ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ CETVELİ
01
Personel Giderleri
81.585.000,00
85.664.250,00
89.947.462,50
01
1
Ödenekler
15.495.000,00
16.269.750,00
17.083.237,50
01
2
Diğer Giderler
01
3
İşçilerin Ücretleri
01
5
Ücret ve Diğer Ödemeler
02
1
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
primi Giderleri
Emekli
Sandığına
02
2
İşsizlik Sigortası Fonuna
02
3
Sosyal Sigortalar Kurumuna
03
1
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları Alımları
Hammadde
03
2
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
03
3
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
03
4
03
5
Ödenecek Vergi,Resim,Harçlar ve
Benzeri
Müşavir Giderleri
Firma Ve Kişilere Ödemeler
03
6
Temsil Giderleri
03
7
Menkul Mal Alım Giderleri
03
8
Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
Faiz
Giderleri
02
03
04
04
2
Diğer İç Borç Faiz Giderleri
04
3
ABD Doları Cinsinden Dış Borç Faiz
Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına(Ek
05
1
Karşılıklar)
Sosyal
Güvenlik Kurumlarına
05
2
05
3
Hasılattan Paylar Ve Giderlere Katılım
Paylar
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
05
06
Sermaye Giderleri
1.220.000,00
1.281.000,00
1.345.050,00
64.750.000,00
67.987.500,00
71.386.875,00
120.000,00
126.000,00
132.300,00
10.093.700,00
10.598.385,00
11.128.304,25
2.150.000,00
2.257.500,00
2.370.375,00
240.000,00
252.000,00
264.600,00
7.703.700,00
8.088.885,00
8.493.329,25
195.364.300,00
205.132.515,00
215.389.140,75
19.508.000,00
20.483.400,00
21.507.570,00
60.919.200,00
63.965.160,00
67.163.418,00
307.000,00
322.350,00
338.467,50
1.954.000,00
2.051.700,00
2.154.285,00
97.565.300,00
102.443.565,00
107.565.743,25
350.000,00
367.500,00
385.875,00
10.558.800,00
11.086.740,00
11.641.077,00
4.202.000,00
4.412.100,00
4.632.705,00
16.026.000,00
16.827.300,00
17.668.665,00
4.930.000,00
5.176.500,00
5.435.325,00
11.096.000,00
11.650.800,00
12.233.340,00
3.360.000,00
3.528.000,00
3.704.400,00
575.000,00
603.750,00
633.937,50
285.000,00
299.250,00
314.212,50
2.500.000,00
2.625.000,00
2.756.250,00
182.465.000,00
191.588.250,00
201.167.662,50
06
1
Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları
17.488.000,00
18.362.400,00
19.280.520,00
06
3
Bilgisayar Yazılımı Alımları
12.200.000,00
12.810.000,00
13.450.500,00
06
4
Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri
2.375.000,00
2.493.750,00
2.618.437,50
06
5
Müteahhitlik Giderleri
147.901.000,00
155.296.050,00
163.060.852,50
06
7
Müteahhitlik Giderleri
2.501.000,00
2.626.050,00
2.757.352,50
27.003.000,00
28.353.150,00
29.770.807,50
7.000.000,00
7.350.000,00
7.717.500,00
Yedek Ödenek
09
09
1
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği
09
2
Kur Farklarını Karşılama Ödeneği
1.000,00
1.050,00
1.102,50
09
3
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği
1.000,00
1.050,00
1.102,50
09
6
Yedek Ödenek
20.000.000,00
21.000.000,00
22.050.000,00
09
9
Diğer Yedek Ödenekler
1.000,00
1.050,00
1.102,50
515.897.000,00
541.691.850,00
568.776.442,50
TOPLAM
Kerim TUFAN
MECLİS BAŞKAN V.
Enver Fevzi KÖKSAL
MECLİS KATİBİ
Ergün ÖZDEMİR
MECLİS KATİBİ
Örnek - 18
Download

Çok Yıllı Gider Bütçesi