1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :24.0
Adı :
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
Cari Yıl (N)
3.150.383.222,21
630
01
630
630
01
01
Memurlar
01
02
Sözleşmeli Personel
630
630
01
03
İşçiler
01
04
Geçici Personel
2.072.576,09
630
02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
19.572.420,54
630
02
01
Memurlar
630
630
02
02
Sözleşmeli Personel
02
03
İşçiler
630
630
02
04
Geçici Personel
02
99
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları
630
03
630
03
630
630
03
630
630
Personel Giderleri
117.224.291,33
106.551.655,01
8.476.852,27
123.207,96
17.862.997,71
1.282.445,18
26.894,67
394.548,09
5.534,89
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
184.804.701,64
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
40.534.334,75
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
46.813,65
03
05
Hizmet Alımları
142.097.578,00
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
630
630
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
440.164,86
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
378.313,90
630
630
03
09
Tedavi ve Cenaze Giderleri
630
630
05
01
Görev Zararları
1.103.989.252,90
05
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
1.720.381.878,27
630
11
630
11
630
12
630
12
01
Vergi Gelirlerilerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan
630
630
12
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde
12
05
Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid
630
14
630
14
630
630
14
14
630
20
630
20
630
30
630
30
Cari Transferler
05
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
01
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
1.221.502,52
28.733,96
57.260,00
2.824.371.131,17
372.150,06
372.150,06
3.652.491,99
3.291.769,09
8.102,76
352.620,14
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
2.127,18
01
Kırtasiye Malzemeleri
2.127,16
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
0,01
09
Canlı Hayvanlar
0,01
02
06
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
329.312,26
Kişilerden Alacaklardan Silinenler
329.312,26
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
22.029,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
22.029,00
24/03/2015 09:44
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :24.0
Adı :
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 2
Ekonomik
Kodlar
630
99
630
99
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
99
Diğer Giderler
32.567,04
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
32.567,04
GİDERLER TOPLAMI :
24/03/2015 09:44
3.150.383.222,21
Sayfa 2 / 2
Download

1.4 Giderlerin Ekonomik Sınıf.Tablosu