4
2
0
1
3
1
4
2
0
1
3
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
27/02/2015 14:14
1
Yapılan
Tenkisler
15.705.492,70
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
511.666.994,44
521.597.813,74
31
0
0,00
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
521.597.813,74
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
767.700,00
0,00
767.700,00
581.671,01
0,00
581.671,01
3.450,00
0,00
3.450,00
0,00
0,00
0,00
89.550,00
0,00
89.550,00
82.703,87
0,00
82.703,87
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
8.480,00
0,00
8.480,00
0,00
0,00
0,00
18.160,00
0,00
18.160,00
9.033,22
0,00
9.033,22
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
33.680,00
0,00
33.680,00
2.913,27
0,00
2.913,27
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
5.920,00
0,00
5.920,00
0,00
0,00
0,00
929.640,00
0,00
929.640,00
676.321,37
0,00
676.321,37
Kurum Adı
31.392.699,05
: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
:1
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayfa 15 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
31
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
10 4
0
0
1
1
1 Memurlar
10 4
0
0
1
1
10 4
0
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
10 4
0
0
1
2
10 4
0
0
1
3
10 4
0
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 4
0
0
1
3
10 4
0
0
1
10 4
0
0
10 4
0
0
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.777.200,00
1.006.613,85
0,00
1.006.613,85
98.550,00
0,00
98.550,00
51.955,06
0,00
51.955,06
204.450,00
0,00
204.450,00
164.556,36
0,00
164.556,36
9.600,00
0,00
9.600,00
6.792,58
0,00
6.792,58
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
24.800,00
0,00
24.800,00
8.224,15
0,00
8.224,15
4 Görev Giderleri
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
3
5 Hizmet Alımları
144.080,00
0,00
144.080,00
589,40
0,00
589,40
1
3
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
1
3
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
5.200,00
0,00
5.200,00
0,00
0,00
0,00
2.281.080,00
0,00
1.238.731,40
0,00
1.238.731,40
1
32
0
Kurum Adı
I
I
II
1
4
2
0
1
1
1 Memurlar
1
4
2
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
2.281.080,00
: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
27/02/2015 14:14
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
0,00
Kurum Kodu : 24
III IV
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
1.777.200,00
T O P L A M (KKOD4) :
II
:1
: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
591.600,00
0,00
591.600,00
577.564,76
0,00
577.564,76
18.300,00
0,00
18.300,00
8.410,93
0,00
8.410,93
Sayfa 16 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
32
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
4
2
0
1
2
1 Memurlar
1
4
2
0
1
2
1
4
2
0
1
3
1
4
2
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
4
2
0
1
3
5 Hizmet Alımları
1
4
2
0
1
3
1
4
2
0
1
3
1
4
2
0
1
3
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
33
0
III IV
I
I
II
10 1
2
0
1
1
1 Memurlar
10 1
2
0
1
1
10 1
2
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
27/02/2015 14:14
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
89.250,00
0,00
89.250,00
78.354,27
0,00
78.354,27
900,00
0,00
900,00
1.029,28
0,00
1.029,28
18.160,00
0,00
18.160,00
0,00
0,00
0,00
23.840,00
0,00
23.840,00
11.385,15
0,00
11.385,15
149.280,00
0,00
149.280,00
2.237,00
0,00
2.237,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
5.840,00
0,00
5.840,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
900.370,00
0,00
900.370,00
678.981,39
0,00
678.981,39
Kurum Adı
Yılı içinde
Alınan
129,28
129,28
: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
:1
: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.201.650,00
0,00
1.201.650,00
877.979,18
0,00
877.979,18
35.550,00
0,00
35.550,00
59.695,02
0,00
59.695,02
191.400,00
0,00
191.400,00
156.264,32
0,00
156.264,32
24.145,02
Sayfa 17 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
33
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
10 1
2
0
1
2
10 1
2
0
1
3
10 1
2
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 1
2
0
1
3
5 Hizmet Alımları
10 1
2
0
1
3
10 1
2
0
1
3
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
34
0
III IV
I
I
II
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
3.600,00
0,00
3.600,00
2.288,53
0,00
2.288,53
64.240,00
0,00
64.240,00
0,00
0,00
0,00
19.600,00
0,00
19.600,00
7.061,50
0,00
7.061,50
449.680,00
0,00
449.680,00
2.459,00
0,00
2.459,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
1.972.920,00
0,00
1.105.747,55
0,00
1.105.747,55
Kurum Adı
1.972.920,00
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
10 7
0
0
1
1
1 Memurlar
709.500,00
0,00
709.500,00
549.364,45
0,00
549.364,45
10 7
0
0
1
1
12.900,00
0,00
12.900,00
0,00
0,00
0,00
10 7
0
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
3.000,00
0,00
3.000,00
5.294,95
0,00
5.294,95
10 7
0
0
1
2
1 Memurlar
99.300,00
0,00
99.300,00
74.192,34
0,00
74.192,34
10 7
0
0
1
2
1.050,00
0,00
1.050,00
1.075,80
0,00
1.075,80
10 7
0
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
27/02/2015 14:14
24.145,02
: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
:1
: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
2.294,95
25,80
Sayfa 18 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
34
0
Kurum Adı
II
III IV
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
I
I
II
15.520,00
0,00
15.520,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
16.800,00
2.923,73
0,00
2.923,73
53.840,00
0,00
53.840,00
42.176,35
0,00
42.176,35
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
548.583.421,23
0,00
548.583.421,23
548.583.421,23
0,00
548.583.421,23
549.503.231,23
0,00
549.258.448,85
0,00
549.258.448,85
10 7
0
0
1
3
10 7
0
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 7
0
0
1
3
5 Hizmet Alımları
10 7
0
0
1
3
10 7
0
0
1
3
10 7
0
0
1
3
10 9
9
28
1
5
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1 Görev Zararları
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
35
0
Kurum Adı
III IV
I
I
II
549.503.231,23
Yılı içinde
Alınan
0,00
2.320,75
: Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
:1
: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
10 9
9
56
1
1
1 Memurlar
153.150,00
0,00
153.150,00
199.149,31
0,00
199.149,31
45.999,31
10 9
9
56
1
2
1 Memurlar
25.050,00
0,00
25.050,00
27.405,71
0,00
27.405,71
2.355,71
10 9
9
56
1
3
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
10 9
9
56
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
7.200,00
0,00
7.200,00
1.714,96
0,00
1.714,96
27/02/2015 14:14
Sayfa 19 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
35
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
10 9
9
56
1
3
5 Hizmet Alımları
10 9
9
56
1
3
10 9
9
56
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
36
0
III IV
I
I
II
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
165.840,00
0,00
165.840,00
18.321,90
0,00
18.321,90
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
357.240,00
0,00
246.591,88
0,00
246.591,88
Kurum Adı
357.240,00
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
10 9
9
0
1
1
1 Memurlar
112.200,00
0,00
112.200,00
102.335,14
0,00
102.335,14
10 9
9
0
1
2
1 Memurlar
17.400,00
0,00
17.400,00
14.794,57
0,00
14.794,57
10 9
9
0
1
3
3.360,00
0,00
3.360,00
0,00
0,00
0,00
10 9
9
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
29.360,00
0,00
29.360,00
0,00
0,00
0,00
10 9
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
68.880,00
0,00
68.880,00
16.490,50
0,00
16.490,50
10 9
9
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
235.600,00
0,00
235.600,00
133.620,21
0,00
133.620,21
T O P L A M (KKOD4) :
27/02/2015 14:14
48.355,02
: AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
:1
: Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Sayfa 20 / 21
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
KURUM
27/02/2015 14:14
T O P L A MI :
1.094.045.708,37
15.705.492,70
1.078.340.215,67
1.079.909.439,98
0,00
:1
1.079.909.439,98
31.594.356,00
Sayfa 21 / 21
Download

tablo 1.10 b ü t ç eg i derler i ve ö deneklertablosu