1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.21
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
01
01
830
01
01
830
830
01
01
01
01
01
02
830
01
01
02
830
01
01
03
830
830
01
01
03
01
01
04
830
01
01
04
830
01
01
05
830
830
01
01
05
01
01
06
830
01
01
06
830
01
02
830
01
02
01
830
830
01
02
01
01
02
01
830
830
01
02
01
01
02
02
830
01
02
02
830
01
02
03
830
830
01
02
03
01
02
04
830
01
02
04
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
830
830
01
02
04
04
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
01
02
04
05
Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
830
01
03
830
01
03
01
01
01
01
01
01
01
24/02/2015 09:58
Cari Yıl (N)
20.850.113,10
PERSONEL GİDERLERİ
17.295.534,98
MEMURLAR
16.207.832,51
Temel Maaşlar
7.122.827,37
Temel Maaşlar
7.122.827,37
Zamlar ve Tazminatlar
5.927.708,83
Zamlar ve Tazminatlar
5.927.708,83
Ödenekler
2.668.225,87
Ödenekler
2.668.225,87
Sosyal Haklar
246.083,07
Sosyal Haklar
246.083,07
Ek Çalışma Karşılıkları
231.215,70
Ek Çalışma Karşılıkları
231.215,70
Ödül ve İkramiyeler
11.771,67
Ödül ve İkramiyeler
11.771,67
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
1
394.534,22
Ücretler
375.108,96
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
220.310,27
04
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
142.909,12
05
Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
01
04
11.889,57
Zamlar ve Tazminatlar
4.351,04
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
4.351,04
Ödenekler
7.877,59
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
7.877,59
Sosyal Haklar
7.196,63
916,12
6.181,37
99,14
İŞÇİLER
548.403,92
Ücretler
247.102,54
Sayfa 1 / 5
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.21
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
1
Cari Yıl (N)
830
01
03
01
01
Sürekli İşçilerin Ücretleri
186.684,40
830
830
01
03
01
02
Geçici İşçilerin Ücretleri
60.418,14
01
03
03
Sosyal Haklar
45.801,70
830
01
03
03
01
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
33.117,66
830
830
01
03
03
02
Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
01
03
05
830
01
03
05
830
830
01
03
05
01
03
09
830
01
03
09
830
01
04
830
01
04
01
830
830
01
04
01
02
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
1.202,60
01
04
01
04
657 S.K.4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
28.723,92
830
830
01
04
01
05
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
39.361,14
01
04
01
90
Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
748,67
830
01
05
830
01
05
01
830
830
01
05
01
830
02
01
830
02
01
06
830
830
02
01
06
02
01
06
830
02
02
830
02
02
06
830
830
02
02
06
02
03
830
02
03
830
02
03
04
830
02
03
06
12.684,04
Ödül ve İkramiyeler
244.832,24
01
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
189.697,79
02
Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
55.134,45
Diğer Ödemeler
10.667,44
Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri
10.667,44
02
70.036,33
GEÇİCİ PERSONEL
70.036,33
Ücretler
74.728,00
Diğer Personel
04
02
Ücret ve Diğer Ödemeler
74.728,00
Öğrenci Harçlıkları
74.728,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
3.090.267,73
Memurlar
2.901.851,63
Sosyal Güvenlik Kurumuna
2.901.851,63
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
1.802.547,88
02
Sağlık Primi Ödemeleri
1.099.303,75
58.774,48
Sözleşmeli Personel
01
Sosyal Güvenlik Kurumuna
58.774,48
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
58.774,48
İşçiler
04
24/02/2015 09:58
119.530,79
10.566,51
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
10.566,51
İşsizlik Sigortası Fonuna
108.964,28
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Sayfa 2 / 5
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.21
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
06
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
01
1
Cari Yıl (N)
830
02
03
830
02
04
108.964,28
830
02
04
830
830
02
04
04
02
04
06
830
02
04
06
830
830
02
04
06
02
05
830
02
05
06
830
02
05
06
830
03
830
03
02
830
03
02
01
830
03
02
01
830
03
02
02
830
830
03
02
02
03
02
03
830
03
02
03
01
Yakacak Alımları
830
830
03
02
03
02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
114.761,65
03
02
03
03
Elektrik Alımları
200.624,93
830
03
02
06
830
830
03
02
06
03
02
06
830
03
02
09
830
830
03
02
09
03
03
830
03
03
01
830
03
03
01
830
03
03
02
830
03
03
02
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
7.737,11
Geçici Personel
04
12,94
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
12,94
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
7.724,17
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
7.187,03
02
Sağlık Primi Ödemeleri
537,14
2.373,72
Diğer Personel
01
01
Sosyal Güvenlik Kurumuna
2.373,72
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
2.373,72
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
460.410,39
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
393.012,37
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
9.154,44
Kırtasiye Alımları
9.154,44
60.618,20
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
01
60.618,20
Su Alımları
316.863,17
Enerji Alımları
1.476,59
Özel Malzeme Alımları
6.324,64
01
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml
5.877,34
03
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
90
447,30
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
51,92
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
51,92
15.890,06
Yolluklar
24/02/2015 09:58
01
01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
7.876,82
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
7.876,82
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
6.380,84
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
6.380,84
Sayfa 3 / 5
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.21
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
830
03
03
03
830
03
03
03
830
03
04
830
03
04
02
830
830
03
04
02
03
04
03
830
03
04
03
830
03
05
830
03
05
01
830
830
03
05
01
03
05
02
830
03
05
02
830
830
03
05
03
05
830
830
03
03
830
03
05
03
830
03
05
04
830
830
03
05
04
03
05
05
830
03
05
05
830
03
05
09
830
830
03
05
09
03
05
09
830
03
06
830
03
06
01
830
830
03
06
01
03
07
830
03
07
01
830
03
07
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
01
1
Cari Yıl (N)
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
1.632,40
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
1.632,40
26.565,04
Görev Giderleri
90
02
Yasal Giderler
26.165,04
Diğer Yasal Giderler
26.165,04
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
400,00
işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
400,00
15.673,40
Hizmet Alımları
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
3.687,61
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
3.687,61
Haberleşme Giderleri
9.261,95
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
7.564,95
02
03
Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi
02
04
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
05
02
06
Hat Kira Giderleri
229,00
05
03
Taşıma Giderleri
100,00
08
04
01
76,00
1.392,00
100,00
Geçiş Ücretleri
Tarifeye Bağlı Ödemeler
1.770,00
İlan Giderleri
1.770,00
Kiralar
500,00
Taşıt Kiralaması Giderleri
500,00
Diğer Hizmet Alımları
353,84
02
Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
191,84
03
Kurslara Katılma Giderleri
162,00
02
1.092,12
Temsil ve Tanıtma Giderleri
01
Temsil Giderleri
1.092,12
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
1.092,12
8.177,40
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
24/02/2015 09:58
02
Menkul Mal Alım Giderleri
489,70
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
489,70
Sayfa 4 / 5
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.21
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
830
03
07
03
830
03
07
03
830
05
830
05
03
830
05
03
01
830
05
03
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
02
03
Cari Yıl (N)
Bakım ve Onarım Giderleri
7.687,70
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
7.687,70
Cari Transferler
3.900,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
3.900,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
3.900,00
Kamu İşveren Sendikalarına
3.900,00
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
24/02/2015 09:58
1
20.850.113,10
Sayfa 5 / 5
Download

1.9 bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu