OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA
Naziv preduzeća
Adresa
Mesto i PTT broj
Matični broj
Šifra delatnosti
Poreski broj [ PIB ]
EPPDV broj
Obveznik PDV
Odgovorno lice
Telefon
Faks
E-mail
Tekući račun
LUCE D.O.O.
Ace Joksimovića 59/7
Beograd 11000
20282479
4649
SR 104966181
329444706
DA
Vladimir Đorđević
011 / 3476 - 503
011 / 3476 - 502
[email protected]
220-78058-76 ProCreditBanka
285-2031000000226-11 SBER BANKA
Download

Naziv preduzeća LUCE D.O.O. Adresa Ace Joksimovića 59/7 Mesto