KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 21/f VE 22/d MADDELERİ KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALARA AİT FORM
HARCAMA TÜRÜ
HARCAMANIN EKONOMİK KODU
MAL ALIMLARI
HİZMET
ALIMLARI
03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
MAL ALIMLARI
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI
HİZMET
ALIMLARI
HİZMET
ALIMLARI
HİZMET
ALIMLARI
03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM ONARIM GİD.
03.5 HİZMET ALIMLARI
06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
LİMİTLER
TOPLAM
HARCAMA
ORAN
3.388.202,80
121.081,25
0,36
834.112,60
7.193,58
0,09
2.423.100,00
0,00
0,00
10.684.976,00
1.053.052,00
22.144.000,00
7.717.126,00
50.000,00
06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
574.000,00
YAPIM İŞLERİ
03.8 GAYRİMENKUL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
551.000,00
YAPIM İŞLERİ
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
21.900.000,00
YAPIM İŞLERİ
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GENEL TOPLAM
LİMİT % 10
1.780.000,00
128.274,83
Download

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ