TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.21
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
GİDERLER HESABI
830
01
830
01
01
830
01
01
01
830
01
01
01
830
01
01
02
830
830
01
01
02
01
01
03
830
01
01
03
830
01
01
04
830
830
01
01
04
01
01
05
830
01
01
05
830
01
01
06
830
830
01
01
06
01
02
830
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
01
01
01
01
01
01
02
01
830
01
02
01
01
830
01
02
01
04
830
01
02
01
05
830
01
02
02
830
01
02
02
830
01
02
03
Ekonomik Kodlar
20.850.113,10
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
31.092.327,44
17.295.534,98
800 03
MEMURLAR
16.207.832,51
800 03
01
Temel Maaşlar
7.122.827,37
800 03
01
Temel Maaşlar
7.122.827,37
800 03
01
01
Zamlar ve Tazminatlar
5.927.708,83
800 03
01
02
Zamlar ve Tazminatlar
5.927.708,83
02
05
Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri
Ödenekler
800 03
800 03
01
2.668.225,87
01
02
29
4.715,50
01
02
31
Ödenekler
2.668.225,87
800 03
800 03
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen
Gelirler
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
01
02
99
Diğer hizmet gelirleri
2.917,00
800 03
06
800 03
06
01
800 03
800 03
06
01
01
Lojman Kira Gelirleri
62.437,16
06
01
99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
98.500,00
Sosyal Haklar
246.083,07
Sosyal Haklar
246.083,07
Ek Çalışma Karşılıkları
231.215,70
Ek Çalışma Karşılıkları
231.215,70
Ödül ve İkramiyeler
11.771,67
Ödül ve İkramiyeler
11.771,67
375.108,96
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ücretleri
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Ücretleri
Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
220.310,27
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve
Tazminatları
Ödenekler
24/02/2015 09:53
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
Mal Satış Gelirleri
01
01
800 04
800 04
02
800 04
02
142.909,12
11.889,57
4.351,04
02
01
800 04
02
02
800 04
800 05
02
02
800 05
01
800 05
01
01
13.167,50
4.650,00
4.650,00
8.517,50
125,50
759,50
160.937,16
Taşınmaz Kiraları
160.937,16
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
30.000.000,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve
30.000.000,00
Hazine yardımı
Sermaye
01
174.104,66
Kira Gelirleri
Cari
01
800 04
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
394.534,22
Ücretler
Zamlar ve Tazminatlar
01
Cari Yıl (N)
1
PERSONEL GİDERLERİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
Ay:
5.000.000,00
5.000.000,00
25.000.000,00
Hazine yardımı
25.000.000,00
Diğer Gelirler
914.522,78
Faiz Gelirleri
82.556,04
Diğer Faizler
82.556,04
4.351,04
7.877,59
09
Sayfa 1 / 6
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.21
Ekonomik Kodlar
830
01
02
03
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
04
830
01
02
04
830
01
02
04
01
830
01
02
04
04
830
01
02
04
05
830
01
03
830
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Ödenekleri
Sosyal Haklar
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal
Hakları
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Sosyal Hakları
Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
7.196,63
916,12
800 05
02
06
800 05
02
06
800 05
09
800 05
09
01
800 05
800 05
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
6.181,37
99,14
548.403,92
Ücretler
247.102,54
186.684,40
03
01
830
830
01
03
01
01
Sürekli İşçilerin Ücretleri
01
03
01
02
Geçici İşçilerin Ücretleri
60.418,14
830
01
03
03
Sosyal Haklar
45.801,70
830
03
03
01
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
01
03
03
02
Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
01
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
189.697,79
02
Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
55.134,45
Diğer Ödemeler
10.667,44
Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
10.667,44
05
830
830
01
03
05
01
03
05
830
01
03
09
830
830
01
03
09
01
04
830
01
04
01
830
01
04
01
02
830
01
04
01
04
830
01
04
01
05
830
01
04
01
90
830
01
05
830
01
05
02
GEÇİCİ PERSONEL
01
12.684,04
Ödül ve İkramiyeler
03
Ücretler
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer
Öğrencilerin Ücretleri
657 S.K. 4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak
Ödemeler
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin
Ücretleri
Diğer Geçici Personele Yapılacak
Ödemeler
Diğer Personel
Ücret ve Diğer Ödemeler
24/02/2015 09:53
16
800 06
800 06
02
800 06
02
01
800 06
02
01
Mevduat Faizleri
Cari Yıl (N)
82.556,04
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
700.067,92
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
700.067,92
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
700.067,92
Diğer Çeşitli Gelirler
131.898,82
Diğer Çeşitli Gelirler
131.898,82
12.660,22
119.238,60
Sermaye Gelirleri
3.700,00
Taşınır Satış Gelirleri
3.700,00
Taşınır Satış Gelirleri
3.700,00
33.117,66
244.832,24
01
03
02
İŞÇİLER
01
09
800 05
800 05
7.877,59
01
830
830
01
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
Taşınır Satış Gelirleri
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI (B)
810
810 03
70.036,33
810 03
06
70.036,33
810 03
06
01
1.202,60
810 03
06
01
28.723,92
01
01
3.700,00
31.092.327,44
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE
İADELER HESABI
527,36
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
527,36
Kira Gelirleri
527,36
Taşınmaz Kiraları
527,36
Lojman Kira Gelirleri
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI (C)
527,36
527,36
39.361,14
748,67
74.728,00
74.728,00
Sayfa 2 / 6
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.21
Ekonomik Kodlar
05
01
830
830
01
830
02
01
830
02
01
06
830
830
02
01
06
02
01
06
830
02
02
830
02
02
06
830
830
02
02
06
02
03
830
02
03
04
830
02
03
04
830
02
03
06
830
830
02
03
06
02
04
830
02
04
04
830
02
04
04
830
02
04
06
830
830
02
04
06
02
04
06
830
02
05
830
02
05
06
830
830
02
05
06
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
04
02
03
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci Harçlıkları
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
3.090.267,73
Memurlar
2.901.851,63
Sosyal Güvenlik Kurumuna
2.901.851,63
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
1.802.547,88
02
Sağlık Primi Ödemeleri
1.099.303,75
01
58.774,48
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
58.774,48
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
119.530,79
10.566,51
10.566,51
Sosyal Güvenlik Kurumuna
108.964,28
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
108.964,28
Geçici Personel
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
58.774,48
Sosyal Güvenlik Kurumuna
İşçiler
İşsizlik Sigortası Fonuna
7.737,11
12,94
12,94
Sosyal Güvenlik Kurumuna
7.724,17
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
7.187,03
02
Sağlık Primi Ödemeleri
Diğer Personel
01
537,14
2.373,72
Sosyal Güvenlik Kurumuna
2.373,72
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
2.373,72
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
24/02/2015 09:53
Cari Yıl (N)
74.728,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
Sözleşmeli Personel
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
460.410,39
Sayfa 3 / 6
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.21
Ekonomik Kodlar
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
830
03
02
830
03
02
01
830
830
03
02
01
03
02
02
830
03
02
02
830
03
02
03
830
830
03
02
03
01
Yakacak Alımları
03
02
03
02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
114.761,65
830
830
03
02
03
03
Elektrik Alımları
200.624,93
03
02
06
830
03
02
06
01
830
830
03
02
06
03
03
02
09
830
03
02
09
830
03
03
830
03
03
01
830
830
03
03
01
03
03
02
830
03
03
02
830
03
03
03
830
830
03
03
03
03
04
830
03
04
02
830
03
04
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
01
Kırtasiye Alımları
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
01
Su Alımları
Enerji Alımları
90
01
01
01
90
9.154,44
9.154,44
60.618,20
60.618,20
316.863,17
1.476,59
6.324,64
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve
Temrinlik Malzeme Alıml
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
5.877,34
447,30
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
51,92
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
Yolluklar
51,92
15.890,06
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
7.876,82
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
7.876,82
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
6.380,84
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
6.380,84
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
1.632,40
Görev Giderleri
1.632,40
26.565,04
Yasal Giderler
26.165,04
Diğer Yasal Giderler
26.165,04
24/02/2015 09:53
Cari Yıl (N)
393.012,37
Özel Malzeme Alımları
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
Sayfa 4 / 6
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.21
Ekonomik Kodlar
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
03
04
03
830
03
04
03
830
03
05
830
03
05
01
830
03
05
01
830
03
05
02
830
830
03
05
02
03
05
02
830
03
05
02
04
830
03
05
02
06
830
03
05
03
830
830
03
05
03
03
05
04
830
03
05
04
830
03
05
05
830
830
03
05
05
03
05
09
830
03
05
09
830
830
03
05
09
03
06
830
03
06
01
830
03
06
01
830
03
07
830
03
07
02
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve
Benzeri Giderler
400,00
işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri
Giderler
Hizmet Alımları
400,00
3.687,61
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
3.687,61
Haberleşme Giderleri
9.261,95
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
7.564,95
03
Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet
abonelik ücretleri dahi
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve
Kullanım Giderleri
Hat Kira Giderleri
08
04
01
1.392,00
229,00
Taşıma Giderleri
100,00
Geçiş Ücretleri
100,00
Tarifeye Bağlı Ödemeler
1.770,00
İlan Giderleri
1.770,00
500,00
Taşıt Kiralaması Giderleri
500,00
Diğer Hizmet Alımları
353,84
02
Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
191,84
03
Kurslara Katılma Giderleri
162,00
01
1.092,12
Temsil Giderleri
1.092,12
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
1.092,12
Menkul Mal Alım Giderleri
24/02/2015 09:53
Cari Yıl (N)
76,00
Kiralar
02
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
15.673,40
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Temsil ve Tanıtma Giderleri
01
Ay:
8.177,40
489,70
Sayfa 5 / 6
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 38.21
Ekonomik Kodlar
830
03
07
01
830
03
07
03
830
03
07
03
830
05
830
05
03
830
05
03
01
830
05
03
01
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
02
02
03
Ay:
Ekonomik Kodlar
7.687,70
7.687,70
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım
Giderleri
Cari Transferler
3.900,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
3.900,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
3.900,00
Kamu İşveren Sendikalarına
3.900,00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
24/02/2015 09:53
Cari Yıl (N)
489,70
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat
Alımları
Bakım ve Onarım Giderleri
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
(A- D):
20.850.113,10
31.091.800,08
-10.241.686,98
Sayfa 6 / 6
Download

1.1 bütçe uygulama sonuçları tablosu