ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
2 Eylül 2014
ASELSAN ELEKTRONİK
2Ç2014 Sonuçları
Öneri: ”EKLE“
Hedef Fiyat: 10,40TL
HARUN DERELİ [email protected]
“Aselsan 2014 Yılının İkinci Çeyreğinde Tüm Kar Marjlarını
Yükselterek İyi Bir Görüntü Sergiledi…”
Reuters/Bloom berg
ASELS.IS /ASELS.TI
Fiyat
BİST 100
9,77 TL
4,5 USD
80.824,7 TL
37.287,7 USD
TL/$
2,1676
(TCMB Kuru)
Yüksek Son 1 Yıl
9,77
4,51 USD
Düşük Son 1 Yıl
7,18
3,45 USD
Hisse Adedi (m n )
500
Piyasa Değeri (m n TL)
4.885 TL
Halka Açıklık
15,4%
Halka Açık Kısm ın Piyasa Değeri (m n TL)
753,3 TL
1 Aylık
3 Aylık
1 Yıllık
TL Getiri
4,0%
3,6%
28,6%
BİST-100
-1,5%
3,1%
17,9%
5,7%
0,5%
9,0%
BİST-100 Göreceli
Günlük İş. Hc.m n TL
6,45
(m n TL)
2Ç2013
2Ç2014
% Değ.
Net Satış
550,7
615,3
11,7%
Brüt Kar
137,2
157,4
14,7%
Faaliyet Karı
20,0
134,9
576,2%
Net Kar / Zarar
27,6
141,1
411,7%
HİSSE PERFORMANSI
Bin
14,0
100,0
12,0
90,0
10,0
80,0
8,0
70,0
6,0
60,0
4,0
2,0
Aselsan
BİST- 100
0,0
Not: 01.09.2014 kapanış verileri kullanılmıştır.
50,0
40,0
Aselsan’ın satış gelirleri 2014 yılının ikinci çeyreğinde
kurlardaki artışın olumlu katkısıyla, bir önceki yılın
aynı dönemine göre %11,7 oranında artarak
615,3mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin satış maliyetleri
ise satış gelirlerinden daha düşük bir hızda %10,7
oranında artmış ve buna bağlı olarak Aselsan’ın brüt
karı %14,7 oranında artarak 157,4mn TL’ye
yükselmiştir.
Aselsan’ın net faaliyet karı, 2Ç2014’te oprasyonel
giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,4
oranında artmasına karşın, diğer faliyetlerden
2Ç2013’te kaydedilen 65mn TL’lik net gidere karşın,
2Ç2014’te 34,9mn TL’lik net gelir kaydedilmesine
bağlı olarak 134,9mn TL olarak gerçekleşmiş ve
2Ç2013’te kaydedilen 20mn TL’ye göre iyi bir görüntü
sergilemiştir. Haziran sonu itibariyle kurların Mart
sonuna göre gerilemesi Şirket’in 2Ç2014’te diğer
faaliyetlerden gelir kaydetmesine neden olmuştur.
Aselsan’ın net dönem karı ise yine kurlardaki düşüşü
etkisiyle kaydedilen 5,8mn net finansman geliriyle
birlikte 141,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki
yılın aynı dönemindeki 27,6mn TL’ye göre iyi bir
performans sergilemiştir. 2Ç2014’te vergi gelirleri
2Ç2013’te kaydedilen 17mn TL’den 0,5mn TL’ye
gerileyerek net dönem karının daha da yükselmesini
engellemiştir.
Aselsan
yapmış
olduğu
Ar-Ge
faaliyetlerine
ilişkin
tüm
vergi
teşviklerinden
yararlanmaktadır. Bu nedenle de şirket 2023 yılına
kadar kurumlar vergisi ödemeyecektir. Ayrıca bu
durum şirketin vergi alacağının doğmasına neden
olmaktadır.
Aselsan’ın tahmini değerini, yılsonu beklentilerimizde
değişiklik olmamasına karşın, ağırlıklı ortalama
sermaye maliyetinin %13,5’ten %13’e düşürülmesi
ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak
4.875mn TL’den 5.200mn TL’ye yükseltirken, hedef
hisse fiyatını da 9,75TL’den 10,40TL’ye çıkartıyoruz.
Aselsan hisse senetleri güncellediğimiz hedef piyasa
değerine göre %6,1 oranında iskontolu işlem
görmektedir. Bu nedenle daha önce “TUT”
önerisinde bulunduğumuz Aselsan hisseleri için
önerimizi “EKLE” olarak değiştiriyor ve hedef
hisse fiyatını da 10,40TL olarak revize ediyoruz.
Aselsan ilk çeyreğe göre de
ikinci çeyrekte tüm kar
marjlarını yükseltti…
ÖZET GELİR TABLOSU (Mn TL)
Aselsan’ın satış gelirleri ilk çeyreğe göre ikinci çeyrekte %21,5 oranında
artmıştır. Satış maliyetlerinin ilk çeyreğe göre daha düşük hızda
artmasına bağlı olarak şirketin brüt karı da bir önceki çeyreğe göre
%38,2 oranında yükselmiştir. Aselsan’ın FAVÖK’ü de %42,8 oranında
yükselmiş ve 124,2mn TL’ye ulaşmıştır. Diğer taraftan net dönem karı
ise çok daha yüksek bir oranda, %144 oranında artmıştır. Bu yüksek
artışta Aselsan’ın ilk çeyrekte kurlardaki artış bağlı olarak diğer
faaliyetlerden gider kaydederken, ikinci çeyrekte ise kurlarda ilk çeyrek
sonuna göre gerilemeye bağlı olarak gelir kaydetmesi etkili olmuştur.
1Ç2013 2Ç2013 3Ç2013 4Ç2013 1Ç2014 2Ç2014
2Ç14- 2Ç141Y141Ç14
2Ç13 1Y2013 1Y2014 1Y13
Değ.% Değ.%
Değ.%
SATIŞLAR
431
551
462
727
506,4
615,3
21,5%
11,7%
981,7 1.121,7
14,3%
Satışların Maliyeti (-)
324
414
334
542
392,5
458,0
16,7%
10,7%
737,0
850,5
15,4%
BRÜT KAR/ZARAR
107
137
129
186
113,9
157,4
38,2%
14,7%
244,6
271,2
10,9%
26
27
18
32
26,5
30,1
13,9%
10,2%
53,2
56,6
6,4%
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
8
10
6
14
8,3
11,2
34,7%
10,6%
18,1
19,5
7,8%
16,1
14,9
16,0
16,8
15,5
16,0
3,4%
7,3%
31,0
31,5
1,4%
Diğer Faaliyet Gelir/Giderleri
-3
-65
-62
-48
-25,2
34,9
a.d.
a.d.
-68,2
9,6
a.d.
NET FAALİYET KARI/ZARARI
54
20
26
75
38,4
134,9 251,4% 576,2%
74,2
FAVÖK
78
105
108
144
87,0
124,2
42,8%
18,0%
182,9
Yatırım Faaliyet Gelirleri/Giderleri
10
0
0
0
1,9
0,0
a.d.
a.d.
10,4
Faaliyet Dışı Fin. Gelirler/Giderler
-1
-9
-18
-9
-5,5
5,8
a.d.
a.d.
-10,6
0,3
a.d.
0
0
0
0
0,0
0,0
a.d.
a.d.
0,0
0,0
a.d.
Vergi Gideri/Geliri
-9
-17
-20
-45
-23,1
-0,5
a.d.
a.d.
-26,0
-23,5
a.d.
NET DÖNEM KARI/ZARARI
72
28
28
110
57,8
141,1 144,0% 411,7%
100,0
199,0
98,9%
Araş.ve Geliş. Giderleri (-)
Diğer
FİNANSAL ORANLAR
1Ç2013 2Ç2013 3Ç2013 4Ç2013 1Ç2014 2Ç2014
Brüt Kar Marjı
24,9%
Faaliyet Kar Marjı
12,6%
FAVÖK Marjı
18,0%
Net Kar Marjı
16,8%
5,0%
24,9%
27,8%
25,5%
3,6%
5,6%
19,1%
23,5%
6,1%
173,3 133,7%
211,2
15,5%
1,9 -82,0%
1Y2013 1Y2014
22,5%
25,6%
-
-
24,9%
24,2%
-
10,3%
7,6%
21,9%
-
19,9%
17,2%
20,2%
-
-
7,6%
15,5%
-
-
18,6%
18,8%
15,2%
11,4%
22,9%
-
-
-
10,2%
17,7%
-
Kaynak: Aselsan, Ziraat Yatırım
a.d.: anlamlı değil
Ocak-Haziran dönemi net
dönem karı 199mn TL…
Gölbaşı tesislerine taşınma
Eylül ayında başlayacak…
Şirket’in Ocak-Haziran dönemi net karı da ikinci çeyrekteki yüksek kar
rakamının etkisiyle 199mn TL’ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı
dönemine göre %98,9’luk artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir.
Aselsan, Gölbaşı Radar ve Elektronik Harp Sistemleri tesisi’ne Eylül
ayında taşınmanın başlamasını planlamaktadır. Macunköy tesislerinde
devam eden radar üretim faliyetleri yaklaşık 200 mn dolarlık yatırımla
yapılan gölbaşı tesislerine taşınacaktır. Aselsan tüm radar, elektronik
harp ve istihbarat sistemlerini Gölbaşı tesislerinde toplamayı
planlamaktadır. Bu kapsamda Aselsan, mevcut faaliyet alanlarının
benzer ve tamamlayıcı olması bakımından, mikrodalga araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve %96 oranında pay sahibi olduğu
Mikes’ın, Aselsan ile birleşmesine karar vermiştir. Bu birleşmenin şirketi
verimlilik açısından olumlu şekilde etkilemesi beklenmektedir. Gölbaşı
tesisinin tamamlanmasının ardından yatırım harcamalarındaki azalma
şirketin nakit akışını olumlu yönde etkileyecektir.
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
2
Bakiye Siparişler Haziran
sonu itibariyle 4 milyar
dolar…
Haziran sonu itibariyle Aselsan’ın bakiye siparişleri Mart sonundaki 4,2
milyar dolar seviyesinden 4 milyar dolara gerilemesine karşın, 2013
sonundaki 3,7 milyar doların üzerindedir.
BAKİYE SİPARİŞLER
4,4
4,3
Bakiye Siparişler (Milyar USD)
4,2
4,2
4,0
4,0
4
3,8
3,8
3,7
3,6
3,4
2010
2011
2012
2013
1Ç2014
2Ç2014
Kaynak: Aselsan
Milgem projesi imzalandı…
Muhtemel projeler yakın
zamanda Aselsan’ın bakiye
siparişlerinde sıkıntı
yaşamayacağını gösteriyor…
Türkiye savunma sanayi
cirosunun 2016’da 8 milyar
dolara çıkması hedefleniyor…
Aselsan 01.09.2014 tarihinde muhtemel projeleri arasında yer alan ve
yaklaşık 200mn dolar gelir beklediği Milgem savaş sistemi 3. ve 4. Gemi
projesiyle ilgili Savunma Sanayi Müşteşarlığı ile 140,9mn euroluk
sözleşme imzalamıştır. Projenin 2019-2020 yıllarında teslim edilmesi
planlanmaktadır. Proje sözelşmenin imzalanmasıyla birlikte bakiye
siparilere eklenmiştir.
Şirketin önümüzdeki dönemdeki muhtemel projeleri; Hava Platformunda
Uzaktan Elektronik Detsek ve Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazanımı
Projesi (HAVASOJ), Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi, Milli
muhabere tankı projesi olan Altay Tankı Seri Üretimi ile Stratejik ve
Hassas Tesislere Güdümlü Silahlara Karşı Korunması Projesi yer
almaktadır. HAVASOJ projesinin proje büyüklüğünün bir uçak için 600mn
dolar civarında olması beklenmektedir. Uzun Menzilli Hava Savunma
sistemleri ile ilgili proje 31 Aralık 2014’e kadar uzatılmıştır. Aselsan yerli
payının yüksek olması durumunda projedeki payının 500-700mn dolar
civarında olacağını öngörmektedir. Altay Tankı ile ilgili prototip imalatı
ve kalifikasyon süreci Otokar tarafından devam etmektedir. Altay
tankının seri üretimiyle ilgili ihale henüz yapılmamıştır. Aselsan 250
tank olarak planlanan seri üretimde tank başına 3mn dolar gelir
beklemektedir. Stratejik ve Hassas Tesislerin Güdümlü Silahlara Karşı
Korunması Projesinde boru hatları, nükleer santral gibi tesislerin
korunması hedeflenmekle birlikte proje büyüklüğü netleşmemiştir. Tüm
bu muhtemel projeler yakın zamanda Aselsan’ın bakiye siparişlerinde
ciddi bir sıkıntı yaşamayacağına işaret etmektedir.
Türkiye savunma sanayinin gelirlerinin hedefler doğrultusunda 2016
yılında 8 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Diğer taraftan
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) alımlarında yerli katkı oranını
artırarak kobilerin iş payının da artırılması amaçlamakta ve 2016 yılına
kadar 2011 yılında %54 seviyesine çıkan yerli katkı oranının %70’e
çıkarılması hedeflenmektedir. SSM tekliflerde yerli katkı payının %70
olması için çalışmakta ve yerli payı yüksek teklifleri ön plana
çıkarmaktadır.
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
3
Defence News Top 100’de
2012’de 74. sırada yer alan
Aselsan, 2013’te 67. sıraya
yükseldi…
Savunma dışı gelirlerin
artırılması Aselsan için
önemli…
Aselsan’ın Haziran Sonu
itibariyle 460mn TL’lik net
yabancı para açık poziyonu
bulunuyor…
Aselsan 250mn TL’lik tahvil
ihraç edecek…
2014 yılı ciro ve kar
tahminlerimizde değişiklik
yok…
Defence News Top 100 listesine göre 2012 yılında 862mn dolarlık
savunma cirosuyla 74. sırada yer alan Aselsan, 2013 yılında 1.101mn
dolarlık savunma cirosu ile sıralamada ciddi bir sıçrama yapmış ve 67.
sıraya yükselmiştir. Aselsan, dünya savunma sanayinde ilk 50 firma
arasında yer almayı hedeflemektedir.
Aselsan toplam gelirlerinin yaklaşık %96’sını savunma alanındaki
faaliyetlerinden elde etmektedir. Diğer taraftan Dünya’daki ilk 100
savunma şirketinin toplamında ise bu oran %40’ın altındadır. Bu durum
Aselsan’ın gelirlerini artırmada sivil tarafta ciddi bir potansiyel taşıdığı
göstermektedir. Aselsan’ın sivil tarafta iletişimle alakalı 4G ve sayısal
takograf projeleri devam etmektedir. Ayrıca raylı sistemler tarafında
Şirket’in çalışmaları bulunmaktadır. Aselsan ikinci çeyrek kapanışından
sonra Temmuz ayında 112 Çağrı Merkezi projesi kapsamında 68,9mn
TL’lik sözleşme ile Ağustos ayında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ile
trafik yönetim sistemi yapılmasına yönelik 18,7mn TL’lik sözleşme
imzalamıştır. Her iki sözleşme de savunma dışı gelirlerin arttırılması
açısından olumludur.
Şirket’in 2014 Haziran sonu itibariyle yaklaşık 460mn TL’lik net yabancı
para açık pozisyonu bulunmaktadır. Bu durum satış gelirlerinin büyük bir
kısmı döviz cinsinden olmasına karşın, kur artışlarında Şirket’in zarar
yazmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kurlardaki yükseliş ve
azalışler şirketin faaliyetlerinden bağımsız olarak net dönem karını
olumlu ya da olumsuz olarak ciddi oranda etkileyebilmektedir.
Aselsan 250mn TL tutarında tahvil ihracı izni için SPK’ya başvurmuştur.
Şirket bu borçlanmayla işletme sermayesinde genel olarak ihracata bağlı
olarak
oluşan
açıkları
telafi
etmek
ve
likiditesini
artımayı
hedeflemektedir. Ayrıca şirket, ikinci halka arz ile ilgili şu an için çalışma
olmamakla birlikte yeniden gündeme gelebileceğini belirtmiştir. İkinci
halka arz halka açıklık oranı %15 oran şirket için halka açıklık oranının
ve likiditesini artırmak açısından olumlu olmakla birlikte, hisse fiyatı
üzerinde baskı oluşturabilir.
Aselsan için 2014 yılı tahminlerimizde, ilk yarı sonuçlarının
beklentilerimizden ciddi bir sapma göstermemiş olmasına bağlı olarak
herhangi bir güncellemede bulunmuyoruz. Buna göre 2014 yılı satış
gelirleri tahminimizi 2.519mn TL, FAVÖK ve net kar marjlarını da 2014
yılı için sırasıyla %19,6 ve %15,6 olarak koruyoruz.
Finansal Tahminler
(mn TL)
Satış Gelirleri
FAVÖK
Ner Kar
FAVÖK Marjı
Net Kar Marjı
2012
2013
2014T
2015T
2016T
1.633
269
307
16,4%
18,8%
2.171
436
239
20,1%
11,0%
2.519
493
394
19,6%
15,6%
2.771
538
449
19,4%
16,2%
3.048
613
542
20,1%
17,8%
Kaynak: Ziraat Yatırım
Aselsan için daha önceki
“TUT” önerimizi “EKLE”
olarak değiştiriyor ve hedef
hisse fiyatını da 10,40TL
olarak revize ediyoruz...
ruyoruz…
Aselsan’ın tahmini değerini, beklentilerimizde değişiklik olmamasına
karşın, indirgenmiş nakit akımı yönteminde kullanılan ağırlıklı ortalama
sermaye maliyetinin %13,5’ten %13’e düşürülmesi ve piyasa
çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 4.875mn TL’den 5.200mn
TL’ye yükseltirken, hedef hisse fiyatını da 9,75TL’den 10,40TL’ye
çıkartıyoruz. Aselsan hisse senetleri güncellediğimiz hedef piyasa
değerine göre %6,1 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
4
daha önce “TUT” önerisinde bulunduğumuz Aselsan hisseleri için
önerimizi “EKLE” olarak değiştiriyor ve hedef hisse fiyatını da
10,40TL olarak revize ediyoruz.
Özet Değerleme Tablosu
Kullanılan Yöntem
Açıklama
İndirgenmiş Nakit Akımları
(%13 iskonto, %5 büyüme)
5.288
Benzer Şirket Karşılaştırması
(F/K: 14,9 FD/FAVÖK %8,8)
4.995
Hedef Piyasa Değeri
(%70 İNA+%30 Benzer Şirket)
Hedef Hisse Fiyatı
Aselsan Hisse Fiyatı
İskonto Oranı
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
(Mn TL)
5.200
10,40 TL
9,77 TL
6,1%
5
ÖZET BİLANÇOLAR (MN TL)
2012
2013
1Y2013
1Y2014
%Değ.
DÖNEN VARLIKLAR
1.944
2.050
1.919
2.216
15,5%
Nakit ve Nakit Benzerleri
353
104
76
68
-11,0%
Ticari Alacaklar
524
756
671
854
27,3%
Diğer Alacaklar
43
82
57
51
-10,3%
585
646
590
750
27,1%
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
Finansal Yatırımlar
439
462
525
493
-6,1%
1.380
1.958
1.485
2.005
35,1%
247
339
295
203
-31,2%
12
13
12
45
275,5%
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0
0
0
0
a.d.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0
0
0
0
a.d.
Maddi Duran Varlıklar
412
742
478
795
66,5%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
298
373
331
397
20,2%
Diğer Duran Varlıklar
411
492
369
565
53,0%
3.324
4.008
3.403
4.221
24,0%
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
777
936
871
998
14,5%
Finansal Borçlar
211
157
176
212
20,0%
TOPLAM AKTİFLER
Uzun V. Borçlan.Kısa Vadeli Kısımları
1
23
10
36
247,1%
Ticari Borçlar
296
393
244
441
80,8%
Diğer Borçlar ve Karşılıklar
270
363
440
309
-29,9%
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.281
1.459
1.239
1.437
16,0%
Finansal Borçlar
114
173
167
194
15,7%
Ticari Borçlar
11
12
10
6
-34,6%
1.156
1.274
1.062
1.236
16,5%
1.266
1.612
1.294
1.787
38,1%
Ödenmiş Sermaye
500
500
500
500
0,0%
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
322
532
532
741
39,3%
Net Dönem Karı/Zararı
306
238
100
199
98,6%
Diğer
138
519
161
524
224,7%
1
1
1
1
72,9%
TOPLAM PASİFLER
3.324
4.008
3.403
4.221
24,0%
ÖZET GELİR TABLOSU (MN TL)
2012
2013
1Y2013
1Y2014
%Değ.
SATIŞLAR
1.633
2.171
982
1.122
14,3%
1.235
1.613
737
851
15,4%
398
559
245
271
10,9%
Genel Yönetim Giderleri (-)
96
103
53
57
6,4%
Pazarlama Giderleri (-)
38
38
18
19
7,8%
63,9
63,9
31
31
1,4%
Diğer Borçlar ve Karşılıklar
ÖZSERMAYE
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR/ZARAR
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelir/Giderleri
62
-178
-68
10
a.d.
262
175
74
173
133,7%
Finansman Gideri
0
0
0
0
a.d.
Yatırım Faaliyet Gelirleri/Giderleri
4
10
10
2
-82,0%
Faaliyet Dışı Finansal Gelirler/Giderler
4
-38
-11
0
a.d.
Diğer
0
0
0
0
a.d.
-37
-91
-26
-24
a.d.
307
239
100
199
98,9%
NET FAALİYET KARI/ZARARI
Vergi Gideri/Geliri
NET DÖNEM KARI/ZARARI
a.d.: anlamlı değil
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
6
Ziraat Yatırım Araştırma-Öneri Listesi Tanımları
AL
: %20,01 ve üzeri artış
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
EKLE : %10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
AZALT : -%10,01 ile -%20 aralığında azalma SAT
: -%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
: -%10 ile %10 aralığında değişim
: Nötr
Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti;
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma
e-mail: [email protected]
Genel Müdürlük Pazarlama
Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent - İstanbul
+90 212 339 8080 / [email protected]
Şubeler
Merkez Şube
+90 212 514 0044
Kadıköy Şubesi
+90 216 360 3070
Ankara Şubesi
+90 312 466 8610
İzmir Şubesi
+90 232 489 6300
Yatırım Merkezleri
Adana Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Adana Şubesi
+90 322 352 1111
Antalya Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Antalya Şubesi
+90 242 312 3600
Ataşehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ataşehir Şubesi
+90 216 455 7108
Balıkesir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Balıkesir Şubesi
+90 266 239 1045
Bandırma Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Bandırma Şubesi
+90 266 713 0995
Beşiktaş Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Beşiktaş Şubesi
+90 212 259 0712
Bursa Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ulucami Şubesi
+90 224 220 4242
Denizli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Denizli Şubesi
+90 258 261 2493
Diyarbakır Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Diyarbakır Şubesi
+90 412 224 0429
Eskişehir Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Porsuk Şubesi (Ek Şube)
+90 222 221 8202
Galleria Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Galeria Şubesi
+90 212 559 3254
Karşıyaka Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Atakent Şubesi
+90 232 369 4833
Kayseri Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Uğurevler Şubesi
+90 352 245 0039
Kocaeli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Kocaeli Şubesi
+90 262 321 9110
Nazilli Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Nazilli Şubesi
+90 256 313 1314
Samsun Yatırım Merkezi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Samsun Şubesi
+90 362 432 0873
İrtibat Büroları
Trabzon İrtibat Bürosu
Çarşı Mah. K.Maraş Cad.
Emek Apt. No:47 D:2
+90 462 323 0198
Müşteri Hizmetleri Merkezi
44 44 979
Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
ZİRAAT YATIRIM/ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
7
Download

ziraat yatırım aselsan raporu