TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
0
0
2
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
10 7
0
0
1
1
1 Memurlar
10 7
0
0
1
1
10 7
0
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
5 Diğer Personel
10 7
0
0
1
2
1 Memurlar
10 7
0
0
1
2
10 7
0
0
1
3
10 7
0
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 7
0
0
1
3
5 Hizmet Alımları
10 7
0
0
1
3
10 7
0
0
1
3
10 9
9
48
1
1
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
1 Memurlar
10 9
9
48
1
2
1 Memurlar
10 9
9
48
1
3
10 9
9
48
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 9
9
48
1
3
5 Hizmet Alımları
10 9
9
48
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
T O P L A M (KKOD4) :
24/03/2015 09:53
Yılı içinde
Alınan
:2
: Özel Kalem Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
2.334.000,00
0,00
2.334.000,00
1.374.627,92
0,00
1.374.627,92
96.600,00
0,00
96.600,00
24.578,68
0,00
24.578,68
93.750,00
0,00
93.750,00
0,00
0,00
0,00
257.040,00
0,00
257.040,00
170.402,21
0,00
170.402,21
12.000,00
0,00
12.000,00
1.862,80
0,00
1.862,80
95.000,00
0,00
95.000,00
12.145,83
0,00
12.145,83
108.000,00
0,00
108.000,00
31.267,37
0,00
31.267,37
66.520,00
0,00
66.520,00
7.016,31
0,00
7.016,31
216.000,00
0,00
216.000,00
30.872,12
0,00
30.872,12
35.000,00
0,00
35.000,00
10.020,52
0,00
10.020,52
177.150,00
0,00
177.150,00
226.401,71
0,00
226.401,71
49.251,71
22.050,00
0,00
22.050,00
33.046,15
0,00
33.046,15
10.996,15
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
2.640,00
0,00
2.640,00
0,00
0,00
0,00
3.525.510,00
0,00
1.922.241,62
0,00
1.922.241,62
3.525.510,00
60.247,86
Sayfa 1 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
0
0
20
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:2
: Denetim Hizmetleri Başkanlığı
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
1
0
1
1
1 Memurlar
2.047.850,00
0,00
2.047.850,00
1.770.070,04
0,00
1.770.070,04
1
3
1
0
1
2
1 Memurlar
291.000,00
0,00
291.000,00
226.016,88
0,00
226.016,88
1
3
1
0
1
3
24.240,00
0,00
24.240,00
0,00
0,00
0,00
1
3
1
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
606.400,00
0,00
606.400,00
104.890,29
0,00
104.890,29
1
3
1
0
1
3
5 Hizmet Alımları
39.440,00
0,00
39.440,00
35,50
0,00
35,50
1
3
1
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
23.040,00
0,00
23.040,00
0,00
0,00
0,00
3.031.970,00
0,00
3.031.970,00
2.101.012,71
0,00
2.101.012,71
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
0
4
Kurum Adı
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
II
III IV
I
I
II
1
3
9
0
1
1
1 Memurlar
1
3
9
0
1
1
1
3
9
0
1
1
3
9
0
1
3
9
1
3
9
: DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.246.800,00
0,00
1.246.800,00
801.855,47
0,00
801.855,47
205.900,00
0,00
205.900,00
181.617,28
0,00
181.617,28
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
50.000,00
0,00
50.000,00
9.741,82
0,00
9.741,82
1
2
1 Memurlar
221.100,00
0,00
221.100,00
150.367,65
0,00
150.367,65
0
1
2
50.250,00
0,00
50.250,00
27.912,92
0,00
27.912,92
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
931.840,00
0,00
931.840,00
186.983,00
0,00
186.983,00
24/03/2015 09:53
Sayfa 2 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
0
4
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
3
9
0
1
3
3 Yolluklar
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
1
3
9
0
1
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
5
3
1
4
0
1
3
Ödenek Üstü
Harcamalar
12.903,72
0,00
12.903,72
4 Görev Giderleri
6.000,00
0,00
6.000,00
930,06
0,00
930,06
3
5 Hizmet Alımları
4.272.240,00
0,00
4.272.240,00
3.634.246,74
0,00
3.634.246,74
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
3 Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
5 Hizmet Alımları
90.000,00
0,00
90.000,00
48.166,41
0,00
48.166,41
59.200,00
0,00
59.200,00
56.389,60
0,00
56.389,60
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
576.000,00
0,00
576.000,00
181.061,05
0,00
181.061,05
7.911.330,00
0,00
7.911.330,00
5.292.175,72
0,00
5.292.175,72
1
0
5
I
I
II
1
3
1
0
1
1
1 Memurlar
1
3
1
0
1
1
1
3
1
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
1
3
0
1
2
1 Memurlar
24/03/2015 09:53
TOPLAM
122.000,00
Kurum Adı
: PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
1
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
0,00
Kurum Kodu : 24
III IV
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
122.000,00
T O P L A M (KKOD4) :
II
:2
: DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.010.750,00
0,00
1.010.750,00
541.809,42
0,00
541.809,42
77.000,00
0,00
77.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
1.986,44
0,00
1.986,44
128.520,00
0,00
128.520,00
95.929,96
0,00
95.929,96
Sayfa 3 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
0
5
Kurum Adı
II
III IV
Yılı içinde
Alınan
I
I
II
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
1
3
1
0
1
2
1
3
1
0
1
2
1
3
1
0
1
3
1
3
1
0
1
1
3
1
0
1
3
1
0
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
743,86
0,00
743,86
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
75.000,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
1
3
5 Hizmet Alımları
64.000,00
0,00
64.000,00
0,00
0,00
0,00
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
1.450.270,00
0,00
1.450.270,00
640.469,68
0,00
640.469,68
Kurum Kodu : 24
1
0
6
Kurum Adı
I
I
II
: EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
III IV
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
3.000,00
T O P L A M (KKOD4) :
II
:2
: PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1
3
1
0
1
1
1 Memurlar
208.300,00
0,00
208.300,00
248.452,64
0,00
248.452,64
1
3
1
0
1
2
1 Memurlar
58.950,00
0,00
58.950,00
41.985,28
0,00
41.985,28
1
3
1
0
1
3
137.200,00
0,00
137.200,00
6.490,00
0,00
6.490,00
1
3
1
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
120.000,00
0,00
120.000,00
1.989,25
0,00
1.989,25
1
3
1
0
1
3
5 Hizmet Alımları
308.800,00
0,00
308.800,00
17.488,50
0,00
17.488,50
1
3
1
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
201.000,00
0,00
201.000,00
0,00
0,00
0,00
24/03/2015 09:53
40.152,64
Sayfa 4 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
0
6
Kurum Adı
II
III IV
I
I
Yılı içinde
Alınan
II
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
0
10
1.034.250,00
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
3
9
0
1
1
1 Memurlar
1
3
9
0
1
1
1
3
9
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
1
3
9
0
1
2
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
3
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
24/03/2015 09:53
1
Yapılan
Tenkisler
0,00
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
1.034.250,00
316.405,67
0
23
0,00
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
316.405,67
40.152,64
: BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
:2
: EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
251.400,00
0,00
251.400,00
416.608,59
0,00
416.608,59
165.208,59
67.500,00
0,00
67.500,00
97.577,37
0,00
97.577,37
30.077,37
32.400,00
0,00
32.400,00
55.966,88
0,00
55.966,88
23.566,88
8.700,00
0,00
8.700,00
12.147,88
0,00
12.147,88
3.447,88
2.240,00
0,00
2.240,00
0,00
0,00
0,00
4.480,00
0,00
4.480,00
0,00
0,00
0,00
426.800,00
0,00
426.800,00
24.168,36
0,00
24.168,36
5.280,00
0,00
5.280,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
606.469,08
0,00
606.469,08
Kurum Adı
222.300,72
: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Sayfa 5 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
0
23
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
3
2
0
1
1
1 Memurlar
1
3
2
0
1
1
1
3
2
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
1
3
2
0
1
2
1
3
2
0
1
3
1
3
2
0
1
1
3
2
0
1
3
2
1
3
1
3
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
473.100,00
0,00
473.100,00
570.066,94
0,00
570.066,94
96.966,94
8.250,00
0,00
8.250,00
10.704,91
0,00
10.704,91
2.454,91
57.900,00
0,00
57.900,00
79.203,94
0,00
79.203,94
21.303,94
1.200,00
0,00
1.200,00
1.671,74
0,00
1.671,74
471,74
8.480,00
0,00
8.480,00
0,00
0,00
0,00
3
11.600,00
0,00
11.600,00
3.887,45
0,00
3.887,45
1
3
5 Hizmet Alımları
45.360,00
0,00
45.360,00
624,70
0,00
624,70
0
1
3
7.760,00
0,00
7.760,00
0,00
0,00
0,00
2
0
1
3
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
2
0
1
6
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
2 Menkul Sermaye
Üretim Giderleri
41.624,88
0,00
41.624,88
22.029,00
0,00
22.029,00
656.474,88
0,00
656.474,88
688.188,68
0,00
688.188,68
Kurum Kodu : 24
1
0
24
Kurum Adı
II
III IV
9
0
24/03/2015 09:53
I
I
II
1
1
1 Memurlar
Yılı içinde
Alınan
303.400,00
121.197,53
: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
3
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
T O P L A M (KKOD4) :
1
:2
: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
0,00
ÖDEMELER
Kalan
303.400,00
Yılı İçindeki
Ödemeler
265.337,38
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
0,00
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
265.337,38
Sayfa 6 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
0
24
Kurum Adı
II
III IV
Yılı içinde
Alınan
I
I
II
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
1
3
9
0
1
1
1
3
9
0
1
2
1
3
9
0
1
2
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
3
9
0
1
3
4 Görev Giderleri
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
3
10 9
9
0
1
3
III IV
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
127.200,00
90.333,75
0,00
90.333,75
60.300,00
0,00
60.300,00
41.633,20
0,00
41.633,20
51.000,00
0,00
51.000,00
10.279,06
0,00
10.279,06
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
7.807,68
0,00
7.807,68
60.050,00
0,00
60.050,00
16.962,45
0,00
16.962,45
5 Hizmet Alımları
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
4 Görev Giderleri
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
18.750,00
0,00
18.750,00
13.522,94
0,00
13.522,94
841.700,00
0,00
841.700,00
445.876,46
0,00
445.876,46
1
0
I
I
II
1
3
9
0
1
1
1 Memurlar
1
3
9
0
1
1
1
3
9
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
24/03/2015 09:53
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
0,00
25
Kurum Adı
: BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
127.200,00
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
:2
: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
140.505,00
0,00
140.505,00
111.150,84
0,00
111.150,84
36.000,00
0,00
36.000,00
8.244,76
0,00
8.244,76
87.000,00
0,00
87.000,00
19.228,63
0,00
19.228,63
Sayfa 7 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
0
25
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
3
9
0
1
2
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
3
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
1
3
9
0
1
3
1
3
9
0
1
3
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
0
62
III IV
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
6.000,00
0,00
6.000,00
1.281,62
0,00
1.281,62
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
3.600,26
0,00
3.600,26
930.000,00
0,00
930.000,00
665.531,04
0,00
665.531,04
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
1.380.505,00
0,00
1.380.505,00
809.037,15
0,00
809.037,15
Kurum Adı
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
:2
: BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Kalan
Yılı İçindeki
Ödemeler
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
1
3
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
39.184.904,53
1.125.128,31
38.059.776,22
29.359.305,32
0,00
29.359.305,32
3
1
4
0
1
3
5 Hizmet Alımları
15.789.294,85
414.391,07
15.374.903,78
12.091.902,07
0,00
12.091.902,07
10 1
2
0
1
1
1 Memurlar
6.517.872,93
0,00
6.517.872,93
6.535.756,24
0,00
6.535.756,24
10 1
2
0
1
1
3.934.106,03
0,00
3.934.106,03
3.934.106,03
0,00
3.934.106,03
10 1
2
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
307.902,13
0,00
307.902,13
313.234,10
0,00
313.234,10
10 1
2
0
1
2
1 Memurlar
1.147.823,29
0,00
1.147.823,29
1.147.823,29
0,00
1.147.823,29
24/03/2015 09:53
Ödenek Üstü
Harcamalar
17.883,31
5.331,97
Sayfa 8 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
10 1
2
0
1
2
10 1
2
0
1
2
10 1
2
0
1
3
10 1
2
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 1
2
0
1
3
4 Görev Giderleri
910,00
19,19
10 1
2
0
1
3
5 Hizmet Alımları
27.956.671,23
1.699.890,27
10 1
2
0
1
3
347.138,00
27.915,54
10 1
2
0
1
3
147.118,00
10 1
2
0
1
3
10 1
2
0
1
5
10 1
2
0
1
6
10 1
2
0
1
6
10 1
2
0
8
3
10 1
2
2
1
5
10 2
0
0
1
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
1 Mamul Mal
Alımları
7 Gayrimenkul
Büyük Onarım
Giderleri
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
1 Memurlar
24/03/2015 09:53
:2
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
572.335,90
0,00
572.335,90
572.335,90
0,00
572.335,90
53.767,08
0,00
53.767,08
54.860,15
0,00
54.860,15
16.019.857,90
2.383.489,86
13.636.368,04
12.498.898,73
0,00
12.498.898,73
354.343,52
143.888,44
210.455,08
133.117,69
0,00
133.117,69
890,81
890,81
0,00
890,81
26.256.780,96
25.942.602,09
0,00
25.942.602,09
319.222,46
167.427,74
0,00
167.427,74
371,78
146.746,22
104.520,11
0,00
104.520,11
70.724,01
31.318,29
39.405,72
23.727,37
0,00
23.727,37
3.221.933,64
595.997,86
2.625.935,78
2.195.577,10
0,00
2.195.577,10
368.000,00
0,00
368.000,00
7.080,00
0,00
7.080,00
445.000,00
0,00
445.000,00
0,00
0,00
0,00
5.249,45
0,00
5.249,45
0,00
0,00
0,00
707.323.854,88
18.169.173,78
689.154.681,10
688.821.101,62
0,00
688.821.101,62
10.846.462,30
0,00
10.846.462,30
10.864.747,40
0,00
10.864.747,40
1.093,07
18.285,10
Sayfa 9 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
Yılı içinde
Alınan
:2
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
I
I
II
2.955.123,65
0,00
2.955.123,65
2.955.123,65
0,00
2.955.123,65
265.011,60
0,00
265.011,60
270.807,42
0,00
270.807,42
5.795,82
1.907.723,54
0,00
1.907.723,54
1.908.854,08
0,00
1.908.854,08
1.130,54
448.987,41
0,00
448.987,41
449.888,76
0,00
449.888,76
901,35
67.037,54
0,00
67.037,54
67.324,33
0,00
67.324,33
286,79
20.060.698,60
0,00
20.060.698,60
16.213.645,76
0,00
16.213.645,76
198.785,00
0,00
198.785,00
101.472,90
10 2
0
0
1
1
10 2
0
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
10 2
0
0
1
2
1 Memurlar
10 2
0
0
1
2
10 2
0
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
10 2
0
0
1
3
10 2
0
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
0,00
101.472,90
10 2
0
0
1
3
4 Görev Giderleri
3.000,00
0,00
3.000,00
594,51
0,00
594,51
10 2
0
0
1
3
5 Hizmet Alımları
19.225.800,34
0,00
19.225.800,34
17.617.073,15
0,00
17.617.073,15
10 2
0
0
1
3
288.965,14
19.772,00
269.193,14
92.420,78
0,00
92.420,78
10 2
0
0
1
3
67.222,53
0,00
67.222,53
25.308,39
0,00
25.308,39
10 2
0
0
1
3
46.293,03
0,00
46.293,03
28.454,68
0,00
28.454,68
10 2
0
0
1
5
1.093.530,00
0,00
1.093.530,00
945.593,25
0,00
945.593,25
10 2
0
5
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
5 Hizmet Alımları
0,00
0,00
0,00
1.702,00
0,00
1.702,00
1.702,00
10 4
0
0
1
1
1 Memurlar
20.911.376,86
0,00
20.911.376,86
21.292.270,51
0,00
21.292.270,51
380.893,65
10 4
0
0
1
1
963.365,90
0,00
963.365,90
962.226,13
0,00
962.226,13
10 4
0
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
344.392,49
0,00
344.392,49
435.937,42
0,00
435.937,42
91.544,93
10 4
0
0
1
2
1 Memurlar
3.779.230,25
0,00
3.779.230,25
3.833.180,94
0,00
3.833.180,94
53.950,69
24/03/2015 09:53
Sayfa 10 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
10 4
0
0
1
2
10 4
0
0
1
2
10 4
0
0
1
3
10 4
0
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 4
0
0
1
3
4 Görev Giderleri
11.330,00
325,00
10 4
0
0
1
3
5 Hizmet Alımları
24.238.185,50
1.361.631,85
10 4
0
0
1
3
133.596,00
3.699,96
10 4
0
0
1
3
94.804,00
10 4
0
0
1
3
10 4
0
0
1
5
10 4
0
0
1
6
10 4
0
0
8
3
10 4
0
0
8
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
1 Mamul Mal
Alımları
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
5 Hizmet Alımları
10 4
0
22
1
5
10 4
0
23
1
1
10 4
0
23
1
1
24/03/2015 09:53
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
1 Memurlar
2 Sözleşmeli
Personel
:2
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
151.380,98
0,00
151.380,98
152.977,51
0,00
152.977,51
1.596,53
63.654,93
0,00
63.654,93
77.936,22
0,00
77.936,22
14.281,29
20.737.077,58
2.135.020,15
18.602.057,43
15.137.756,26
0,00
15.137.756,26
260.215,44
2.500,00
257.715,44
179.803,05
0,00
179.803,05
11.005,00
849,06
0,00
849,06
22.876.553,65
21.195.376,47
0,00
21.195.376,47
129.896,04
105.855,97
0,00
105.855,97
507,20
94.296,80
72.325,70
0,00
72.325,70
11.500,00
0,00
11.500,00
2.805,92
0,00
2.805,92
2.577.828,42
290.389,90
2.287.438,52
1.918.160,35
0,00
1.918.160,35
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
3.582,25
0,00
0,00
0,00
3.582,25
0,00
3.582,25
11.733.860,02
224.296,89
11.509.563,13
6.921.342,58
0,00
6.921.342,58
3.596.285,49
0,00
3.596.285,49
5.873.095,61
0,00
5.873.095,61
2.276.810,12
3.519,06
0,00
3.519,06
8.746,39
0,00
8.746,39
5.227,33
Sayfa 11 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.104,08
0,00
1.104,08
4.728,05
0,00
4.728,05
3.623,97
756.429,12
0,00
756.429,12
976.507,35
0,00
976.507,35
220.078,23
2.172.845,00
252.070,00
1.920.775,00
1.576.807,73
0,00
1.576.807,73
66.628,40
1.500,00
65.128,40
33.007,45
0,00
33.007,45
1.850,00
250,00
1.600,00
470,70
0,00
470,70
22.812.939,00
1.083.220,00
21.729.719,00
18.774.627,87
0,00
18.774.627,87
61.195,00
0,00
61.195,00
44.014,57
0,00
44.014,57
23.802,00
0,00
23.802,00
9.484,84
0,00
9.484,84
930,00
0,00
930,00
180,00
0,00
180,00
5.322.108,00
382.892,17
4.939.215,83
4.563.139,86
0,00
4.563.139,86
75.000,00
0,00
75.000,00
21.796,96
0,00
21.796,96
0,00
0,00
0,00
29.137.538,51
0,00
29.137.538,51
29.137.538,51
0,00
0,00
0,00
8.014,01
0,00
8.014,01
8.014,01
0,00
0,00
0,00
123.207,96
0,00
123.207,96
123.207,96
132.780,32
0,00
132.780,32
383.979,15
0,00
383.979,15
251.198,83
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
4.726.534,98
0,00
4.726.534,98
4.726.534,98
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
0,00
0,00
0,00
14.589,24
0,00
14.589,24
14.589,24
0,00
0,00
0,00
26.894,67
0,00
26.894,67
26.894,67
10 4
0
23
1
1
4 Geçici Personel
10 4
0
23
1
2
1 Memurlar
10 4
0
23
1
3
10 4
0
23
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 4
0
23
1
3
4 Görev Giderleri
10 4
0
23
1
3
5 Hizmet Alımları
10 4
0
23
1
3
10 4
0
23
1
3
10 4
0
23
1
3
10 4
0
23
1
5
10 4
0
23
1
6
10 9
9
0
1
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
1 Mamul Mal
Alımları
1 Memurlar
10 9
9
0
1
1
10 9
9
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
10 9
9
0
1
1
4 Geçici Personel
10 9
9
0
1
2
10 9
9
0
1
2
10 9
9
0
1
2
24/03/2015 09:53
Yılı içinde
Alınan
:2
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Sayfa 12 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
10 9
9
0
1
2
4 Geçici Personel
10 9
9
0
1
3
10 9
9
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 9
9
0
1
3
10 9
9
0
1
3
10 9
9
0
1
3
10 9
9
0
1
3
10 9
9
0
1
3
10 9
9
0
1
5
10 9
9
0
1
6
10 9
9
0
1
6
10 9
9
55
1
1
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
1 Mamul Mal
Alımları
7 Gayrimenkul
Büyük Onarım
Giderleri
1 Memurlar
10 9
9
55
1
1
10 9
9
55
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
10 9
9
55
1
2
1 Memurlar
10 9
9
55
1
2
10 9
9
55
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
24/03/2015 09:53
Yılı içinde
Alınan
:2
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
78.838,92
0,00
0,00
0,00
78.838,92
0,00
78.838,92
1.124.820,00
15.100,00
1.109.720,00
751.608,68
0,00
751.608,68
330.445,00
12.000,00
318.445,00
219.039,45
0,00
219.039,45
4 Görev Giderleri
9.152,81
0,00
9.152,81
6.307,68
0,00
6.307,68
5 Hizmet Alımları
8.640.622,00
0,00
8.640.622,00
7.785.604,82
0,00
7.785.604,82
6.450,00
0,00
6.450,00
1.070,00
0,00
1.070,00
201.174,68
0,00
201.174,68
135.136,02
0,00
135.136,02
199.957,50
0,00
199.957,50
61.189,90
0,00
61.189,90
65.690.281,00
0,00
65.690.281,00
65.261.304,62
0,00
65.261.304,62
296.586,00
0,00
296.586,00
0,00
0,00
0,00
99.351,00
99.351,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.036.761,65
2.727,81
3.034.033,84
3.376.685,69
0,00
3.376.685,69
342.651,85
2.975,20
0,00
2.975,20
5.906,42
0,00
5.906,42
2.931,22
53.733,96
840,84
52.893,12
137.222,87
0,00
137.222,87
84.329,75
378.175,77
0,00
378.175,77
551.757,14
0,00
551.757,14
173.581,37
1.844,64
127,37
1.717,27
3.513,17
0,00
3.513,17
1.795,90
10.153,41
0,00
10.153,41
24.855,45
0,00
24.855,45
14.702,04
Sayfa 13 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
0
62
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
10 9
9
55
1
3
10 9
9
55
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 9
9
55
1
3
10 9
9
55
1
10 9
9
55
1
10 9
9
55
1
3
10 9
9
55
1
3
10 9
9
55
1
5
10 9
9
55
1
6
10 9
9
55
1
6
10 9
9
60
1
10 9
9
60
10 9
9
10 9
9
10 9
Yılı içinde
Alınan
:2
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
4.538.510,32
509.569,57
4.028.940,75
2.982.396,51
0,00
2.982.396,51
106.630,00
24.618,28
82.011,72
27.595,95
0,00
27.595,95
4 Görev Giderleri
0,00
0,00
0,00
1.755,52
0,00
1.755,52
3
5 Hizmet Alımları
2.196.322,78
229.262,00
1.967.060,78
1.691.626,62
0,00
1.691.626,62
3
91.388,49
0,00
91.388,49
19.242,98
0,00
19.242,98
64.667,20
21.145,60
43.521,60
10.313,20
0,00
10.313,20
3.550,00
0,00
3.550,00
2.092,03
0,00
2.092,03
732.214,00
84.267,75
647.946,25
488.948,69
0,00
488.948,69
190.000,00
0,00
190.000,00
13.573,01
0,00
13.573,01
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
1 Mamul Mal
Alımları
7 Gayrimenkul
Büyük Onarım
Giderleri
1 Memurlar
55.538,65
0,00
55.538,65
439.380,67
0,00
439.380,67
383.842,02
1
1
4 Geçici Personel
37.255,37
0,00
37.255,37
37.921,37
0,00
37.921,37
666,00
60
1
2
1 Memurlar
74.296,48
0,00
74.296,48
74.433,01
0,00
74.433,01
136,53
60
1
2
4 Geçici Personel
6.080,09
0,00
6.080,09
6.080,09
0,00
6.080,09
9
60
1
3
201.090,40
36.733,98
164.356,42
103.344,47
0,00
103.344,47
10 9
9
60
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
16.380,00
3.800,00
12.580,00
1.773,85
0,00
1.773,85
10 9
9
60
1
3
5 Hizmet Alımları
987.470,00
144.141,63
843.328,37
757.572,34
0,00
757.572,34
24/03/2015 09:53
1.755,52
Sayfa 14 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
0
62
Kurum Adı
II
Yılı içinde
Alınan
III IV
I
I
II
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1 Memurlar
10 9
9
60
1
3
10 9
9
60
1
3
10 9
9
63
1
1
10 9
9
63
1
1
10 9
9
63
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
10 9
9
63
1
2
1 Memurlar
10 9
9
63
1
2
10 9
9
63
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
10 9
9
63
1
3
10 9
9
63
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 9
9
63
1
3
4 Görev Giderleri
10 9
9
63
1
3
5 Hizmet Alımları
10 9
9
63
1
3
10 9
9
63
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
24/03/2015 09:53
1
30
0
:2
: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
10.445,50
1.298,29
9.147,21
8.082,29
0,00
8.082,29
1.416,00
1.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.178.332,22
0,00
9.178.332,22
16.266.358,02
0,00
16.266.358,02
7.088.025,80
13.034,02
0,00
13.034,02
15.126,14
0,00
15.126,14
2.092,12
442.230,75
0,00
442.230,75
465.782,67
0,00
465.782,67
23.551,92
1.581.182,01
0,00
1.581.182,01
2.742.463,37
0,00
2.742.463,37
1.161.281,36
6.987,65
0,00
6.987,65
14.480,93
0,00
14.480,93
7.493,28
39.968,95
43.940,12
0,00
43.940,12
83.909,07
0,00
83.909,07
3.229.138,00
1.039.249,28
2.189.888,72
939.796,13
0,00
939.796,13
373.560,00
77.820,75
295.739,25
254.227,57
0,00
254.227,57
20.953,50
1.200,00
19.753,50
4.529,92
0,00
4.529,92
5.260.909,00
732.998,93
4.527.910,07
2.240.819,61
0,00
2.240.819,61
564.498,00
60.824,25
503.673,75
305.465,21
0,00
305.465,21
104.313,00
500,00
103.813,00
62.881,30
0,00
62.881,30
1.113.552.480,06
33.448.652,84
1.082.509.043,03
0,00
1.082.509.043,03
Kurum Adı
1.080.103.827,22
46.799.621,69
: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayfa 15 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
30
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
4
2
0
1
1
1 Memurlar
1
4
2
0
1
1
1
4
2
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
1
4
2
0
1
2
1
4
2
0
1
3
1
4
2
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
4
2
0
1
3
1
4
2
0
1
1
4
2
0
1
4
2
1
4
2
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.558.700,00
971.998,46
0,00
971.998,46
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
189.550,00
0,00
189.550,00
137.474,32
0,00
137.474,32
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
106.000,00
0,00
106.000,00
1.416,00
0,00
1.416,00
68.160,00
0,00
68.160,00
14.561,12
0,00
14.561,12
4 Görev Giderleri
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
3
5 Hizmet Alımları
123.680,00
0,00
123.680,00
2.913,27
0,00
2.913,27
1
3
20.000,00
0,00
20.000,00
140,00
0,00
140,00
0
1
3
74.000,00
0,00
74.000,00
0,00
0,00
0,00
0
1
7
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
2 Yurtdışı Sermaye
Transferleri
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
2.475.090,00
0,00
2.475.090,00
1.128.503,17
0,00
1.128.503,17
1
31
0
Kurum Adı
III IV
0
24/03/2015 09:53
I
I
II
1
1
1 Memurlar
: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
0
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
0,00
Kurum Kodu : 24
10 4
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
1.558.700,00
T O P L A M (KKOD4) :
II
:2
: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yılı içinde
Alınan
1.777.200,00
Yapılan
Tenkisler
0,00
ÖDEMELER
Kalan
1.777.200,00
Yılı İçindeki
Ödemeler
1.668.035,03
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
0,00
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.668.035,03
Sayfa 16 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
31
0
Kurum Adı
II
III IV
Yılı içinde
Alınan
I
I
II
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
10 4
0
0
1
1
10 4
0
0
1
2
10 4
0
0
1
2
10 4
0
0
1
3
10 4
0
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 4
0
0
1
3
4 Görev Giderleri
10 4
0
0
1
3
5 Hizmet Alımları
10 4
0
0
1
3
10 4
0
0
1
3
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
32
0
III IV
I
I
II
1
4
2
0
1
1
1 Memurlar
1
4
2
0
1
1
1
4
2
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
1 Memurlar
24/03/2015 09:53
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
98.550,00
0,00
98.550,00
77.078,92
0,00
77.078,92
204.450,00
0,00
204.450,00
274.810,41
0,00
274.810,41
70.360,41
9.600,00
0,00
9.600,00
10.847,91
0,00
10.847,91
1.247,91
14.000,00
0,00
14.000,00
11.534,50
0,00
11.534,50
24.800,00
0,00
24.800,00
16.276,75
0,00
16.276,75
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
144.080,00
0,00
144.080,00
73.407,37
0,00
73.407,37
6.600,00
0,00
6.600,00
3.200,00
0,00
3.200,00
5.200,00
0,00
5.200,00
2.478,00
0,00
2.478,00
2.286.080,00
0,00
2.137.668,89
0,00
2.137.668,89
Kurum Adı
2.286.080,00
Yılı içinde
Alınan
71.608,32
: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
:2
: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.171.600,00
0,00
1.171.600,00
967.031,09
0,00
967.031,09
45.500,00
0,00
45.500,00
12.160,27
0,00
12.160,27
189.250,00
0,00
189.250,00
132.028,83
0,00
132.028,83
Sayfa 17 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
32
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
1
4
2
0
1
2
1
4
2
0
1
3
1
4
2
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
1
4
2
0
1
3
5 Hizmet Alımları
1
4
2
0
1
3
1
4
2
0
1
3
1
4
2
0
1
3
1
4
2
0
1
6
1
4
2
0
1
7
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
2 Menkul Sermaye
Üretim Giderleri
1 Yurtiçi Sermaye
Transferleri
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
33
0
III IV
I
I
II
10 1
2
0
1
1
1 Memurlar
10 1
2
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
24/03/2015 09:53
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
6.000,00
0,00
6.000,00
1.722,19
0,00
1.722,19
58.160,00
0,00
58.160,00
0,00
0,00
0,00
73.000,00
0,00
73.000,00
23.018,45
0,00
23.018,45
189.280,00
0,00
189.280,00
6.641,95
0,00
6.641,95
20.000,00
0,00
20.000,00
4.425,00
0,00
4.425,00
73.000,00
0,00
73.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
225.000,00
0,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
2.170.790,00
0,00
2.170.790,00
1.147.027,78
0,00
1.147.027,78
Kurum Adı
: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
:2
: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.701.650,00
0,00
1.701.650,00
1.445.648,46
0,00
1.445.648,46
71.550,00
0,00
71.550,00
73.545,84
0,00
73.545,84
1.995,84
Sayfa 18 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
1
33
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
10 1
2
0
1
2
1 Memurlar
10 1
2
0
1
2
10 1
2
0
1
3
10 1
2
0
1
3
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 1
2
0
1
3
5 Hizmet Alımları
10 1
2
0
1
3
10 1
2
0
1
3
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
34
0
III IV
I
I
II
10 7
0
0
1
1
1 Memurlar
10 7
0
0
1
1
10 7
0
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
4 Geçici Personel
10 7
0
0
1
2
1 Memurlar
10 7
0
0
1
2
2 Sözleşmeli
Personel
24/03/2015 09:53
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
387.400,00
0,00
387.400,00
255.485,33
0,00
255.485,33
24.000,00
0,00
24.000,00
4.533,16
0,00
4.533,16
204.240,00
0,00
204.240,00
0,00
0,00
0,00
59.600,00
0,00
59.600,00
24.193,91
0,00
24.193,91
489.680,00
0,00
489.680,00
8.432,55
0,00
8.432,55
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
14.437,30
0,00
14.437,30
3.028.120,00
0,00
3.028.120,00
1.826.276,55
0,00
1.826.276,55
Kurum Adı
Yılı içinde
Alınan
1.995,84
: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
:2
: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 24
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.309.500,00
0,00
1.309.500,00
916.192,43
0,00
916.192,43
86.000,00
0,00
86.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
11.234,78
0,00
11.234,78
199.300,00
0,00
199.300,00
123.879,15
0,00
123.879,15
7.000,00
0,00
7.000,00
2.205,73
0,00
2.205,73
Sayfa 19 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
34
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
10 7
0
0
1
2
4 Geçici Personel
10 7
0
0
1
3
10 7
0
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 7
0
0
1
3
5 Hizmet Alımları
10 7
0
0
1
3
10 7
0
0
1
3
10 7
0
0
1
3
10 7
0
3
1
5
10 7
0
4
1
5
10 7
0
5
1
5
10 7
0
6
1
5
10 7
0
7
1
5
10 9
9
28
1
5
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
1 Görev Zararları
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
24/03/2015 09:53
1
35
0
:2
: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
47.520,00
0,00
47.520,00
0,00
0,00
0,00
50.800,00
0,00
50.800,00
11.047,54
0,00
11.047,54
165.840,00
0,00
165.840,00
44.239,80
0,00
44.239,80
20.000,00
0,00
20.000,00
441,27
0,00
441,27
50.000,00
0,00
50.000,00
7.788,00
0,00
7.788,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
339.097.678,03
0,00
339.097.678,03
339.097.678,03
0,00
339.097.678,03
281.656.402,78
0,00
281.656.402,78
281.656.402,78
0,00
281.656.402,78
69.021.249,16
0,00
69.021.249,16
69.021.249,16
0,00
69.021.249,16
259.069.814,76
0,00
259.069.814,76
259.069.814,76
0,00
259.069.814,76
425.807,15
0,00
425.807,15
425.807,15
0,00
425.807,15
1.103.989.252,90
0,00
1.103.989.252,90
1.103.989.252,90
0,00
1.103.989.252,90
2.055.243.164,78
0,00
2.054.377.233,48
0,00
2.054.377.233,48
Kurum Adı
2.055.243.164,78
: Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Sayfa 20 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
35
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:2
: Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
10 9
9
56
1
1
1 Memurlar
153.150,00
0,00
153.150,00
327.701,59
0,00
327.701,59
174.551,59
10 9
9
56
1
2
1 Memurlar
25.050,00
0,00
25.050,00
45.180,01
0,00
45.180,01
20.130,01
10 9
9
56
1
3
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
10 9
9
56
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
10 9
9
56
1
3
5 Hizmet Alımları
10 9
9
56
1
3
10 9
9
56
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
T O P L A M (KKOD4) :
Kurum Kodu : 24
1
36
0
7.200,00
0,00
7.200,00
2.329,96
0,00
2.329,96
165.840,00
0,00
165.840,00
64.598,86
0,00
64.598,86
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
357.240,00
0,00
439.810,42
0,00
439.810,42
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
10 9
9
0
1
1
1 Memurlar
252.200,00
0,00
252.200,00
169.270,92
0,00
169.270,92
10 9
9
0
1
2
1 Memurlar
37.400,00
0,00
37.400,00
24.495,17
0,00
24.495,17
10 9
9
0
1
3
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
10 9
9
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
89.360,00
0,00
89.360,00
5.800,79
0,00
5.800,79
24/03/2015 09:53
194.681,60
: AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
357.240,00
Sayfa 21 / 22
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
24
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 24
1
36
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:2
: AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
10 9
9
0
1
3
5 Hizmet Alımları
228.880,00
0,00
228.880,00
21.490,50
0,00
21.490,50
10 9
9
0
1
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
704.840,00
0,00
704.840,00
221.057,38
0,00
221.057,38
3.200.449.814,72
33.448.652,84
3.167.001.161,88
3.156.608.497,47
0,00
3.156.608.497,47
T O P L A M (KKOD4) :
KURUM
24/03/2015 09:53
T O P L A MI :
47.511.806,20
Sayfa 22 / 22
Download

1.10 Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu