1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
1
Cari Yıl (N)
75.066.319,79
830
01
830
01
01
830
01
01
830
830
01
01
01
01
01
02
830
01
01
02
830
01
01
03
830
830
01
01
03
01
01
04
830
01
01
04
830
01
01
05
830
830
01
01
05
01
02
830
01
02
01
830
01
02
01
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
474.440,07
830
830
01
02
01
04
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
140.869,53
01
02
01
05
Sözleşmeli Sanatçıların Ücretleri
792.902,07
830
01
02
02
830
830
01
02
02
01
02
03
830
01
02
03
830
01
02
04
830
830
01
02
04
01
02
04
830
01
02
06
830
830
01
02
06
01
03
830
01
03
01
01
01
01
01
01
PERSONEL GİDERLERİ
61.610.063,43
MEMURLAR
57.902.563,06
Temel Maaşlar
26.030.504,16
Temel Maaşlar
26.030.504,16
Zamlar ve Tazminatlar
20.951.174,31
Zamlar ve Tazminatlar
20.951.174,31
Ödenekler
10.033.534,56
Ödenekler
10.033.534,56
Sosyal Haklar
771.486,63
Sosyal Haklar
771.486,63
Ek Çalışma Karşılıkları
115.863,40
Ek Çalışma Karşılıkları
115.863,40
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
27/02/2015 14:43
Ücretler
1.740.473,99
1.408.211,67
Zamlar ve Tazminatlar
6.887,35
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
6.887,35
Ödenekler
1.440,00
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
1.440,00
Sosyal Haklar
6.263,03
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
2.881,03
05
Sözleşmeli Sanatçıların Sosyal Hakları
3.382,00
01
01
317.671,94
Ödül ve İkramiyeler
05
317.671,94
Sözleşmeli Sanatçıların Ödül ve İkramiyeleri
İŞÇİLER
1.672.524,74
Ücretler
756.319,25
Sayfa 1 / 5
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
01
1
Cari Yıl (N)
830
01
03
01
830
01
03
02
756.319,25
830
830
01
03
02
01
03
03
830
01
03
03
830
01
03
05
830
830
01
03
05
01
04
830
01
04
01
830
01
04
01
830
830
01
04
01
01
05
830
01
05
01
830
01
05
01
830
02
830
02
01
830
02
01
06
830
02
01
06
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
6.711.575,06
830
830
02
01
06
02
Sağlık Primi Ödemeleri
4.155.277,27
02
02
Sözleşmeli Personel
213.744,57
830
02
02
04
830
02
02
04
Sürekli İşçilerin Ücretleri
81.998,93
İhbar ve Kıdem Tazminatları
01
01
01
81.998,93
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
Sosyal Haklar
159.452,53
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
159.452,53
Ödül ve İkramiyeler
674.754,03
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
674.754,03
8.614,89
GEÇİCİ PERSONEL
Ücretler
8.614,89
04
657 S.K.4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
5.576,67
90
Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
3.038,22
Diğer Personel
830
02
02
06
830
830
02
02
06
02
02
06
830
02
03
830
02
03
04
830
830
02
03
04
02
03
06
04
Ücret ve Diğer Ödemeler
285.886,75
Öğrenci Harçlıkları
285.886,75
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
11.450.939,27
Memurlar
10.866.852,33
Sosyal Güvenlik Kurumuna
10.866.852,33
2.785,98
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
2.785,98
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
210.958,59
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
122.165,33
02
Sağlık Primi Ödemeleri
İşçiler
27/02/2015 14:43
285.886,75
01
88.793,26
355.819,01
İşsizlik Sigortası Fonuna
31.577,56
İşsizlik Sigortası Fonuna
31.577,56
324.241,45
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Sayfa 2 / 5
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
1
Cari Yıl (N)
830
02
03
06
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
176.174,00
830
830
02
03
06
02
Sağlık Primi Ödemeleri
148.067,45
02
04
830
02
04
06
830
02
04
06
830
830
02
04
06
02
05
830
02
05
06
830
02
05
06
830
830
02
05
06
830
03
02
830
03
02
01
830
830
03
02
01
03
02
02
830
03
02
02
830
830
03
02
02
03
02
03
830
03
02
03
830
830
03
02
03
03
02
03
03
830
03
02
04
830
830
03
02
04
03
02
09
830
03
02
09
830
03
03
830
03
03
830
830
03
03
01
03
03
02
830
03
03
02
830
03
03
03
4.191,66
Geçici Personel
Sosyal Güvenlik Kurumuna
4.191,66
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
3.830,41
02
Sağlık Primi Ödemeleri
361,25
10.331,70
Diğer Personel
Sosyal Güvenlik Kurumuna
10.331,70
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
10.240,96
02
Sağlık Primi Ödemeleri
03
90,74
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.944.265,02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
1.709.965,78
48.702,14
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
05
48.702,14
Baskı ve Cilt Giderleri
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
128.097,50
01
Su Alımları
127.271,50
02
Temizlik Malzemesi Alımları
826,00
Enerji Alımları
807.514,10
01
Yakacak Alımları
452.514,00
02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
01
6.298,64
Elektrik Alımları
348.701,46
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
725.416,04
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)
725.416,04
236,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
01
236,00
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
28.142,25
Yolluklar
01
27/02/2015 14:43
8.961,81
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
01
01
8.961,81
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
16.901,63
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
16.901,63
2.278,81
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
Sayfa 3 / 5
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
03
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
01
1
Cari Yıl (N)
2.278,81
830
03
03
830
03
04
830
03
04
02
830
830
03
04
02
03
05
830
03
05
02
830
03
05
02
01
Posta ve Telgraf Giderleri
830
830
03
05
02
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
03
05
02
05
Uydu Haberleşme Giderleri
830
830
03
05
02
06
Hat Kira Giderleri
5.595,97
03
05
03
Taşıma Giderleri
16.818,96
830
03
05
03
02
Yolcu Taşıma Giderleri
15.368,96
830
830
03
05
03
04
Geçiş Ücretleri
03
05
04
830
03
05
04
830
830
03
05
04
03
05
05
830
03
05
05
830
03
07
830
03
07
830
830
03
07
02
03
07
03
830
03
07
03
02
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
8.976,26
830
830
03
07
03
03
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
1.616,60
03
08
830
03
08
01
830
03
08
01
830
05
830
05
03
830
05
03
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
8.248,75
Görev Giderleri
8.248,75
Yasal Giderler
04
8.248,75
Mahkeme Harç ve Giderleri
Hizmet Alımları
172.555,59
43.601,71
Haberleşme Giderleri
993,50
36.093,70
918,54
1.450,00
Tarifeye Bağlı Ödemeler
13.031,88
01
İlan Giderleri
12.515,79
02
Sigorta Giderleri
516,09
99.103,04
Kiralar
05
99.103,04
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
21.222,65
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
02
02
Gayri Maddi Hak Alımları
10.629,79
Fikri Hak Alımları
10.629,79
Bakım ve Onarım Giderleri
10.592,86
4.130,00
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
01
27/02/2015 14:43
01
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
4.130,00
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
4.130,00
Cari Transferler
61.052,07
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
61.052,07
61.052,07
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Sayfa 4 / 5
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.6
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
1
Cari Yıl (N)
830
05
03
01
03
Kamu İşveren Sendikalarına
11.700,00
830
05
03
01
05
Memurların Öğle Yemeğine Yardım
49.352,07
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
27/02/2015 14:43
75.066.319,79
Sayfa 5 / 5
Download

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu