ALİHİKM
METPAŞA O
ORTAOKULU 20
014–2015 E
EĞİTİM‐ÖĞ
ĞRETİM YILLI ÖĞRENC
Cİ ALIM BÖ
ÖLGESİ AMALAR: AÇIKLA
Ali Hikm
met Paşa Mahallesinin tamamı. Maltepee Mahallesin
nden; Mehmet Akif Ersoyy Cad. itibare
en kendi tara
afında kalan ccadde ve sokkaklar. Sınır cad
dde ve sokakkların Alihikm
metpaşa Ortaaokulu tarafında kalan kısımları alım bölgesine da
ahildir. BALIKESİR KARESİ ORTAOKULU 2014–2015 EĞİTİM‐ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ALIM BÖLGESİ AÇIKLAMALAR: Aygören Mahallesi , Hacıilbey Mahallesi, Karaoğlan Mahallesi, Karesi Mahallesi, Dumlupınar, Yıldırım ve Hisariçi Mahallerinin tamamı. Sınır sokak ve caddelerin Balıkesir Karesi Ortaokulu tarafında kalan kısımları alım bölgesine dahildir. ÇİĞDEM B
BATUBEY O
ORTAOKULU 20
014–2015 E
EĞİTİM‐ÖĞ
ĞRETİM YILLI ÖĞRENC
Cİ ALIM BÖ
ÖLGESİ AÇIKLA
AMALAR: Paşaalaanı Mahallesiinin tamamı. Sınır cad
dde ve sokakkların Çiğdem
m Batubey O
Ortaokulu tarrafında kalan kısımları alı m bölgesine dahildir. FATİH ORTAOKULU 2014–2015 EĞİTİM‐ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ALIM BÖLGESİ AÇIKLAMALAR: Toygar Mahallesinin tamamı Maltepe Mahallesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesinden itibaren kendi tarafında kalan cadde ve sokaklar. Sınır cadde ve sokakların Fatih Ortaokulu tarafında kalan kısımları alım bölgesine dahildir. 
Download

karesi ilçesi ortaokul alım bölgeleri