ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
28 Mayıs 2014
AKÇANSA
Öneri: ”TUT“
Hedef Fiyat: 13,10TL
HARUN DERELİ [email protected]
“2014 Yılının İlk Çeyreğinde Çimento Fiyatları ve Güçlü İç Talep
Akçansa’nın Karlılığına Olumlu Yansıdı…”
Reuters/Bloom berg
AKCNS IS/ AKCNS TI
Fiyat
BİST 100
12.20 TL
5.8 USD
77.533.21 TL
36.845.1 USD
TL/$
Yüksek Son 1 Yıl
Düşük Son 1 Yıl
2.10 TL
(TCMB Kuru)
12.40 TL
5.8 USD
9.06 TL
4.5 USD
Hisse Adedi (m n )
191
Piyasa Değeri (m n TL)
2.336 TL
Halka Açıklık
20.57%
Halka Açık Kısm ın Piyasa Değeri (m n TL)
480.4 TL
1 Aylık
3 Aylık
1 Yıllık
TL Getiri
2.5%
25.0%
11.6%
BİST-100
7.1%
25.5%
-14.4%
-4.3%
-0.4%
30.3%
BİST-100 Göreceli
Günlük İş.Hc.Ort. m n TL
1.23
,
% Değ.
(m n TL)
2013/03
2014/03
Net Satış
234.3
324.9
38.7%
Brüt Kar
31.3
85.7
174.3%
Faaliyet Karı
17.5
68.1
288.4%
Net Kar / Zarar
22.2
68.4
207.3%
HİSSE PERFORMANSI
Bin
16
100
12
80
8
60
4
40
AKCNS
BİST- 100
0
07.2012
20
11.2012
03.2013
07.2013
11.2013
Not: 27.05.2014 kapanış verileri kullanılmıştır.
03.2014
Akçansa’nın net karı, 2014 yılının ilk çeyreğinde,
2013 yılının ilk çeyreğine göre %207, bir önceki
çeyreğe göre ise %74 oranında artmış ve 68,4mn
TL
olarak
gerçekleşerek
iyi
bir
görüntü
sergilemiştir.
Şirket’in satış gelirleri 1Ç2014’te, 1Ç2013’e göre
%38,7
oranında
artarak
324,9mn
TL’ye
yükselmiştir. Bu yükselişte çimento satış fiyatlarının
yüksek seyretmesi ve çimento talebinin güçlü
olması etkili olmuştur.
İlk çeyrekte satışların maliyetleri %17,8’lik bir
artışla, satış gelirlerinden çok daha düşük bir hızda
artmış ve buna bağlı olarak Şirket’in brüt karı
%174,3 gibi yüksek bir oranda artarak 85,7mn
TL’ye yükselmiştir. Bu duruma paralel olarak brüt
kar marjı da %13,3’den %26,4’e çıkmıştır.
Artan altyapı yatırımları ve hız kazanan kentsel
dönüşümün
de
olumlu
etkileriyle
2013’te
beklentilerin üzerinde büyüyen Akçansa, açıkladığı
finansallarla 2014 yılında da büyümeye devam
ettiğini göstermektedir.
Genel olarak büyük kamu projelerinin Marmara
bölgesinde yer alması Akçansa gibi bu bölgede
faaliyet gösteren çimento üreticilerini daha olumlu
etkileyecektir.
2014 yılında Akçansa’nın satış gelirlerinin %10
oranında
artarak
1.322mn
TL
olarak
gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. FAVÖK ve net
kar marjlarının da 2014 yılında sırasıyla %25,2 ve
%15,2 olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz.
Akçansa’nın tahmini değerini, İndirgenmiş Nakit
Akımları yöntemi ve Piyasa Çarpanları yöntemlerine
göre ağırlıklandırarak (%70 İNA, %30 Piyasa
Çarpanları) 2,509mn TL olarak hesaplamaktayız.
Akçansa hisse senetleri bulduğumuz hedef piyasa
değerine göre %6,86 oranında iskontolu işlem
görmektedir. Bu nedenle, Akçansa için hedef
hisse fiyatını 13,10TL olarak belirtiyor ve
hisse için “TUT” önerisinde bulunuyoruz.
Türkiye çimento sektörünün
lideri Akçansa...
Sabancı Holding ve HeildelbergCement
ortak
kuruluşu
olan
Akçansa,
Türkiye’nin en büyük çimento ve hazır
Halka
beton üreticisi olarak sektörün lider
Açık;
şirketi
konumundadır.
Şirketin
20,57%
Sabancı
%20,57’si halka açık olup Borsa
Holding;
39,72%
İstanbul’da
işlem
görmektedir.
Marmara,
Ege
ve
Karadeniz
Bölgeleri’nde
faaliyet
gösteren
Akçansa,
İstanbul-Büyükçekmece,
HeidelbergCement:
39,72%
Çanakkale ve Samsun-Ladik’teki üç
fabrikasında
çimento
ve
klinker
üretimini gerçekleştirmektedir. Şirketin
ayrıca İstanbul-Ambarlı, İzmir Aliağa,
Yalova, Samsun, Yarımca ve Hopa’da
kurulu altı liman terminali bulunmaktadır. Akçansa, iştiraki olan Betonsa
ile 1998 yılında birleşmesi sonucunda, Betonsa markasıyla hizmet
vermeye başlamış olup, hazır beton üretimini Marmara ve Ege
Bölgelerine yayılmış 40 tesiste sağlamaktadır. Diğer bir iştiraki olan
Agrega ile 2002 yılında birleşen Şirket, Agrega üretim faaliyetlerini
Agregasa markası altında Kemerburgaz, Saray, Bursa ve Samsun olmak
üzere 4 farklı tesiste sürdürmektedir.
ÜRÜN
Tesis Sayısı
Kapasite
Çimento
3
9.0 mn ton
Klinker
3
6.5 mn ton
40
7.8 mn m³
Hazır Beton
Kaynak: Akçansa
Türkiye’de çimento tüketimi ilk
iki ayda %35,4 oranında arttı…
2014 yılı ilk çeyreğinde konut sektörü, altyapı ve sanayi yatırımlarındaki
yaşanan canlılığa ek olarak olumlu hava şartlarının da etkisiyle yurtiçi
çimento tüketiminde geçen senenin aynı dönemine göre yüksek bir artış
gerçekleşmiştir. Bu olumlu etkenler Türkiye Çimento Müstahsilleri
Birliği’nin yayınladığı 2014 yılı Ocak-Şubat ayı verilerine yansımış olup
bu verilere göre yurtiçi çimento tüketiminde 2014 yılının ilk iki aynıda
geçen yılın aynı dönemine göre %35,4 oranında çok ciddi bir büyüme
kaydetmiştir.
Bölgelere Göre Çimento Üretim ve Tüketimi
2012
2013
(Mn ton)
Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
İç Anadolu
D. Anadolu
G.D. Anadolu
TOPLAM ÜRETİM
Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
İç Anadolu
D. Anadolu
G.D. Anadolu
TOPLAM YURT İÇİ TÜKETİM
Toplam İhracat
14.6
5.8
13.2
8.3
10.1
4.8
6.8
63.6
12.5
4.8
8.5
7.7
9.9
4.7
5.5
53.6
9.7
16.4
6
16.3
9.3
10.7
5.2
7.2
71.1
14.1
5.1
11.2
8.6
10.7
5.2
5.8
60.7
9.6
2013
2014
Ocak-Şubat Ocak-Şubat
2.26
2.6
0.96
1.0
2.4
2.6
1.05
1.4
1.03
1.3
0.17
0.3
0.71
1.0
8.58
10.2
1.8
2.4
0.8
0.9
1.4
2.0
1.0
1.4
1.0
1.3
0.2
0.3
0.5
0.8
6.63
8.98
1.73
1.01
% Değ.
14.6%
8.3%
9.2%
32.4%
25.2%
58.8%
36.6%
18.5%
30.8%
4.8%
40.7%
44.2%
26.7%
68.8%
82.6%
35.4%
-41.6%
Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
2
İlk iki ayda Sektörde Çimento
üretimi ise %18,5 oranında
arttı…
Marmara Bölgesi üretim ve
tüketimde birinci bölge olma
özelliğinde…
2014 yılının ilk iki ayında toplam çimento üretimi ise %18,5 oranında
artmış ve 10,2mn tona yükselmiştir. İç talebin yüksek olması ve iç
piyasanın karlılık açısından daha avantajlı olmasına bağlı olarak aynı
dönemde toplam ihracat miktarı %41,6 oranında daralarak 1,73mn
tondan 1,01mn tona gerilemiştir.
Çimento üretimini bölgeler bazında incelediğimizde ise yedi bölgemiz
arasında en yüksek ilk üç üretim düzeyini sırasıyla Marmara, Akdeniz ve
Karadeniz bölgeleri gerçekleştirirken, iç talepte en yüksek tüketim yine
bu bölgeler tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk iki ayda en yüksek oranda
tüketim artışı ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde
gerçekleşmiştir. Çimento Sektörünün büyümesinde en önemli payı kamu
projeleri oluştururken, 2013 yılında başlayan ve hala devam eden
kentsel dönüşüm, alt ve üst yapı projeleriyle 2B Yasası sektöre canlılık
kazandırmıştır.
TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜ (Mn Ton)
90
80
69.4
70
71.8
73.1
74.9
77.8
63.4
11.8
60
50
40.3
41.5
41.3
43.1
40
30
48.6
7.2
50.9
13.4
52.2
53.6
2011
2012
17.8
8.2
12.5
17.6
10.5
8.6
10.4
10.4
10.6
60,7
20
10
45.7
12.5
25.1
26.8
28.1
30.6
2001
2002
2003
2004
47.7
41.6
42.4
40.5
39.9
2006
2007
2008
2009
35.1
0
Çimento+Klinker İhracatı
2005
Çimento İç Tüketimi
2010
2013
Çimento Üretim Kapasitesi
Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Ziraat Yatırım
Türkiye çimento üretim
kapasitesi 2013 yılında
77,8mn tona ulaşmıştır…
Çimento Sektörü, GSYH’nin
büyüme kaydettiği yıllarda,
GSYH’deki büyüme oranından
daha hızlı büyüme
kaydetmiştir…
Türkiye çimento üretim kapasitesi 2001 yılındaki 40mn tondan 2013
yılında 77,8mn tona ulaşmıştır. 2013 yılında toplam çimento tüketimi
60,7mn ton olurken, ihracat ise 11,8mn ton olarak gerçekleşmiştir.
Genel olarak sektörde iç piyasadaki talebe bağlı olarak ihracat
şekillenmektedir. Özellikle nakliye maliyeti sebebiyle ihracatta karlılıklar
azalmaktadır. İç talebin düşük olduğu dönemlerde üreticiler, dış
pazarlara yönelmektedir.
Çimento
sektörünün
yıllar itibariyle gelişimini
incelediğimizde,
ekonominin hız kazandığı ve GSYH’nin büyüme kaydettiği yıllarda sektör,
GSYH’deki büyüme oranından daha yüksek bir oranda büyüme
kaydederken, aynı şekilde ekonominin daralma yaşadığı dönemlerde
GSYH’deki küçülmeden daha yüksek oranda küçülme kaydettiği
görülmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan onuncu Orta
Vadeli Program’a göre 2014 yılı için tahmini GSYH büyümesi %4 olarak
yer alırken, Çimento Sektörü Birliğinden yapılan açıklamaya göre de
sektörde en az %6’lık büyüme beklenmektedir. Biz GSYH’de %3’ün
üzerinde bir büyüme beklerken, çimento sektöründeki büyümenin %6’yı
geçeceğini tahmin etmekteyiz.
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
3
GSYH VE SEKTÖREL BÜYÜME
25%
GSYİH Büyüme (YoY)
İnşaat Sektörü Üretim Oranı(YoY)
Çimento Sektörü Büyüme (YoY)
20%
15%
%16,2
10%
%11,7
%10,8
05%
%3,9
00%
%4,9
%4,4
%1,1
%0,7
2011
2012
-05%
-10%
-15%
-20%
2006
2007
2008
2009
2010
2013
Kaynak: TÜİK, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
Akçansa, 2013 yılında toplam
6,6mn ton klinker ve 6,6mn
ton çimento üretimi
gerçekleştirdi…
Akçansa’nın 2013 yılında toplam çimento üretimi 2012 yılına göre %8,2
artarak 6,6mn ton olarak gerçekleşirken, klinker üretimi ise 2012 yılıyla
aynı seviyede kalıp 6,6mn ton miktarında gerçekleşmiştir. Bu üretim
rakamıyla 2013 yılında Akçansa Türkiye’deki toplam çimento üretiminin
%9,3’ünü karşılamıştır.
ÜRETİM (Mn ton)
2010
2011
2012
2013
% Değ.
Çimento
6.4
6.6
6.1
6.6
8.2%
Klinker
6.6
6.5
6.6
6.6
0.0%
TOPLAM
13
13.1
12.7
13.2
3.9%
Kaynak: Akçansa
2013 yılında yurt içi toplam
çimento satış miktarı %16
artış gösterdi…
Akçansa’nın çimento ve klinker toplam satış miktarı 2013 yılında %2,7
oranında artarak 7,7mn ton seviyesine yükselmiştir. Şirketin klinker
satışı bir önceki yıla göre %25 oranında azalarak 0,9mn ton seviyesinde
gerçekleşirken, Akçansa 2013 yılında klinker satışının tamamını yurt
dışına gerçekleştirmiştir. Akçansa’nın yurt içi çimento satışı 2013 yılında
%16 oranında artarak 5,9mn tona yükselirken, yurt dışı çimento ihracatı
ise %25 oranında azalarak 1,2mn tondan 0,9mn tona gerilemiştir. Yurt
içinde çimento talebinin yüksek olması, karlılığın daha düşük olduğu
ihracatın azalmasına neden olmuştur. Ayrıca Şirket klinker satışlarının
tamamını yurt dışına gerçekleştirmektedir.
SATIŞLAR (Mn ton)
2010
2011
2012
2013
% Değ.
6,6
6,8
6,3
6,8
8%
Yurt İçi
4,8
5,3
5,1
5,8
14%
Yurt Dışı
1,8
1,5
1,2
0,9
-25%
1,1
0,9
1,2
0,9
-25%
0,1
0,1
0,1
0
a.d.
1
0,8
1,1
0,9
-18%
Agrega
2
1,9
2,9
3
3%
Hazır Beton (mn m3)
5
5,2
5
4,8
-4%
Çimento - Toplam
Klinker - Toplam
Yurt İçi
Yurt Dışı
Kaynak: Akçansa
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
4
2013 yılında Akçansa’nın
hazır beton satış miktarı
azaldı…
Şirket’in agrega satışları 2013 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre
%3 artarak 3 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Akçansa hazır
beton faaliyetlerini ise Betonsa markasıyla yürütmekte olup satış miktarı
2013’te %4 oranında azalarak 4,8 milyon m3 olarak gerçekleştirmiştir.
1Ç2014 MALİ SONUÇLARI
Akçansa, 2014 yılının ilk
çeyreğinde satış gelirlerini
%38,7 oranında arttırdı…
Şirket’in satış gelirleri 2014 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %38,7 oranında artarak 325mn TL’ye yükselmiştir. Bu
yükselişte çimento satış fiyatlarının yüksek seyretmesi ve çimento
talebinin güçlü olması etkili olmuştur. Üç aylık dönemde özellikle ihracat
gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında daralırken,
yurt içi satış gelirleri ise %51 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak
toplam gelirler içindeki ihracat gelirlerinin payı 2013 yılı ilk çeyreğinde
%16’dan 2014 yılının ilk çeyreğinde %9’a gerilemiştir.
İlk çeyrekte satışların maliyetleri %17,8’lik bir artışla, satış gelirlerinden
çok daha düşük bir hızda artmış ve buna bağlı olarak Şirket’in brüt karı
%174,3 gibi yüksek bir oranda artarak 85,7mn TL’ye yükselmiştir. Bu
duruma paralel olarak brüt kar marjı da %13,3’den %26,4’e çıkmıştır.
SATIŞLAR
234
312
329
327
1Ç14-4Ç13 1Ç14-1Ç13
Değişim
Değişim
325
-0,6%
38,7%
Satışların Maliyeti (-)
203
239
242
253
239
BRÜT KAR/ZARAR
31
73
86
74
Faaliyet Giderleri (-)
12
15
12
19
ÖZET GELİR TABLOSU (Mn TL)
1Ç2013 2Ç2013 3Ç2013 4Ç2013 1Ç2014
-5,6%
17,8%
86
16,6%
174,3%
16
-13,9%
31,1%
Diğer Faaliyet Gelir/Giderleri
-1
-2
1
-1
-1
64,4%
3,0%
NET FAALİYET KARI/ZARARI
18
57
75
54
68
26,6%
288,4%
FAVÖK
34
74
91
71
85
19,6%
151,9%
Yatırım Faaliyet Gelirleri/Giderleri
12
0
0
0
18
a.d
46,8%
Faaliyet Dışı Finansal Gelirler/Giderler
-4
-5
-6
-4
-5
11,1%
19,5%
4
10
13
10
13
25,0%
266,5%
22
42
56
39
68
74,4%
207,3%
Vergi Gideri/Geliri
NET DÖNEM KARI/ZARARI
FİNANSAL ORANLAR
Brüt Kar Marjı
1Ç2013 2Ç2013 3Ç2013 4Ç2013 1Ç2014
13,3%
23,5%
26,3%
22,5%
26,4%
-
-
7,5%
18,2%
22,9%
16,5%
21,0%
-
-
FAVÖK Marjı
14,5%
23,7%
27,6%
21,8%
26,3%
-
-
Net Kar Marjı
9,5%
13,3%
17,1%
12,0%
21,0%
-
-
Faaliyet Kar Marjı
a.d: Anlamlı değil.
Kaynak: Akçansa, Ziraat Yatırım
Şirket’in FAVÖK Marjı
%14,5’ten %26,3’e yükseldi…
Akçansa’nın net karı 2014
yılının ilk çeyreğinde %207
oranında artışla 68 milyon TL
oldu…
Akçansa'nın net faaliyet karı, faaliyet giderlerinde satış gelirinin altında
gerçekleşen artışın ve brüt kardaki yükselişin etkisiyle, %288 oranında
artarak 68,1mn TL yükselmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise aynı dönemde
%151,9 oranında artarken, FAVÖK marjı da %14,5’ten olumlu bir
şekilde %26,3’e yükselmiştir.
Akçansa’nın yatırım faaliyetlerinden net gelirleri 1Ç2013’teki 12mn
TL’den 1Ç2014’te 18mn TL’ye çıkmıştır. Şirketin önemli iştiraklerinden
Çimsa’da %8,98 payı bulunmaktadır. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerde
kaydedilen yüksek artışta Çimsa’dan alınan temettünün 8,8mn TL’den
14mn TL’ye çıkması etkili olmuştur. Şirket’in net dönem karı ise 2014
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
5
yılının ilk çeyreğinde 2013 yılı ilk çeyreğine göre ise %207 oranında,
2013 yılının son çeyreğine göre %74, artmış ve 68,4mn TL olarak
gerçekleşerek çok iyi bir görüntü sergilemiştir.
DEĞERLEME VE BEKLENTİLER
Kalite ve üretimi artırmaya
yönelik yatırımlar devam
ediyor…
Akçansa önemli projelerin
çimento ve beton
tedarikçisi…
Büyük kamu projeleri devam
ediyor…
2014 yılında Akçansa’nın satış
gelirlerinin %10 oranında
artarak 1.322mn TL olarak
gerçekleşeceğini tahmin
ediyoruz…
Artan altyapı yatırımları ve hız kazanan kentsel dönüşümün de olumlu
etkileriyle 2013’te beklentilerin üzerinde büyüyen Akçansa açıkladığı
finansallarla 2014 yılında da büyümeye devam ettiğini göstermektedir.
Büyükçekmece ve Ladik fabrikalarında kalite ve üretimi arttırmaya
yönelik yatırımlar 2014 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmış olup,
Çanakkale’deki
fabrikada
Ocak
2015
yılında
tamamlanması
hedeflenmektedir. Ayrıca, Kuzey Marmara otoyolu inşaatı için Avrupa
yakasındaki 3. tesis olan Fenertepe tesisi 2014 Nisan ayında faaliyete
geçmiştir.
Akçansa, yer aldığı büyük projelere, 2013 yılında İstanbul’da inşa edilen
3. Boğaz Köprüsü’nü de eklemiştir. Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Avrupa
yakasındaki bağlantı yollarının beton tedariki Akçansa tarafından
sağlanmaktadır. 29 Mayıs’ta temeli atılan ve 2 sene sürmesi beklenen 3.
Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu için 2,5mn m3 hazır beton ve
50bn tonu özel çimento olmak üzere yaklaşık 750bn ton çimento
kullanılması
öngörülmektedir.
Güncel
üretim
rakamları
ile
kıyasladığımızda 2,5mn m3 hazır beton Akçansa’nın hazır beton
üretiminin %32’sine ve 750bn ton çimento şirketin çimento üretiminin
%8,3’üne tekabül etmektedir.
Kamu kesimindeki büyük altyapı projelerinin çimento sektörüne önemli
katkısı bulunmaktadır. Bu projeler 2014 yılında çimento sektörünü
desteklemeye devam edecektir. Avrupa’nın en büyük havalimanı olacak
olan İstanbul 3. Havalimanı projesinin de çimento sektörünü olumlu
etkilemesi beklenmektedir. Genel olarak büyük kamu projelerinin
Marmara bölgesinde yer alması Akçansa gibi bu bölgede faaliyet
gösteren çimento üreticilerini daha olumlu etkileyecektir.
2014 yılında Akçansa’nın satış gelirlerinin devam eden alt yapı ve
kentsel dönüşüm projelerinin katkısıyla daha çok yurtiçi kaynaklı
talepteki olumlu büyümeyle %10 artarak 1.322mn TL olacağını tahmin
ediyoruz. FAVÖK ve net kar marjlarının da 2014 yılında sırasıyla %25,2
ve %15,2 olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 2015 yılında ise FAVÖK
ve net kar marjlarını %24,2 ve %14,8 olarak beklerken, satış gelirlerinin
1.455mn TL’ye ulaşmasını beklemekteyiz.
FİNANSAL TAHMİNLER
(Mn TL)
Satış Gelirleri
FAVÖK
Net Kar
FAVÖK Marjı
Net Kar Marjı
2012
1.056
215
121
20.4%
11.4%
2013
1.202
270
159
22.5%
13.3%
2014T
1.322
334
202
25.2%
15.2%
2015T
1.455
352
215
24.2%
14.8%
2016T
1.600
388
238
24.2%
14.9%
Kaynak: Ziraat Yatırım
Akçansa’nın tahmini değerini indirgenmiş nakit akımları (İNA) yöntemine
göre hesapladığımızda (%12,5 iskonto, %3 büyüme) 2,519mn TL olarak
bulmaktayız. Diğer taraftan 2014 yılı beklentileriyle benzer şirketlere
göre piyasa çarpanlarını kullandığımızda (2014 tahmini FD/FAVÖK:
%8,2) ise şirketin değerini 2,481mn TL olarak hesaplamaktayız. İki
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
6
Akçansa için hedef hisse
fiyatını 13,10 TL olarak
belirtiyor ve hisse için “TUT”
önerisinde bulunuyoruz…
yöntemi
daha
gerçekçi
değere
ulaşabilmek
amacıyla
ağırlıklandırdığımızda (%70 İNA, %30 Piyasa Çarpanları) ise şirketin
piyasa değeri 2,508mn TL olarak hesaplamaktayız. Akçansa hisse
senetleri bulduğumuz hedef piyasa değerine göre sadece %6,86
oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, Akçansa için
tahmin ettiğimiz hedef hisse fiyatını 13,10 TL olarak belirtiyor ve
hisse için “TUT” önerisinde bulunuyoruz.
Özet Değerleme Tablosu
Kullanılan Yöntem
*İndirgenmiş Nakit Akımları
Benzer Şirket Karşılaştırması
Hedef Piyasa Değeri
Hedef Hisse Fiyatı
Akçansa Hisse Fiyatı
İskonto Oranı
Açıklama
(%12,5 iskonto, %3 büyüme)
(FD/FAVÖK %8,2)
(%70 İNA+%30 Benzer Şirket)
(Mn TL)
2.519
2.481
2.508
13.10 TL
12.20 TL
6.86%
*Çimsa'daki %8,98'lik pay dahil edilmiştir.
Akçansa 27.05.2014 tarihi itibariyle 11,36x F/K ve 7,94x FD/FAVÖK’den
işlem görmektedir. Akçansa bu oranlarla sektör ortalaması olan 12,10x
F/K ve 8,52x FD/FAVÖK’ün altındadır. Bu durum artış potansiyeline
işaret etmektedir.
HİSSE PERFORMANSI VE İSTATİKSEL ANALİZ
Borsa İstanbul’daki düşüşün
aksine Akçansa hisseleri
değer kazandı…
2013 yılının Mayıs ayında Amerikan Merkez Bankası FED’in tahvil alım
programında azaltmaya gideceğini açıklaması ve aynı zamanda yurt içi
ve yurt dışı gelişmeler neticesinde ülke risk priminde yükselişler Borsa
İstanbul’da sert düşüşlere neden olmuştu. Aynı dönemde Akçansa
hisselerinde ise zaman zaman geri çekilmeler yaşansa da yükselişler
daha ağır basmış ve hisse BİST-100’den ciddi oranda ayrışmıştır.
Akçansa hisse fiyatı 2012 yılı başından itibaren en yüksek 12,40 TL
(6,36 USD)’yi 29.04.2014’te görmüştür. Hisse son değeri ise 12,20 TL
ile maksimum seviyeye oldukça yakın seyretmektedir.
AKÇANSA – BİST100
100
2012-2014 Hisse Fiyatı İstatistikleri
TL
$
Son Değer
12.20
5.80
Maksimum
12.40
6.36
Minimum
6.11
3.36
Ortalama
9.11
4.74
Medyan
9.61
4.82
1.8%
2.0%
Std.Sapma
14
12
90
10
80
8
70
6
60
4
BİST-100
50
AKCNS(sağ eksen)
2
26.05.2014
26.04.2014
26.03.2014
26.02.2014
26.01.2014
26.12.2013
26.11.2013
26.10.2013
26.09.2013
26.08.2013
26.07.2013
26.06.2013
26.05.2013
26.04.2013
26.03.2013
26.02.2013
26.01.2013
26.12.2012
26.11.2012
26.10.2012
26.09.2012
26.08.2012
26.07.2012
26.06.2012
26.05.2012
0
26.04.2012
40
Kaynak: Bloomberg, Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
7
Akçansa hisseleri son 1 yılda
%11,6 oranında değer
kazanarak BİST100’ün
üzerinde performans
sergiledi…
Akçansa hisseleri son bir yıllık süreçte %11,6 oranında değer
kazanırken, BİST-100 ise aynı dönemde %14,4 değer kaybetmiştir.
Buna bağlı olarak hisse son 1 yılda BİST-100’e göre %30,3 oranında
daha iyi bir performans sergilemiştir. Son 1 ayda ise BİST-100’de
yükselişler devam ederken hissedeki değer kazanımı sınırlı kalmış ve
BİST-100 %7,1 değer kazanırken Akçansa ise sadece %2,5 oranında
değer kazanmıştır.
3 Ay
Hisse Getiri
2.5%
25.0%
11.6%
Bist-100 Getiri
7.1%
25.5%
-14.4%
-4.3%
-0.4%
30.3%
Bist-100 Göreceli Getiri
Akçansa’nın BİST100 ile son
bir yıllık betası 0,55…
1 Yıl
1 Ay
Şirket’in betası diğer bir değişle BİST100’e karşı duyarlılığı 0,55 ile çok
düşük seviyededir. Diğer bir deyişle hisse fiyatı son bir yılda BİST100’de
meydana gelen 1 birimlik artış veya azalışlara sadece 0,55 birim olarak
tepki vermektedir. Betası 1’den küçük olan hisseler özellikle endeksin
düşeceği beklentisinin olduğu dönemlerde, hissenin daha düşük oranda
gerileyeceği beklentisiyle tercih edilebilmektedir.
AKÇANSA – BİST100 Getiri Dağılımı (y=Akçansa, x=BİST100)
0.08
y = 0.5493x + 0.0005
0.04
0.00
-0.04
-0.08
-0.12
-0.15
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
Kaynak: Borsa İstanbul, Ziraat Yatırım
RİSKLER
Rekabet Kurumu sektör
incelemesi başlatma kararı
aldı…
Ekonomide beklentilerin
altında kaydedilecek bir
büyüme, Akçansa için risk
oluşturmakta…
Rekabet Kurumu Mayıs ayında çimento sektöründe, sektör incelemesi
başlatma kararı aldı. Kararın alınmasında çimento pazarında ciddi
rekabet sorunlarının bulunduğu ve bu durumun inşaat sektörünün
gelişmesine mani olduğu belirtildi. Rekabet kurlunun yapacağı
incelemeye istinaden verilebilecek cezalar veya yaptırımların şirketi
olumsuz etkileme riski bulunmaktadır.
Türkiye çimento sektörü büyük inşaat projeleri, altyapı yatırımları ve hız
kazanan kentsel dönüşümün olumlu etkileriyle 2013 yılında beklentilerin
üzerinde %12 oranında büyüme gerçekleştirmiştir. 2014 yılında ise
çimento sektörünün büyüme hedefi %6 düzeyinde açıklanmıştır. 2014
yılında Türkiye ekonomisinde büyümenin artan kur ve faizlerin etkisiyle
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
8
yavaşlayacağı
beklenmektedir.
Ekonomide
beklentilerin
altında
kaydedilecek bir büyüme, toplam satışının yaklaşık %85’ini yurt içine
yapan Akçansa için risk unsuru oluşturmaktadır.
Artan kredi faiz oranları
inşaat sektörünü olumsuz
etkiliyor…
Sermayenin gelişen
ülkelerden çıkması
yatırımlarda azalmaya yol
açabilecektir…
İhracat yaptığımız
ülkelerdeki sosyal ve siyasi
karışıklıklar ihracatı
baskılamaktadır…
Cari açığı kontrol altına almak amacıyla BDDK’nın çıkarmış olduğu ve
Şubat ayında yürürlüğe giren kredilerdeki çeşitli sınırlamalar ve artan
kredi faiz oranları konut ve inşaat sektörünü olumsuz etkilemesi
beklenmektedir. Konut ve inşaat sektöründeki beklentilerin üzerinde
gerçekleşecek daralma Akçansa’nın gelirlerini olumsuz etkileyecek olup
önemli bir risk unsuru oluşturmaktadır.
ABD parasal genişlemeden çıkış sürecini başlatmasıyla gelişmekte olan
ülke ekonomilerinde dalgalanmalara yol açmıştır. Dünya likiditesinin
azalması, finansman maliyetlerinin yükselmesi ve sermayenin gelişen
ülkelerden çıkması, yatırımlarda azalmaya yol açabilecektir. Yüksek
finansman kaynağına ihtiyaç duyan altyapı yatırımları ve alt yapı
yatırımlarına paralel olarak büyüyen çimento sektöründe küresel
kaynaklı daralmalar görülebilir.
Suriye’de yaşanan iç savaşın devam etmesi, Orta Doğu, Kuzey Afrika
bölgesinde meydana gelen sosyal ve siyasi karışıklıklar, sektörde faaliyet
gösteren şirketlerin ihracatı üzerinde baskı oluşturmaktadır. Ayrıca,
Ukrayna’daki karışıklıklar ve Rusya’nın tutumu bölgede gerginliğin
devam etmesine neden olmaktadır. Türkiye’nin çimento ihracatında
üçüncü sırada yer alan Rusya, Akçansa’nın da çimento ihracat ettiği
bölgeler arasındadır. Bu nedenle Ukrayna krizi bu bölgelere yapılan
ihracat açısından risk unsuru oluşturmaktadır. Ancak Akçansa’nın toplam
gelirleri içinde ihracatın payının %15’in altında olması ve şirketin Rusya
dışında Libya, Ekvator, Yeni Gine gibi ülkelere de ihracat yapması
Rusya’da yaşanan gelişmelerin Şirket üzerindeki olumsuz etkisini
sınırlandırması beklenmektedir.
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
9
ÖZET BİLANÇOLAR (MN TL)
1Ç14-4Ç13 1Ç14-1Ç13
% Değ.
% Değ.
1Ç2013
2Ç2013
3Ç2013
4Ç2013
1Ç2014
453
492
510
479
555
16,0%
22,5%
42
31
28
16
71
348,7%
68,0%
Ticari Alacaklar
267
332
360
327
347
6,4%
29,9%
Diğer Alacaklar
8
2
1
2
2
5,9%
-72,4%
124
94
121
117
127
8,4%
2,7%
13
8
8
17
8
-53,2%
-36,6%
972
1.002
1.007
999
1.002
0,4%
3,1%
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM AKTİFLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
Uzun V. Borçlanmaların Kısa Vadeli
Kısımları
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar ve Karşılıklar
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
161
186
183
165
162
-1,8%
0,6%
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
642
648
654
665
670
0,8%
4,4%
35
164
164
165
165
0,1%
371,8%
134
5
6
4
5
23,3%
-96,4%
1.426
1.494
1.517
1.477
1.558
5,4%
9,2%
501
503
441
381
482
26,5%
-3,7%
327
286
261
149
192
29,4%
-41,3%
0
0
0
1
30
a.d
a.d
106
167
132
193
181
-6,1%
70,5%
67
49
48
39
79
102,3%
17,0%
68
69
99
96
155
61,8%
130,0%
Finansal Borçlar
0
0
30
30
90
200,8%
a.d
Ticari Borçlar
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
Diğer Borçlar ve Karşılıklar
67
69
69
66
65
-1,1%
-3,1%
857
923
976
1.000
920
-8,0%
7,3%
Ödenmiş Sermaye
191
191
191
191
191
0,0%
0,0%
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
166
166
166
166
164
-1,1%
-1,1%
22
63
119
158
68
-56,8%
209,1%
467
628
624
592
601
1,6%
28,8%
11
12
12
13
12
-8,1%
3,0%
1.426
1.494
1.517
1.477
1.558
5,4%
9,2%
1Ç2013
2Ç2013
3Ç2013
4Ç2013
1Ç2014
SATIŞLAR
234
312
329
327
325
-0,6%
38,7%
Satışların Maliyeti (-)
203
239
242
253
239
-5,6%
17,8%
BRÜT KAR/ZARAR
31
73
86
74
86
16,6%
174,3%
Faaliyet Giderleri (-)
12
15
12
19
16
-13,9%
31,1%
Diğer Faaliyet Gelir/Giderleri
-1
-2
1
-1
-1
64,4%
3,0%
NET FAALİYET KARI/ZARARI
18
57
75
54
68
26,6%
288,4%
FAVÖK
34
74
91
71
85
19,6%
151,9%
Yatırım Faaliyet Gelirleri/Gideri
12
0
0
0
18
a.d
46,8%
Faaliyet Dışı Finansal Gelirler/Giderler
-4
-5
-6
-4
-5
11,1%
19,5%
4
10
13
10
13
25,0%
266,5%
22
42
56
39
68
74,4%
207,3%
ÖZSERMAYE
Net Dönem Karı/Zararı
Diğer
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM PASİFLER
ÖZET GELİR TABLOSU (MN TL)
Vergi Gideri/Geliri
NET DÖNEM KARI/ZARARI
a.d: Anlamlı değil.
Kaynak: Akçansa, Ziraat Yatırım
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
1Ç14-4Ç13 1Ç14-1Ç13
% Değ.
% Değ.
10
Ziraat Yatırım Araştırma-Öneri Listesi Tanımları
AL
: %20,01 ve üzeri artış
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
EKLE : %10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
AZALT : -%10,01 ile -%20 aralığında azalma SAT
: -%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
: -%10 ile %10 aralığında değişim
: Nötr
Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçla r
doğurmayabilir.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma
e-mail: [email protected]
Genel Müdürlük Pazarlama
Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent - İstanbul
+90 212 339 8080 / [email protected]
Şubeler
Merkez Şube
+90 212 514 0044
Kadıköy Şubesi
+90 216 360 3070
Ankara Şubesi
+90 312 466 8610
İzmir Şubesi
+90 232 489 6300
Yatırım Merkezleri
Adana Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Adana Şubesi
+90 322 352 1111
Antalya Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Antalya Şubesi
+90 242 312 3600
Ataşehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ataşehir Şubesi
+90 216 455 7108
Balıkesir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Balıkesir Şubesi
+90 266 239 1045
Bandırma Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Bandırma Şubesi
+90 266 713 0995
Beşiktaş Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Beşiktaş Şubesi
+90 212 259 0712
Bursa Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ulucami Şubesi
+90 224 220 4242
Denizli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Denizli Şubesi
+90 258 261 2493
Diyarbakır Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Diyarbakır Şubesi
+90 412 224 0429
Eskişehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Porsuk Şubesi (Ek Şube)
+90 222 221 8202
Galleria Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Galeria Şubesi
+90 212 559 3254
Karşıyaka Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Atakent Şubesi
+90 232 369 4833
Kayseri Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Uğurevler Şubesi
+90 352 245 0039
Kocaeli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Kocaeli Şubesi
+90 262 321 9110
Nazilli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Nazilli Şubesi
+90 256 313 1314
Samsun Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Samsun Şubesi
+90 362 432 0873
İrtibat Büroları
Trabzon İrtibat Bürosu
Çarşı Mah. K.Maraş Cad.
Emek Apt. No:47 D:2
+90 462 323 0198
Müşteri Hizmetleri Merkezi
44 44 979
Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
11
Download

akçansa