24.02.2015
KRDMD - 4Ç 2014
Kardemir’in 4Ç14’te net karı 91 milyon TL ile beklentilerin
üzerinde geldi. Kardemir 4Ç14’te piyasa beklentisi olan 52
milyon TL’nin ve bizim beklentimiz olan 65 milyon TL’nin
oldukça üzerinde 91 milyon TL net kar açıkladı. Net kar, bir
önceki yıl aynı dönem karına göre %62,6, bir önceki çeyrek net
karı olan 40 milyon TL’ye göre de %129’luk artış gösterdi.
Şirketin vergi teşvikleri nedeniyle 29 milyon TL’lik vergi geliri ve
17 milyon TL seviyesindeki kur farkı geliri, net karın beklentilerin
üzerinde gelmesinde etkili oldu.
Operasyonel performans beklentilere paralel geldi. Satış
gelirleri, yıllık bazda %5,8 artışla 544 milyon TL seviyesinde
gerçekleşirken, bir önceki çeyrek karı olan 565 milyon TL’ye göre
ise %3,6 geriledi. Satış gelirlerindeki artışta, TL bazında satış
fiyatlarındaki %3 iyileşme ve satış hacmindeki %3 artış etkili
oldu. 2014 yılının son çeyreğinde düşmeye başlayan fiyatlar
marjları baskı altına aldı. Ancak, 2014 yılının son çeyreğinde
ürün fiyatlarında yaşanan keskin düşüşün etkisinin 2015 yılının
ilk çeyreğinde görüleceğini düşünüyoruz.
EKLE
Hedef Fiyat: 2,30 TL
Fiyat
BIST-100
US$ (MB Alış):
US$
0,78
85.386
-
2,418
52 Hafta Yüksek:
2,48
1,13
52 Hafta Düşük:
0,97
0,44
BİST Kodu:
KRDMD
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
780,2
Piyasa Değeri (TL Mn):
1.498,0
Piyasa Değeri (US$ Mn):
610,7
Halka Açıklık Oranı (%):
89
Halka Açık PD (TL Mn):
1.333,3
Halka Açık PD (US$ Mn):
543,5
TL Getiri (%):
US$ Getiri (%):
Kardemir’in 4Ç14’te satış hacmi yıllık bazda %2,8 gerileyerek
429 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Kardemir’in 4Ç14'te, zayıf
talep nedeniyle ton bazında satış hacmi yıllık bazda %2,8,
çeyreklik bazda %5,3 gerileyerek, 429 bin ton seviyesinde
gerçekleşti (4Ç13: 417,5 bin ton). Şirketin ürün gruplarından, ray
satışları 4Ç14’te yıllık bazda %20 artışla 51 bin ton seviyesinde
gerçekleşirken, profil ürünlerinin satış hacmi yıllık bazda %12
oranında artarken, bir önceki çeyrek satış hacmine göre %43
azalarak 40 bin ton seviyesinde gerçekleşti.
TL
1,92
BIST-100 Relatif Getiri (%):
S1A
S1Y
YB
-6,8
88,6
-6,3
-10,4
70,6
-11,1
1,2
2,6
16,2
Ort. İşlem Hacmi (TL Mn):
78,35
Ort. İşlem Hacmi (US$ Mn):
35,42
Beta
0,98
Yıllık Volatilite (Hisse)
0,38
Yıllık Volatilite (BIST-100)
0,24
2,6
0,7
2,3
0,6
2,0
DEĞERLEME
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
0,5
1,7
0,4
1,4
F/K
PD/DD
FD/VAFÖK
FD/Satışlar
Hisse Başına Kar (TL)
Firma Değeri ( Mn TL)
VAFÖK (Mn TL)
31,68
0,82
6,83
0,64
0,02
645
94
3,61
0,67
2,17
0,41
0,21
645
297
5,70
0,97
3,46
0,62
0,22
1.049
303
11,17
0,90
4,57
0,74
0,09
1.337
292
7,06
1,49
4,53
1,09
0,29
2.394
529
0,3
1,1
0,8
2-14
0,2
4-14
6-14
Hisse Fiyatı (TL)
8-14
10-14 12-14
BIST100 Relatif - Sağ Eksen
24.02.2015
Özet Gelir Tablosu
Milyon TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Operasyonel Kar
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
2013
1.812
272
15,0%
234
12,9%
329
18,2%
100
5,5%
2014
Yıllık
2.189 20,8%
439 61,5%
20,1%
401 71,4%
18,3%
528 60,3%
24,1%
331 230,5%
15,1%
4Ç13
4Ç14
Yıllık
515
544
5,8%
106
81 -23,3%
20,6% 14,9%
96
75 -21,9%
18,6% 13,7%
120
110
-8,2%
23,3% 20,2%
56
91 62,6%
10,9% 16,8%
3Ç14 Çeyreklik
565
-3,6%
113
-27,8%
19,9%
101
-26,0%
17,9%
132
-16,4%
23,4%
40 129,4%
7,0%
FAVÖK yıllık bazda %8,2 geriledi. FAVÖK 4Ç14’te, 110 milyon TL ile bir önceki yıl aynı döneme göre %8,2, bir
önceki çeyreğe göre %16,4 geriledi (4Ç13: 120 milyon TL). FAVÖK marjı, yarı mamul stoklarındaki değişimin
negatif etkisi ile, 4Ç14’te yıllık bazda 310 baz puan gerileyerek %20,2 seviyesinde gerçekleşti (4Ç13: 23,3).
Son çeyrekteki daralmaya rağmen yıllık bazda bakıldığında, cazip hammadde maliyetleri sayesinde,
Kardemir'in 2014 yılı FAVÖK'ü %62,6 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, 2013 yılındaki %18,2'den 2014 yılında
%24,1 seviyesine yükseldi.
Kardemir’in büyüme hikayesini beğeniyoruz. Kardemir, kurulacak olan yük, yolcu ve lokomotif vagonlarının
teker yatırımlarının tamamlanmasıyla, katma değeri yüksek ürün gamına sahip olacak olması ve satış
hacminin genişleyecek olmasıyla birlikte, demiryolu sektörü içindeki konumunu daha da güçlendireceğini
düşünüyoruz. Ayrıca, Türkiye’deki tek önemli ray üreticisi olması sebebiyle, hükümetin 2023 demiryolu
yatırımları hedefinden de yararlanacağını düşünüyoruz.
Kardemir D için hedef fiyatımızı 2,30 TL’ye revize ediyoruz. Kardemir, hatırlanacağı üzere, son dönemde
düşen hurda fiyatları ve artan rekabet paralelinde ürün fiyatlarında yılbaşından bu yana %13 indirime gitti.
Son dönemde hızla gerileme gösteren çelik fiyatları doğrultusunda, Şirket için daha önce belirlediğimiz 2,72
TL hedef fiyatımızı 2,30 TL seviyesine revize ediyoruz. Ancak, Kardemir’in büyüme hikayesinin sürmesi ve
hedef fiyatımıza göre %19’luk getiri potansiyeli sunması sebebiyle, EKLE tavsiyemizi sürdürüyoruz.
24.02.2015
BİLANÇO (Mn TL)
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
%Değ
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
Toplam Aktifler
868
3
47
132
10
344
1.404
958
12
74
198
41
414
1.697
1.263
10
82
172
120
523
2.171
1.584
15
209
177
8
590
2.585
2.160
15
155
351
53
807
3.542
36,4
(2,5)
(26,1)
98,1
547,5
36,7
37,0
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
Toplam Pasifler
124
72
331
66
593
810
1.404
224
82
279
117
702
995
1.697
462
100
293
173
1.027
1.144
2.171
646
112
410
174
1.341
1.244
2.585
992
125
591
263
1.971
1.571
3.542
53,5
12,0
44,3
51,4
47,0
26,3
37,0
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
%Değ
1.009
948
1.586
1.278
1.687
1.419
1.812
1.540
2.189
1.750
20,8
13,6
Brüt Kar
61
303
268
272
439
61,5
Faaliyet Giderleri
49
49
41
38
38
(0,1)
Net Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Net Diğer Gelirler (Giderler)
Finansman Gelirleri (Giderleri)
12
7
(9)
266
42
(31)
227
21
18
234
53
(76)
401
30
(40)
71,4
(43,9)
(46,5)
Vergi Öncesi Kar
GELİR TABLOSU (Mn TL)
Net Satışlar
SMM
22
200
239
122
362
197,3
Vergi Giderleri
1
15
44
22
31
42,4
Net Kar (Zarar)
21
185
194
100
331
230,5
FİNANSAL ORANLAR
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
Özsermaye Karlılığı
2,6%
20,5%
18,2%
8,4%
24,4%
Aktif Karlılığı
1,6%
11,9%
10,0%
4,2%
11,6%
6,0%
2,1%
9,4%
15,3%
71,9%
19,4%
11,7%
18,7%
22,5%
93,4%
15,9%
11,5%
18,0%
40,4%
77,7%
15,0%
5,5%
16,1%
52,0%
70,1%
20,1%
15,1%
24,1%
63,1%
61,8%
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
U.V. Borçlar/Özsermaye
Satışlar/Toplam Aktifler
Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL
:
AZALT :
%20,01 ve üzeri artış
EKLE :
%10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
: -%10 ile %10 aralığında değişim
-%10,01 ile -%20 aralığında azalma
SAT
-%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
:
:
Nötr
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
+90 212 314 81 88
Araştırma
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 31
Mert OSKAN
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 32
Sertaç OKTAY
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 26
Yatırım Danışmanlığı
Evren Öztürk
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 83
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler
ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Download

KRDMD - 4Ç 2014