TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.13
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
13
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
1
3
1
0
2
1
1 MEMURLAR
1
3
1
0
2
2
1
3
1
0
2
1
3
1
0
2
1
3
1
0
2
1
3
1
0
1
3
1
1
3
1
1
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
304.200,00
0,00
304.200,00
171.492,38
0,00
171.492,38
1 Memurlar
59.100,00
0,00
59.100,00
30.570,28
0,00
30.570,28
2
4 Geçici Personel
13.800,00
0,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
3
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
2
3
5 Hizmet Alımları
560,00
0,00
560,00
81,00
0,00
81,00
0
2
5
1 Görev Zararları
485.600,00
0,00
485.600,00
0,00
0,00
0,00
2
0
2
1
1 MEMURLAR
116.550,00
0,00
116.550,00
46.630,12
0,00
46.630,12
3
2
0
2
2
1 Memurlar
21.600,00
0,00
21.600,00
8.149,49
0,00
8.149,49
3
2
0
2
3
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
1
3
2
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
960,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
1
3
2
0
2
3
5 Hizmet Alımları
160,00
0,00
160,00
156,25
0,00
156,25
1
3
9
0
2
1
1 MEMURLAR
2.190.450,00
0,00
2.190.450,00
1.306.328,95
0,00
1.306.328,95
1
3
9
0
2
2
1 Memurlar
410.250,00
0,00
410.250,00
241.511,11
0,00
241.511,11
1
3
9
0
2
3
11.840,00
0,00
11.840,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
2
3
25.600,00
0,00
25.600,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
2
3
1 Üretime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
4.400,00
0,00
4.400,00
505,98
0,00
505,98
1
3
9
0
2
3
4 Görev Giderleri
1.760,00
0,00
1.760,00
0,00
0,00
0,00
1
3
9
0
2
3
5 Hizmet Alımları
42.470,00
0,00
42.470,00
6.920,01
0,00
6.920,01
1
3
9
0
2
3
7 Menkul Mal,
17.760,00
0,00
17.760,00
0,00
0,00
0,00
04/03/2015 02:08
Sayfa 1 / 7
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.13
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
13
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
1
3
9
0
2
3
1
3
9
0
2
5
2
2
0
0
2
1
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
3 Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
1 MEMURLAR
2
2
0
0
2
2
1 Memurlar
2
2
0
0
2
3
2
2
0
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
5 Hizmet Alımları
2
2
0
0
2
3
3
1
4
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 MEMURLAR
3
1
4
0
2
2
1 Memurlar
3
1
4
0
2
3
3
1
4
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
5 Hizmet Alımları
7
3
1
0
2
1
1 MEMURLAR
7
3
1
0
2
1
7
3
1
0
2
2
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
1 Memurlar
7
3
1
0
2
2
7
3
1
0
2
3
04/03/2015 02:08
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
1.920,00
0,00
1.920,00
0,00
0,00
0,00
184.000,00
0,00
184.000,00
0,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
6.600,00
3.344,55
0,00
3.344,55
1.200,00
0,00
1.200,00
672,62
0,00
672,62
560,00
0,00
560,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
560,00
0,00
560,00
0,00
0,00
0,00
1.098.600,00
0,00
1.098.600,00
560.444,00
0,00
560.444,00
228.300,00
0,00
228.300,00
113.208,92
0,00
113.208,92
4.240,00
0,00
4.240,00
0,00
0,00
0,00
148.960,00
0,00
148.960,00
0,00
0,00
0,00
4.623.000,00
0,00
4.623.000,00
2.252.173,15
0,00
2.252.173,15
99.000,00
0,00
99.000,00
95.089,16
0,00
95.089,16
1.162.350,00
0,00
1.162.350,00
577.108,86
0,00
577.108,86
150,00
0,00
150,00
19.308,96
0,00
19.308,96
19.440,00
0,00
19.440,00
0,00
0,00
0,00
19.158,96
Sayfa 2 / 7
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.13
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
13
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
7
3
1
0
2
3
3 Yolluklar
3.520,00
0,00
3.520,00
0,00
0,00
0,00
7
3
1
0
2
3
2.560,00
0,00
2.560,00
0,00
0,00
0,00
8
2
0
0
2
1
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1 MEMURLAR
112.650,00
0,00
112.650,00
56.039,00
0,00
56.039,00
8
2
0
0
2
2
1 Memurlar
20.850,00
0,00
20.850,00
10.324,20
0,00
10.324,20
8
2
0
0
2
3
560,00
0,00
560,00
0,00
0,00
0,00
8
2
0
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
8
2
0
0
2
3
5 Hizmet Alımları
8.640,00
0,00
8.640,00
0,00
0,00
0,00
8
3
0
0
2
3
7.920,00
0,00
7.920,00
0,00
0,00
0,00
8
3
0
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
5 Hizmet Alımları
8.800,00
0,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
0
2
1
1 MEMURLAR
24.618.600,00
0,00
24.618.600,00
15.341.612,12
0,00
15.341.612,12
9
4
1
0
2
1
474.900,00
0,00
474.900,00
245.994,50
0,00
245.994,50
9
4
1
0
2
1
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
3 İŞÇİLER
31.350,00
0,00
31.350,00
13.200,64
0,00
13.200,64
9
4
1
0
2
1
29.550,00
0,00
29.550,00
0,00
0,00
0,00
9
4
1
0
2
1
4 GEÇİCİ
PERSONEL
5 Diğer Personel
129.150,00
0,00
129.150,00
91.761,56
0,00
91.761,56
9
4
1
0
2
2
1 Memurlar
4.798.200,00
0,00
4.798.200,00
2.655.533,05
0,00
2.655.533,05
9
4
1
0
2
2
104.400,00
0,00
104.400,00
30.279,14
0,00
30.279,14
9
4
1
0
2
2
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
6.600,00
0,00
6.600,00
2.921,55
0,00
2.921,55
9
4
1
0
2
2
4 Geçici Personel
9
4
1
0
2
2
5 Diğer Personel
9
4
1
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
04/03/2015 02:08
750,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
868.160,00
0,00
868.160,00
526.349,44
0,00
526.349,44
Sayfa 3 / 7
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.13
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
13
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
9
4
1
0
2
3
3 Yolluklar
9
4
1
0
2
3
9
4
1
0
2
9
4
1
0
2
9
4
1
0
2
3
9
4
1
7
2
9
4
1
7
9
4
1
7
9
4
1
9
4
9
4
9
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
34.880,00
0,00
34.880,00
334,99
0,00
334,99
4 Görev Giderleri
960,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
3
5 Hizmet Alımları
435.660,00
0,00
435.660,00
6.640,35
0,00
6.640,35
3
26.560,00
0,00
26.560,00
0,00
0,00
0,00
16.960,00
0,00
16.960,00
0,00
0,00
0,00
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1 MEMURLAR
52.400,00
0,00
52.400,00
2.431,78
0,00
2.431,78
2
2
1 Memurlar
5.000,00
0,00
5.000,00
202,06
0,00
202,06
2
3
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
1 MEMURLAR
109.600,00
0,00
109.600,00
246,40
0,00
246,40
1
14
2
1
1 MEMURLAR
225.000,00
0,00
225.000,00
53.240,03
0,00
53.240,03
2
0
2
1
1 MEMURLAR
4.484.250,00
0,00
4.484.250,00
2.098.733,10
0,00
2.098.733,10
4
2
0
2
1
84.600,00
0,00
84.600,00
49.970,53
0,00
49.970,53
9
4
2
0
2
1
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
3 İŞÇİLER
78.000,00
0,00
78.000,00
24.974,12
0,00
24.974,12
9
4
2
0
2
2
1 Memurlar
547.950,00
0,00
547.950,00
290.981,58
0,00
290.981,58
9
4
2
0
2
2
14.700,00
0,00
14.700,00
9.212,04
0,00
9.212,04
9
4
2
0
2
2
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
16.650,00
0,00
16.650,00
5.575,94
0,00
5.575,94
9
4
2
0
2
3
49.840,00
0,00
49.840,00
0,00
0,00
0,00
9
4
2
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
15.280,00
0,00
15.280,00
109,33
0,00
109,33
04/03/2015 02:08
Sayfa 4 / 7
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.13
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
13
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
9
4
2
0
2
3
5 Hizmet Alımları
9
4
2
0
2
3
9
4
2
0
2
3
9
6
0
0
2
1
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
1 MEMURLAR
9
6
0
0
2
1
9
6
0
0
2
2
4 GEÇİCİ
PERSONEL
1 Memurlar
9
6
0
0
2
2
9
6
0
0
2
3
9
6
0
0
2
9
6
0
0
2
9
6
0
3
9
6
0
9
6
9
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
35.290,00
0,00
35.290,00
3.833,34
0,00
3.833,34
4.720,00
0,00
4.720,00
0,00
0,00
0,00
6.320,00
0,00
6.320,00
0,00
0,00
0,00
439.350,00
0,00
439.350,00
222.144,53
0,00
222.144,53
213.750,00
0,00
213.750,00
49.187,75
0,00
49.187,75
86.400,00
0,00
86.400,00
42.735,06
0,00
42.735,06
4 Geçici Personel
150,00
0,00
150,00
9.148,88
0,00
9.148,88
640,00
0,00
640,00
0,00
0,00
0,00
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
3
5 Hizmet Alımları
800,00
0,00
800,00
115,50
0,00
115,50
2
1
1 MEMURLAR
0,00
0,00
0,00
393.758,28
0,00
393.758,28
393.758,28
3
2
1
0,00
0,00
0,00
25.792,80
0,00
25.792,80
25.792,80
0
3
2
2
2 SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
1 Memurlar
0,00
0,00
0,00
51.143,78
0,00
51.143,78
51.143,78
6
0
3
2
2
0,00
0,00
0,00
3.774,16
0,00
3.774,16
3.774,16
9
6
0
4
2
3
0,00
0,00
0,00
565,80
0,00
565,80
565,80
9
6
0
7
2
2
2 Sözleşmeli
Personel
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
4 Geçici Personel
0,00
0,00
0,00
1.201,28
0,00
1.201,28
1.201,28
9
6
0
7
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
153.320,00
0,00
153.320,00
0,00
0,00
0,00
04/03/2015 02:08
8.998,88
Sayfa 5 / 7
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
38.13
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ay
Kurum Kodu : 38
13
0
1
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
9
6
0
7
2
3
4 Görev Giderleri
9
8
8
0
2
3
9
8
8
0
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
9
8
8
0
2
3
5 Hizmet Alımları
9
8
8
0
2
99
0
9
8
8
1
2
99
0
9
9
9
0
2
1
9
9
9
0
2
9
9
9
0
9
9
9
0
9
9
9
9
9
9
Yılı içinde
Alınan
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.920,00
0,00
15.920,00
0,00
0,00
0,00
1.520,00
0,00
1.520,00
0,00
0,00
0,00
2.240,00
0,00
2.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 MEMURLAR
3.900,00
0,00
3.900,00
1.015,63
0,00
1.015,63
1
5 Diğer Personel
9.600,00
0,00
9.600,00
4.321,32
0,00
4.321,32
2
2
1 Memurlar
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
2
3
3 Yolluklar
3.520,00
0,00
3.520,00
304,65
0,00
304,65
0
2
3
5 Hizmet Alımları
8.000,00
0,00
8.000,00
2.101,00
0,00
2.101,00
9
0
2
3
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
9
9
0
2
5
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
9
9
9
3
2
1
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
6 Yurtdışına
Yapılan
Transferler
1 MEMURLAR
55.950,00
0,00
55.950,00
37.474,03
0,00
37.474,03
9
9
9
3
2
2
1 Memurlar
9.000,00
0,00
9.000,00
5.721,43
0,00
5.721,43
9
9
9
3
2
3
320,00
0,00
320,00
0,00
0,00
0,00
9
9
9
3
2
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
9
9
9
3
2
3
5 Hizmet Alımları
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
9
9
9
3
2
3
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
04/03/2015 02:08
Sayfa 6 / 7
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
38.13
Bütçe Yılı : 2015
Kurum Adı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ay
13
0
1
Kurum Adı
III IV
I
I
Yılı içinde
Alınan
II
T O P L A M (KKOD4) :
KURUM
04/03/2015 02:08
T O P L A MI :
:1
: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
II
TABLOSU
Kurum Kodu
Kurum Kodu : 38
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Kalan
Yılı İçindeki
Ödemeler
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
49.786.260,00
160,00
49.786.100,00
27.804.702,46
0,00
27.804.702,46
504.393,94
49.786.260,00
160,00
49.786.100,00
27.804.702,46
0,00
27.804.702,46
504.393,94
Sayfa 7 / 7
Download

Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu