T.C. Maliye Bakanlığı
SAYMANLIK MALİ
Muh. Bir. Kodu
:
000021759
Muh. Bir. Adı
:
Dicle Üniversitesi
HesapK Ekonomik
odu
Kodlar
Hesap Adı
100 00.00.00.00 KASA HESABI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
TABLOSU (AYRINTI)
Ay
M İ Z A N (T u t a r)
Borç
BİLANÇO
Alacak
SONUÇLARI
1
Bütçe Yılı :
FAALİYET SONUÇLARI
BÜTÇE UYGULAMA
Pasif
Aktif
:
NAZIM
TABLOSU
TABLOSU
2015
HESAPLAR
Aktif
Pasif
41.718,15
35.250,00
6.468,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.174.918,43
23.954.601,80
15.220.316,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.864.386,03
9.864.386,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364.757,36
6.217,50
358.539,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.775.457,63
5.050.214,29
10.725.243,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.170,00
0,00
25.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.061,76
0,00
42.061,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.694.540,94
10.694.540,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.642,72
0,00
4.642,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.955.225,62
18.970.067,19
0,00
14.841,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.217,50
6.217,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.214,29
50.214,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.054,48
0,00
199.054,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.500,00
29.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.300,00
0,00
320.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 04.02.01.01 Hazine yardımı
10.919.000,00
10.919.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 04.02.02.01 Hazine yardımı
11.665.000,00
11.665.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126 09.00.00.00 Diğer Depozito ve Teminatlar
110.968,10
0,00
110.968,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 01.01.00.00 Alacağın Aslı
978.259,72
127.198,81
851.060,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 01.02.00.00 Alacağın Faizi
15.378,21
536,36
14.841,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 01.01.00.00 Yazı Araçları
22.482,97
45,14
22.437,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,74
0,00
48,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.228,50
892,31
108.336,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.541,21
1.499,78
153.041,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.402,50
11,87
14.390,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.065,77
19,29
2.046,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 01.07.00.00 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri
38.490,66
327,22
38.163,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 01.08.00.00 Bilişim Malzemeleri
35.081,37
0,00
35.081,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 02.01.00.00 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları
3.435,74
0,00
3.435,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 02.02.00.00 Servis ve Saklama Kapları
1.085,00
0,00
1.085,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459,63
0,00
459,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 02.04.00.00 İçecek Servis Takımları
10,80
0,00
10,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 02.05.00.00 Mutfak Araç ve Gereçleri
84,96
0,00
84,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631,80
0,00
631,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.328,14
0,00
2.328,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.041,52
0,00
8.041,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 04.01.00.00 Katı Yakıtlar
40.431,65
0,00
40.431,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 04.02.00.00 Sıvı Yakıtlar
176.973,39
0,00
176.973,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 04.04.00.00 Yağlar ve Katkı Yağlar
413,20
0,00
413,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 04.05.00.00 Kimyevi Maddeler
318,60
0,00
318,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 05.01.00.00 Temizlik Malzemeleri
27.616,83
34,81
27.582,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 05.02.00.00 Temizlik Araç ve Gereçleri
46.099,43
163,67
45.935,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 05.03.00.00 Temizleme ve Dezenfeksiyon
Solisyonları
42.910,26
75,28
42.834,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102 01.00.00.00 Muhasebe Birimi Banka Hesabı
102 02.00.00.00 Vadeli Hesap
102 08.01.00.00 Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka
Hesabı
102 08.03.00.00 BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka
Hesabı
102 08.04.00.00 Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine
İlişkin Banka Hesabı
102 08.07.00.00 Mevlana Değişim Programına İlişkin
Banka Hesabı
102 08.10.01.00 BAP Özel Hesaplarına İlişkin Vadeli
Banka Hesabı
102 08.12.00.00 Eurodesk Temas Noktalarına Yönelik
Mali Destek Prog. Ban. He
103 02.00.00.00 Verilen Gönderme Emirleri Hesabı
103 08.01.00.00 Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin
Gönderme Emirleri Hesabı
103 08.03.00.00 BAP Özel Hesaplarına İlişkin
Gönderme Emirleri Hesabı
104 02.01.00.00 AB Hibeleri
108 01.00.00.00 Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak
Üzere Gönderilen Tutar
120 03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
150 01.02.00.00 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve
Malzemeleri
150 01.03.00.00 Kağıt Ürünler
150 01.04.00.00 Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi
Malzemeleri
150 01.05.00.00 Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar
150 01.06.00.00 Yazı Düzelticiler
150 02.03.00.00 Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı
150 03.01.00.00 İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler
150 03.02.00.00 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri
İçeren Kimyasallar
150 03.03.00.00 Medikal Malzemeler
25/02/2015 09:11
Sayfa 1 / 13
T.C. Maliye Bakanlığı
SAYMANLIK MALİ
Muh. Bir. Kodu
:
000021759
Muh. Bir. Adı
:
Dicle Üniversitesi
HesapK Ekonomik
odu
Kodlar
Hesap Adı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
TABLOSU (AYRINTI)
Ay
M İ Z A N (T u t a r)
Borç
BİLANÇO
Alacak
SONUÇLARI
1
Bütçe Yılı :
FAALİYET SONUÇLARI
BÜTÇE UYGULAMA
Pasif
Aktif
:
NAZIM
TABLOSU
TABLOSU
2015
HESAPLAR
Aktif
Pasif
150 06.01.00.00 Giyecekler
45.964,90
0,00
45.964,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 06.02.00.00 Mefruşat Ürünleri
22.028,21
0,00
22.028,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353,16
0,00
353,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 07.02.00.00 Yemeklik Yağlar
4.210,08
0,00
4.210,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 07.03.00.00 Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler
3.495,90
0,00
3.495,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 07.04.00.00 Un ve Unlu Gıdalar
6.252,00
0,00
6.252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 07.05.00.00 Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve
Tatlandırıcılar
150 07.06.00.00 Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler
15.992,35
0,00
15.992,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.454,92
0,00
3.454,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 07.07.00.00 Etler ve Et Ürünleri
51.329,17
0,00
51.329,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 08.01.00.00 Alkolsüz İçecekler
4.988,92
0,00
4.988,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 10.01.00.00 Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve
Çiçek Tohumları
150 10.02.00.00 Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları
2.561,96
0,00
2.561,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.816,50
0,00
13.816,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 10.03.00.00 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri
3.110,48
0,00
3.110,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 11.05.00.00 Kemirgen Hayvan Yemleri
16.580,70
0,00
16.580,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 12.01.00.00 Küçük El Aletleri ve Gereçleri
14.595,01
0,00
14.595,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 12.02.00.00 Tutturucular
5.220,65
0,00
5.220,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 12.03.00.00 Kaplayıcılar
22.366,64
0,00
22.366,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 12.04.00.00 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma
Malzemeleri
150 12.05.00.00 Ağaç Ürünleri
54.300,57
0,00
54.300,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.315,27
0,00
16.315,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 12.06.00.00 Metal Ürünler
68.856,58
10.932,70
57.923,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,00
0,00
354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.696,63
0,00
3.696,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581,15
0,00
581,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 07.01.00.00 Bakliyat
150 12.07.00.00 Cam Ürünler
150 12.08.00.00 Plastik Ürünler
150 12.10.00.00 Kaynak Malzemeleri
150 13.01.00.00 Makineler ve Aletler Grubu Yedek
Parçaları
150 13.03.00.00 Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları
1.032,50
0,00
1.032,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.780,59
0,00
12.780,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 13.04.00.00 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları
43.824,71
0,00
43.824,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 13.05.00.00 Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları
14.691,74
0,00
14.691,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,95
0,00
710,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 14.01.00.00 Otomobil Lastikleri
6.730,72
0,00
6.730,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 14.02.00.00 Minibüs, Kamyonet Lastikleri
5.807,96
0,00
5.807,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 14.03.00.00 Kamyon, Otobüs Lastikleri
3.068,00
0,00
3.068,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 14.04.00.00 Traktör ve İş Makinesi Lastikleri
6.499,13
0,00
6.499,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 15.01.00.00 Basılı Yayınlar
9.473,48
0,00
9.473,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 13.99.00.00 Diğer Yedek Parçalar
150 16.02.00.00 Salon Sporlarında Kullanılan Spor
Malzemeleri
150 16.99.00.00 Diğer Spor Malzemeleri
140,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.837,60
0,00
3.837,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 17.01.00.00 Pompalar
9.634,70
0,00
9.634,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 99.02.00.00 Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar
802,40
0,00
802,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 99.03.00.00 Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı
Tüketim Malzemeleri
150 99.04.00.00 Eğitim ve Öğretim Amaçlı Kullanılan
Madde ve Malzemeler
150 99.05.00.00 Sahne Dekor, Kostüm ve Aksesuarları
118,00
0,00
118,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.312,00
0,00
12.312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.120,56
0,00
22.120,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
507,40
0,00
507,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.303,65
0,00
6.303,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 99.08.00.00 Halka Açık Alanlarda Kullanılmak
Üzere Edinilen Taşınırlar
157 00.00.00.00 DİĞER STOKLAR HESABI
160 01.03.02.00 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları Avansı
25/02/2015 09:11
Sayfa 2 / 13
T.C. Maliye Bakanlığı
SAYMANLIK MALİ
Muh. Bir. Kodu
:
000021759
Muh. Bir. Adı
:
Dicle Üniversitesi
HesapK Ekonomik
odu
Kodlar
Hesap Adı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
TABLOSU (AYRINTI)
Ay
M İ Z A N (T u t a r)
Borç
BİLANÇO
Alacak
SONUÇLARI
1
Bütçe Yılı :
FAALİYET SONUÇLARI
BÜTÇE UYGULAMA
Pasif
Aktif
:
NAZIM
TABLOSU
TABLOSU
2015
HESAPLAR
Aktif
Pasif
160 01.03.04.00 Görev Giderleri Avansı
9.000,00
5.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160 01.03.05.00 Hizmet Alımları Avansı
600,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160 01.03.06.00 Temsil ve Tanıtma Giderleri Avansı
950,00
0,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.110,00
41.350,00
84.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.985.195,28
6.982.891,50
2.303,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178.403,49
0,00
178.403,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 01.01.01.00 Tarla
99.103.125,31
0,00
99.103.125,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251 01.02.00.00 Enerji Nakil Hatları
21.840.000,00
0,00
21.840.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251 01.03.00.00 Su İsale Hatları
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251 01.04.00.00 Kanalizasyon Hatları
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.250.000,00
0,00
14.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.946.900,00
0,00
17.946.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402.350,00
0,00
402.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.075.000,00
0,00
242.075.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.990.000,00
0,00
14.990.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252 01.01.03.04 Hastaneler
46.740.000,00
0,00
46.740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252 01.01.03.05 Laboratuvarlar
10.080.000,00
0,00
10.080.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560.000,00
0,00
560.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200.000,00
0,00
7.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252 01.01.04.07 Kütüphaneler
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252 01.01.04.13 Düğün, Tören ve Konferans Salonları
44.000.000,00
0,00
44.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252 01.01.05.02 Spor Salonları
14.400.000,00
0,00
14.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252 01.01.05.03 Stadyumlar
34.200.000,00
0,00
34.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252 01.01.07.01 Kamu Konutları
72.332.400,00
0,00
72.332.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253 02.01.00.00 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve
Aletleri
253 02.02.00.00 İnşaat Makineleri ve Aletleri
517.119,63
0,00
517.119,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.437,15
0,00
194.437,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253 02.03.00.00 Atölye Makineleri ve Aletleri
255.569,78
0,00
255.569,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253 02.04.00.00 İş Makineleri ve Aletleri
507.345,04
0,00
507.345,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.143.729,40
8.067,21
2.135.662,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.855,70
0,00
4.855,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.237,10
0,00
10.237,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.223,56
1.274,40
197.949,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435.341,98
6.144,85
429.197,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.752.807,28
417,48
1.752.389,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
969.954,77
0,00
969.954,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.089.083,03
0,00
53.089.083,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.412.775,99
0,00
21.412.775,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160 01.03.07.00 Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri Avansı
162 01.01.08.00 Bilimsel Araştırma Projelerinden
Verilen İşl Avansları
162 05.01.00.00 Maaş Avansları
164 10.99.00.00 Diğer Çeşitli Akreditifler
251 01.07.00.00 Yollar
251 01.08.00.00 Sulama Kanalları
251 01.09.01.00 Su Kuyuları
252 01.01.01.01 Hizmet Binaları
252 01.01.02.01 Ana Okulları
252 01.01.02.04 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek
Okul Binaları
252 01.01.02.05 Mesleki Eğitim Merkezleri
252 01.01.03.08 Veteriner Klinikleri ve Hayvan
Hastaneleri
252 01.01.04.04 Misafirhaneler
252 01.01.13.00 Tarımsal Amaçlı Binalar
252 01.02.09.03 Market ve Süpermarketler
253 02.05.00.00 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler
ile Aletleri
253 02.07.00.00 Paketleme Makineleri
253 02.08.00.00 Etiketleme ve Numaralandırma
Makineleri
253 02.09.00.00 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri
253 02.10.00.00 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve
Aletler
253 03.01.00.00 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz
ve Araçları
253 03.02.00.00 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve
Aletleri
253 03.04.00.00 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri
253 03.05.00.00 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan
Cihazlar ve Aletler
253 03.06.00.00 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları
ve Aletleri
25/02/2015 09:11
Sayfa 3 / 13
T.C. Maliye Bakanlığı
SAYMANLIK MALİ
Muh. Bir. Kodu
:
000021759
Muh. Bir. Adı
:
Dicle Üniversitesi
HesapK Ekonomik
odu
Kodlar
Hesap Adı
253 03.07.00.00 Müzik Aletleri ve Aksesuarları
Muhasebat Genel Müdürlüğü
TABLOSU (AYRINTI)
Ay
M İ Z A N (T u t a r)
Borç
BİLANÇO
Alacak
SONUÇLARI
1
Bütçe Yılı :
FAALİYET SONUÇLARI
BÜTÇE UYGULAMA
Pasif
Aktif
:
NAZIM
TABLOSU
TABLOSU
2015
HESAPLAR
Aktif
Pasif
96.913,44
0,00
96.913,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253 03.08.00.00 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve
Aletler
254 01.01.00.00 Otomobiller
115.949,03
0,00
115.949,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.294,42
0,00
132.294,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254 01.02.00.00 Yolcu Taşıma Araçları
768.890,21
0,00
768.890,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254 01.03.00.00 Yük Taşıma Araçları
244.733,10
0,00
244.733,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254 01.04.00.00 Arazi Taşıtları
39.997,09
0,00
39.997,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254 01.05.00.00 Özel Amaçlı Taşıtlar
32.827,60
0,00
32.827,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254 01.07.00.00 Motorsuz Kara Araçları
65.410,96
0,00
65.410,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255.782,83
0,00
255.782,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 01.02.00.00 Temsil ve Tören Demirbaşları
34.860,94
367,45
34.493,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 01.03.00.00 Koruyucu Giysi ve Malzemeler
1.150,50
0,00
1.150,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 01.01.00.00 Döşeme Demirbaşları
255 01.04.00.00 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı
Demirbaş Niteliğindeki Ta
255 01.05.00.00 Hastanede Kullanılan Demirbaş
Niteliğindeki Taşınırlar
255 02.01.00.00 Bilgisayarlar ve Sunucular
47.916,26
0,00
47.916,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.259.045,16
0,00
5.259.045,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.008.913,78
16.252,35
6.992.661,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 02.02.00.00 Bilgisayar Çevre Birimleri
2.000.114,23
11.065,72
1.989.048,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
458.126,97
545,00
457.581,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 02.04.00.00 Haberleşme Cihazları
3.914.560,23
17.824,31
3.896.735,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 02.05.00.00 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
2.607.098,53
6.202,42
2.600.896,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.893,46
0,00
37.893,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 02.99.00.00 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri
4.137.786,56
14.945,08
4.122.841,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 03.01.00.00 Büro Mobilyaları
7.929.860,43
6.804,24
7.923.056,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 03.02.00.00 Misafirhane, Konaklama ve Barınma
Amaçlı Mobilyalar
255 03.03.00.00 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları
2.477.456,76
40,00
2.477.416,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.095,85
0,00
380.095,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586.033,27
327,99
585.705,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.917,82
0,00
94.917,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.600,50
0,00
112.600,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.256,48
0,00
3.256,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,42
0,00
74,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.670,57
0,00
70.670,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.627,76
0,00
350.627,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.668,48
0,00
9.668,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.124,22
0,00
30.124,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.801.658,94
2.887,20
1.798.771,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 08.02.00.00 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
662.988,27
0,00
662.988,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 09.01.00.00 Doğa Sporlarında Kullanılan
Demirbaşlar
255 09.02.00.00 Salon Sporlarında Kullanılan
Demirbaşlar
255 09.03.00.00 Saha Sporlarında Kullanılan
Demirbaşlar
255 09.99.00.00 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan
Demirbaşlar
255 10.01.00.00 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar
9.415,17
0,00
9.415,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.510,97
0,00
64.510,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.504,79
0,00
25.504,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.323,92
0,00
58.323,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.910,59
0,00
1.910,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 10.02.00.00 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
2.613.383,35
330,40
2.613.052,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 10.03.00.00 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve
Araçları
255 11.02.00.00 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları
1.759.192,73
0,00
1.759.192,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.850,20
0,00
11.850,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 02.03.00.00 Teksir ve Çoğaltma Makineleri
255 02.06.00.00 Aydınlatma Cihazları
255 03.05.00.00 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
255 04.01.00.00 Yemek Hazırlama Ekipmanları
255 05.01.00.00 Çiftlik Hayvanları
255 05.03.00.00 Gösteri Amaçlı Hayvanlar
255 06.04.00.00 Güzel Sanat Eserleri
255 06.08.00.00 Mühür ve Mühür Baskıları
255 07.01.00.00 Kütüphane Mobilyaları
255 07.02.00.00 Basılı Yayınlar
255 07.03.00.00 Görsel ve İşitsel Kaynaklar
255 07.04.00.00 Bilgi Saklama Üniteleri
255 08.01.00.00 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
25/02/2015 09:11
Sayfa 4 / 13
T.C. Maliye Bakanlığı
SAYMANLIK MALİ
Muh. Bir. Kodu
:
000021759
Muh. Bir. Adı
:
Dicle Üniversitesi
HesapK Ekonomik
odu
Kodlar
Hesap Adı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
TABLOSU (AYRINTI)
Ay
M İ Z A N (T u t a r)
Borç
BİLANÇO
Alacak
SONUÇLARI
1
Bütçe Yılı :
FAALİYET SONUÇLARI
BÜTÇE UYGULAMA
Pasif
Aktif
:
NAZIM
TABLOSU
TABLOSU
2015
HESAPLAR
Aktif
Pasif
255 12.01.00.00 Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak
Takımları
255 12.02.00.00 Büro Malzemeleri
239,60
0,00
239,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.636,15
0,00
21.636,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 99.01.00.00 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler
90.199,84
2.360,00
87.839,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233.601,10
0,00
233.601,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 03.02.02.00 İnşaat Makineleri ve Aletleri
0,00
8.592.760,00
0,00
8.592.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 03.02.03.00 Atölye Makineleri ve Aletleri
0,00
25.525.630,20
0,00
25.525.630,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 03.02.04.00 İş Makineleri ve Aletleri
0,00
117.391.861,44
0,00
117.391.861,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 03.02.05.00 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler
ile Aletleri
257 03.02.10.00 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve
Aletler
257 03.03.02.00 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve
Aletleri
257 03.03.04.00 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri
0,00
336.576.830,50
0,00
336.576.830,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.399.702,66
0,00
5.399.702,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.838.824,60
0,00
33.838.824,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.744.460,80
0,00
67.744.460,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 03.03.05.00 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan
Cihazlar ve Aletler
257 03.03.06.00 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları
ve Aletleri
257 04.01.01.00 Otomobiller
0,00
51.283.703.630,97
0,00
51.283.703.630,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.861.941.088,36
0,00
26.861.941.088,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.325.977,08
0,00
6.325.977,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 04.01.02.00 Yolcu Taşıma Araçları
0,00
34.406.785,59
0,00
34.406.785,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 04.01.03.00 Yük Taşıma Araçları
0,00
7.442.670,90
0,00
7.442.670,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 04.01.04.00 Arazi Taşıtları
0,00
4.247.690,96
0,00
4.247.690,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 05.01.05.00 Hastanede Kullanılan Demirbaş
Niteliğindeki Taşınırlar
257 05.02.01.00 Bilgisayarlar ve Sunucular
0,00
223.888.744,18
0,00
223.888.744,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.278.023,32
0,00
425.278.023,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 05.02.02.00 Bilgisayar Çevre Birimleri
0,00
161.916.110,05
0,00
161.916.110,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 05.02.03.00 Teksir ve Çoğaltma Makineleri
0,00
12.758.868,00
0,00
12.758.868,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 05.02.04.00 Haberleşme Cihazları
0,00
1.274.991.148,38
0,00
1.274.991.148,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 05.02.05.00 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
0,00
52.517.041,79
0,00
52.517.041,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 05.02.99.00 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri
0,00
114.738.190,75
0,00
114.738.190,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 05.03.01.00 Büro Mobilyaları
0,00
8.833.655,00
0,00
8.833.655,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257 05.03.02.00 Misafirhane, Konaklama ve Barınma
Amaçlı Mobilyalar
257 05.08.02.00 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
0,00
181.984,32
0,00
181.984,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.604.574,40
0,00
30.604.574,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401.173,83
0,00
401.173,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258 01.99.00.00 Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
16.911.660,58
0,00
16.911.660,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258 02.01.01.00 Hizmet Binaları
16.069.001,28
0,00
16.069.001,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.345.792,56
0,00
9.345.792,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.861.755,10
0,00
35.861.755,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.437,00
0,00
193.437,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573.362,00
0,00
573.362,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258 02.03.04.00 Hastaneler
37.511.787,50
0,00
37.511.787,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258 02.04.99.00 Diğer
16.699.960,75
0,00
16.699.960,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258 02.05.99.00 Diğer
17.036.152,55
0,00
17.036.152,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258 02.06.99.00 Diğer
54.427,45
0,00
54.427,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.826,80
0,00
134.826,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258 02.99.00.00 Diğer Binalar
2.679.185,54
0,00
2.679.185,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260 01.00.00.00 Bilgisayar Yazılımları
1.746.428,36
0,00
1.746.428,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.351,49
0,00
200.351,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.143,60
0,00
33.143,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 99.02.00.00 Seyyar Tanklar ve Tüpler
258 01.02.00.00 Enerji Nakil Hatları
258 02.01.99.00 Diğer
258 02.02.04.00 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek
Okul Binaları
258 02.02.05.00 Mesleki Eğitim Merkezleri
258 02.02.99.00 Diğer
258 02.07.01.00 Kamu Konutları
260 03.00.00.00 Lisanslar
260 99.00.00.00 Diğer Haklar
25/02/2015 09:11
Sayfa 5 / 13
T.C. Maliye Bakanlığı
SAYMANLIK MALİ
Muh. Bir. Kodu
:
000021759
Muh. Bir. Adı
:
Dicle Üniversitesi
HesapK Ekonomik
odu
Kodlar
Hesap Adı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
TABLOSU (AYRINTI)
Ay
M İ Z A N (T u t a r)
Borç
BİLANÇO
Alacak
SONUÇLARI
1
Bütçe Yılı :
FAALİYET SONUÇLARI
BÜTÇE UYGULAMA
Pasif
Aktif
:
NAZIM
TABLOSU
TABLOSU
2015
HESAPLAR
Aktif
Pasif
320 02.00.00.00 N-1 Yılına Ait Borçlar
122.657,52
601.748,08
0,00
479.090,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320 06.00.00.00 N-5 Yılına Ait Borçlar
0,00
17.693,42
0,00
17.693,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330 01.01.00.00 Geçici teminatlar
29.035,00
73.315,00
0,00
44.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330 01.02.00.00 Kesin Teminatlar
55.925,91
413.760,61
0,00
357.834,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330 01.03.00.00 Ek Kesin Teminatlar
46.152,00
218.896,38
0,00
172.744,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.988,13
280.554,69
0,00
19.566,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.392,35
0,00
104.392,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.755,86
30.364,96
0,00
609,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.512,55
1.512,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.739,15
0,00
1.739,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 10.03.01.01 Türk Sağlık Sendikası
439,05
439,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 10.03.01.07 Türk Eğitim Sendikası
1.001,91
1.001,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 10.03.02.02 Eğitim Sendikası
4.965,29
4.965,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 10.03.02.03 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası
333 10.03.02.09 Büro Emekçileri Sendikası
6.836,63
6.836,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,08
12,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 10.03.03.01 Eğitimciler Birliği Sendikası
12.680,05
12.680,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 10.03.03.02 Sağlık Sendikası
10.581,54
10.592,54
0,00
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335,81
335,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 10.03.06.10 Öğretmenler Eğitim Öğretim ve Bilim
Çalışanları Sendikası
333 10.03.06.34 SağlıkVeSosyal Hizmet Çalışanlarının
Sözü Sendikası(SÖZ-SEN)
333 10.03.06.48 Demokrat Eğitimciler Sendikası
52,85
52,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,36
19,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,35
26,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 10.03.06.92 Aktif Eğitimciler Sendikası (AKTİF
EĞİTİM-SEN)
333 10.03.06.94 Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet
Görevlileri S.(UFUK SAĞLIK SEN)
333 10.03.08.05 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalış. Hak
Sen(Sağlık Hak-Sen)
333 10.03.08.06 Eğitim Öğretim ve Bilim
Çalış.Hak.Sendikası(Eğitim Hak-Sen)
333 10.03.11.20 Öğretim Elemanları Sendikası
(ÖĞESEN)
333 13.00.00.00 Tübitak Kaynaklarından Aktarılan
Tutarlar
333 18.01.00.00 Dağıtılacak Vekalet Ücretleri
63,34
63,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,59
0,00
62,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,85
38,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,80
26,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,44
45,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.217,50
364.757,36
0,00
358.539,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.053,35
0,00
173.053,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.364,29
11.062.771,12
0,00
10.988.406,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.170,00
0,00
25.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.061,76
0,00
42.061,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.642,72
0,00
4.642,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.360,98
620.749,82
0,00
421.388,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.715.808,08
2.001.726,46
0,00
285.918,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127,12
0,00
127,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.818,81
42.818,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.426,74
1.891,31
0,00
464,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.645,36
229.303,02
0,00
105.657,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.166,69
83.457,39
0,00
45.290,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360 03.03.00.00 İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi
32.598,57
59.825,55
0,00
27.226,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360 03.09.00.00 Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi
132.277,65
134.872,63
0,00
2.594,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360 04.01.03.00 Ödenecek Katma Değer Vergisi %18
1.977,50
1.977,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 01.99.99.00 Resmi Daire ve Kurumlara Ait Diğer
Emanetler
333 02.04.00.00 Avukatlık Ücretleri
333 03.01.00.00 Normal İcra Kesintisi
333 03.02.00.00 Nafaka Kesintisi
333 10.02.02.00 Tez-Kop İş Sendikası
333 10.03.03.03 Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası
333 20.00.00.00 Bilimsel Araştırma Projelerine
Aktarılan Tutarlar
333 21.00.00.00 Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine
Aktarılan Tutarlar
333 24.00.00.00 Mevlana Değişim Programına Aktarılan
Tutarlar
333 27.00.00.00 Eurodesk Temas Noktalarına Yön. Mali
Des. Prg.ndan Akta. Tut
333 99.00.00.00 Diğer Emanetler
360 01.01.02.00 Diğer Ücretler ile Ücret sayılan
Ödemelerden Yap.Tevkifat
360 01.02.02.00 Diğer Serbest Meslek İşleri
Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden
360 01.03.00.00 Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md. Göre
Yapılan Tevkifatlar
360 01.10.00.00 Gelir Vergisi Kanununun 94/13 Md. Göre
Yapılan Tevkifatlar
360 03.01.00.00 Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait
Damga Vergisi
360 03.02.00.00 Sözleşmeye Ait Damga Vergisi
360 04.02.03.00 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (1/6)
25/02/2015 09:11
Sayfa 6 / 13
T.C. Maliye Bakanlığı
SAYMANLIK MALİ
Muh. Bir. Kodu
:
000021759
Muh. Bir. Adı
:
Dicle Üniversitesi
HesapK Ekonomik
odu
Kodlar
Hesap Adı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
TABLOSU (AYRINTI)
Ay
M İ Z A N (T u t a r)
Borç
BİLANÇO
Alacak
SONUÇLARI
1
Bütçe Yılı :
FAALİYET SONUÇLARI
BÜTÇE UYGULAMA
Pasif
Aktif
:
NAZIM
TABLOSU
TABLOSU
2015
HESAPLAR
Aktif
Pasif
360 04.02.06.00 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9/10)
126.222,08
149.648,58
0,00
23.426,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360 04.02.07.00 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (2/10)
177.241,16
177.241,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360 04.02.08.00 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (5/10)
69.013,47
73.108,47
0,00
4.095,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360 04.02.09.00 Katma Değer Vergisi Tevkifatı (7/10)
148.572,86
148.572,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.982,00
36.792,00
0,00
810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821.169,29
821.169,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.631,05
1.631,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.025.616,05
1.025.616,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.631,05
1.631,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621.677,80
621.677,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.936,64
137.159,94
0,00
60.223,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,54
921,26
0,00
840,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.114,08
196.891,37
0,00
91.777,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.008,85
2.008,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.081,17
249.081,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.457,05
139.457,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304.433,94
304.433,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.907,68
210.907,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.994,75
1.994,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362 01.02.01.00 İşsizlik Sigortası Primi-İşçi
2.134,64
3.530,12
0,00
1.395,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362 01.02.02.00 İşsizlik Sigortası Primi-İşveren
5.427,53
9.671,24
0,00
4.243,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362 02.06.01.00 Kefalet Aidatı Giriş Keseneği
28,88
28,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362 02.06.02.00 Kefalet Aidatı Aylık Keseneği
545,21
545,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.707.677,90
0,00
4.707.677,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.288.424,46
0,00
62.288.424,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.987.046,40
0,00
92.987.046,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 02.03.02.00 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
0,00
42.224.460,53
0,00
42.224.460,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 02.03.03.00 Binalar
0,00
447.751.563,80
0,00
447.751.563,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 02.03.04.00 Tesis, Makine ve Cihazlar
0,00
13.408.945,01
0,00
13.408.945,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 02.03.05.00 Taşıtlar
0,00
20.956,72
0,00
20.956,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 02.03.06.00 Demirbaşlar
0,00
8.541.444,58
0,00
8.541.444,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.444.950,55
0,00
27.444.950,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.777.382,82
0,00
3.777.382,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
929.737,82
0,00
929.737,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.210.086,42
0,00
155.210.086,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.047.223,62
0,00
58.047.223,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.711.614,37
0,00
58.711.614,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.275.030,24
0,00
48.275.030,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.824.829,15
0,00
56.824.829,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.055.800.517,98
0,00
81.055.800.517,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.055.800.517,98
81.055.800.517,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360 04.09.00.00 Diğer Katma Değer Vergisi Kesintileri
361 01.01.01.00 % 16 Aylık Aidat Kesintisi
361 01.01.03.00 % 100 Artış Kesenekleri
361 01.02.01.00 % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı
361 01.02.03.00 % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı
361 01.02.04.00 % 12 Genel Sağlık Sigortası Primi
361 10.01.01.01 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
(iştirakçi-İşçi)
361 10.01.01.02 Genel Sağlık Sigortası Primi (
iştirakçi-işçi)
361 10.01.02.01 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
(işveren-işçi)
361 10.01.02.04 Fiili Hizmet Zamları (işçi)
361 10.02.01.01 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
(iştirakçi-memur)
361 10.02.01.02 Genel Sağlık Sigortası Primi (iştirakçimemur)
361 10.02.02.01 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
(işveren-memur)
361 10.02.02.03 Genel Sağlık Sigortası Primi (işverenmemur)
361 10.02.02.04 Fiili Hizmet Zamları (memur)
500 01.01.00.00 İlk Yıl Denge Kaydı
500 01.09.00.00 Diğer Denge Kayıtları
500 02.02.02.00 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara
Yatırılan Sermayeler
500 02.03.01.00 Arazi ve Arsalar
500 02.03.07.00 Diğer Maddi Duran Varlıklar
500 02.03.08.00 Yapılmakta Olan Yatırımlar
500 02.03.09.00 Birikmiş Amortismanlardan Envanteri
Yapılanlar
500 02.06.00.00 Stoklardan Envanteri Yapılanlar
500 09.00.00.00 Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından
Aktarılanlar
570 02.00.00.00 N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet
Sonuçları
570 03.00.00.00 N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet
Sonuçları
570 04.00.00.00 N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet
Sonuçları
570 05.00.00.00 N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet
Sonuçları
580 01.00.00.00 N-1 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet
Sonuçları
591 00.00.00.00 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU
HESABI ( - )
25/02/2015 09:11
Sayfa 7 / 13
T.C. Maliye Bakanlığı
SAYMANLIK MALİ
Muh. Bir. Kodu
:
000021759
Muh. Bir. Adı
:
Dicle Üniversitesi
HesapK Ekonomik
odu
Kodlar
Hesap Adı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
TABLOSU (AYRINTI)
Ay
M İ Z A N (T u t a r)
Borç
BİLANÇO
Alacak
SONUÇLARI
1
Bütçe Yılı :
FAALİYET SONUÇLARI
BÜTÇE UYGULAMA
Pasif
Aktif
:
NAZIM
TABLOSU
TABLOSU
2015
HESAPLAR
Aktif
Pasif
600 03.01.01.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış
Gelirleri
600 03.01.02.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
2.072,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.072,00
0,00
0,00
600 03.01.02.36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
0,00
83.537,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.537,00
0,00
0,00
600 03.01.02.99 Diğer hizmet gelirleri
0,00
27.030,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.030,50
0,00
0,00
600 03.06.01.01 Lojman Kira Gelirleri
910,00
136.059,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.149,22
0,00
0,00
600 03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
0,00
246.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.700,00
0,00
0,00
600 04.05.01.09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
0,00
5.671,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.671,08
0,00
0,00
600 05.01.09.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri
0,00
56,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,43
0,00
0,00
600 05.01.09.03 Mevduat Faizleri
0,00
60.692,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.692,95
0,00
0,00
600 05.02.06.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
0,00
743.042,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743.042,60
0,00
0,00
600 05.09.01.06 Kişilerden Alacaklar
0,00
29.339,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.339,08
0,00
0,00
600 05.09.01.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
630 01.01.01.01 Temel Maaşlar
1.256,33
73.727,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.470,94
0,00
0,00
8.100.806,59
83.291,19
0,00
0,00
0,00
0,00
8.017.515,40
0,00
0,00
0,00
630 01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
6.402.638,57
80.416,25
0,00
0,00
0,00
0,00
6.322.222,32
0,00
0,00
0,00
630 01.01.03.01 Ödenekler
4.736.982,34
14.115,72
0,00
0,00
0,00
0,00
4.722.866,62
0,00
0,00
0,00
464.344,21
4.019,97
0,00
0,00
0,00
0,00
460.324,24
0,00
0,00
0,00
45.999,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.999,30
0,00
0,00
0,00
356.227,81
865,12
0,00
0,00
0,00
0,00
355.362,69
0,00
0,00
0,00
21.518,13
365,12
0,00
0,00
0,00
0,00
21.153,01
0,00
0,00
0,00
3.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.540,00
0,00
0,00
0,00
6.619,46
82,79
0,00
0,00
0,00
0,00
6.536,67
0,00
0,00
0,00
19.976,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.976,42
0,00
0,00
0,00
12.612,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.612,32
0,00
0,00
0,00
630 01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
2.173,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.173,01
0,00
0,00
0,00
630 01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
1.697,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.697,27
0,00
0,00
0,00
630 01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
16.549,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.549,65
0,00
0,00
0,00
630 01.04.01.04 657 S.K. 4/C Kaps.Çalışanlara
Yapılacak Ödemeler
630 01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin
Ücretleri
630 01.05.01.04 Öğrenci Harçlıkları
47.002,25
3.561,79
0,00
0,00
0,00
0,00
43.440,46
0,00
0,00
0,00
7.997,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.997,00
0,00
0,00
0,00
39.280,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.280,77
0,00
0,00
0,00
630 01.05.01.05 Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar
4.069,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.069,79
0,00
0,00
0,00
630 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
1.985.286,08
18.268,45
0,00
0,00
0,00
0,00
1.967.017,63
0,00
0,00
0,00
630 02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
1.236.552,69
11.549,31
0,00
0,00
0,00
0,00
1.225.003,38
0,00
0,00
0,00
48.758,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.758,04
0,00
0,00
0,00
630 02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
988,38
988,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630 02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
728,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
728,00
0,00
0,00
0,00
630 02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
7.389,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.389,86
0,00
0,00
0,00
630 02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
8.685,65
264,03
0,00
0,00
0,00
0,00
8.421,62
0,00
0,00
0,00
630 02.05.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
392,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392,69
0,00
0,00
0,00
630 03.02.02.01 Su Alımları
395,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395,84
0,00
0,00
0,00
112.477,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.477,98
0,00
0,00
0,00
630 03.02.03.03 Elektrik Alımları
4.128,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.128,80
0,00
0,00
0,00
630 03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
2.791,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.791,08
0,00
0,00
0,00
630 03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
5.288,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.288,40
0,00
0,00
0,00
630 01.01.04.01 Sosyal Haklar
630 01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
630 01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ücretleri
630 01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam
ve Tazminatları
630 01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ödenekleri
630 01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal
Hakları
630 01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
630 01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
630 02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
630 03.02.03.01 Yakacak Alımları
25/02/2015 09:11
Sayfa 8 / 13
T.C. Maliye Bakanlığı
SAYMANLIK MALİ
Muh. Bir. Kodu
:
000021759
Muh. Bir. Adı
:
Dicle Üniversitesi
HesapK Ekonomik
odu
Kodlar
Hesap Adı
630 03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
Muhasebat Genel Müdürlüğü
TABLOSU (AYRINTI)
Ay
M İ Z A N (T u t a r)
Borç
BİLANÇO
Alacak
SONUÇLARI
1
Bütçe Yılı :
FAALİYET SONUÇLARI
BÜTÇE UYGULAMA
Pasif
Aktif
:
NAZIM
TABLOSU
TABLOSU
2015
HESAPLAR
Aktif
Pasif
170.637,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.637,48
0,00
0,00
0,00
593,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
593,60
0,00
0,00
0,00
4.578,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.578,68
0,00
0,00
0,00
630 03.05.04.01 İlan Giderleri
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
630 03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
53.690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.690,00
0,00
0,00
0,00
729,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
729,49
0,00
0,00
0,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
67.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.890,00
0,00
0,00
0,00
385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385,00
0,00
0,00
0,00
32.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.175,00
0,00
0,00
0,00
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570,00
0,00
0,00
0,00
1.249,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.249,98
0,00
0,00
0,00
50.407,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.407,90
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.072,00
0,00
0,00
0,00
2.072,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 03.01.02.36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
0,00
83.537,00
0,00
0,00
0,00
83.537,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 03.01.02.99 Diğer hizmet gelirleri
0,00
27.030,50
0,00
0,00
0,00
27.030,50
0,00
0,00
0,00
0,00
800 03.06.01.01 Lojman Kira Gelirleri
910,00
136.059,22
0,00
0,00
0,00
135.149,22
0,00
0,00
0,00
0,00
800 03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
0,00
246.700,00
0,00
0,00
0,00
246.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 04.02.01.01 Hazine yardımı
0,00
10.919.000,00
0,00
0,00
0,00
10.919.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 04.02.02.01 Hazine yardımı
0,00
11.665.000,00
0,00
0,00
0,00
11.665.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800 05.01.09.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri
0,00
536,36
0,00
0,00
0,00
536,36
0,00
0,00
0,00
0,00
800 05.01.09.03 Mevduat Faizleri
0,00
60.692,95
0,00
0,00
0,00
60.692,95
0,00
0,00
0,00
0,00
800 05.02.06.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
0,00
743.042,60
0,00
0,00
0,00
743.042,60
0,00
0,00
0,00
0,00
800 05.09.01.06 Kişilerden Alacaklar
0,00
125.948,83
0,00
0,00
0,00
125.948,83
0,00
0,00
0,00
0,00
630 03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
630 03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
630 03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
630 03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
630 05.03.01.03 Kamu İşveren Sendikalarına
630 05.03.01.05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
630 12.03.01.02 Hizmet Gelirleri
630 12.03.06.01 Taşınmaz Kiraları
630 12.05.09.01 Diğer Çeşitli Gelirler
630 20.02.02.00 Bütçe veya Diğer Mevzuat Hükümleri
Gereğince Silinenler
630 99.99.00.00 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer
Gideler
800 03.01.01.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış
Gelirleri
800 03.01.02.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800 05.09.01.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
805 00.00.00.00 GELİR YANSITMA HESABI
1.256,33
73.727,27
0,00
0,00
0,00
72.470,94
0,00
0,00
0,00
0,00
24.083.546,73
35.296,33
0,00
0,00
24.048.250,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810 03.01.02.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
385,00
0,00
0,00
0,00
385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.175,00
0,00
0,00
0,00
32.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810 03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
810 05.09.01.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
830 01.01.01.01 Temel Maaşlar
570,00
0,00
0,00
0,00
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.100.806,59
83.291,19
0,00
0,00
8.017.515,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
6.402.638,57
80.416,25
0,00
0,00
6.322.222,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 01.01.03.01 Ödenekler
4.736.982,34
14.115,72
0,00
0,00
4.722.866,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
464.344,21
4.019,97
0,00
0,00
460.324,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.999,30
0,00
0,00
0,00
45.999,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356.227,81
865,12
0,00
0,00
355.362,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.518,13
365,12
0,00
0,00
21.153,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.540,00
0,00
0,00
0,00
3.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.619,46
82,79
0,00
0,00
6.536,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.976,42
0,00
0,00
0,00
19.976,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.612,32
0,00
0,00
0,00
12.612,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.173,01
0,00
0,00
0,00
2.173,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 01.01.04.01 Sosyal Haklar
830 01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları
830 01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ücretleri
830 01.02.02.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam
ve Tazminatları
830 01.02.03.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ödenekleri
830 01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal
Hakları
830 01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
830 01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri
830 01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
25/02/2015 09:11
Sayfa 9 / 13
T.C. Maliye Bakanlığı
SAYMANLIK MALİ
Muh. Bir. Kodu
:
000021759
Muh. Bir. Adı
:
Dicle Üniversitesi
HesapK Ekonomik
odu
Kodlar
Hesap Adı
830 01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
Muhasebat Genel Müdürlüğü
TABLOSU (AYRINTI)
Ay
M İ Z A N (T u t a r)
Borç
BİLANÇO
Alacak
SONUÇLARI
1
Bütçe Yılı :
FAALİYET SONUÇLARI
BÜTÇE UYGULAMA
Pasif
Aktif
:
NAZIM
TABLOSU
TABLOSU
2015
HESAPLAR
Aktif
Pasif
1.697,27
0,00
0,00
0,00
1.697,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
16.549,65
0,00
0,00
0,00
16.549,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 01.04.01.04 657 S.K.4/C Kaps.Çalışanlara
Yapılacak Ödemeler
830 01.04.01.05 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin
Ücretleri
830 01.05.01.04 Öğrenci Harçlıkları
47.002,25
3.561,79
0,00
0,00
43.440,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.997,00
0,00
0,00
0,00
7.997,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.280,77
0,00
0,00
0,00
39.280,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 01.05.01.05 Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar
4.069,79
0,00
0,00
0,00
4.069,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
1.985.286,08
18.268,45
0,00
0,00
1.967.017,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
1.236.552,69
11.549,31
0,00
0,00
1.225.003,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.758,04
0,00
0,00
0,00
48.758,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 02.02.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
988,38
988,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 02.03.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
728,00
0,00
0,00
0,00
728,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 02.03.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
7.389,86
0,00
0,00
0,00
7.389,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 02.04.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
8.685,65
264,03
0,00
0,00
8.421,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392,69
0,00
0,00
0,00
392,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,52
0,00
0,00
0,00
16,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320,43
0,00
0,00
0,00
320,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395,84
0,00
0,00
0,00
395,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.477,98
0,00
0,00
0,00
112.477,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 03.02.03.03 Elektrik Alımları
4.128,80
0,00
0,00
0,00
4.128,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 03.02.04.02 İçecek Alımları
1.702,74
0,00
0,00
0,00
1.702,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
830 03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
1.349,50
0,00
0,00
0,00
1.349,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.791,08
0,00
0,00
0,00
2.791,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri
5.288,40
0,00
0,00
0,00
5.288,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.637,48
0,00
0,00
0,00
170.637,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
593,60
0,00
0,00
0,00
593,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.578,68
0,00
0,00
0,00
4.578,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 03.05.04.01 İlan Giderleri
590,00
0,00
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830 03.05.05.06 Lojman Kiralama Giderleri
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.690,00
0,00
0,00
0,00
53.690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
729,49
0,00
0,00
0,00
729,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
3.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.890,00
0,00
0,00
0,00
67.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.788,12
24.009.646,82
0,00
0,00
0,00
23.791.858,70
0,00
0,00
0,00
0,00
158.719.000,00
22.685.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.034.000,00
0,00
3.004.000,00
448.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.555.600,00
0,00
745.000,00
53.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
691.300,00
0,00
2.130.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.880.000,00
0,00
613.000,00
91.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522.000,00
0,00
26.678.000,00
3.978.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.699.700,00
0,00
900 02.02.00.00 Sözleşmeli Personel
555.000,00
82.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472.700,00
0,00
900 02.03.00.00 İşçiler
132.000,00
10.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.250,00
0,00
900 02.04.00.00 Geçici Personel
578.000,00
34.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543.800,00
0,00
6.000,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
830 02.02.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830 02.05.04.01 İşsizlik Sigortası Fonuna
830 03.02.01.01 Kırtasiye Alımları
830 03.02.01.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi
Alımları
830 03.02.02.01 Su Alımları
830 03.02.03.01 Yakacak Alımları
830 03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
830 03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri
830 03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
830 03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
830 03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
830 05.03.01.03 Kamu İşveren Sendikalarına
830 05.03.01.05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
835 00.00.00.00 GİDER YANSITMA HESAPLARI
900 01.01.00.00 Memurlar
900 01.02.00.00 Sözleşmeli Personel
900 01.03.00.00 İşçiler
900 01.04.00.00 Geçici Personel
900 01.05.00.00 Diğer Personel
900 02.01.00.00 Memurlar
900 02.05.00.00 Diğer Personel
25/02/2015 09:11
Sayfa 10 / 13
T.C. Maliye Bakanlığı
SAYMANLIK MALİ
Muh. Bir. Kodu
:
000021759
Muh. Bir. Adı
:
Dicle Üniversitesi
HesapK Ekonomik
odu
Kodlar
Hesap Adı
900 03.02.00.00 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
900 03.03.00.00 Yolluklar
Muhasebat Genel Müdürlüğü
TABLOSU (AYRINTI)
Ay
M İ Z A N (T u t a r)
Borç
BİLANÇO
Alacak
SONUÇLARI
1
Bütçe Yılı :
FAALİYET SONUÇLARI
BÜTÇE UYGULAMA
Pasif
Aktif
:
NAZIM
TABLOSU
TABLOSU
2015
HESAPLAR
Aktif
Pasif
19.256.000,00
974.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.281.880,00
0,00
1.217.000,00
4.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.212.040,00
0,00
900 03.04.00.00 Görev Giderleri
137.000,00
10.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.280,00
0,00
900 03.05.00.00 Hizmet Alımları
13.275.000,00
693.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.581.060,00
0,00
40.000,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.800,00
0,00
1.230.000,00
6.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.223.120,00
0,00
533.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533.000,00
0,00
3.544.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.544.000,00
0,00
900 05.02.00.00 Hazine Yardımı
909.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
909.000,00
0,00
900 05.03.00.00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
900 05.06.00.00 Yurtdışına Yapılan Transferler
888.000,00
71.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816.960,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
14.475.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.475.000,00
0,00
900 06.02.00.00 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
900 06.03.00.00 Gayri Maddi Hak Alımları
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
19.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.900.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
1.575.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.575.000,00
0,00
901 01.01.01.00 Memurlar
0,00
158.719.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158.719.000,00
901 01.01.02.00 Sözleşmeli Personel
0,00
3.004.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.004.000,00
901 01.01.03.00 İşçiler
0,00
745.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745.000,00
901 01.01.04.00 Geçici Personel
0,00
2.130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.130.000,00
901 01.01.05.00 Diğer Personel
0,00
613.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613.000,00
901 01.02.01.00 Memurlar
0,00
26.678.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.678.000,00
901 01.02.02.00 Sözleşmeli Personel
0,00
555.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555.000,00
901 01.02.03.00 İşçiler
0,00
132.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.000,00
901 01.02.04.00 Geçici Personel
0,00
578.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
578.000,00
901 01.02.05.00 Diğer Personel
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
901 01.03.02.00 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
901 01.03.03.00 Yolluklar
0,00
19.256.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.256.000,00
0,00
1.217.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.217.000,00
901 01.03.04.00 Görev Giderleri
0,00
137.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.000,00
901 01.03.05.00 Hizmet Alımları
0,00
13.275.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.275.000,00
901 01.03.06.00 Temsil ve Tanıtma Giderleri
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
901 01.03.07.00 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
901 01.03.08.00 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
901 01.05.01.00 Görev Zararları
0,00
1.230.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230.000,00
0,00
533.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533.000,00
0,00
3.544.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.544.000,00
901 01.05.02.00 Hazine Yardımı
0,00
909.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
909.000,00
901 01.05.03.00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
901 01.05.06.00 Yurtdışına Yapılan Transferler
0,00
888.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
888.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
901 01.06.01.00 Mamul Mal Alımları
0,00
14.475.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.475.000,00
901 01.06.02.00 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
901 01.06.03.00 Gayri Maddi Hak Alımları
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
901 01.06.05.00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
0,00
19.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.900.000,00
901 01.06.06.00 Menkul Malların Büyük Onarım
Giderleri
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
900 03.06.00.00 Temsil ve Tanıtma Giderleri
900 03.07.00.00 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
900 03.08.00.00 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
900 05.01.00.00 Görev Zararları
900 06.01.00.00 Mamul Mal Alımları
900 06.05.00.00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
900 06.06.00.00 Menkul Malların Büyük Onarım
Giderleri
900 06.07.00.00 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
25/02/2015 09:11
Sayfa 11 / 13
T.C. Maliye Bakanlığı
SAYMANLIK MALİ
Muh. Bir. Kodu
:
000021759
Muh. Bir. Adı
:
Dicle Üniversitesi
HesapK Ekonomik
odu
Kodlar
Hesap Adı
901 01.06.07.00 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Muhasebat Genel Müdürlüğü
TABLOSU (AYRINTI)
Ay
M İ Z A N (T u t a r)
Borç
BİLANÇO
Alacak
SONUÇLARI
1
Bütçe Yılı :
FAALİYET SONUÇLARI
BÜTÇE UYGULAMA
Pasif
Aktif
:
NAZIM
TABLOSU
TABLOSU
2015
HESAPLAR
Aktif
Pasif
0,00
1.575.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.575.000,00
22.685.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.685.000,00
0,00
448.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448.400,00
0,00
53.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.700,00
0,00
902 01.04.00.00 Geçici Personel
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
902 01.05.00.00 Diğer Personel
91.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.000,00
0,00
3.978.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.978.300,00
0,00
902 02.02.00.00 Sözleşmeli Personel
82.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.300,00
0,00
902 02.03.00.00 İşçiler
10.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.750,00
0,00
902 02.04.00.00 Geçici Personel
34.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.200,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
974.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
974.120,00
0,00
4.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.960,00
0,00
902 03.04.00.00 Görev Giderleri
10.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.720,00
0,00
902 03.05.00.00 Hizmet Alımları
693.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693.940,00
0,00
902 03.06.00.00 Temsil ve Tanıtma Giderleri
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
902 03.07.00.00 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
902 05.03.00.00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
903 01.01.00.00 Memurlar
6.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.880,00
0,00
71.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.040,00
0,00
22.685.000,00
19.484.927,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200.072,20
0,00
448.400,00
368.787,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.612,95
0,00
53.700,00
53.008,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
691,33
0,00
903 01.04.00.00 Geçici Personel
250.000,00
51.437,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.562,54
0,00
903 01.05.00.00 Diğer Personel
91.000,00
43.350,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.649,44
0,00
3.978.300,00
3.186.145,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792.154,33
0,00
903 02.02.00.00 Sözleşmeli Personel
82.300,00
48.758,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.541,96
0,00
903 02.03.00.00 İşçiler
10.750,00
8.117,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.632,14
0,00
903 02.04.00.00 Geçici Personel
34.200,00
8.421,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.778,38
0,00
900,00
392,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
507,31
0,00
974.120,00
120.391,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853.728,19
0,00
4.960,00
2.791,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.168,92
0,00
903 03.04.00.00 Görev Giderleri
10.720,00
5.288,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.431,60
0,00
903 03.05.00.00 Hizmet Alımları
693.940,00
231.319,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462.620,75
0,00
903 03.06.00.00 Temsil ve Tanıtma Giderleri
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
903 03.07.00.00 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
903 05.03.00.00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
904 01.01.00.00 Memurlar
6.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.880,00
0,00
71.040,00
71.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.685.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.685.000,00
904 01.02.00.00 Sözleşmeli Personel
0,00
448.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448.400,00
904 01.03.00.00 İşçiler
0,00
53.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.700,00
904 01.04.00.00 Geçici Personel
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
904 01.05.00.00 Diğer Personel
0,00
91.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.000,00
904 02.01.00.00 Memurlar
0,00
3.978.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.978.300,00
904 02.02.00.00 Sözleşmeli Personel
0,00
82.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.300,00
904 02.03.00.00 İşçiler
0,00
10.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.750,00
902 01.01.00.00 Memurlar
902 01.02.00.00 Sözleşmeli Personel
902 01.03.00.00 İşçiler
902 02.01.00.00 Memurlar
902 02.05.00.00 Diğer Personel
902 03.02.00.00 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
902 03.03.00.00 Yolluklar
903 01.02.00.00 Sözleşmeli Personel
903 01.03.00.00 İşçiler
903 02.01.00.00 Memurlar
903 02.05.00.00 Diğer Personel
903 03.02.00.00 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
903 03.03.00.00 Yolluklar
25/02/2015 09:11
Sayfa 12 / 13
T.C. Maliye Bakanlığı
SAYMANLIK MALİ
Muh. Bir. Kodu
:
000021759
Muh. Bir. Adı
:
Dicle Üniversitesi
HesapK Ekonomik
odu
Kodlar
Hesap Adı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
TABLOSU (AYRINTI)
Ay
M İ Z A N (T u t a r)
Borç
BİLANÇO
Alacak
SONUÇLARI
1
Bütçe Yılı :
FAALİYET SONUÇLARI
BÜTÇE UYGULAMA
Pasif
Aktif
:
NAZIM
TABLOSU
TABLOSU
2015
HESAPLAR
Aktif
Pasif
904 02.04.00.00 Geçici Personel
0,00
34.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
904 02.05.00.00 Diğer Personel
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
904 03.02.00.00 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
904 03.03.00.00 Yolluklar
0,00
974.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
974.120,00
0,00
4.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.960,00
904 03.04.00.00 Görev Giderleri
0,00
10.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.720,00
904 03.05.00.00 Hizmet Alımları
0,00
693.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693.940,00
904 03.06.00.00 Temsil ve Tanıtma Giderleri
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
904 03.07.00.00 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
904 05.03.00.00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
905 01.01.00.00 Memurlar
0,00
6.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.880,00
0,00
71.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.040,00
19.484.927,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.484.927,80
0,00
368.787,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368.787,05
0,00
905 01.03.00.00 İşçiler
53.008,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.008,67
0,00
905 01.04.00.00 Geçici Personel
51.437,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.437,46
0,00
905 01.05.00.00 Diğer Personel
43.350,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.350,56
0,00
3.186.145,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.186.145,67
0,00
48.758,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.758,04
0,00
905 02.03.00.00 İşçiler
8.117,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.117,86
0,00
905 02.04.00.00 Geçici Personel
8.421,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.421,62
0,00
392,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392,69
0,00
120.391,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.391,81
0,00
2.791,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.791,08
0,00
905 03.04.00.00 Görev Giderleri
5.288,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.288,40
0,00
905 03.05.00.00 Hizmet Alımları
231.319,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.319,25
0,00
71.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.040,00
0,00
12.439.745,83
200.446,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.239.299,83
0,00
200.446,00
12.439.745,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.239.299,83
14.511.492,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.511.492,02
0,00
0,00
14.511.492,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.511.492,02
905 01.02.00.00 Sözleşmeli Personel
905 02.01.00.00 Memurlar
905 02.02.00.00 Sözleşmeli Personel
905 02.05.00.00 Diğer Personel
905 03.02.00.00 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
905 03.03.00.00 Yolluklar
905 05.03.00.00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
910 01.01.00.00 Banka Teminat Mektupları
911 00.00.00.00 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI
EMANETLERİ HESABI
920 02.06.05.00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
34.200,00
921 00.00.00.00 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI
HESABI
948 01.01.00.00 Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu
1.144.885,00
630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.144.255,00
0,00
948 02.01.00.00 Normal İcra Kesintisi
4.481.989,92
22.787,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.459.202,74
0,00
1.540,30
1.540,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.000,00
0,00
24.957,48
5.729.415,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.704.457,74
163.724.229.111,48
163.724.229.111,48
82.104.415.009,08
82.126.882.304,67
47.873.239,10
47.873.239,10
948 02.02.00.00 Nafaka Kesintisi
948 03.02.00.00 SSK Primi Alacakları
949 00.00.00.00 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN
ALACAK EMANETLERİ HESABI
Genel
Toplam
:
Dönem Sonucu
Toplam
25/02/2015 09:11
23.873.257,39
1.405.961,80
22.467.295,59
0,00
0,00
22.467.295,59
82.126.882.304,67
82.126.882.304,67
23.873.257,39
23.873.257,39
332.462.659,59
332.462.659,59
Sayfa 13 / 13
Download

Üniversitemizin Ocak 2015 Ayına Ait Mali Tabloları