TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
40.9
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
Ay
Kurum Kodu : 40
9
30
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:2
: AKADEMİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
4
2
0
2
1
1
142.000,00
0,00
142.000,00
41.800,00
0,00
41.800,00
1
4
2
0
2
1
3 İşçiler
174.000,00
0,00
174.000,00
87.936,95
0,00
87.936,95
1
4
2
0
2
2
3 İşçiler
1
4
2
0
2
3
1
4
2
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal Ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
4
2
0
2
3
1
4
2
0
2
1
4
2
0
1
4
2
1
4
1
32.000,00
0,00
32.000,00
10.862,87
0,00
10.862,87
143.000,00
0,00
143.000,00
28.474,84
0,00
28.474,84
19.000,00
0,00
19.000,00
12.355,82
0,00
12.355,82
4 Görev Giderleri
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
3
5 Hizmet Alımları
576.000,00
0,00
576.000,00
332.742,52
0,00
332.742,52
2
3
56.000,00
0,00
56.000,00
5.719,73
0,00
5.719,73
0
2
3
38.000,00
0,00
38.000,00
3.358,49
0,00
3.358,49
2
0
2
3
5.000,00
0,00
5.000,00
1.815,43
0,00
1.815,43
4
2
0
2
5
1.431.000,00
0,00
1.431.000,00
93.505,00
0,00
93.505,00
1
4
2
0
2
5
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
1
4
2
0
2
6
38.000,00
0,00
38.000,00
29.943,68
0,00
29.943,68
1
4
2
0
2
6
36.000,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
1
4
2
0
2
6
220.000,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
1
4
2
0
2
6
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
3
1
4
0
2
3
6 Temsil Ve
Tanıtma Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım Ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım Ve Onarım
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
6 Yurtdışına
Yapılan
Transferler
1 Mamul Mal
Alımları
2 Menkul Sermaye
Üretim Giderleri
3 Gayri Maddi Hak
Alımları
9 Diğer Sermaye
Giderleri
5 Hizmet Alımları
58.000,00
0,00
58.000,00
33.254,01
0,00
33.254,01
26/03/2015 09:45
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
40.9
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
Ay
9
30
0
Kurum Adı
III IV
I
I
Yılı içinde
Alınan
II
T O P L A M (KKOD4) :
KURUM
26/03/2015 09:45
T O P L A MI :
:2
: AKADEMİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 40
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Kalan
Yılı İçindeki
Ödemeler
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
2.998.000,00
0,00
2.998.000,00
681.769,34
0,00
681.769,34
2.998.000,00
0,00
2.998.000,00
681.769,34
0,00
681.769,34
Ödenek Üstü
Harcamalar
Sayfa 2 / 2
Download

Bütçe Giderleri ve Ödenekler