15.08.2014
AYGAZ - 2Ç 2014
Aygaz, LPG sektöründe Türkiye’deki %29’luk pazar payı ile lider
konumdadır. Şirketin yaklaşık %51’lik kısmı Koç topluluğuna,
%24,5’i Liquid Petroleum Gas’a ait olup, geri kalan 24,3’lük
bölümü halka açıktır. Aygaz’ın esas faaliyet konusu sıvılaştırılmış
petrol gazının (LPG) yurt içi ve yurt dışı piyasalardan temini,
stoklanması, dolumu, tüpgaz, dökmegaz ve otogaz olarak
dağıtım ve tüketiciye ulaştırılmasıdır. Şirketin 2.216 tüpgaz bayi
ve 1.581 otogaz istasyonu ile 9 dolum tesisi bulunmaktadır.
Ayrıca Şirket LPG tüp, LPG tank regulatörü ve yardımcı
malzemelerin üretilmesi ve tedarik edilmesi alanında da faaliyet
göstermektedir. Şirketin LPG’de Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz
markaları bulunmaktadır.
2Ç14’te net kar 64,5 milyon TL ile piyasa beklentilerinin altında
kaldı. Aygaz’ın net kar rakamı 2Ç14’te geçen yılın aynı dönemine
göre %79,2 artışla 64,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken,
1Ç14’e göre ise %23 oranında düşüş gösterdi. Bu rakam, 80
milyon TL’lik piyasa beklentisinin altında kaldı. Beklentilerden
kötü gelen operasyonel performans ve iştiraki Tüpraş’tan gelen
katkının düşük olması, net karın beklentilerin altında
gerçekleşmesinde etkili oldu. Aygaz, Tüpraş’ın ana hissedarı olan
Enerji Yatırımları A.Ş.’de %20’lik paya sahip bulunuyor.
Net satışlar yıllık bazda %23,3 artarken, çeyreklik bazda %3,5
azaldı. 2Ç14’te net satışlar 1,7 milyar TL ile yıllık bazda %23,3
artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %3,5 azalış gösterdi.
Aygaz’ın LPG satış hacmi 2Ç14'te yıllık bazda %2,6, bir önceki
çeyreğe göre %3,4 oranında artarak 424 bin tona yükseldi. Bu
artışta, özellikle otogaz satışlarındaki artışın etkili olduğunu
söyleyebiliriz. Söz konusu dönemde otogaz satışları yıllık bazda
%3 artarak 171 bin tona ulaşırken, tüpgaz satışları yıllık bazda
%3 oranında daralarak 88 bin ton seviyesine geriledi.
EKLE
Hedef Fiyat: 11,00 TL
Fiyat
BIST-100
US$ (MB Alış):
52 Hafta Yüksek:
52 Hafta Düşük:
BİST Kodu:
TL
9,81
77.570
2,162
10,65
7,11
AYGAZ
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
Piyasa Değeri (TL Mn):
Piyasa Değeri (US$ Mn):
Halka Açıklık Oranı (%):
Halka Açık PD (TL Mn):
Halka Açık PD (US$ Mn):
300,0
2.943,0
1.365,2
24
706,3
327,7
TL Getiri (%):
US$ Getiri (%):
BIST-100 Relatif Getiri (%):
Ort. İşlem Hacmi (TL Mn):
Ort. İşlem Hacmi (US$ Mn):
S1A
7,9
6,1
-2,1
1,53
0,73
Beta
Yıllık Volatilite (Hisse)
Yıllık Volatilite (BIST-100)
0,79
0,30
0,32
2011/12
2012/12
2013/12
2013/06
2014/06
F/K
6,98
9,29
11,99
10,22
PD/DD
1,23
1,19
1,10
1,23
1,20
FD/VAFÖK
4,74
5,67
7,97
20,58
13,54
FD/Satışlar
0,44
0,43
0,42
0,98
0,82
Hisse Başına Kar (TL)
1,27
1,02
0,68
0,25
0,49
Firma Değeri ( Mn TL)
2.399
2.399
2.525
2.707
2.855
506
423
317
132
211
VAFÖK (Mn TL)
4,96
3,13
S1Y
27,8
26,3
1,9
YB
12,7
0,5
4,8
11,0
3,0
10,0
2,6
9,0
2,2
8,0
1,8
7,0
1,4
6,0
8-13
DEĞERLEME
US$
4,55
10-13 12-13
Hisse Fiyatı (TL)
2-14
4-14
6-14
1,0
8-14
BIST100 Relatif (Sağ Eksen)
9,80
Banu Kıvcı TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
İlknur Turhan
Yönetmen
[email protected]
Özet Gelir Tablosu
Milyon TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Operasyonel Kar
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
1Y13
2.768
243,0
8,8%
82,0
3,0%
113,9
4,1%
76,1
2,8%
1Y14
3.492
263,0
7,5%
82,9
2,4%
114,7
3,3%
148,3
4,2%
Yıllık
26,2%
8,2%
1,2%
0,7%
94,7%
2Ç13
1.391
125,7
9,0%
44,7
3,2%
58,3
4,2%
36,0
2,6%
2Ç14
Yıllık
1.714 23,3%
132,3
5,3%
7,7%
40,3 -10,0%
2,3%
52,9 -9,1%
3,1%
64,5 79,2%
3,8%
1Ç14 Çeyreklik
1.777
-3,5%
130,7
1,2%
7,4%
42,6
-5,5%
2,4%
61,8
-14,3%
3,5%
83,8
-23,0%
4,7%
Artan operasyonel giderlerin etkisiyle FAVÖK Marjı %3,1’e geriledi. 2Ç14’te FAVÖK 53 milyon TL ile yıllık
bazda %9,1, bir önceki çeyreğe göre ise %14,3 daralarak 62 milyon TL’lik piyasa beklentisinin altında kaldı.
Söz konusu dönemde FAVÖK Marjı ise, artan operasyonel giderlerin etkisiyle %3,1 seviyesine geriledi ve
%3,6’lık piyasa beklentisinin altında kaldı (1Ç14: %3,5).
Döviz kurlarındaki artış karlılığı olumsuz etkileyecektir. Şirketin Haziran sonu itibariyle 49,9 milyon TL’lik
net yabancı para açık pozisyonu bulunmaktadır. Şirket, döviz kurlarında meydana gelecek %10’luk artışta
yaklaşık 4,9 milyon TL zarar kaydedecektir. Bu nedenle, döviz kurlarında görülecek yükselişlerin, şirketin
karlılığını düşük de olsa baskı altında tutacağını düşünüyoruz.
AYGAZ için önerimiz “EKLE” yönünde. Otomotiv sektöründeki daralma otogaz tüketimindeki artışı
sınırlandırıyor. Dolayısıyla, ekonomide yaşanacak yavaşlama ve otomotiv pazarındaki baskının devam
etmesi, Aygaz’ın gelirlerini olumsuz etkileyebilir. Hatırlanacağı üzere, EPDK, LPG piyasası fiyatlandırma
yönetmeliği çalışmalarını Haziran ayında tamamladı. Tasarıya göre, daha önceden akaryakıt fiyatlarında iki
ayı geçmemek üzere uygulanan tavan fiyat uygulaması LPG piyasasına da uygulanabilecek. LPG
piyasasında tavan fiyat uygulanması halinde, bu durum Aygaz’ın kar marjları üzerinde baskı
oluşturacaktır.
Diğer taraftan, Aygaz’ın EYAŞ’taki %20’lik payı ile dolaylı olarak pay sahibi olduğu Tüpraş’ın Fuel Oil
Dönüşüm Projesi’nin (RUP) %96,6’sı tamamlanmış olup, 2014 yılı sonuna doğru devreye alınması
planlanmaktadır. 2015 yılından itibaren bu durumun Tüpraş’ın karlılığına, dolayısıyla da Aygaz’ın da net
karına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.
Ayrıca, Aygaz doğalgaz alanında faaliyetlerini artırmayı hedeflemekle birlikte, bu alandaki özelleştirmeleri
de yakından takip etmektedir. Bu yöndeki olası gelişmelerin Aygaz’a olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.
Açıklanan 2. çeyrek finansalları ve tüm bu öngörülerimiz ışığında, AYGAZ hisseleri için 11,00 TL hedef fiyat
ile “EKLE” tavsiyesi veriyoruz.
BİLANÇO (Mn TL)
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
%Değ
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
Toplam Aktifler
573
40
1.316
299
254
230
2.712
591
35
1.634
304
125
267
2.956
589
31
1.701
367
173
327
3.188
581
32
1.652
405
105
235
3.011
581
28
1.861
429
142
241
3.281
(0,1)
(14,1)
12,6
6,0
34,6
2,3
9,0
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
Toplam Pasifler
118
189
251
557
2.155
2.712
130
177
269
576
2.381
2.956
142
135
291
376
945
2.244
3.188
142
136
191
377
846
2.165
3.011
81
139
451
345
1.016
2.265
3.281
(43,0)
2,3
135,9
(8,5)
20,0
4,6
9,0
GELİR TABLOSU (Mn TL)
Net Satışlar
SMM
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Net Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Net Diğer Gelirler (Giderler)
Finansman Gelirleri (Giderleri)
Vergi Öncesi Kar
Vergi Giderleri
Net Kar (Zarar)
FİNANSAL ORANLAR
Özsermaye Karlılığı
Aktif Karlılığı
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
U.V. Borçlar/Özsermaye
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
5.456
4.978
478
329
149
9
(3)
419
41
378
5.586
5.066
521
354
167
25
1
343
40
305
6.005
5.434
571
400
172
60
3
237
32
205
2.768
2.525
243
170
73
21
(2)
89
12
76
3.492
3.229
263
190
73
49
(11)
158
10
148
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
18,2%
13,8%
8,8%
7,0%
9,3%
0,0%
13,4%
10,8%
9,3%
5,5%
7,6%
0,0%
8,9%
6,7%
9,5%
3,4%
5,3%
6,4%
6,9%
4,9%
8,8%
2,8%
4,8%
6,6%
13,2%
9,2%
7,5%
4,2%
6,0%
3,6%
%Değ
26,2
27,9
8,2
11,4
0,9
138,3
588,2
78,4
(21,0)
94,6
Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL
:
AZALT :
%20,01 ve üzeri artış
EKLE :
%10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
: -%10 ile %10 aralığında değişim
-%10,01 ile -%20 aralığında azalma
SAT
-%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
:
:
Nötr
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Başekonomist
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 31
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Maral HAÇİKOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 83
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Mert Oskan
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 82 88
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç
veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında
yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
Download

AYGAZ - 2Ç 2014