1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :24.0
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
Cari Yıl (N)
1.079.467.287,69
630
01
630
01
01
630
01
01
630
630
01
01
01
01
01
02
630
01
01
02
630
01
01
03
630
630
01
01
03
01
01
04
630
01
01
04
630
01
01
05
630
630
01
01
05
01
01
06
630
01
01
06
630
01
01
09
630
630
01
01
09
01
02
630
01
02
01
630
01
02
01
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
630
630
01
02
01
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri
01
02
02
630
01
02
02
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatla
4.816,66
630
630
01
02
02
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina
926.307,83
01
02
03
630
01
02
03
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
630
630
01
02
03
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ödenekleri
30.300,00
01
02
04
Sosyal Haklar
57.711,54
630
01
02
04
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
630
01
02
04
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları
01
01
01
Personel Giderleri
65.940.578,57
Memurlar
59.351.642,40
Temel Maaşlar
29.584.374,33
Temel Maaşlar
29.584.374,33
Zamlar ve Tazminatlar
26.879.830,22
Zamlar ve Tazminatlar
26.879.830,22
01
01
01
01
01
812.036,85
Ödenekler
Sosyal Haklar
1.505.607,37
Sosyal Haklar
1.505.607,37
Ek Çalışma Karşılıkları
566.355,55
Ek Çalışma Karşılıkları
566.355,55
Ödül ve İkramiyeler
3.136,09
Ödül ve İkramiyeler
3.136,09
Diğer Giderler
301,99
Diğer Giderler
301,99
Sözleşmeli Personel
27/02/2015 15:05
812.036,85
Ödenekler
Ücretler
5.837.435,92
2.923.374,55
31.604,06
2.891.770,49
931.124,49
Zamlar ve Tazminatlar
30.360,00
Ödenekler
60,00
251,40
57.460,14
Sayfa 1 / 8
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :24.0
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
Ek Çalışma Karşılıkları
18.024,95
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karş
14.521,58
05
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma K
05
90
Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıklar
630
01
02
05
630
01
02
05
630
630
01
02
01
02
630
01
02
06
630
630
01
02
06
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiy
01
02
06
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkra
630
01
03
630
01
03
630
630
01
03
01
01
03
03
630
01
03
03
630
01
03
04
630
630
01
03
04
01
03
05
630
01
03
05
630
01
03
09
630
630
01
03
09
01
04
630
01
04
01
630
01
04
01
01
Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
14.563,74
630
630
01
04
01
02
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretle
29.176,34
01
04
01
03
Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
274.351,54
630
01
04
01
04
303.026,07
630
01
04
01
90
657 Sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak
Ödem
Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
630
01
04
03
630
01
04
03
630
02
630
02
01
630
02
01
Ödül ve İkramiyeler
592,77
2.910,60
1.876.840,39
889,31
1.875.951,08
51.962,94
İşçiler
01
01
01
Ücretler
36.692,82
Sürekli İşçilerin Ücretleri
36.692,82
Sosyal Haklar
6.756,31
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
6.756,31
01
01
01
27/02/2015 15:05
405,13
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
Ödül ve İkramiyeler
8.049,21
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
8.049,21
Diğer Ödemeler
59,47
Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
59,47
Geçici Personel
06
405,13
Fazla Mesailer
699.537,31
699.148,89
Ücretler
04
78.031,20
Sosyal Haklar
388,42
657 S. Kan. 4/c Mad. Kapsamında Çalışanların Sosyal
Hakları
388,42
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
11.042.039,39
Memurlar
10.121.638,73
Sosyal Güvenlik Kurumuna
10.121.638,73
Sayfa 2 / 8
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :24.0
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
630
02
01
06
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
6.242.787,21
630
630
02
01
06
02
Sağlık Primi Ödemeleri
3.878.851,52
02
02
Sözleşmeli Personel
770.150,21
630
02
02
04
630
02
02
04
317,60
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
317,60
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
769.832,61
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
494.666,54
02
Sağlık Primi Ödemeleri
275.166,07
İşçiler
11.456,48
630
02
02
06
630
630
02
02
06
02
02
06
630
02
03
630
02
03
04
630
630
02
03
04
02
03
06
630
02
03
06
630
02
04
630
02
04
04
630
630
02
04
04
02
04
06
630
02
04
06
630
630
02
04
06
02
99
630
02
99
00
630
02
99
00
630
03
630
03
02
630
03
02
01
630
03
02
01
01
Kırtasiye Alımları
1.947,00
630
630
03
02
01
03
Periyodik Yayın Alımları
4.156,43
03
02
01
90
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
01
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
970,91
İşsizlik Sigortası Fonuna
970,91
Sosyal Güvenlik Kurumuna
10.485,57
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
10.485,57
Geçici Personel
630
03
02
02
630
03
02
02
27/02/2015 15:05
01
138.155,97
İşsizlik Sigortası Fonuna
528,42
İşsizlik Sigortası Fonuna
528,42
Sosyal Güvenlik Kurumuna
137.627,55
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
134.649,89
02
Sağlık Primi Ödemeleri
00
2.977,66
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve
Zamları
638,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve
Zamları
638,00
638,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
77.463.256,68
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
17.678.406,06
11.649,43
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
01
5.546,00
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
1.167.286,98
Su Alımları
1.161.096,96
Sayfa 3 / 8
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :24.0
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
630
03
02
02
630
03
02
03
630
630
03
02
03
03
02
03
630
630
03
02
03
02
630
630
GİDERİN TÜRÜ
80
Cari Yıl (N)
6.190,02
Su Alımları Gecikme Zammı ve Faiz Giderleri
Enerji Alımları
5.167.094,76
01
Yakacak Alımları
2.852.415,90
02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
03
03
Elektrik Alımları
03
80
Enerji Alımları Gecikme Zammı ve Faiz Giderleri
03
02
03
90
Diğer Enerji Alımları
03
02
04
630
03
02
04
630
630
03
02
03
02
630
03
02
05
630
630
03
02
05
03
02
06
630
03
02
06
630
630
03
02
03
02
630
630
03
03
630
03
02
07
630
03
02
09
630
630
03
02
09
01
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderl
03
02
09
90
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
630
03
03
630
03
03
01
630
630
03
03
01
03
03
02
630
03
03
02
630
03
03
03
630
630
03
03
03
03
04
630
03
04
02
630
03
04
02
339.421,74
1.926.482,26
496,89
48.277,97
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
11.265.488,06
01
Yiyecek Alımları
11.250.038,40
04
02
İçecek Alımları
7.188,48
04
90
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
8.261,18
Giyim ve Kuşam Alımları
3.043,20
Giyecek Alımları
3.043,20
Özel Malzeme Alımları
9.801,22
01
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Mal
4.533,56
06
02
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
1.411,03
06
03
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
2.047,10
02
06
90
Diğer Özel Malzeme Alımları
1.809,53
02
07
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hiz
1.368,80
01
11
1.368,80
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alım
52.673,61
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Yolluklar
01
01
01
6.619,80
46.053,81
503.110,42
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
342.386,75
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
342.386,75
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
147.319,17
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
147.319,17
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
13.404,50
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
13.404,50
12.467,65
Görev Giderleri
27/02/2015 15:05
04
Yasal Giderler
9.558,09
Mahkeme Harç ve Giderleri
4.932,77
Sayfa 4 / 8
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :24.0
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
Cari Yıl (N)
Diğer Yasal Giderler
4.625,32
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Borçlar
2.909,56
02
işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
2.164,56
90
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
630
03
04
02
630
03
04
03
90
630
630
03
04
03
03
04
03
630
03
05
630
03
05
01
630
630
03
05
01
01
03
05
01
02
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
630
630
03
05
01
03
Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Ha
03
05
01
04
Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri
630
630
03
05
01
07
Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
03
05
01
08
Temizlik Hizmet Alım Giderleri
10.263.803,19
630
630
03
05
01
09
Özel Güvenlik Hizmeti Alımları
5.147.408,65
03
05
01
90
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
134.434,77
630
03
05
02
Haberleşme Giderleri
402.235,43
630
630
03
05
02
01
Posta ve Telgraf Giderleri
03
05
02
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
239.000,26
630
630
03
05
02
03
Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
128.181,20
03
05
02
04
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
630
630
03
05
02
05
Uydu Haberleşme Giderleri
03
05
02
06
Hat Kira Giderleri
328,90
630
630
03
05
02
80
Telefon Kullanım Ücretleri Alımları Gecikme Zam.ve Faiz Gid.
108,17
03
05
02
90
Diğer Haberleşme Giderleri
338,87
630
03
05
03
630
630
03
05
03
01
Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri
03
05
03
02
Yolcu Taşıma Giderleri
630
630
03
05
03
03
Yük Taşıma Giderleri
03
05
03
04
Geçiş Ücretleri
630
630
03
05
03
90
Diğer Taşıma Giderleri
03
05
04
630
03
05
04
630
630
03
05
03
05
Hizmet Alımları
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
745,00
59.044.864,28
53.479.941,18
977,20
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
9.484,28
13.487,65
37.808.635,28
101.710,16
30.622,65
136,88
3.518,50
67.971,20
Taşıma Giderleri
649,00
22.609,69
1.141,06
403,30
43.168,15
Tarifeye Bağlı Ödemeler
349.218,32
01
İlan Giderleri
278.257,28
04
02
Sigorta Giderleri
04
90
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
69.077,98
1.883,06
Kiralar
4.594.804,14
02
Taşıt Kiralaması Giderleri
3.178.252,14
05
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
1.309.201,75
05
06
Lojman Kiralama Giderleri
05
12
Personel Servis Kiralama Giderleri
630
03
05
05
630
630
03
05
05
03
05
05
630
630
03
05
03
05
27/02/2015 15:05
6.250,00
76.924,20
Sayfa 5 / 8
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :24.0
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
90
Cari Yıl (N)
630
03
05
05
630
03
05
07
630
630
03
05
07
03
05
09
630
03
05
09
03
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
864,00
630
630
03
05
09
10
Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri
176,00
03
05
09
11
Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Gide
40.998,93
630
630
03
05
09
90
Diğer Hizmet Alımları
91.695,08
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
3.516,84
630
03
06
01
630
03
06
01
630
03
07
630
03
07
01
630
630
03
07
01
01
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
3.502,24
03
07
01
02
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
1.386,82
630
630
03
07
01
03
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
03
07
01
90
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
630
03
07
03
630
630
03
07
03
02
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
78.814,39
03
07
03
03
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
40.317,24
630
630
03
07
03
90
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
10.582,83
03
08
630
03
08
01
630
03
08
01
630
630
03
08
01
03
09
630
03
09
08
630
03
09
08
04
630
630
03
09
08
90
03
09
09
630
03
09
09
04
Sosyal Güvenliği Bulunmayanların İlaç Giderleri
630
630
03
09
09
90
Diğer İlaç Giderleri
14.479,25
Cari Transferler
922.984.489,47
90
Diğer Kiralama Giderleri
24.176,05
Yargılama Giderleri
16.960,00
16.960,00
Diğer Yargılama Giderleri
133.734,01
Diğer Hizmet Alımları
01
Temsil Giderleri
3.516,84
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider
3.516,84
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
150.978,92
21.264,46
Menkul Mal Alım Giderleri
1.000,00
15.375,40
129.714,46
Bakım ve Onarım Giderleri
49.144,64
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
49.144,64
01
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
41.946,64
90
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
7.198,00
20.767,87
Tedavi ve Cenaze Giderleri
05
27/02/2015 15:05
6.234,91
Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
214,46
Sosyal Güvenliği Bulunmayanların Tedavi ve Sağlık
6.020,45
Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
14.532,96
Diğer İlaç Giderleri
53,71
Sayfa 6 / 8
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :24.0
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
05
01
630
05
01
02
630
05
01
02
630
05
04
630
05
04
01
630
630
05
04
01
01
05
04
01
90
630
05
04
02
630
630
05
04
02
05
04
04
630
05
04
04
630
05
04
05
630
630
05
04
05
05
04
05
630
05
04
06
630
630
05
04
06
05
04
07
630
05
04
07
630
05
04
09
630
630
05
04
09
630
11
01
630
11
01
99
630
630
11
01
99
630
12
01
630
12
01
01
630
630
12
01
01
01
Gelir Vergisi
12
01
01
03
Gelir Vergisi Tevkifatı
Görev Zararları
05
548.583.421,23
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
548.583.421,23
Sosyal Güvenlik Kurumu'na
548.583.421,23
Hane Halkına Yapılan Transferler
374.401.068,24
262.033,37
Burslar ve Harçlıklar
01
01
59.903,51
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar
202.129,86
Diğer Transferler
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
97.896,78
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
97.896,78
Yiyecek Amaçlı Transferler
41.987,32
41.987,32
Yiyecek Amaçlı Transferler
Barınma Amaçlı Transferler
2.596.963,59
01
Koruyucu Ailelere Yardım Ödemeleri
2.596.003,59
90
Diğer Barınma Amaçlı Transferler
90
90
01
11
00
12
27/02/2015 15:05
Cari Yıl (N)
960,00
Tarımsal Amaçlı Transferler
4.532,82
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler
4.532,82
Sosyal Amaçlı Transferler
355.896.024,47
Diğer Sosyal Amaçlı Transferler
355.896.024,47
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
15.501.629,89
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
15.501.629,89
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
362.424,37
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku
362.424,37
Diğer Döviz Mevcutlarının Değerlemesinden Kaynakla
362.424,37
Diğer Döviz Mevcutlarının Değerlemesinden Kaynakla
362.424,37
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
1.571.619,71
Vergi Gelirlerilerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan
1.563.518,78
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
1.563.466,50
80,32
1.979,26
Sayfa 7 / 8
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :24.0
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 1
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
09
Cari Yıl (N)
630
12
01
01
630
12
01
05
630
630
12
01
05
12
03
630
12
03
630
12
03
05
630
12
03
06
630
630
12
03
06
12
05
630
12
05
09
630
12
05
09
630
14
630
14
01
630
14
01
00
630
14
01
00
630
20
630
20
02
630
20
02
09
630
20
02
09
90
Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri
72.664,86
630
630
20
02
09
99
Diğer Mevzuat Gereğince Silinenler
28.087,45
630
99
99
630
99
99
00
630
99
99
00
01
1.561.406,92
Ücretlerde Vergi İndirimi
Damga Vergisi
52,28
Damga Vergisi
52,28
5.687,41
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde
05
100,00
Kurumlar Karları
01
01
100,00
Döner Sermayeler
Kira Gelirleri
5.587,41
Taşınmaz Kiraları
5.587,41
2.413,52
Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid
2.413,52
Diğer Çeşitli Gelirler
01
00
2.413,52
Diğer Çeşitli Gelirler
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
2.127,16
Kırtasiye Malzemeleri
2.127,16
Kırtasiye Malzemeleri
2.127,16
Kırtasiye Malzemeleri
2.127,16
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
100.752,31
Kişilerden Alacaklardan Silinenler
100.752,31
99
00
Diğer Giderler
0,03
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
0,03
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
0,03
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
0,03
GİDERLER TOPLAMI :
27/02/2015 15:05
100.752,31
Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler
1.079.467.287,69
Sayfa 8 / 8
Download

Tablo1.4.Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması