1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
1
Cari Yıl (N)
75.328.705,59
630
01
630
01
01
630
01
01
630
630
01
01
01
01
01
02
630
01
01
02
630
01
01
03
630
630
01
01
03
01
01
04
630
01
01
04
630
01
01
05
630
630
01
01
05
01
02
630
01
02
01
630
01
02
01
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
474.440,07
630
630
01
02
01
04
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
140.869,53
01
02
01
05
Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
792.902,07
630
01
02
02
630
630
01
02
02
01
02
03
630
01
02
03
630
01
02
04
630
630
01
02
04
01
02
04
630
01
02
06
630
630
01
02
06
01
03
630
01
03
01
01
01
01
01
01
PERSONEL GİDERLERİ
61.654.385,22
MEMURLAR
57.902.563,06
Temel Maaşlar
26.030.504,16
Temel Maaşlar
26.030.504,16
Zamlar ve Tazminatlar
20.951.174,31
Zamlar ve Tazminatlar
20.951.174,31
Ödenekler
10.033.534,56
Ödenekler
10.033.534,56
Sosyal Haklar
771.486,63
Sosyal Haklar
771.486,63
Ek Çalışma Karşılıkları
115.863,40
Ek Çalışma Karşılıkları
115.863,40
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
27/02/2015 14:42
Ücretler
1.740.473,99
1.408.211,67
Zamlar ve Tazminatlar
6.887,35
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
6.887,35
Ödenekler
1.440,00
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
1.440,00
Sosyal Haklar
6.263,03
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
2.881,03
05
Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
3.382,00
01
01
317.671,94
Ödül ve İkramiyeler
05
317.671,94
Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
İŞÇİLER
1.716.846,53
Ücretler
800.641,04
Sayfa 1 / 5
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
1
Cari Yıl (N)
630
01
03
01
01
Sürekli İşçilerin Ücretleri
756.319,25
630
630
01
03
01
02
Geçici İşçilerin Ücretleri
44.321,79
01
03
02
İhbar ve Kıdem Tazminatları
81.998,93
630
01
03
02
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
81.998,93
630
01
03
03
630
630
01
03
03
01
03
05
630
01
03
05
630
01
04
630
01
04
01
630
630
01
04
01
01
04
01
630
01
05
630
01
05
01
630
630
01
05
01
630
02
01
630
02
01
06
630
630
02
01
06
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
6.711.575,06
02
01
06
02
Sağlık Primi Ödemeleri
4.155.277,27
630
02
02
Sözleşmeli Personel
213.744,57
630
02
02
04
630
630
02
02
04
02
02
06
630
02
02
06
630
630
02
02
06
02
03
630
02
03
630
02
03
04
630
02
03
06
01
01
01
Sosyal Haklar
159.452,53
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
159.452,53
Ödül ve İkramiyeler
674.754,03
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
674.754,03
8.614,89
GEÇİCİ PERSONEL
Ücretler
8.614,89
04
657 S.K. 4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
5.576,67
90
Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
Diğer Personel
285.886,75
Ücret ve Diğer Ödemeler
04
02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
11.450.939,27
Memurlar
10.866.852,33
Sosyal Güvenlik Kurumuna
01
285.886,75
Öğrenci Harçlıkları
10.866.852,33
İşsizlik Sigortası Fonuna
2.785,98
İşsizlik Sigortası Fonuna
2.785,98
Sosyal Güvenlik Kurumuna
210.958,59
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
122.165,33
02
Sağlık Primi Ödemeleri
İşçiler
04
27/02/2015 14:42
3.038,22
285.886,75
88.793,26
355.819,01
31.577,56
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
31.577,56
İşsizlik Sigortası Fonuna
324.241,45
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Sayfa 2 / 5
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
1
Cari Yıl (N)
630
02
03
06
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
176.174,00
630
630
02
03
06
02
Sağlık Primi Ödemeleri
148.067,45
02
04
630
02
04
06
630
02
04
06
630
630
02
04
06
02
05
630
02
05
06
630
02
05
06
630
630
02
05
06
630
03
02
630
03
02
01
630
630
03
02
01
03
02
02
630
03
02
02
630
03
02
03
630
630
03
02
03
03
02
630
630
03
02
03
02
04
630
03
02
04
630
03
02
09
630
630
03
02
09
03
03
630
03
03
01
630
03
03
01
630
03
03
02
630
630
03
03
02
03
03
03
4.191,66
Geçici Personel
Sosyal Güvenlik Kurumuna
4.191,66
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
3.830,41
02
Sağlık Primi Ödemeleri
361,25
10.331,70
Diğer Personel
Sosyal Güvenlik Kurumuna
10.331,70
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
10.240,96
02
Sağlık Primi Ödemeleri
03
90,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.012.943,51
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
1.760.643,72
48.702,14
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
05
48.702,14
Baskı ve Cilt Giderleri
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
127.271,50
Su Alımları
127.271,50
Enerji Alımları
807.514,10
01
Yakacak Alımları
452.514,00
03
02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
03
03
Elektrik Alımları
348.701,46
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
725.416,04
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)
725.416,04
01
01
90
6.298,64
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
51.739,94
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
51.739,94
28.142,25
Yolluklar
27/02/2015 14:42
01
01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
8.961,81
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
8.961,81
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
16.901,63
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
16.901,63
2.278,81
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
Sayfa 3 / 5
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
03
GİDERİN TÜRÜ
01
1
Cari Yıl (N)
2.278,81
630
03
03
630
03
04
630
03
04
02
630
630
03
04
02
03
05
630
03
05
02
630
03
05
02
01
Posta ve Telgraf Giderleri
630
630
03
05
02
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
03
05
02
05
Uydu Haberleşme Giderleri
630
630
03
05
02
06
Hat Kira Giderleri
5.595,97
03
05
03
Taşıma Giderleri
16.818,96
630
03
05
03
02
Yolcu Taşıma Giderleri
15.368,96
630
630
03
05
03
04
Geçiş Ücretleri
03
05
04
630
03
05
04
630
630
03
05
04
03
05
05
630
03
05
05
630
03
05
09
630
630
03
05
09
03
Kurslara Katılma Giderleri
03
05
09
90
Diğer Hizmet Alımları
630
03
07
630
03
07
02
630
630
03
07
02
03
07
03
630
03
07
03
02
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
630
630
03
07
03
03
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
03
08
630
03
08
01
630
03
08
01
630
05
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
8.248,75
Görev Giderleri
8.248,75
Yasal Giderler
04
8.248,75
Mahkeme Harç ve Giderleri
Hizmet Alımları
190.556,14
43.601,71
Haberleşme Giderleri
993,50
36.093,70
918,54
1.450,00
Tarifeye Bağlı Ödemeler
13.031,88
01
İlan Giderleri
12.515,79
02
Sigorta Giderleri
05
516,09
Kiralar
99.103,04
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
99.103,04
Diğer Hizmet Alımları
18.000,55
416,65
17.583,90
21.222,65
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
02
Gayri Maddi Hak Alımları
10.629,79
Fikri Hak Alımları
10.629,79
Bakım ve Onarım Giderleri
10.592,86
8.976,26
1.616,60
4.130,00
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
01
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
4.130,00
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
4.130,00
Cari Transferler
27/02/2015 14:42
61.052,07
Sayfa 4 / 5
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
630
05
03
630
05
03
01
630
05
03
01
630
630
05
03
01
630
11
99
630
11
99
00
630
11
99
00
GİDERİN TÜRÜ
1
Cari Yıl (N)
61.052,07
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
61.052,07
03
Kamu İşveren Sendikalarına
11.700,00
05
Memurların Öğle Yemeğine Yardım
11
00
49.352,07
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
149.385,52
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
149.385,52
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
149.385,52
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
149.385,52
GİDERLER TOPLAMI :
27/02/2015 14:42
75.328.705,59
Sayfa 5 / 5
Download

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu