4Ç13 Sonuçları
Demir-Çelik Sektörü
17 Şubat 2014
Kardemir
Beklentilerin üzerinde
güçlü sonuçlar...
AL
Hedef Fiyat: 1.45 TL
Burak Demirbilek
Analist
[email protected]
Kardemir’in 4Ç13’de net kar rakamı yıllık bazda
%590, bir önceki çeyreğe göre %76 artışla 56
milyon TL seviyesinde geldi. Şirketin açıkladığı
net kar rakamı beklentimiz olan 26 milyon net kar
rakamı ve 14 milyon net kar rakamı olan piyasa
beklentisinin üzerinde geldi. Şirketin 2013 yılının
son çeyreğindeki olumlu operasyonel sonuçlar
(özellikle beklentilerin üzerinde gelen net satış
gelirleri ve FAVÖK rakamı) net kar rakamının
beklentilerin üzerinde gelmesinde etkili oldu.
Kardemir’in FAVÖK rakamı 4Ç13’de 120 milyon TL
ile yıllık bazda %217, çeyreksel bazda %23 (CNBCe: 70 milyon TL, Şeker:67 milyon TL) artarken,
net satış gelirleri yıllık bazda %33 ve çeyreksel
bazda %11 artışla 515 milyon TL seviyesinde
(CNBC-e: 457 milyon TL, Şeker: 441mn TL)
gerçekleşmiştir.
Kardemir’in
miktar
bazında
satışları
ray
satışlarının katkısıyla yıllık bazda %22, bir önceki
çeyreğe göre %6 artışla 418 bin ton seviyesinde
gerçekleşirken, beklentimiz olan 393 bin ton satış
rakamının üzerinde geldi. Şirketin katma değeri
yüksek ürün olan ray satışlarının satış hacmi yıllık
bazda %76 ve çeyreksel bazda %6 artışla 43 bin
ton seviyesinde gerçekleşti. Kümülatif bazda satış
hacmi ise yıllık bazda %9.1 artışla 1.555 bin ton
seviyesinde gerçekleşmiştir. Beklentimiz şirketin
2014 yılında miktar bazında satışlarının yıllık
bazda %10 artışla 1.712bin ton seviyesinde
gelmesi yönünde bulunuyor.
Kardemir’in ortalama ürün fiyatları 4Ç13’de yıllık
bazda %3 ve çeyreklik bazda %1 düşüş
göstermiştir. Ancak düşen ürün fiyatlarına rağmen
artan miktar bazında satışlar ve yabancı para
birimlerinin TL karşısında değer kazanması
şirketin net satış gelirlerine pozitif etkilemiştir.
Net satış gelirleri 4Ç13’de 515 milyon TL ile yıllık
%33 ve çeyreklik %11 artış gösterirken beklentimiz
olan 441 milyon TL’nin üzerinde gelmiştir.
2011
F/K
PD/DD
FD/FAVÖK
FD/Satışlar
Net Satışlar (TL Mn)
Net Kar (TL Mn)
Hisse Başına Kar (TL)
6,04
1,12
5,88
1,23
1.591
185
0,21
2012
5,76
0,98
6,32
1,16
1.687
194
0,22
Şeker Yatırım Araştırma
2013 2014T
16,32
0,90
8,67
1,08
1.812
100
0,09
8,00
0,87
5,09
0,91
2.146
140
0,13
2015T
6,50
0,84
4,74
0,82
2.371
172
0,16
Fiyat
BIST 100
US$ (MB Alış):
TL
US$
1,06
0,49
64.883 29.701
2,1845
52 Hafta Yüksek:
52 Hafta Düşük:
Bloom berg/Reuters Kodu:
1,71
0,95
0,96
0,43
KRDMD.TI / KRDMD.IS
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
1.055,0
(TL Mn)
765
681
Piyasa Değeri:
Halka Açık PD:
TL Getiri (%):
US$ Getiri (%):
BIST 100 Relatif Getiri (%):
Ort. İşlem Hacm i (TL Mn):
Ort. İşlem Hacm i (US$ Mn):
S1A
-1,9
-3,1
3,0
35,49
18,24
Beta
Yıllık Volatilite (Hisse)
Yıllık Volatilite (BIST 100)
(US$ Mn)
350
312
S1Y
-20,5
-36,4
-4,9
1,10
0,50
0,30
Ortaklık Yapısı
Kardemir Çalışanları (A)
Karabük-Safranbolu San Tic. Odası (B)
Kardemir A.Ş. Emeklileri (D)
%
21,08
10,48
68,44
Toplam
100,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
12-12 2-13 4-13
YB
0,0
-3,0
4,5
160
140
120
100
80
60
40
20
0
6-13
Hisse Fiyatı (TL)
8-13 10-13 12-13 2-14
BIST-100 Rel.
17 Şubat 2014
FAVÖK rakamı 4Ç13’de 120 milyon TL ile bir 4Ç12’ye göre %217, bir önceki çeyreğe
göre ise %23 artış göstermiştir. Şirketin artan net satış gelirleri, düşük seyreden
hammadde maliyetleri ve TL’nin değer kaybı FAÖK rakamı ve marjları olumlu
etkilemiştir. Kardemir’in 4Ç12’de %8.8 ve %9.8 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK
marjı da 4Ç13’de sırasıyla %20.6 ve %23.3 seviyesine yükselmiştir.
Bununla birlikte şirketin net borç rakamı devam eden kapasite artırım yatırım
yatırımları nedeniyle artan finansman kredi ile 203 yıl sonu itibariyle 766 milyon TL
seviyesine (2012: 383 milyon TL, 9A13:677 milyon TL) yükselmiştir. Kardemir
4Ç13’de 30 milyon TL finansman gideri (4Ç12’de 1 milyon TL) kaydetmiştir.
Finansman giderlerindeki artış net kar rakamının baskı altına almasına rağmen,
şirketin son çeyrekte kaydetmiş olduğu olumlu operasyonel faaliyetler net kar
rakamının beklentilerin üzerinde kalmasında etkili olmuştur.
Tablo 1: Finansallar (4Ç13)
Milyon TL
2012
2013
Yıllık
4Ç12
4Ç13
Yıllık
3Ç13
Çeyreklik
Satış Hacmi (Ton)
1.425
1.555
9,1%
343
418
21,6%
396
5,5%
Satış Gelirleri
1.687
1.812
7,4%
388
515
32,6%
463
11,2%
1,5%
210,9%
83
27,6%
Brüt Kar
268
272
Brüt Kar Marjı
15,9%
15,0%
Operasyonel Kar
227
234
13,4%
12,9%
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
309
329
18,3%
18,2%
194
100
11,5%
5,5%
3,3%
6,5%
-48,4%
34
106
8,8%
20,6%
17
96
4,3%
18,6%
38
120
9,8%
23,3%
8
56
2,1%
10,9%
18,0%
469,4%
73
30,4%
15,9%
216,6%
97
23,3%
21,0%
590,1%
32
76,1%
6,9%
Açıklanan 4Ç13 finansalları ışığında Kardemir için 1.35 TL olan hedef hisse
fiyatımızı yukarı yönlü 1.45 TL seviyesine revize ediyoruz. Cari hisse fiyatı 1.06
seviyesinde bulunan Kardemir için hedef hisse fiyatımıza göre %36 prim potansiyeli
taşıması nedeniyle daha önce verdiğimiz AL olan önerimizi koruyoruz.
Demir-Çelik Sektörü | Kardemir
Sayfa |1
17 Şubat 2014
Tablo 2: Temel Finansallar
BİLANÇO (TL Mn)
2010
2011
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
868
3
47
132
10
344
958
12
74
198
41
414
1.263
10
82
172
120
523
1.584
15
209
177
8
590
25
55
154
3
(93)
13
1.404
1.697
2.171
2.585
19
124
72
331
66
593
810
224
82
279
117
702
995
462
100
293
173
1.027
1.144
646
112
410
174
1.341
1.244
40
12
40
1
31
9
1.404
1.697
2.171
2.585
19
Toplam Aktifler
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
Toplam Pasifler
GELİR TABLOSU (TL Mn)
Net Satışlar
SMM
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Net Esas Faaliyet Karı/(Zararı)
Net Diğer Gelir/Gid.
Özkaynak Yön. Değ. Yat. Kar/Zarar Paylar
Finansman Gelir/Gid.(-)
2012
2013 %Değ
2013 %Değ
2010
2011
2012
1.009
948
61
49
12
19
0
(9)
1.591
1.288
303
37
266
(34)
(1)
(31)
1.687
1.419
268
41
227
(6)
(0)
18
1.812
1.540
272
38
234
(36)
(1)
(76)
7
9
2
(8)
3
A.D.
A.D.
A.D.
(49)
(52)
Vergi Öncesi Kar
Vergi
22
1
200
15
239
44
122
22
Net Kar(Zarar)
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
21
(0)
21
185
(0)
185
194
0
194
100
(0)
100
(48)
A.D.
(48,4)
Kaynak: Şeker Yatırım
Tablo 3: Temel Finansal Rasyolar
FİNANSAL ORANLAR
Özsermaye Karlılığı
Aktif Karlılığı
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
T.Fin. Borçlar/Özsermaye
2010
2011
2012
2013
1,8%
1,1%
6,0%
2,1%
7,5%
24,0%
14,0%
8,2%
19,0%
11,6%
20,9%
22,2%
12,2%
6,1%
15,9%
11,5%
18,3%
32,7%
5,7%
2,7%
15,0%
5,5%
18,2%
46,5%
Kaynak: Şeker Yatırım
Demir-Çelik Sektörü | Kardemir
Sayfa |2
17 Şubat 2014
UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Demir-Çelik Sektörü | Kardemir
Sayfa |3
Download

Kardemir - Şeker Yatırım