25.07.2014
ARÇELİK – 2Ç 2014
Net kar 161 milyon TL ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Arçelik yılın ikinci çeyreğinde 161 milyon TL ile hem beklentimiz
olan 156 milyon TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 142
milyon TL’nin üzerinde net kar açıkladı. Bu rakam bir önceki
çeyrek net karı olan 131 milyon TL’ye göre %23, geçen yılın aynı
dönem net kar rakamı olan 151 milyon TL’ye göre de %7’lik
artışa denk gelmektedir. 1Y14’de ise net kar %4 artışla 292
milyon TL seviyesine ulaştı.
Brüt kar marjı %32,2 seviyesine yükseldi. Satış gelirlerine
bakıldığında, şirket 2. çeyrekte 3,076 milyar TL gelir açıklarken,
bir önceki çeyrekte elde etmiş olduğu 2,802 milyar TL’lik gelirine
göre %10’luk, geçtiğimiz sene aynı dönemde elde ettiği 2,665
milyar TL’lik gelirine göre ise %15,4’lük bir artışa işaret
etmektedir. Şirketin brüt kar marjı, etkin maliyet yönetimi ve
kurlardaki harekete bağlı olarak, iyileşme göstererek 2. çeyrekte
%32,2 seviyesine yükselmiştir (2Ç13: %30). 2014 yılının ilk
çeyreğinde brüt kar marjı %31,8 düzeyindeydi.
Beyaz ve elektronik eşya grubu cirosunda pozitif trend devam
ediyor. Gelirlerin grup bazında dağılımına bakıldığında, 2Ç14’de
şirketin toplam gelirleri içinde beyaz eşya gelirlerinin payı %73
olup, TL bazında gelirleri bir önceki yıl aynı döneme göre %24,6
artış göstermiştir. Toplam gelirler içinde %13,3’lük bir paya sahip
olan elektronik grubunun cirosu da söz konusu dönemde %30,8
yükselmiştir.
Paritedeki değişimler, Arçelik’in maliyetleri ve satış gelirleri
üzerinde önemli etki yaratmaktadır. İlk yarı yılda, yurtdışı satışlar
toplam satışların %63’ünü oluşturmaktadır. Özellikle Avrupa
bölgesi satışları ihracat içinde önemli bir paya sahiptir. Şirketin
EUR bazlı satışlarından ve maliyetlerinin önemli bir kısmının
dolar (özellikle elektronik eşya grubu) bazlı olmasına bağlı
olarak, EUR/USD paritesindeki yükselişler şirket için olumlu
olmuştur.
EKLE
Hedef Fiyat: 14,80 TL
Fiyat
BIST-100
US$ (MB Alış):
52 Hafta Yüksek:
52 Hafta Düşük:
BİST Kodu:
TL
13,45
83.536
2,090
13,50
8,99
ARCLK
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
Piyasa Değeri (TL Mn):
Piyasa Değeri (US$ Mn):
Halka Açıklık Oranı (%):
Halka Açık PD (TL Mn):
Halka Açık PD (US$ Mn):
675,7
9.088,5
4.348,0
25
2.272,1
1.087,0
F/K
PD/DD
FD/VAFÖK
FD/Satışlar
Hisse Başına Kar (TL)
Firma Değeri ( Mn TL)
VAFÖK (Mn TL)
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
8,16
1,17
6,86
0,73
0,05
6.119
892
15,21
2,06
6,01
0,58
0,04
6.119
1.019
13,73
2,02
7,61
1,01
0,88
11.198
1.472
16,84
2,29
18,61
2,21
0,42
11.279
606
14,30
2,13
17,97
2,05
0,01
12.049
670
6,56
4,44
S1A
5,1
7,0
0,9
19,74
9,44
TL Getiri (%):
US$ Getiri (%):
BIST-100 Relatif Getiri (%):
Ort. İşlem Hacmi (TL Mn):
Ort. İşlem Hacmi (US$ Mn):
Beta
Yıllık Volatilite (Hisse)
Yıllık Volatilite (BIST-100)
S1Y
15,0
17,3
0,6
YB
9,2
-0,5
0,7
1,04
0,43
0,31
15,0
3,4
13,0
3,2
3,0
11,0
2,8
9,0
2,6
2,4
7,0
5,0
7-13
DEĞERLEME
US$
6,43
2,2
9-13
11-13
1-14
Hisse Fiyatı (TL)
3-14
5-14
2,0
7-14
BIST100 Relatif
Banu Kıvcı TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
İlknur Turhan
Yönetmen
[email protected]
Özet Gelir Tablosu
Milyon TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Operasyonel Kar
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
1Y13
5.096
1.539
30,2%
426
8,4%
524
10,3%
281
5,5%
1Y14
5.878
1.882
32,0%
475
8,1%
649
11,0%
292
5,0%
Yıllık
15,4%
22%
12%
24%
4%
2Ç13
2.665
800
30,0%
269
10,1%
260
9,8%
151
5,7%
2Ç14
3.076
990
32,2%
235
7,6%
354
11,5%
161
5,2%
Yıllık
15,4%
24%
-13%
36%
7%
1Ç14 Çeyreklik
2.802
10%
892
11%
31,8%
240
-2%
8,6%
295
20%
10,5%
131
23%
4,7%
FAVÖK Marjı %11,5 seviyesine yükseldi. Operasyonel karlılığa baktığımızda ise, şirket 2. çeyrekte 354
milyon TL FAVÖK elde ederken, bu rakam geçtiğimiz senenin aynı döneminde elde etmiş olduğu 260
milyon TL’ye göre %36’lık ve bir önceki çeyreğe göre de %20’lik bir artışa işaret etmektedir. Böylece
şirketin FAVÖK marjı 2. Çeyrekte %11,5 ile bir önceki çeyrek rakamı olan %10,5’in üzerinde
gerçekleşmiştir.
ARCLK için önerimiz “EKLE” yönünde. Kurun değer kazancı eğiliminin kalıcı olması durumunda ihracat
üzerindeki sınırlayıcı etkisini gözönüne aldığımızda, özellikle satışlarının büyük bir bölümü Avrupa
bölgesinde yoğunlaşan şirket için baskı oluşturabileceğini görüyoruz. Ayrıca, Avrupa pazarında
büyümenin yavaş kalması ve sıkı rekabet ile olumlu ihracat performansının sürdürülememesini şirket
için risk olarak görüyoruz.
Diğer taraftan, iç finansal istikrarın kalıcı olması ve faizlerdeki düşüşün iç talep üzerinde yaratabileceği
olumlu etkinin dengeleyici bir rol üstlenmesi mümkün görünüyor.
Ayrıca, şirketin yeni nesil yazar kasa cihazlarda daha fazla satış ve pazar payına ulaşması yüksek marjlı
ürünler olduğundan karlılık üzerinde pozitif etki yaratacaktır.
Ek olarak, cirodaki artış ve istikrarlı TL ile işletme sermayesi ihtiyacının azalacak olması sebebiyle,
Arçelik için yılın ikinci yarısında da pozitif seyrin devam etmesini öngörüyoruz. Şirketin açıklamış
olduğu 2.çeyrek finansal sonuçları sonrasında, hisse için hedef fiyatı 14,80 TL hedef fiyat ile “EKLE”
tavsiyesi veriyoruz.
BİLANÇO (Mn TL)
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
%Değ
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
Toplam Aktifler
1.447
979
738
3.181
1.174
1.679
9.198
1.603
965
923
3.261
1.741
1.734
10.228
1.837
1.059
856
4.182
1.267
2.210
11.411
1.638
967
953
3.909
1.647
2.008
11.122
1.827
1.068
941
4.493
1.098
2.336
11.764
11,5
10,4
(1,3)
15,0
(33,3)
16,4
5,8
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
Toplam Pasifler
1.528
487
2.281
1.250
5.546
3.652
9.198
1.859
492
2.781
1.169
6.301
3.927
10.228
2.581
600
2.446
1.645
7.272
4.139
11.411
2.926
502
2.091
1.747
7.265
3.856
11.122
1.986
636
3.275
1.682
7.578
4.185
11.764
(32,1)
26,7
56,7
(3,7)
4,3
8,5
5,8
GELİR TABLOSU (Mn TL)
Net Satışlar
SMM
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Net Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Net Diğer Gelirler (Giderler)
Finansman Gelirleri (Giderleri)
Vergi Öncesi Kar
Vergi Giderleri
Net Kar (Zarar)
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
FİNANSAL ORANLAR
Özsermaye Karlılığı
Aktif Karlılığı
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
U.V. Borçlar/Özsermaye
Satışlar/Toplam Aktifler
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
8.437 10.557 11.098
5.897
7.503
7.709
2.540
3.049
3.388
1.882
2.284
2.527
659
764
861
73
216
186
(59)
(135)
(425)
615
629
745
74
76
122
541
547
623
35
27
25
507
520
598
5.096
3.557
1.539
1.162
377
93
(121)
339
50
289
8
281
5.878
3.996
1.882
1.403
479
111
(150)
351
49
302
9
292
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
14,3% 13,7%
6,1%
5,4%
30,1% 28,9%
6,0%
4,9%
10,6%
9,6%
41,9% 47,3%
91,7% 103,2%
14,8%
5,5%
30,5%
5,4%
13,3%
62,4%
97,3%
14,0%
5,0%
30,2%
5,5%
11,9%
75,9%
91,6%
14,1%
5,0%
32,0%
5,0%
11,4%
47,4%
99,9%
%Değ
15,4
12,3
22,3
20,7
27,2
19,3
24,5
3,6
(2,3)
4,6
20,7
4,2
Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL
:
AZALT :
%20,01 ve üzeri artış
EKLE :
%10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
: -%10 ile %10 aralığında değişim
-%10,01 ile -%20 aralığında azalma
SAT
-%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
:
:
Nötr
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Başekonomist
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 31
Maral HAÇİKOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 83
Mert Öskan
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 82 88
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç
veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında
yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
Download

ARÇELİK – 2Ç 2014