TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
7.76
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
Ay
Kurum Kodu : 7
76
0
30
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
1
1
1
0
1
1
1 Memurlar
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
1
1
1
0
1
2
1
1
1
0
1
3
1
1
1
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
1
1
0
1
3
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
Yılı içinde
Alınan
:2
: GENEL SEKRETERLİK ANA HİZMET BİRİMLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
499.000,00
0,00
499.000,00
356.401,66
0,00
356.401,66
3.435.000,00
0,00
3.435.000,00
2.321.886,19
0,00
2.321.886,19
56.000,00
0,00
56.000,00
39.354,05
0,00
39.354,05
475.000,00
0,00
475.000,00
353.591,37
0,00
353.591,37
306.000,00
0,00
306.000,00
143.138,22
0,00
143.138,22
29.000,00
0,00
29.000,00
648,50
0,00
648,50
4 Görev Giderleri
28.000,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
3
5 Hizmet Alımları
256.000,00
0,00
256.000,00
119.619,75
0,00
119.619,75
1
3
9.000,00
0,00
9.000,00
5.969,61
0,00
5.969,61
0
1
3
31.000,00
0,00
31.000,00
20.189,14
0,00
20.189,14
1
0
1
3
25.000,00
0,00
25.000,00
2.394,22
0,00
2.394,22
1
1
0
1
5
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
1
1
1
0
1
5
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1
1
1
0
1
6
128.000,00
0,00
128.000,00
65.366,10
0,00
65.366,10
1
1
1
0
1
6
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
3 Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
1 Mamul Mal
Alımları
3 Gayri Maddi Hak
Alımları
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
24/03/2015 09:40
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
7.76
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
Ay
Kurum Kodu : 7
76
0
30
Kurum Adı
II
III IV
Yılı içinde
Alınan
I
I
II
6 Menkul Malların
Büyük Onarım
Giderleri
7 Gayrimenkul
Büyük Onarım
Giderleri
1
1
1
0
1
6
1
1
1
0
1
6
T O P L A M (KKOD4) :
KURUM
24/03/2015 09:40
T O P L A MI :
:2
: GENEL SEKRETERLİK ANA HİZMET BİRİMLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
50.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
5.606.000,00
50.000,00
5.556.000,00
3.458.558,81
0,00
3.458.558,81
5.606.000,00
50.000,00
5.556.000,00
3.458.558,81
0,00
3.458.558,81
Sayfa 2 / 2
Download

Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu