21.08.2014
THYAO - 2Ç 2014
THY’nin 2Ç14 net karı 398 milyon TL ile beklentilerin oldukça
üzerinde gerçekleşti. Türk Hava Yolları’nın net kar rakamı,
2Ç14’te geçen yılın aynı dönemine göre %177,4 artarak 398
milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, 233 milyon TL’lik piyasa
beklentisinin oldukça üzerinde geldi. Şirket 2Ç13’te 144 milyon
TL net kar açıklamıştı. Operasyonel performansa bakıldığında,
THY’nin ortalama beklentilerin üzerinde rakamlar açıkladığını
görüyoruz. 2Ç14’te Sun Ekspres, THY Opet, TGS gibi özsermaye
yöntemiyle konsolide edilen iştiraklerden elde edilen 59 milyon
TL’lik gelir ve ertelenmiş vergi giderlerinin 2Ç13’teki 115 milyon
TL’den 2Ç14’te 48 milyon TL’ye gerilemesi net kar artışını
destekledi.
Net satış gelirleri yıllık bazda %33 arttı. Yeni açılan uçuş
hatlarına bağlı olarak artan yolcu büyümesi ve TL’deki değer
kaybının da etkisiyle, net satış gelirleri 2Ç14’te bir önceki yıl aynı
döneme göre %33 artışla 6,14 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Bu rakam, piyasa beklentisi olan 5,98 milyar TL’ye paralel geldi.
THY’nin toplam yolcu büyümesi 2Ç14’te yıllık bazda %14 artarak
14,1 milyona, 1Y14 itibarıyle de yıllık bazda %16,8 artarak 26,2
milyon’a ulaştı (1Y13: 22,4 milyon). Bu rakamların Şirketin 2014
yılı yolcu büyümesi hedefi olan %22 seviyesinin oldukça altında
kaldığını görüyoruz. 2. çeyrekte toplam yolcu gelirleri ise yıllık
bazda %32 büyürken, kargo+posta gelirleri %27,8 büyüdü. Yolcu
doluluk oranı 2Ç14’te %80,2 ile geçen yıl aynı döneme paralel
gerçekleşirken, iç hatlar yolcu doluluk oranı 40 baz puan artarak,
2Ç13’teki %81,6 seviyesinden 2Ç14’te %82 seviyesine yükseldi.
EKLE
Hedef Fiyat: 8,20 TL
Fiyat
BIST-100
US$ (MB Alış):
52 Hafta Yüksek:
52 Hafta Düşük:
BİST Kodu:
TL
6,81
78.867
2,162
8,36
5,80
THYAO
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
Piyasa Değeri (TL Mn):
Piyasa Değeri (US$ Mn):
Halka Açıklık Oranı (%):
Halka Açık PD (TL Mn):
Halka Açık PD (US$ Mn):
1.380,0
9.397,8
4.334,8
50
4.698,9
2.167,4
TL Getiri (%):
US$ Getiri (%):
BIST-100 Relatif Getiri (%):
Ort. İşlem Hacmi (TL Mn):
Ort. İşlem Hacmi (US$ Mn):
S1A
2,7
0,8
-0,6
205,25
97,14
Beta
Yıllık Volatilite (Hisse)
Yıllık Volatilite (BIST-100)
US$
3,14
4,22
2,68
S1Y
5,7
4,3
0,4
1,24
0,43
0,32
9,0
1Y14’te artan uçak filosunun da etkisiyle AKK başına akaryakıt
giderleri yıllık bazda %1,4 düşüşle 2,92 dolar seviyesine geriledi
(1Y13: 2,96 dolar). Aynı zamanda AKK başına personel giderleri
%8,5 düşüşle 1,29 dolar seviyesine gerilerken, hizmet-ikram ve
bakım giderleri sayesinde, yakıt ve personel giderleri hariç, AKK
başına birim giderleri 1Y14’te %2,8 artışla 3,72 dolar seviyesine
yükseldi.
2,5
8,5
8,0
2,0
7,5
7,0
1,5
6,5
6,0
1,0
5,5
5,0
8-13
10-13 12-13
2-14
4-14
Hisse Fiyatı (TL)
DEĞERLEME
F/K
2011/12
2012/12
2013/12
2013/06
6-14
0,5
8-14
BIST100 Relatif
2014/06
137,39
6,50
13,02
9,36
PD/DD
0,57
1,39
1,28
1,78
1,25
FD/VAFÖK
9,20
3,26
7,00
17,77
16,58
FD/Satışlar
0,74
0,58
1,01
2,25
1,74
Hisse Başına Kar (TL)
0,02
0,96
0,49
0,10
0,12
Firma Değeri ( Mn TL)
8.693
8.693
19.058
18.529
19.620
945
2.664
2.721
1.043
1.184
VAFÖK (Mn TL)
YB
-15,3
-23,8
-1,7
12,21
Banu Kıvcı TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
İlknur Turhan
Yönetmen
[email protected]
Özet Gelir Tablosu
Milyon TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Operasyonel Kar
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
1Y13
8.199
1.470
17,9%
395
4,8%
945
11,5%
121
1,5%
1Y14
11.266
1.738
15,4%
312
2,8%
988
8,8%
172
1,5%
Yıllık
37,4%
18,2%
-20,9%
4,6%
41,8%
2Ç13
4.605
1.027
22,3%
475
10,3%
737
16,0%
144
3,1%
2Ç14
Yıllık
6.139 33,3%
1.223 19,1%
19,9%
495
4,2%
8,1%
831 12,7%
13,5%
398 177,4%
6,5%
1Ç14 Çeyreklik
5.128
19,7%
509
140,1%
9,9%
-183
371,0%
-3,6%
157
428,6%
3,1%
-226
275,9%
-4,4%
Artan rekabet ortamı, gelir verimliliğini olumsuz etkiledi. Pegasus ve diğer havayolları şirketleri ile artan
rekabet ortamı ve Rusya Ukrayna’da yaşanan gelişmeler, gelir verimliliğini olumsuz etkiledi. THY yılın
kalanında karlılığını artırabilmek için Sabiha Gökçen Havalimanına daha fazla uçak ekleyip, uçuş
noktalarını ve sayılarını artırmayı hedefliyor.
Ortalama yolcu başına gelirlerdeki düşüş ve AKK başına birim maliyetlerdeki artış marjları baskı altına
aldı. FAVÖK rakamı 2Ç14’te bir önceki yıl aynı döneme göre %12,7 artışla 831 milyon TL seviyesine
yükselirken, 730 milyon TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde geldi. FAVÖK Marjı, 2Ç14’te yıllık bazda 250
baz puan düşüşle %13,5 seviyesine geriledi. Ortalama yolcu başına gelirlerdeki düşüş ve AKK başına birim
maliyetlerdeki artışın operasyonel marjları baskı altına aldığını söyleyebiliriz.
THYAO için önerimiz “EKLE” yönünde. THY, 2014 yılında yolcu sayısını %22 oranında büyüterek pazar
payını %1,9’a yükseltmeyi planlıyor. Atatürk Havalimanında yaşanan kapasite problemleri nedeniyle
büyüme sınırlı olurken, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa’da daha hızlı büyüme söz konusu. Ayrıca,
Şirket 2014 yılında 263 uçağa ulaşmayı hedeflerken, 2015 yılında 279, 2021 yılında ise 429’a yükseltmeyi
hedeflemektedir. Güncellenen filo planına göre Şirket, koltuk kapasitesini yıllık ortalama %8,6 oranında
büyütecek.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Atatürk Havalimanı’nda yapılan kapasite artırım ve
genişletme çalışmaları 2014 yılında da devam ediyor. Türk Hava Yolları’na ait olan kargo terminalinin
yıkılarak yerine dış hatlar terminalinin uzatılması, Şirket’e kapasite artışı sağlayacaktır. Ayrıca, yeni
yapılacak olan 3. Havalimanının zamanında devreye girmesinin de, THY’nin uzun vadeli büyüme planları
açısından önem taşıdığını düşünüyoruz.
Türk Hava Yolları güçlü gelir büyümesini devam ettiriyor; 2Ç14’te de beklentileri aşan faaliyet
performansı gerçekleştirdi. Yolcu büyümesi Şirket’in 2014 hedefinin altında kalsa da, yolcu başına
gelirlerdeki daralmanın azalıyor olmasının önümüzdeki çeyrekler için daha iyi bir görünüme işaret
edeceğini düşünüyoruz.
Türk Hava Yolları’nın tahmini değerini, İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemi ve Yurtdışı Benzer Piyasa
Çarpanları yöntemlerine göre ağırlıklandırarak (%70 İNA, %30 Piyasa Çarpanları), 11,285 milyon TL olarak
hesaplamaktayız. THYAO için hedef hisse fiyatımızı 8,20 TL olarak belirtiyor ve hisse için “EKLE” tavsiyesi
veriyoruz.
BİLANÇO (Mn TL)
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
Toplam Aktifler
11.093
47
1.192
760
1.550
1.764
16.405
12.693
51
2.137
777
1.356
1.767
18.781
17.162
140
3.561
1.148
1.339
2.048
25.399
14.962
104
2.729
1.283
1.362
2.057
22.497
18.814
156
3.095
1.476
1.484
3.416
28.441
25,7
50,0
13,4
15,0
9,0
66,0
26,4
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
Toplam Pasifler
7.123
832
2.950
1.002
11.906
4.499
16.405
7.801
1.041
3.621
912
13.376
5.405
18.781
10.364
1.420
5.202
1.451
18.437
6.962
25.399
9.038
1.251
5.175
1.203
16.666
5.831
22.497
11.637
1.404
6.693
1.552
21.286
7.155
28.441
28,8
12,2
29,3
29,0
27,7
22,7
26,4
GELİR TABLOSU (Mn TL)
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
%Değ
Net Satışlar
SMM
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Net Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Net Diğer Gelirler (Giderler)
Finansman Gelirleri (Giderleri)
Vergi Öncesi Kar
Vergi Giderleri
Net Kar (Zarar)
11.815
9.788
2.009
1.689
359
397
13
146
127
19
36,8
40,8
18,2
38,1
(41,6)
(62,7)
11,3
(34,3)
(118,3)
41,8
14.909 18.777
11.894 15.305
3.045
3.472
1.968
2.382
1.085
1.090
116
80
(249)
(516)
1.357
965
229
283
1.156
683
8.234 11.266
6.766
9.529
1.470
1.738
1.104
1.525
363
212
74
28
(230)
(256)
231
152
110
(20)
121
172
FİNANSAL ORANLAR
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
Özsermaye Karlılığı
Aktif Karlılığı
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
U.V. Borçlar/Özsermaye
Satışlar/Toplam Aktifler
0,4% 23,3% 11,0%
3,8%
4,9%
0,1%
6,6%
3,1%
1,0%
1,3%
17,2% 20,2% 18,5% 17,8% 15,4%
0,2%
7,8%
3,6%
1,5%
1,5%
8,0% 17,9% 14,5% 12,7% 10,5%
158,3% 144,3% 148,9% 155,0% 162,6%
72,0% 79,4% 73,9% 73,2% 79,2%
%Değ
Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL
:
AZALT :
%20,01 ve üzeri artış
EKLE :
%10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
: -%10 ile %10 aralığında değişim
-%10,01 ile -%20 aralığında azalma
SAT
-%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
:
:
Nötr
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Başekonomist
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 31
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Maral HAÇİKOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 83
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Mert Oskan
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 82 88
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç
veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında
yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
Download

THYAO - 2Ç 2014