20.08.2014
ANACM - 2Ç 2014
Şirket, yurt içi cam ambalaj sektöründe %80’in üzerinde pazar
payına sahiptir. Anadolu Cam, bira, şarap, su, maden suyu, ilaç
ve kozmetik, alkollü içecekler, gıda, süt sektörü için çeşitli hacim
ve renklerde cam ambalaj üretimi ve satışı yapmaktadır. %80’i
Şişecam’ın hissedarlığında olan Şirket’in %20’si halka açık
bulunmaktadır. Şirket Türkiye, Rusya ve BDT'de 10 üretim
tesisiyle (Türkiye’de 3, Rusya’da 5, Gürcistan ve Ukrayna’da 1)
faaliyet göstermektedir. Üretimin %81’i şişe, %13,5’i gıda, %5,5
sağlık sektörüne aittir.
2Ç14’te net kar 14 milyon TL ile beklentilere paralel geldi.
Anadolu Cam’ın net kar rakamı 2Ç14’te geçen yılın aynı
dönemine göre %21,5 azalışla 14 milyon TL seviyesinde
gerçekleşirken, 13 milyon TL’lik piyasa beklentisine paralel geldi.
Şirket ilk çeyrekte 6 milyon TL net zarar açıklamıştı. Şirketin
operasyonel performansında beklentilerin hafif altında bir
gerçekleşme olmakla birlikte, net finansal giderlerin tahminlerin
altında kalması net karı olumlu etkiledi.
2Ç14’te yurt içi satışlar güçlü talep sayesinde yıllık bazda %9,4
yükseldi. Şirketin gelirleri 2Ç14’te geçen yılın aynı dönemine
göre %4,4 artışla 442 milyon TL’ye ulaşırken, beklentilere paralel
gerçekleşti. Şirketin yurt içi satışları, pazarda artan rekabete
rağmen, güçlü talep sayesinde yıllık bazda %9,4 yükseldi. Yurt
dışı satışlar ise, iki çeyrek üst üste görülen büyümenin ardından
2Ç14’te %3,6 geriledi. Ürün çeşitliliğini artırma yönündeki
çabalara rağmen, bölgede bira talebinin zayıf seyretmesinin bu
gerilemede etkili olduğunu söyleyebiliriz.
FAVÖK Marjı %16,8 seviyesine ulaştı. Anadolu Cam’ın FAVÖK’ü
2Ç14’te bir önceki yıl aynı döneme göre %14,6 artarak 74 milyon
TL’ye ulaşırken, FAVÖK Marjı 1,5 puan artışla %16,8 seviyesine
ulaştı (2Ç13: %15,3). Yeni kurulan Eskişehir fabrikasındaki artan
üretimle birlikte yükselen kapasite kullanım oranı, FAVÖK
marjının yükselmesinde etkili oldu. Azalan işçi maliyetleri ve yurt
dışı operasyonlardaki artan karlılığa rağmen, yurt içi pazarda
fiyat rekabetinin artması ve azalan amortisman giderlerinin
karlılık üzerinde baskı yaratttığını söyleyebiliriz.
DEĞERLEME
F/K
PD/DD
FD/VAFÖK
FD/Satışlar
Hisse Başına Kar (TL)
Firma Değeri ( Mn TL)
VAFÖK (Mn TL)
2011/12
6,81
0,99
5,33
1,30
0,39
1.677
315
2012/12
15,12
1,09
5,37
1,14
0,19
1.677
312
2013/12
7,15
0,64
4,56
1,02
0,27
1.558
341
2013/06
12,80
0,90
14,74
2,62
0,13
1.961
133
EKLE
Hedef Fiyat: 2,05 TL
TL
1,73
79.276
2,162
2,31
1,41
ANACM
Fiyat
BIST-100
US$ (MB Alış):
52 Hafta Yüksek:
52 Hafta Düşük:
BİST Kodu:
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
Piyasa Değeri (TL Mn):
Piyasa Değeri (US$ Mn):
Halka Açıklık Oranı (%):
Halka Açık PD (TL Mn):
Halka Açık PD (US$ Mn):
US$
0,80
1,17
0,63
444,0
768,1
355,1
20
153,6
71,0
TL Getiri (%):
US$ Getiri (%):
BIST-100 Relatif Getiri (%):
Ort. İşlem Hacmi (TL Mn):
Ort. İşlem Hacmi (US$ Mn):
S1A
-3,9
-5,9
1,1
2,03
0,96
Beta
Yıllık Volatilite (Hisse)
Yıllık Volatilite (BIST-100)
0,96
0,35
0,32
S1Y
0,0
-1,5
0,0
YB
-24,7
-32,8
-2,6
2,4
0,7
2,2
0,6
2,0
0,5
1,8
0,4
1,6
0,3
1,4
0,2
1,2
8-13
10-13 12-13
2-14
4-14
Hisse Fiyatı (TL)
6-14
0,1
8-14
BIST100 Relatif
2014/06
10,79
0,56
11,49
2,24
0,02
1.777
155
Banu Kıvcı TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
İlknur Turhan
Yönetmen
[email protected]
Özet Gelir Tablosu
Milyon TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Operasyonel Kar
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
1Y13
750
129
17,2%
22
2,9%
115
15,3%
50
6,6%
1Y14
794
144
18,1%
23
2,9%
133
16,8%
8
1,0%
Yıllık
5,9%
11,0%
5,5%
16,2%
-83,9%
2Ç13
423
72
17,1%
20
4,7%
65
15,3%
18
4,2%
2Ç14
Yıllık
442
4,4%
84 15,5%
18,9%
19 -2,8%
4,4%
74 14,6%
16,8%
14 -21,5%
3,2%
1Ç14 Çeyreklik
353
25,3%
60
39,2%
17,0%
-6
402,9%
-1,8%
59
25,5%
16,8%
-6
332,8%
-1,7%
ANACM için önerimiz “EKLE” yönünde. Talepteki iyileşmeye paralel olarak ürün fiyatlarında yapılan
artışların sonucu, cam sektörünün 2014 yılı ilk yarısında görünür bir iyileşme ortaya koyduğunu
söyleyebiliriz. Rusya’da cam ambalaj hariç (Rusya’da bira pazarında yapılan düzenlemeler) hemen hemen
tüm segmentlerde talep artışı görülürken, en fazla artış inşaatın katkısıyla düzcam tarafında gerçekleşti.
Rusya’nın son yıllarda hükümet politikası olarak, bira tüketimi ve düşen nüfus tehditi karşısında, alkol
karşıtı yürüttüğü kampanya bira satış hacimlerine olumsuz yansısa da, cam ambalaj sektörü ekonomik
dalgalanmalardan görece daha az etkilenmektedir.
Şirket’in üretim maliyetlerinin %20’sini enerji kaleminin oluşturduğunu biliyoruz. Doğalgaz fiyatlarında bu
yıl artış beklememekle birlikte, olası bir zam durumunda bile, üretimin büyük bir bölümünün Rusya’da
olmasından dolayı Türkiye’deki doğalgaz fiyat artışlarının Şirketin maliyetlerine etkisinin sınırlı olacağını
düşünüyoruz.
Diğer taraftan, Anadolu Cam’ın yurt içi tarafta Ciner Grubu’nun cam ambalaj yatırımları sonrasında daha
rekabetçi bir ortamda faaliyetlerine devam ederken, Rusya’da bira pazarında uygulanmaya başlanan yasal
sıkılaştırmaların Şirket’in hacim büyümelerinin zayıf seyretmesine neden olması riskli alanlar olarak
görülebilir.
Ancak, Şirket’in kar marjının daha yüksek olduğu yüksek alkollü içecekler piyasasına daha çok ağırlık
vererek bira segmentindeki kaybını azaltmayı hedeflerken, su pazarında pet şişeden cam şişeye yönelişin
Şirket için potansiyel yaratmasını dengeleyici unsurlar olarak görüyoruz.
Tüm bu gelişmeler ışığında, İNA ve benzer şirket karşılaştırma yöntemleri ile yaptığımız değerlememiz
sonucunda ANACM için, 2,05 TL hedef fiyatla “EKLE” tavsiyesi veriyoruz.
BİLANÇO (Mn TL)
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
%Değ
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
Toplam Aktifler
1.219
4
245
244
231
355
2.299
1.326
4
368
200
151
354
2.402
1.459
5
439
242
603
417
3.164
1.383
5
594
261
302
353
2.898
1.422
4
596
327
317
427
3.093
2,8
(11,3)
0,3
25,1
5,2
20,9
6,7
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
Toplam Pasifler
568
56
500
128
1.251
1.047
2.299
433
58
627
174
1.292
1.110
2.402
994
52
617
179
1.843
1.322
3.164
637
57
737
181
1.612
1.287
2.898
927
61
499
191
1.677
1.416
3.093
45,6
6,3
(32,4)
5,6
4,1
10,1
6,7
GELİR TABLOSU (Mn TL)
Net Satışlar
SMM
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Net Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Net Diğer Gelirler (Giderler)
Finansman Gelirleri (Giderleri)
Vergi Öncesi Kar
Vergi Giderleri
Net Kar (Zarar)
FİNANSAL ORANLAR
Özsermaye Karlılığı
Aktif Karlılığı
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
U.V. Borçlar/Özsermaye
Satışlar/Toplam Aktifler
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
1.288
931
354
200
154
22
(14)
142
21
134
1.475
1.133
323
231
98
29
(66)
68
15
74
1.523
1.281
242
236
6
41
(100)
32
(41)
111
750
621
129
114
15
7
(51)
(17)
(49)
50
794
651
144
126
18
22
(61)
(22)
0
8
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
13,8%
6,6%
27,7%
10,4%
24,5%
54,2%
56,0%
6,8%
3,1%
23,2%
5,0%
21,2%
39,0%
61,4%
9,2%
4,0%
15,9%
7,3%
22,4%
75,2%
48,1%
7,6%
3,3%
17,2%
6,6%
17,7%
49,5%
51,8%
1,2%
0,5%
18,1%
1,0%
19,5%
65,4%
51,4%
%Değ
5,9
4,9
11,0
10,5
15,3
228,5
19,4
26,2
101,0
(83,9)
Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL
:
AZALT :
%20,01 ve üzeri artış
EKLE :
%10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
: -%10 ile %10 aralığında değişim
-%10,01 ile -%20 aralığında azalma
SAT
-%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
:
:
Nötr
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Başekonomist
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 31
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Maral HAÇİKOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 83
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Mert Oskan
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 82 88
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç
veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında
yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
Download

ANACM - 2Ç 2014