24.10.2014
TTKOM - 3Ç 2014
Kur farkından kaynaklanan finansal giderlerdeki artış net karı
baskıladı. Türk Telekom yılın üçüncü çeyreğinde 319 milyon TL
net kar açıkladı. Bu rakam, geçen sene aynı dönemde elde etmiş
olduğu net kar rakamı olan 236 milyon TL’ye göre %35 artış
gösterirken, bir önceki çeyreğin net karı olan 801 milyon TL’ye
göre de %60,2’lik bir azalışa denk gelmektedir. Net karda bir
önceki çeyreğe göre gerçekleşen daralma, kur farkı
giderlerinden kaynaklandı. Şirketin açıklamış olduğu 3. çeyrek
net kar rakamı, piyasa beklentisi olan 313 milyon TL’nin hafif
üzerinde gerçekleşirken, bizim beklentimiz olan 340 milyon
TL’nin altında kaldı. Net karın beklentilerimizin altında
kalmasının nedeni, net finansal giderlerin tahminimizin üzerinde
gerçekleşmesi oldu. Net finansal giderler, geçen yılın aynı
dönemine göre %18 azalarak 3. çeyrekte 453 milyon TL olarak
kaydedildi. Net finansal giderlerin 418 milyon TL’sini net kur
zararı oluşturmaktadır.
Mobil ve genişbant gelirlerindeki artışın etkisiyle yıllık bazda
gelirlerde %4,4’lük artış kaydedildi. Türk Telekom yılın üçüncü
çeyreğinde 3,51 milyar TL gelir elde ederken, bu rakam geçen yıl
aynı döneme göre %4,4 (3Ç13: 3,36 milyar TL), bir önceki
çeyreğe göre de %6,4’lük bir artışa (2Ç14: 3,30) işaret
etmektedir. Gelirlerdeki bu artışın mobil ve genişbant
gelirlerindeki artıştan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Segment
bazında en yüksek artış mobil gelirlerde gerçekleşti; yıllık bazda
%17,6 ve çeyrek bazda %8,3 yükselerek 1,14 milyar TL’ye ulaştı.
Genişbant segment gelirleri ise, yıllık bazda %10,3 ve çeyrek
bazda %2,8 büyüme ile 922 milyon TL’ye yükseldi. Sabit ses
gelirleri tarafında ise, düşüşün geçmiş çeyreklere kıyasla
azalarak %10 seviyesinde gerçekleştiği ve bunun da yalın
internet artışı ile dengelendiğini görüyoruz.
EKLE
Hedef Fiyat: 7,00 TL
TL
6,21
79.495
2,118
6,71
5,23
TTKOM
Fiyat
BIST-100
US$ (MB Alış):
52 Hafta Yüksek:
52 Hafta Düşük:
BİST Kodu:
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
Piyasa Değeri (TL Mn):
Piyasa Değeri (US$ Mn):
Halka Açıklık Oranı (%):
Halka Açık PD (TL Mn):
Halka Açık PD (US$ Mn):
US$
2,77
35.511
3,38
2,31
3.500,0
21.735,0
9.709,2
13
2.825,6
1.262,2
S1A
1,6
1,4
0,4
22,71
10,59
TL Getiri (%):
US$ Getiri (%):
BIST-100 Relatif Getiri (%):
Ort. İşlem Hacmi (TL Mn):
Ort. İşlem Hacmi (US$ Mn):
Beta
Yıllık Volatilite (Hisse)
Yıllık Volatilite (BIST-100)
S1Y
-6,3
-17,4
-0,4
YB
8,8
3,4
7,0
0,80
0,31
0,28
7,0
1,8
1,7
FAVÖK Marjı yıllık bazda yatay kalarak %38,8 seviyesinde
gerçekleşti. Türk Telekom’un FAVÖK rakamı, 3Ç14’te 1,36
milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş olup, yıllık bazda %4,4 artış
göstermiştir. FAVÖK bir önceki çeyreğe göre ise %8,7 artış
göstermiştir (2Ç14: 1,25 milyar TL).
6,5
1,6
6,0
1,5
1,4
5,5
1,3
5,0
10-13 12-13
DEĞERLEME
F/K
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
11,88
9,18
16,01
14,96
11,93
PD/DD
4,26
3,75
3,92
4,85
3,65
FD/VAFÖK
5,70
5,58
5,61
11,37
9,68
FD/Satışlar
2,42
2,28
2,14
4,30
3,72
Hisse Başına Kar (TL)
0,59
0,75
0,37
0,40
0,57
Firma Değeri ( Mn TL)
28.937
28.937
28.189
31.886
27.881
5.077
5.181
5.026
3.741
3.844
VAFÖK (Mn TL)
1,2
2-14
Hisse Fiyatı (TL)
4-14
6-14
8-14
BIST100 Relatif - Sağ Eksen
Banu Kıvcı TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
İlknur Hayır Turhan
Yönetmen
[email protected]
24.10.2014
Özet Gelir Tablosu
Milyon TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Operasyonel Kar
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
9A13
9.838
4.761
48,4%
2.271
23,1%
3.594
36,5%
1.043
10,6%
9A14
Yıllık
10.006
1,7%
4.936
3,7%
49,3%
2.201 -3,1%
22,0%
3.641
1,3%
36,4%
1.504 44,2%
15,0%
3Ç13
3Ç14
3.365
3.512
1.620
1.706
48,1% 48,6%
814
847
24,2% 24,1%
1.305
1.362
38,8% 38,8%
236
319
7,0%
9,1%
Yıllık
4,4%
5,3%
4,1%
4,4%
34,9%
2Ç14 Çeyreklik
3.300
6,4%
1.653
3,2%
50,1%
734
15,5%
22,2%
1.253
8,7%
38,0%
801
-60,2%
24,3%
Şirketin FAVÖK Marjı 3Ç14’te bir önceki yıl aynı çeyreğe göre paralel gelerek %38,8 seviyesinde gerçekleşti
(2Ç14: FAVÖK Marjı %38). Segmentlere baktığımızda, sabit hat FAVÖK yıllık bazda %1,2 artarken, FAVÖK
Marjı 100 baz puan iyileşme göstermiştir. Üçüncü çeyrekte mobil faaliyetler FAVÖK, bir önceki yıl aynı
döneme göre %25,9 artarak 218 milyon TL seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjının ise, bir önceki yıl aynı
dönemdeki %17,8 seviyesinden bu çeyrekte %19 seviyesine yükselerek normalleşme yönünde olumlu
sinyaller verdiğini söyleyebiliriz.
Şirket üçüncü çeyrekte 418 milyon TL net kur zararı yazdı. Şirket, TL’nin Euro ve ABD Doları karşısındaki
değer kaybına bağlı olarak üçüncü çeyrekte 453 milyon TL net finansal gider kaydetti. Net finansal giderin
418 milyon TL’sini net kur zararı oluşturmaktadır. Şirket yönetimi 2014 yılında grup gelirlerinde yıllık bazda
%3,5-4 arasında, FAVÖK’ün ise 5,0-5,2 milyar TL arasında gerçekleşmesini bekliyor. Ayrıca şirket, 2,1 milyar
TL tutarında yatırım harcaması öngörüyor.
TTKOM için 7,00 TL hedef fiyat ile “EKLE” tavsiyemizi sürdürüyoruz. Türk Telekom’un 3Ç14 dönemine
ilişkin açıklamış olduğu finansal sonuçlar, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşirken, önemli
kalemlerde iyileşmeler gözlemliyoruz. Mobil tarafta artan abone sayısı ve bu çeyrekte ara bağlantı
ücretlerindeki düşüşün etkisinin kaybolması nedeniyle büyümenin hız kazandığını izliyoruz. Özellikle Avea
tarafında güçlü büyüme ve devam eden güçlü abone kazanımlarının önümüzdeki dönemde iyileşmenin
devam edebileceğine yönelik olumlu sinyaller verdiğini söyleyebiliriz.
Avea 224 bin abonenin numara taşıma ile geldiği 3. çeyrekte 447 bin adet yeni abone elde ederken, yılın ilk
yarısında yaklaşık 1,25 milyon net abone kazancı gerçekleşmişti. Geçen yıl aynı çeyrekte %44 olan faturalı
abone oranı %47 seviyesine yükselirken, abone kayıp oranının aynı dönemde %12’lerden %9’a indiği
gözleniyor. ADSL tarafında ikinci çeyrekte 18 bin olan abone kazancı üçüncü çeyrekte 87 bin olarak
gerçekleşti.
Diğer taraftan, son dönemde ikincil halka arz beklentisi, hisse fiyatında baskı yaratmaya devam edebilir.
TTKOM’un tahmini değerini, İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemi ve Yurtdışı Benzer Piyasa Çarpanları
yöntemlerine göre ağırlıklandırarak (%70 İNA, %30 Piyasa Çarpanları) 24,5 milyar TL olarak
hesaplamaktayız. TTKOM hisse senetleri, bulduğumuz hedef piyasa değerine göre %13 oranında
iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, TTKOM için daha önce verdiğimiz hisse başı 7,00 TL hedef
fiyatımızı koruyor ve “EKLE” tavsiyemizi sürdürüyoruz.
24.10.2014
Operasyonel Veriler
Toplam Erişim Hattı Sayısı (mn)*
Sabit Ses Hattı Sayısı
Yalın Genişbant AboneSayısı (mn)
Sabit Ses ARPU (TL)
Sabit Ses MoU (dk)
Genişbant Toplam Abone Sayısı (mn)
-Fiber Abone Sayısı ('000)
TV Toplam Abone Sayısı (mn)**
-IPTV Abone Sayısı ('000)
Genişbant ARPU (TL)
3Ç 2013 2Ç 2014 3Ç 2014
13,7
13,4
13,3
12,7
11,9
11,7
1,0
1,4
1,6
21,8
21,1
21,3
99,6
96,6
89,8
7,2
446
1,5
242
39,2
7,4
693
1,8
302
40,5
7,5
715
1,8
289
41,4
Mobil Toplam Abone Sayısı (mn)
14,1
15,8
16,2
-Mobil Ön ödemeli Abone Sayısı (mn)
7,9
8,6
8,7
-Mobil Faturalı Abone Sayısı (mn)
6,2
7,2
7,6
Mobil Karma ARPU (TL)
22,5
21,7
22,9
Mobil Ön Ödemeli ARPU (TL)
13,3
13,7
14,7
Mobil Faturalı ARPU (TL)
31,9
30,1
30,8
Mobil MoU (dk)
375
416,7
416,5
* Yalın DSL ve Sabit Ses Hattı Sayısını İçermektedir.
** IPTV ve Tivibu Go (Web TV+Mobil TV+ Smart TV) abonelerini içermektedir.
Çeyrek
bazda %
-0,7%
-1,7%
14,3%
0,9%
-7,0%
Yıllık
bazda %
-2,9%
-7,9%
60,0%
-2,3%
-9,8%
1,4%
3,2%
0,0%
-4,3%
2,2%
4,2%
60,3%
20,0%
19,4%
5,6%
2,5%
1,2%
5,6%
5,5%
7,3%
2,3%
0,0%
14,9%
10,1%
22,6%
1,8%
10,5%
-3,4%
11,1%
24.10.2014
BİLANÇO (Mn TL)
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
%Değ
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
Toplam Aktifler
7.899
3.593
651
1.993
979
1.059
16.174
8.316
4.099
426
2.126
961
1.280
17.208
8.330
4.585
481
3.128
1.064
658
18.245
8.261
4.296
449
3.192
1.167
776
18.140
8.002
4.534
454
3.328
2.089
782
19.189
(3,1)
5,5
1,2
4,2
79,0
0,8
5,8
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
Toplam Pasifler
3.044
1.753
4.056
1.551
10.405
5.769
16.174
4.689
1.775
3.030
1.258
10.753
6.455
17.208
6.073
1.792
3.305
1.748
12.917
5.328
18.245
5.591
1.780
3.994
1.705
13.070
5.071
18.140
7.511
1.340
3.192
1.382
13.425
5.764
19.189
34,3
(24,7)
(20,1)
(18,9)
2,7
13,7
5,8
GELİR TABLOSU (Mn TL)
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
%Değ
Net Satışlar
SMM
11.941
5.279
12.706
6.102
13.190
6.835
9.894
5.134
10.006
5.071
1,1
(1,2)
Brüt Kar
6.661
6.445
6.355
4.761
4.936
3,7
Faaliyet Giderleri
3.502
3.362
3.341
2.490
2.734
Net Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Net Diğer Gelirler (Giderler)
Finansman Gelirleri (Giderleri)
3.384
126
(891)
3.246
374
(144)
3.015
381
(1.540)
2.272
251
(1.066)
2.201
219
(481)
(3,1)
(12,6)
(A.D)
Vergi Öncesi Kar
9,8
2.609
3.366
1.707
1.354
1.923
42,1
Vergi Giderleri
710
773
439
338
451
33,4
Net Kar (Zarar)
2.069
2.637
1.303
1.043
1.504
44,2
FİNANSAL ORANLAR
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
Özsermaye Karlılığı
34,6%
43,1%
22,1%
26,8%
36,2%
Aktif Karlılığı
13,2%
15,8%
7,4%
7,6%
10,7%
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
U.V. Borçlar/Özsermaye
Satışlar/Toplam Aktifler
55,8%
17,3%
42,5%
52,8%
73,8%
52,0%
20,8%
40,8%
72,6%
73,8%
48,2%
9,9%
38,1%
114,0%
72,3%
48,1%
10,5%
37,8%
110,3%
72,8%
49,3%
15,0%
38,4%
130,3%
69,6%
Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL
:
AZALT :
%20,01 ve üzeri artış
EKLE :
%10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
: -%10 ile %10 aralığında değişim
-%10,01 ile -%20 aralığında azalma
SAT
-%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
:
:
Nötr
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 31
Maral HAÇİKOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 83
Mert OSKAN
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 82 88
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri
tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Download

TTKOM - 3Ç 2014