TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30.06.2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
1-
Şirket Profili
2-
Vizyon, Misyon ve Hedeflerimiz
3-
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
4-
Şirketimizin Sermaye ve Ortaklık Yapısı
5-
Kar Dağıtım Politikası
6-
GYO Mevzuatındaki Değişiklikler
7-
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
8-
Önsöz
9-
01 Ocak – 30 Haziran 2014 Hesap Döneminin Değerlendirilmesi
10-
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı
1101 Ocak – 30 Haziran 2014 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve
Dipnotları
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 2 / 102
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
RAPORUN DÖNEMİ: 01.01–30.06.2014 tarihli hesap dönemi
Bu rapor, 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun İşletmeler tarafından Düzenlenecek Finansal
raporlar ile Bunların Hazırlanması ile İlgililere Sunulmasına İlişkin İlke, Usul ve Esasları
Tebliği’nin 8. Madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.201430.06.2014 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve
yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.
Merkez Adresi
Beykoz/İstanbul
Kavacık, Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No:4 34805
Telefon No
(0216) 425 20 07
Faks No
(0216) 425 03 12
Internet Adresi
www.torunlargyo.com.tr
Elektronik Posta Adresi
[email protected]
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 3 / 102
1.
Şirket Profili
Ticari Unvanı
: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim
Şirketi
Kuruluş tarihi
: 20.09.1996
GYO dönüşüm tarihi
: 21.01.2008
Çıkarılmış sermayesi
: 500.000.000 TL
Kayıtlı sermaye tavanı
: 1.000.000.000 TL
Halka arz tarihi ve halka arz fiyatı
: 18.10.2010/3.27 TL
Şirket merkezi
: İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil no
: 353242
Ticaret Sicil Memurluğu
: İstanbul
Vergi Dairesi
:Anadolu Kurumlar VD - 9460032851
İşlem Gördüğü Borsa
: Borsa İstanbul A.Ş.
İşlem Sembolü
: TRGYO
1977’den beri Türk gayrimenkul piyasasında faaliyet gösteren Torunlar Grubu olarak,
1996’da gayrimenkul sektöründeki faaliyetlerimizi perakende, konut, ofis ve otel
geliştirme projeleriyle genişletmek üzere Torunlar GYO’nun öncü şirketi olan Toray
İnşaat’ı kurduk. Şirketimiz 2008 yılında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşmüştür.
Şirketimizin amacı, perakende, konut, eğlence ve ofis amaçlı gayrimenkul geliştirme
projelerine yatırım yapmaktır.
Torunlar GYO, kaynak bulma, arazi alımı, proje finansmanı, izin alım, tasarım, inşaat
denetimi, satış ve pazarlama dahil olmak üzere proje geliştirme ve yönetiminin tüm
aşamalarında faaliyet göstermektedir. Şirketimiz, bu temel hizmetlerin yanı sıra,
projelerin tamamlanmasının ardından da kiracı karması ve kira yönetimi, kira
yapılandırma, yenileme ve genişletme çalışmaları, alışveriş merkezlerinde ziyaretçi
trafiğini, doluluk oranlarını ve kira gelirini azami düzeye getirmeyi amaçlayan diğer
faaliyetleri yürütmektedir.
Şirketimizin Türkiye gayrimenkul sektöründeki kapsamlı deneyimi ve bilgisi Torunlar
GYO’ya, kentsel gelişim, demografik eğilimler ve hedef pazarlardaki potansiyel müşteri
profili hakkında net bir bakış açısı kazandırırken, geliştirmeye uygun arsaları avantajlı
fiyatlara satın alma imkanı veren geniş bir çevre sağlamaktadır. Yerel belediyeler,
yükleniciler, satıcılar ve sektördeki diğer katılımcılarla kurulan köklü ilişkiler,
Şirketimize, arsalara ve uluslararası geliştirme şirketlerinin erişiminin olmadığı bazı
geliştirme fırsatlarına erişimin önünü açmaktadır. Torunlar GYO, bunun yanı sıra
alışveriş merkezlerinde kiracı karmasını oluşturmak için kapsamlı bir yurtiçi ve
uluslararası marka perakende ağına ve konut geliştirme projeleri için geniş bir müşteri
tabanına sahiptir. Ayrıca Torun Ailesi’nin Türk piyasasındaki güçlü itibarından
yararlanmakta olan Torunlar GYO, kiracıları, müşterileri ve Türk gayrimenkul
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 4 / 102
piyasasının diğer katılımcılarının Torunlar ismiyle ilişkilendirdikleri kalite ve güven
anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Torunlar GYO’nun odaklandığı başlıca alan, İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun ve Ankara
gibi kentsel bölgelerde geniş ila çok geniş kapsamlı, sınıfının en iyisi alışveriş
merkezlerinin geliştirilmesi ve varlık yönetimidir. 30.06.2014 itibariyle 15 gayrimenkul,
1 gayrimenkul geliştirme projesi ve 4 iştirakten oluşan portföyün arasında çalışır
durumdaki yedi alışveriş merkezi (Samsun Bulvar AVM Temmuz 2012’de açıldı.) ve
toplam 371.875 m2 BKA bulunmaktadır. 153.946 m2 toplam BKA’ya (Brüt Kiralanabilir
Alan) ile Türkiye’nin ikinci büyük AVM’si olan Mall of İstanbul projesi 23 Mayıs 2014’te
açıldı ve 66.000 m2 BKA’ya sahip Torun Tower 30 Haziran 2014’te kiracımız
Denizbank’a teslim edildi. 2012’de eski Ali Sami Yen Stadyumu üzerinde geliştirilecek
projenin inşaat izni 03.08.2012’de alındı ve inşaat devam ediyor. Özelleştirme Yüksek
Kurulu tarafından ihalesi onaylanan Paşabahçe eski Tekel İçki Fabrikasının arsasının da
tapusu 19.09.2012’de alındı ve portföye dahil oldu. 28.06.2013’te İstanbul Eyüp’te
Kiptaş’a ait 515.977 m2 arsa üzerinde kat karşılığı proje geliştirmek üzere sözleşme
imzalandı. 30.06.2014 itibariyle 6 milyar TL konsolide toplam varlıkları içinde
%73.5’ini gayrimenkuller ve gayrimenkul projeleri oluşturmaktadır. Büyüme
potansiyeli yüksek konut, ofis, otel gibi, çeşitli karma kullanım amaçlı geliştirme
projeleri ve proje geliştirilecek arsalar da varlıklar bünyesinde yer almaktadır.
2.
Vizyon, misyon ve hedeflerimiz
Vizyon:
Torunlar GYO markasını, AVM, eğlence merkezi, konut, ofis, otel, lojistik merkezi, ticari
ve sınai bina vb. çok amaçlı yaşam ve iş merkezi yatırımları yapma, geliştirme ve
yönetme konularında dünyada ve Türkiye’de aranan marka haline getirmek, yüksek
getirili yatırımlar yapmak. Şeffaflığı ve güvenilirliği ön planda tutarak istikrarlı şekilde
büyümeyi sağlamak.
Misyon
•
Konut, ofis, otel, alışveriş merkezleri gibi insanı hedef alan yaşam merkezleri
geliştirme konusunda kaliteli yaşam standardı ile eşdeğer en güvenilir isim olmak,
•
Planladığımız ve planlayacağımız projelerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarını,
tercihlerini azami ölçüde karşılayan ve faydalarını maksimize eden konut, alışveriş, otel,
eğlence ve iş merkezleri projeleri geliştirmek ve inşa etmek,
•
Ödüllendirici ve tatmin edici bir iş ortamı sağlayarak en iyi çalışanları çekmek ve
korumak.
Stratejik hedefler:
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 5 / 102
Şirket aşağıdaki stratejileri izleyerek rekabet avantajı sağlamayı hedeflemektedir:
•
Perakende tabanlı karma kullanım projelerini geliştirmek ve alışveriş
merkezlerinde odaklanmaya devam etmek,
•
Alışveriş merkezlerinin aktif ve dinamik yönetimi,
•
Gayrimenkul sektörlerindeki gelişmeleri takip etmek,
•
Yüksek büyüme ve gelişme potansiyeli taşıyan bölge seçeneklerinde ve
gayrimenkul çeşitlerinde fırsatları değerlendirmek,
•
Kriz yönetimi geliştirmek ve bu sayede krizleri fırsata çevirmek,
•
Sektörde öncü rol oynamak, örnek alınacak projeler geliştirmek,
•
Gayrimenkul sektöründeki teknolojik gelişmeler ile diğer teknolojik gelişmeleri
yeni projelerde kullanarak yaşamı kolaylaştıran alanlar yaratmak,
•
Teknoloji sayesinde sektörü çağın ötesine taşımak,
•
Uluslararası danışmanlık ve know-how ile yerel tecrübelerimizi birleştirerek
geleceğin projelerini inşa etmek,
•
Hissedarlarımıza en yüksek getiriyi kazandırmak için değer artıran fırsatları
yakından izlemek,
•
Sektördeki konumunu güçlendirerek en yüksek kar payı dağıtan güvenilir ve
yatırımcının tercih ettiği bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olmak.
3.
Yönetim Kurulu
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu’nun
ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin 15., 16. Ve 17. Maddesinde düzenlenmiş
olup, buna göre:
“Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer
mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.
Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme,
bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı
altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.
Şirket’i kimlerin ilzama yetkili olacağı, Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan
olunur.”
Yönetim Kurulu gerek yasa, gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve
sorumlulukları yerine getirirken, kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin, Türk Ticaret
Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya
tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara)
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 6 / 102
devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki
ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu’na tanınmış olan her türlü yetki ve
sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar
dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir
kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi
saklıdır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini
Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri
bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda en az bir yönetim
kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.
Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan
kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, iç denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya
alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme,
çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve
değiştirilir.
Yönetim kurulu komitelerinin faaliyet ve çalışma esasları konusunda detaylı bilgi
şirketimizin web sitesinde “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” kısmında yer almaktadır.
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, yönetim kurulu başkanı tarafından diğer
yönetim kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi ile görüşülerek tespit edilir. Yönetim
kurulu işlerin gerektirdiği ölçüde toplanmaktadır. 2014’ün ilk altı ayında alınan karar
sayısı 34 olmuştur.
29.05.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 1 yıl
süreyle görev yapmak üzere seçilen ve toplam yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulu
aşağıda listelenmiştir. Genel Kurulda Ali Coşkun yerine Haluk Sur ve bağımsız üye
Mehmet Mumcuoğlu yerine Aziz Yeniay yeni yönetim kurulu üyeleri olarak
seçilmişlerdir.
Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VI, No:11 sayılı tebliğin 18. Maddesi gereği bağımsız
yönetim kurulu üyeleri Ali Alp ve Aziz Yeniay’dır.
Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda kararlaştırılan ücret dışında, huzur hakkı, prim,
ikramiye gibi mali menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına
dayalı ödeme planı uygulanmamaktadır. Yıl içerisinde Şirketin, Yönetim Kurulu
üyelerine borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet verme vb. işlemleri olmamıştır.
2013 yılında Genel Kurul’da bağımsız üyeler dahil yönetim kurulu üyelerine aylık net
3.500 TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir. 2014 yılı ilk altı ayda üst yönetime
ücret ve prim olarak 685.000 TL fayda sağlanmıştır.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 7 / 102
Adı Soyadı
Ünvanı
Aziz TORUN
Yönetim
Başkanı
Müdür
İletişim Bilgileri
Atanma Tarihi
[email protected]
Kuruluştan
itibaren
Yönetim
Kurulu
Başkan Vekili
-
03.05.2010
Yönetim Kurulu Üyesi
ve
Genel
Müdür
Yardımcısı/Pazarlama
ve Satış
[email protected]
21.01.2008
Mahmut
KARABIYIK
Yönetim Kurulu Üyesi
[email protected]
21.01.2008
Haluk SUR
Yönetim Kurulu Üyesi
[email protected]
29.05.2014
Bağımsız
Yönetim
Kurulu Üyesi
[email protected]
Bağımsız üye
08.02.2010
Bağımsız
Yönetim
Kurulu Üyesi
[email protected]
Bağımsız üye
29.05.2014
Mehmet
TORUN
Yunus
TORUN
Prof.
ALP
Emre
Dr.
Aziz YENİAY
Ali
ve
Kurulu
Genel
Bağımsızlık
Durumu
AZİZ TORUN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
1950'de Erzincan - Kemah'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1975'te
mezun oldu.
1976-1982 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iş müfettişliği yaptı.
1982'de görevinden ayrılarak iş hayatını özel sektörde sürdürme kararı aldı. Bir süre
sonra Torunlar Şirketler Topluluğu kuruldu. Aynı zamanda Torunlar Şirketler
Topluluğu'nu oluşturan şirketlerin bir bölümünün yönetim kurulu başkanlığını ve
yönetim kurulu üyeliğini yapmaktadır.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 8 / 102
Mehmet TORUN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1953'te Erzincan Kemah'ın Ağaçsaray köyünde doğdu. Genç yaşta iş hayatına
başlayarak büyük bir başarı için gereken adımları attı.
Halen Torunlar Şirketler Topluluğu'nun bünyesinde bulunan; Torunlar Gıda San. ve Tic.
A.Ş., Torunlar Enerji San. ve Tic. A.Ş., Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve Kütahya Şeker
Fabrikası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Torun Yapı San. Tic. A.Ş., Depa Bitkisel Yağ
A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Nokta İnşaat A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan
Vekili, Netsel Turizm A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. Torunlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kurucu ortaklarındandır.
Yunus Emre TORUN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı / Pazarlama ve Satış
1980'de İstanbul'da doğdu. 2002'de Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü'nde 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu.
Halen Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Torunlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi
olarak çalışıyor. İngilizce biliyor.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 9 / 102
Mahmut KARABIYIK
Yönetim Kurulu Üyesi
1961'de Afyon- Sincanlı'da doğdu. 1982'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden
mezun oldu.
1983'teki avukatlık stajının ardından ağırlıklı olarak ticaret hukuku, şirketler hukuku,
banka ve sermaye piyasası hukuku, icra-iflas hukuku alanlarında avukatlık yapıyor.
Haluk SUR
Yönetim Kurulu Üyesi
1973 yılında eğitimine başladığı B.Ü. Mühendislik Fakültesi'nden 1978 yılında İnşaat
Mühendisi olarak mezun olmuştur. B.Ü. Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde lisansüstü
çalışmasını tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanını almıştır. 1981 yılında NATO
bursuyla University of Washington'da Çevre Mühendisliği alanında çalışmalarını
sürdürmüştür. 1982-83 yıllarında askerlik görevi esnasında T.C. Milli Savunma Bakanlığı
NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığı'nda Merkez Kontrol Mühendisi olarak çalışmıştır.
1983-91 yılları arasında Kurucusu ve Genel Müdürü olduğu Yapı Teknik İnşaat şirketinde
görevini sürdürmüştür. 1991-99 yılları arasında İhlas Holding Gayrimenkul Geliştirme ve
İnşaat Grup Başkanlığında İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1999-2006 İhlas
GYO'nun kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak GYODER'de 2004
yılında Başkan Yardımcılığı ve 2005-2007 yıllarında Başkanlık görevini yürütmüştür.
Urban Land Institute (ULI) Türkiye Başkanı, Cushman&Wakefield Türkiye Yönetim
Kurulu Başkanı, Gulf Property Marketing GPM Yönetim Kurulu Başkanı, ÇEDBİK Yönetim
Kurulu Başkanı, Öztaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyeliği, KONUTDER Kurucu Yönetim Kurulu
Üyeliği, GYODER Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini halen sürdürmektedir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 10 / 102
Prof. Dr. Ali ALP
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1964 yılında Rize'de doğdu. 1987'de Ankara Üniversitesi'nden işletme lisansıyla mezun
oldu. 1991'de Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansını ve 1995'te Ankara
Üniversitesi'nde işletme doktorasını tamamladı.
1987'de Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda uzman yardımcısı olarak başladığı iş
hayatında 1988 – 1996 arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman, 1996'dan sonra
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Müşaviri, Başbakanlık'ta ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı, Emlak GYO'da Yönetim Kurulu Başkanı ve TRT'de
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
Akademik tarafta da doçent ve daha sonra profesör unvanını alan Ali Alp, halen Bilkent
Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim
üyesi olarak ders veriyor.
Aziz YENİAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1963'de Malatya'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde
Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Serbest mühendislik ve müteahhitlik
yaptıktan sonra; 1992 yılında Güngören'den Meclis Üyesi seçilmiş, 1992 yılında Esenler,
1999 Yılında Zeytinburnu ilçelerinde meclis üyeliklerine devam etmiştir. 1995-2009
yılları arasında 9 yıl süreyle İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı,
2004 yılından Mart 2014 yerel seçimlerine kadar 2 dönem Küçükçekmece belediye
başkanlığı görevlerini üstlenmiş, 2014 seçimlerinde aday olmayarak serbest çalışmaya
başlamıştır. Görev yaptığı sürelerde; planlı kentleşme, kentsel risklerin azaltılması, kent
ve kentlilik bilinci, oluşturulması, yeşil binalar ve çevresel değerler, kentlerin bütüncül
planlanması, kentsel dönüşüm projeleri, sürdürülebilir kentler ve kentsel yaşam
alanında pek çok çalışmanın planlama, proje ve uygulanmasını yürütmüştür. Halen ilgili
konularda çalışmalarına devam etmektedir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 11 / 102
Komiteler
Yönetim Kurulumuzun 03.06.2014 Tarih ve 2014/30 Sayılı Toplantısında
üyelikleri aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapmıştır:
komite
Kurumsal
yönetim
komitesi
Denetim
komitesi
Riskin
erken
tesbiti
komitesi
Aday
gösterme
komitesi
Ücret
komitesi
Başkan
Ali Alp
Aziz Yeniay
Ali Alp
Aziz Yeniay
Ali Alp
Üye
Haluk
Yükler
Ali Alp
Aziz Yeniay
Ali Alp
Emre Torun
Üye
Şerife
Cabbar
İsmail
Kazanç
Üye
Emre Torun
Üye
Remzi
Aydın
Aziz Yeniay
Komitelerin çalışma esasları Şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala
bağlanmamış olup, üyelerin bazıları Şirket dışında başka şirketlerde de yönetim kurulu
üyesi olarak görev almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında yürüttükleri
görevler ile Şirket’teki görev süreleri ve görev dağılımlarına üyelerin özgeçmişleri
içerisinde yer verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ana faaliyeti alanında ve Şirketin tüzel kişiliği ile
herhangi bir ticari ve mali işlem yapmamış, şirketle herhangi bir borç ilişkisine girmemiş;
Şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirmemiştir.
Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları olmadığı
gibi şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.
Yıl içerisinde Şirket aleyhine açılmış ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli
derecede etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.
Ortaklığın iç kontrol sistemi ile iç ve dış denetim faaliyetleri hakkında bilgiler
Şirketimizin iç kontrol sistemi; Şirketin faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin kontrollerin
uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini incelemek, kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve
sonuçları ilgili birimlere raporlamak üzere oluşturulmuştur. Oluşturulan sistemde risk
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 12 / 102
odaklı kontrol anlayışı benimsenmiş olup, bu kapsamda şirket faaliyetleriyle bütünleşik
riskleri en aza indirmek ve ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş olan kontroller ve bu
kontrollerin yeterliliği iç kontrol faaliyetinin temelini oluşturmaktadır.
Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uymaktadır. Bu kapsamda
yönetim kurulu bünyesinde “Denetimden Sorumlu Komite” oluşturulmuş ve yönetim
kurulu tarafından çalışma esasları belirlenmiştir. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösteren
finansal tabloları Bağımsız Denetim Şirketi PriceWaterHouseCoopers-Başaran Nas
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından
denetlenmektedir. 2013 hesap dönemi içinde bir defa bağımsız denetim yapılmış olup,
olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Dönem içinde kamu ve özel denetim
yapılmamıştır.
4.
Şirketimizin sermaye ve ortaklık yapısı:
Halka arz edilen hisse senetlerimiz 21.10.2010 tarihinden itibaren İMKB’da işlem
görmektedir. Şirketin 30.06.2014 tarihi itibariyle sermaye bilgileri ve ortaklık yapısı
aşağıdaki gibidir:
Sermaye bilgileri
Çıkarılmış sermaye
500.000.000 TL
Kayıtlı sermaye
1.000.000.000 TL
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08/01/2008 tarih ve 1/17 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (
5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi,
2017 yılından sonra yönetim kurulu tarafından sermaye artırım kararı alınabilmesi için;
daha önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen tavan ya da karar verilecek yeni
kayıtlı sermaye tavanı tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Dönem içinde bedelli sermaye arttırımı yapılmamıştır.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 13 / 102
Ortaklık yapısı
ADI SOYADI / TİCARET ÜNVANI
GRUBU
TÜRÜ
PAY
ORANI
PAY TUTARI
(TL)
(%)
Aziz TORUN
A
20,03%
100.164.736,61
C
Nama
Nama
Aziz TORUN
17,37%
86.870.600,45
TORUNLAR GIDA SANAYİ ve
TİCARET A.Ş.
A
Nama
0,01%
70.754,46
Mehmet TORUN
B
Nama
20,02%
100.078.258,93
Mehmet TORUN
C
Nama
17,36%
Yunus Emre TORUN
B
Nama
0,02%
86.791.984,38
78.616,07
Yunus Emre TORUN
C
Nama
0,02%
78.616,07
TORUNLAR GIDA SANAYİ ve
TİCARET A.Ş.
B
Nama
0,01%
70.754,46
Mahmut KARABIYIK
B
Nama
0,002%
7.861,61
Halka Arz Sonu Yeni Hissedarlar
C
Nama
25,16%
125.787.816,96
100,00
500.000.000
TOPLAM SERMAYE
Şirketin 500.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %78.64’ü Aziz Torun ve
Mehmet Torun’a aittir.
Şirketimiz ortaklarından Ali COŞKUN, 7.861,61 nominal tutarındaki A Grubu kapalı nama
yazılı paylarını Şirket ortaklarımızdan Aziz TORUN'a devretmiş, devir sonrasında Ali
COŞKUN'un A Gruba kapalı nama yazılı payı kalmazken, Aziz TORUN'un A Grubu kapalı
nama yazılı pay sayısı 100.164.736.61 nominal tutara ulaşmıştır.
30.06.2014 tarihli
bulunmaktadır.
MKK
verilerine
göre
sermayenin %14,04’ü
fiili
dolaşımda
MKK’nın 30.06.2014 tarihli raporuna göre, Şirket’in fiili dolaşımda sayılan paylarının
nominal tutarı 70.239.138 TL’dir. Yapı Kredi Yatırım verilerine göre, efektif fiili
dolaşımdaki payların 32.556.308 lot ve %46.3’ü yabancı yatırımcıların elinde olup
(31.12.2013: %45.4), bu oran Şirket sermayesinin %6.5’ine karşılık gelmektedir.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 500.000.000.- TL ( beşyüzmilyon Türk
Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000.000. (beşyüzmilyon)
adet paya ayrılmıştır.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 14 / 102
Çıkarılmış sermayenin,
a) 100.235.491,07 adet payı temsil eden 100.235.491,07 TL nominal değerli kısmının
tamamı nama yazılı olup A Grubunu, ;
b) 100.235.491,07 adet payı temsil eden 100.235.491,07 TL nominal değerli kısmının
tamamı nama yazılı olup B Grubunu,
c) 299.529.017,86 adet payı temsil eden 299.529.017,86 TL nominal değerli kısmının
tamamı nama yazılı olup C Grubunu,
temsil etmektedir.
A ve B grubu payların, ana sözleşmenin 9uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde
yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu
üyelerinin iki tanesi A Grubu, iki tanesi B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar
arasından ve diğer üç üye genel kurulda gösterilen adaylar arasından seçilir. Bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri esas alınır.
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday
gösterme imtiyazı tanıyan pay ihraç edebilecekleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
23.01.2014 tarihli ve III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar
Tebliği’nin 14. Maddesinde düzenlenmiştir. GYO’ların, yönetim kurulu üyelerinin
seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir
menkul kıymet ihracına izin verilmemektedir. Aday gösterme imtiyazının yaratılmasında
TTK’nın 360 ıncı maddesi hükümleri uygulanmaz. Halka açılma sonrasında, hiçbir şekilde
yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz
yaratılamaz.
Kurulun belirlediği esaslar çerçevesinde, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller
saklı kalmak kaydıyla, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal
tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden ortaklıklarda, birinci fıkra
kapsamındaki imtiyazlı paylar Kurul kararı ile ortadan kalkar. Bu hükmün
uygulanmasında, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan ortaklıklar için
konsolide finansal tablolar esas alınır. İmtiyazlı payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait
olması halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Ortaklıklarda görev alacak yönetim kurulu üyelerinin, bu Tebliğin 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi dışındaki bentlerinde yer alan şartları taşımaları
gerekmektedir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 4 yıllık yüksek öğrenim
kurumlarından mezun olmaları ve ortaklığın faaliyet konusunu yakından ilgilendiren
gayrimenkul, altyapı, hukuk, inşaat, bankacılık ve finans gibi alanlarda en az üç yıllık
tecrübeye sahip olmaları zorunludur. Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu
alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.
Bu kapsamda, ana hissedar tarafından önerilen Yönetim Kurulu adayları, Genel Kurulda
ortakların bilgisine sunulmakta ve Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda göreve
getirilmektedir. Şirket esas sözleşmesinde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz
bulunmamaktadır.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 15 / 102
Geri alım kapsamındaki şirket hisseleri
Yeni SPK düzenlemesi ve TTK kapsamında Şirketler, payların geri alımı için hazırladıkları
ve kamuya açıkladıkları geri alım programı kapsamında kendi paylarını iktisap
edebilmektedir. Torunlar GYO, 2014 yılı ilk çeyrekte faaliyet yılı içerisinde kendi paylarını
iktisap etmeye ilişkin herhangi bir geri alım programı açıklamamış ve geri alım işlemi
gerçekleştirmemiştir.
SPK’nın II-22.1 sayılı, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Geri Alınan Paylar Tebliği”nin 7. Maddesine göre, Genel Kurul tarafından
onaylanmış geri alım programının süresi payları borsada işlem gören ortaklıklar için
azami üç yıldır. Süreli geri alım programlarının bitmesini takiben yeni bir programın
uygulanabilmesi için yeni bir genel kurul alınması gereklidir.
Payları borsada işlem gören ortakıklar, geri alınan paylarını ilgili geri alım programı
süresince veya program sona erdikten sonra borsada satış yoluyla elden çıkarabilir.
Ancak geri alınan paylar ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar aşağıdaki
şartlara uyulmak kaydıyla süresiz olarak elde tutulabilir.
-
Ortaklıkların geri alınan paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil
ortaklıkların ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin %10’unu aşamaz.
Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kar
dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.
Şirketimiz 12.09.2011 ve 18.03.2013 tarihleri arasında, geri alım programı çerçevesinde
273.295 adet Şirket hissesini borsa kanalı ile geri almıştır. Daha sonra gerçekleşen
bedelsiz sermaye arttırımı ile bu kapsamdaki hisse sayısı 610.033 adet olmuştur. Bu
hisselerin TTK Madde 384 ve Madde 386 uyarınca iktisaplarından itibaren 3 yıl içerisinde
satılması gerekmektedir.
12.09.2011 Tarihinde yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.09.2009 Tarih ve
27/748 Sayılı İlke Kararı ve 3 Ocak 2014 Tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 Sayılı Geri Alınan
Paylar Tebliği uyarınca geri alınan payların elde tutma süresi asgari 3 yıldır.
Ancak Tebliğin, Geri Alınan Payların elden Çıkarılması ve İtfası başlıklı 19 Maddesinin (1)
fıkrasında “Geri alınan paylar ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar bu Tebliğin
9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasındaki şartlara uymak şartıyla süresiz olarak
elde tutulabilir.”
28.05.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurulda Tebliğin Geri alınan paylara ilişkin
işlem sınırları başlıklı 9. Maddesinin (1) Fıkrasında “Ortaklıkların bu Tebliğ hükümleri
çerçevesinde geri alınan paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil ortaklıkların
ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşamaz. Geri alınan paylardan
program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak
dikkate alınmaz “, (3) Fıkrasında “Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri
çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz. Geri
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 16 / 102
alım programı çerçevesinde gerçekleştirilecek geri alım işlemi öncesinde, Kurul
düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve genel kurulda onaylanmış son yıllık finansal
tablolar üzerinden söz konusu şarta uyum sağlanmasının temini yönetim kurulunun
sorumluluğundadır.” Şeklinde düzenlemeye atıfta bulunularak, geri alınan payların,
tebliğde öngörülen şartları taşıdığı sürece elde tutulması ve/veya uygun koşulların
oluştuğu durumlarda satılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oy birliği ile
karar verildi.
İştirakler ve İlişkili Taraf İşlemleri
Şirketin TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim AŞ (TRN) ve Torunlar GYO-Torun
Yapı-Torunlar Gıda Proje Ortaklığı (TTT) adlı iki bağlı ortaklığı, Torunlar Özyazıcı Proje
Ortaklığı (Torunlar Özyazıcı) ve TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim AŞ adlı
iki müşterek yönetime tabi ortaklığı, Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Yeni
Gimat) ve Netsel Turizm Yatırımları AŞ (Netsel) adlı iki iştiraki bulunmaktadır.
Şirketin ilişkili taraflara 137.1 milyon TL borçludur. Bunun 99.9 milyon TL’si Torun
Yapı’ya ve 15 milyon TL’si Torun Gıda’ya Torun Center önsatışlarından alınan
avansların bu şirketlere iş ortaklığındaki sırasıyla %30 ve %5 hisse payları ile ilgilidir.
Buna karşılık AVM’leri yöneten Torun AVM’den 14.9 milyon TL alacaklıdır
İlişkili taraflara 46.1 milyon TL satış yapılmış ve kira geliri elde edilmiştir. İlişkili
taraflardan 2.5 milyon TL faiz geliri sağlanmış ve 334 bin TL faiz gideri ödenmiştir.
İlişkili taraflardan 16.9 milyon alım yapılmıştır.
5.
Kar dağıtım politikası
Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar Esas Sözleşme’nin 38. Maddesinde
düzenlenmiştir.
Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.
Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri
uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan
karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan
ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 17 / 102
a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş
sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak
ayrılır.
Birinci Temettü
b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle
hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve
miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da
dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.
İkinci Temettü
c) Safi kardan a) ve b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı
genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem
sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave
etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
İkinci Tertip Yedek Akçe
d) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının c) bendi gereğince
ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi,
belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Şirket esas sözleşmesine istinaden, yıllık karın ortaklara ne şekilde verileceği, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nun
teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket esas sözleşmesinin
hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu 512.
Maddesi hükmü saklıdır.
Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı
tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı
ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince bağımsız yönetim kurulu
üyelerine kar payı ödemesi yapılmaz.
Şirketin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket
stratejileri çerçevesinde belirlenmiş, ortaklar ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Şirketin Kar
Dağıtım Politikası aşağıda sunulmuştur.
1-Prensip olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi
ve işbu düzenlemelere uygun olarak her yıl kar dağıtılması benimsenmiştir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 18 / 102
2-Yukarıdaki prensiplere göre dağıtılması planlanan karın , dağıtılabilir karın % 50
kadar olması arzu edilmektedir. Ancak, şirketin yatırım planları, yatırımların geldikleri
aşamalar, yatırımlar için ortaya çıkan fon ihtiyaçları ile ekonomide meydana gelen
olağanüstü yada beklenmedik gelişmeler dikkate alınarak her yıl dağıtılabilir karın
% 50’nin ortaklara dağıtılması ertelenebilir.
3-Kar payı nakit ya da dağıtılabilir karın Sermaye eklenmesi suretiyle “bedelsiz hisse”
verilmesi şeklinde olabilir.
4-Genel Kurul tarafından kar payı dağıtılmasına karar verilmiş ise, kararda belirtilen
şekilde ve en geç genel kurulun yapıldığı yılın sonuna kadar kar payı dağıtılır. Bu
aralıkta olmak kaydı ile dağıtım zamanı genel kurul tarafından belirlenir. Kar payı
dağıtımı tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de dağıtılabilir.
5-Kar dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunda yönetim kurulu tarafından benimsenen
görüş genel kurulun onayına sunulur. Genel kurulda alınan karara göre hareket
edilir.
6-Dağıtılabilir kar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna göre
yapılan/yapılacak düzenlemeler, Kurumlar Vergisi Kanunu ve bu Kanuna göre
yapılan/yapılacak düzenlemeler, ana sözleşme hükümleri ve genel
kurulda
benimsenen kararlara göre hesap edilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut
payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak
dağıtılır.
7-Şirketimiz ana sözleşmesinde Kâr dağıtımında imtiyaza yer verilmemiştir.
8-Ortaklık Esas Sözleşmesinde, Kar payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup,
sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.
9-Bu düzenlemede yer almayan hususlarda, 23.01.2014 tarih ve 28891 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanmak sureti ile yürürlüğe giren Kar Payı Tebliğinde yer alan
düzelmemelere uyulur.
Yönetim Kurulunun, genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun
nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgi genel kurul toplantısında
pay sahiplerine sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve kamuya açıklanır.
Şirketimizin 29 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliğ”ine uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2013 tarihli yasal kayıtlarında
yer alan 80.905 bin TL tutarındaki net dönem karı üzerinden 4.545 bin TL Genel Kanuni
Yedek Akçe ayrılmasına, safi kardan 30.000 bin TL tutarında nakit kar payı olarak
dağıtılmasına karar verilmiştir. Ortaklara ödeme işlemleri 06.06.2014’te başlamış ve
10.06.2014 tarihinde hissedarların Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına
aktarılmıştır.
1 TL nominal değerli hisseye isabet eden temettü tutarı 6 kuruş ve oranı brüt=net
%6’dır.
6.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Mevzuatındaki Değişiklikler
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 19 / 102
Sermaye Piyasası Kurulu Ocak – Haziran 2014 dönemi içerisinde;
Kurumsal Yönetim Tebliği
Geri Alınan Paylar Tebliği
Kar Payı Tebliğlerini güncellemiş ve
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İştirak Yatırımları ile İlgili İlke Kararı
Konut Finansmanı İç Tüzüğü
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Vadeli İşlemler Sözleşmeleri ile ilgili İlke Kararı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’ne ilişkin SK İlke Kararı
yayınlamıştır.
SPK Seri III-48.1a sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yeni düzenleme ile altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar GYO
Tebliği’nin içinde yeniden düzenlenmiştir. Yüksek miktarda sermaye gerektiren projelerin
finansmanında “gayrimenkul yatırım ortaklığı” modeli alternatif bir finansman aracı
olarak düzenlenmiş; ayrıca yabancı yatırımcıların bu modele ilgisinin artırılması
maksadıyla söz konusu yapıda nitelikli yatırımcıya satış imkânı da getirilmiştir.
Tebliğ ile;
Altyapı yatırım ve hizmetleri; tarım, sulama, madencilik, imalat, enerji, ulaştırma,
haberleşme, bilgi teknolojileri, turizm, konut, kültür, kentsel ve kırsal altyapı,
belediye hizmetleri, kentsel dönüşüm, çevre, araştırma-geliştirme hizmetleri ile
eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, genel idare altyapısı ve benzeri yatırım ve hizmetler
ile bu yatırım ve hizmetlere ilişkin projeler ve bunlara dayalı haklar olarak
tanımlanmış,
Altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların
münhasıran bu faaliyette bulunmaları ve aktif toplamlarının en az %75’inin altyapı
yatırım ve hizmetleri ile projelerinden ve bunlara dayalı haklardan oluşması
öngörülmüş,
Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek
ortaklıkların kuruluşta başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise mevcut ödenmiş
veya çıkarılmış sermayesi ile öz sermayesinin her birinin 100.000.000 TL’den az
olmayacağı; öte yandan ortaklık sermayesinin asgari %20’sinin kamu kurum ve
kuruluşu niteliğinde bir tüzel kişiye ait olması halinde ise bu tutarın en az
5.000.000 TL olması gerektiği hususları düzenlenerek, halka arza/nitelikli
yatırımcıya satışa ilişkin azami süreler belirlenmiş,
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının iştirak satın alma ve satma işlemlerinde,
Kurulumuzun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Kurulumuzca
nitelikleri belirlenen kuruluşlara değerleme yaptırılması hususu hüküm altına
alınmıştır.
23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III.48.4 sayılı Altyapı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VI, No: 24)’nin
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 20 / 102
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile de Seri:VI, No:24 sayılı Altyapı Gayrimenkul
Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Seri II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Geri Alınan Paylar Tebliğ ile;
1. Daha önce Kurul İlke Kararı ile azami 18 ay olarak belirlenen pay geri alımlarına ilişkin
program süresi payları borsada işlem gören ortaklıklar için azami üç yıl olarak revize
edilmiştir. Ayrıca bu sürenin, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında yapılan geri
alımlarda beş yıla, pay ile değiştirilebilir veya paya dönüştürülebilir sermaye piyasası
aracı ihraçlarında ilgili menkul kıymetin vadesine kadar uzatılması imkanı getirilmiştir.
2. Geri alınan payların toplam bedellerinin, Kurul düzenlemelerine uygun olarak
hazırlanan son yıllık finansal tablolarda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek
kaynakların toplam tutarını aşamayacağı hüküm altına alınmıştır.
3. Halka açık ortaklıkların bağlı ortaklığının ortaklık paylarını satın alması, üçüncü bir
kişinin kendi adına, ancak ortaklık veya ortaklığın bağlı ortaklığı hesabına ortaklık
paylarını satın alması ve üçüncü bir kişinin kendi adına, ancak ortaklık hesabına ortaklık
paylarını rehin olarak kabul etmesi halleri de Tebliğ kapsamına alınmıştır.
4. Geri alınan payların, bedelsiz pay alma, kar payı ve yeni pay alma hakkı hariç hiçbir pay
sahipliği hakkı vermeyeceği düzenlenmiştir. Bağlı ortaklıkların satın aldığı ana ortaklığın
paylarına ait oy hakları ile buna bağlı diğer hakların donacağı hükmü ise 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu paralelinde korunmuştur.
5. Pay geri alım programı çerçevesinde, pay satın alım işlemlerine başlanılmadan iki iş
günü önce özel durum açıklaması yükümlülüğü getirilmiş ve açıklanacak konular
belirlenmiştir. Bu çerçevede, halka açık ortaklık ve/veya bağlı ortaklığı program süresince
pay alımı yapacağı dönemleri önceden açıklayacak, bu dönem içerisinde herhangi bir pay
satımı gerçekleştirilemeyecektir.
6. Genel kurul tarafından onaylanmış bir programın bulunması halinde program süresince
veya yönetim kurulu tarafından yakın ve ciddi bir kaybın varlığı nedeni ile geri alım kararı
alınması durumunda, halka açık ortaklığın yönetim kontrolünü elinde bulunduran
ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından ortaklık paylarının borsada satış
işleminin gerçekleştirilemeyeceği ilk kez düzenlenmiştir.
7. Ayrıca, program süresince ilan edilen pay alım dönemleri içerisinde veya yönetim
kurulu tarafından yakın ve ciddi bir kaybın varlığı nedeni ile geri alım kararı alınması
durumunda, ortaklıkta ve/veya ortaklığın bağlı ortaklığında Kurulun özel durumlara
ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla
yakından ilişkili kişiler tarafından ortaklık paylarının borsada satış işlemi
gerçekleştirilemeyecektir.
8. Payları borsada işlem gören ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları tarafından
gerçekleştirilecek pay alımlarının hangi şartlar altında bilgi suistimali veya piyasa
dolandırıcılığı sayılmayacağı belirlenmiştir.
9. Tebliğ’in yürürlük tarihi itibarıyla geçerli olan geri alım programlarının, Tebliğe aykırı
olan hükümlerinin uygulanamayacağı ve söz konusu programların ortaklık tarafından
yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirilmesi
gerektiği yönünde geçiş düzenlemeleri yapılmıştır.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 21 / 102
SPK Seri II-19.1 sayılı “Kâr Payı Tebliği” 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmış olup, anılan Tebliğin 01/02/2014 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Kar Payı Tebliği kapsamında;
1)
Ortaklıkların, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım
politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla
dağıtacakları düzenlenerek; kâr dağıtım politikasında bulunması gereken asgari hususlar
belirlenmiştir.
2)
Ortaklıklarda kâr payının, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne,
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak
dağıtılacağı düzenlenmiştir.
3)
Kâr payı dağıtımının tamamlanmasına ilişkin sürenin belirlenmesi yerine, dağıtım
işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi
sonu itibarıyla başlanması şartıyla, kâr payının ödenme zamanının kâr dağıtım
politikasında yer alması gerektiği düzenlenerek, ödeme zamanına serbesti tanınmıştır.
4) Kâr payının, genel kurul toplantısında karara bağlanması koşuluyla, taksitlerle
ödenebileceği hüküm altına alınarak, bu kapsamda kâr payının taksitle ödenmesinde
uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir.
5) Esas sözleşmede imtiyazlı pay sahiplerine, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu
üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay verilebilmesi
hususunda hüküm bulunmasına rağmen, kâr payına ilişkin olarak herhangi bir oran
belirlenmemişse; bu kişilere dağıtılacak kâr payı tutarının, her durumda pay sahiplerine
dağıtılan kâr payının dörtte birini aşamayacağı düzenlenmiştir.
6) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların, bağışlar eklenmiş net
dağıtılabilir dönem kârının yüzde yirmisinden az olamayacak şekilde kâr payını tam ve
nakden dağıtmalarının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.
7) Ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunmasının
şart olduğu, yapılacak bağışın sınırının ortaklık genel kurulunca belirleneceği ve
Kurulumuzun bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
8) Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından ara dönem finansal
tablolara göre oluşan kâr üzerinden dağıtılacak kâr payı avansı tutarının hesaplanmasına
ilişkin yeni esaslar belirlenmiştir.
9) Ortaklıklar tarafından net dağıtılabilir dönem kârının en az % 25’i oranında nakit kâr
payı dağıtımına karar verilmesi durumunda, dağıtıma ilişkin genel kurul kararının
alınmasından itibaren bir yıl içinde gerçekleştirilecek pay ihraçlarında, Kurul kayıt
ücretlerinde % 25 oranında indirim uygulanması düzenlenmiştir.
SPK. 48.2 (22.04.2014 tarih ve 12/389 s.k.) Sayılı İlke Kararı
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi
kapsamında yapılacak iştirak yatırımlarının dolaylı yatırım şeklinde yapılması da
mümkündür.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 22 / 102
Dolaylı olarak yapılacak yatırım, faaliyet konusu münhasıran belirli bir gayrimenkule veya
gayrimenkule dayalı hakka yatırım yapan yurtdışında kurulu bir şirkete yatırım yapmak
ile sınırlı yurtiçinde kurulu özel amaçlı bir anonim ortaklığa iştirak etmek suretiyle
yapılır.
Şu kadar ki yatırım yapılan yurt dışında kurulu şirketin faaliyet konusunun da
münhasıran belirli bir gayrimenkule veya gayrimenkule dayalı hakka yatırım yapmak ile
sınırlandırılması zorunludur. Söz konusu iştirak yatırımı III-48.1 sayılı Gayrimenkul
Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 24. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde
yer alan %49'luk oranın hesaplamasında dikkate alınır.
SPK 24.04.2014 tarihinde Konut Finansmanı İç Tüzüğünü yayınlamıştır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük
hükümlerine göre yönetilmek üzere ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler
karşılığında toplanan paralarla, ipoteğe dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı
mülkiyet esaslarına göre fona devredilen varlıkların yönetilmesi amacıyla Konut
Finansmanı Fonu kurulmuştur.
1)
Fon Kurulu; İDMK’nın ihraç tarihini müteakip en fazla 1 ay içerisinde, izahname
veya ihraç belgesinde belirtilen Fon portföyüne varlıklarını devredenlerden (Kaynak
Kuruluş), aynı izahname veya ihraç belgesinde belirtilen nitelikte varlıkları devralarak Fon
portföyünü oluşturur.
2)
Fon’un mal varlığı, Kurucu’nun, Hizmet Sağlayıcı’nın ve varsa diğer Kaynak
Kuruluş’ların mal varlığından ayrıdır. Fon mal varlığı, İDMK itfa edilinceye kadar;
Kurucu’nun, Hizmet Sağlayıcı’nın ve varsa diğer Kaynak Kuruluş’ların yönetiminin veya
denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi başka bir amaçla tasarruf
edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, ihtiyatî
tedbir konulamaz ve iflas masasına dâhil edilemez. Fon mal varlığı, Fon hesabına olması ve
3.4.3. no’lu maddede belirtilen işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve
rehnedilemez.
3)
Fon, süreli olarak kurulmuş ise sürenin sona ermesi ile; süresiz olarak kurulmuş
ise, İDMK sahiplerine karşı bütün yükümlülükler ifa edildikten sonra Fon Kurulunun ifanın
tamamlandığını tevsik edici belgelerle Kurula sona erme talebiyle başvurması ve
başvurunun Kurulca onaylanması halinde sona erer. Fon hakkında sona erme kararının
verildiği tarihten itibaren İDMK ihraç edilemez.
SPK Seri VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin “içsel bilgi veya sürekli
bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler” başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan;
“(3) İhraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim
raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve
raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde,
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 23 / 102
içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri,
çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem
yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.” Hükmüne ilişkin olarak Kurulun
28.05.2014 tarihli ve 16/514 sayılı İlke Kararı kapsamında, söz konusu fıkrada yer alan
“hesap dönemi” ifadesinin, “6 aylık ve 12 aylık dönemler” olarak kabul edilmesine karar
verilmiştir.
Bu kapsamda, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin
eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin, ilgili sermaye piyasası araçlarında, 6
aylık ve 12 aylık (yıllık) finansal tablo ve raporların hazırlandığı dönemin bitimini izleyen
günden söz konusu tabloların yayınlanmasına kadar geçen süre içerisinde işlem yapmaları
piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilecektir.
SPK. (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) Sayılı İlke Kararı
a) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, riskten korunma ilkesi çerçevesinde yalnızca kısa
pozisyon sahibi olabilirler. Uzun pozisyon sahibi olmak, yalnızca daha önce alınmış bir
kısa pozisyonun kapatılması amacıyla ya da bu ortaklıkların kredi kuruluşlarından temin
ettikleri krediler veya ihraç ettikleri borçlanma senetlerinin riskten korunması amacıyla
mümkündür.
b) Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda ve/veya borsa dışında işlem gören vadeli
işlem sözleşmeleri gayrimenkul yatırım ortaklıkları portföylerine dahil edilebilir. Şu kadar
ki;
i. Borsa dışında taraf olunan vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık
pozisyon miktarı ortaklıkların net aktif değerinin %10'unu geçemez.
ii. Borsa dışında işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin karşı tarafı olan
kurumun, bulunduğu ülke yetkili otoritelerince denetim ve gözetime tabi finansal bir
kurum (banka, aracı kurum vb.) olması zorunludur.
iii. Borsa dışında taraf olunan vadeli işlem sözleşmelerinin, günlük olarak güvenilir ve
doğrulanabilir bir yöntemle değerlemeye tabi tutulması ve bu sözleşmelerin istenildiği an
makul değeri üzerinden satılabilir, tasfiye edilebilir veya ters pozisyon alınarak
kapatılabilir nitelikte olması gereklidir.
Vadeli işlem sözleşmelerine taraf olunması nedeniyle maruz kalınan toplam açık pozisyon
miktarı, net aktif değeri aşamaz.
a) Hazine ihalelerinden yapılan alımlar ve saat 14:00'ten sonraki 1 gün valörlü işlemler
haricinde, ileri valörlü alım yapılarak pozisyon açılması mümkün değildir.
b) Portföydeki bir kıymetin ileri valörlü satılması mümkün olmakla beraber bu tür bir
işlem gerçekleştirilirken fonun likidite ihtiyacının dikkate alınması gerekmektedir.
c) Daha önce portföydeki bir kıymetin ileri valörlü satılmış olması durumunda aynı
kıymetin, aynı valörle ve en fazla aynı tutarda alınması mümkündür.
d) Herhangi bir şekilde açığa satış sonucunu doğuracak bir ileri valörlü işlemin yapılması
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 24 / 102
mümkün değildir.
28.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6052 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun 28.07.2014’te yürürlüğe girdi.
Yeni Tüketici Yasası konut sahibi olmak isteyenlere büyük avantaj ve garantiler getirirken,
yasanın devamı olarak hazırlanan yönetmeliğe göre konut adedi 30’un üzerinde olan
projeler için bina tamamlama sigortası zorunlu tutuldu. Ayrıca projenin satışa çıkması için
ruhsat almak yeterli olmayacak. Bunun için projede zeminin tamamlanması gerekiyor ve
kat irtifakı alma zorunluluğu gözüküyor.
SPK Seri III-60.1 sayılı “İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliğ” 17.07.2014 tarihli ve 29063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayım
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
İFK’ların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iki ana iş kolunda faaliyet göstermesi
beklenmektedir.
Bu iş kollarından biri likidite faaliyetidir (ing. “Liquidity Facility”). Likidite faaliyetinde
konut finansmanı kuruluşları, bilançolarında bulunan konut kredilerini İFK’ya teminat
olarak göstermekte ve karşılığında İFK’dan kaynak kullanmaktadır. İFK böylece konut
finansmanı kuruluşlarına likidite sağlamış olmaktadır. İFK, sağlayacağı kaynak için gerekli
olan fonu, başta borçlanma olmak üzere çeşitli sermaye piyasası araçlarının ihracından
elde etmektedir. Likidite faaliyetinde, İFK’ya teminat olarak gösterilen konut kredileri,
konut finansmanı kuruluşunun bilançosunda kalmaktadır.
Diğer iş kolu ise, menkul kıymetleştirme faaliyetidir (ing. “Securitization”). Menkul
kıymetleştirme bilanço dışı bir finansman yöntemi olup, bu faaliyette bulunan İFK’lar,
devraldıkları konut kredilerine dayalı olarak, konut finansmanı fonu kurmak suretiyle
veya kurmaksızın ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç etmektedir.
İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile getirilen
düzenlemelere özet olarak aşağıda yer verilmektedir.
1.İFK’lar münhasıran Tebliğde belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla anonim
şirket şeklinde kurulmuş olan sermaye piyasası kurumu olarak tanımlanmıştır.
2.İFK’lar konut finansmanı kuruluşları, geniş yetkili aracı kurumlar, varlık kiralama
şirketleri, TOKİ vb. kuruluşlar ile Kurulca uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından
kurulabilecektir.
3.İFK’lar, temel olarak, devraldığı veya teminat olarak aldığı kredi ve alacaklar karşılığında
sermaye piyasası aracı ihraç edecek bir ikincil piyasa kuruluşu olarak tasarlanmıştır.
4.İFK’ların yapabileceği diğer faaliyetler detaylı olarak düzenlenmiş, yalnızca kendi
yapacağı ihraçları değil konut finansmanı kuruluşları tarafından yapılacak ihraçları da
destekleyici birtakım görevler (garanti verme, hizmet sağlayıcılık yapma vb.)
üstlenebilmesi de mümkün kılınmıştır.
5.İFK’ların başlangıç sermayesi asgarî 10.000.000 TL olacaktır.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 25 / 102
7.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ
Seri II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği ile;
1. Kurulun Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi
Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği” (Seri:IV, No:41 Tebliği) yürürlükten
kaldırılmış ve söz konusu iki tebliğdeki hususlar yeniden düzenlenmiştir.
2. Paylarını ilk defa halka arz etmek üzere Kurul’a başvuran veya payları Ulusal Pazar,
İkinci Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görecek ortaklıkların, zorunlu
ilkelere uyum konusunu belirleyen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan
ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacakları hüküm altına alınmıştır.
3. SPKn’nun 17’nci maddesinde yer alan ve ortaklıkların ilişkili tarafları ile arasındaki
işlemlere başlanmadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu
kararı alma zorunluluğuna ilişkin hüküm Tebliğ’e eklenmiş ve sadece ortaklıkların değil,
ortaklıkların bağlı ortaklıklarının da ilişkili tarafları ile gerçekleştirecekleri işlemlerde aynı
yükümlülüğe tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
4. Seri:IV, No:41 Tebliği’nde düzenlenen “Pay sahipleri ile ilişkiler birimi” başlıklı madde;
Tebliğ’de “Yatırımcı ilişkileri bölümü” olarak revize edilmiş, söz konusu maddeye bu
bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte
olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak
sunmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.
5. Kurulun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı ile düzenlenmiş olan ve “Teminat,
Rehin, İpotek ve Kefaletler” hakkındaki kararı ayrıntılı şekilde Tebliğ’de düzenlenmiştir.
6. Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar bu Tebliğ kapsamına
alınmamışlardır.
8.
Önsöz
Değerli paydaşlarımız,
Amerikan Merkez Bankası(Fed)’nın para politikasındaki normalleşme süreci ve jeopolitik
riskler global sermaye akımlarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Fed’in tahvil
alımlarını sonlandırmasına ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmış olması ve 2015 yılından
önce faiz artışına gitmeyeceğine dair beklentilerdeki artış ile gelişmekte olan ülkelere
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 26 / 102
sermaye girişi yılın ikinci çeyreğinde tekrar başlamıştır. Bu sayede, söz konusu ülkeler
para birimlerinde yaşanan değer kayıplarının bir kısmını telafi edebilmiştir.
Haziran ayı başında ekonomiyi canlandırma amacıyla Avrupa Merkez Bankası
tarafından alınan radikal kararların ekonomide yaratacağı etkilerin uzun vadede
gözlemlenebileceği tahmin edilmektedir. Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen bu
genişlemeci adım, Türkiye gibi dış kaynağa ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkelere bir süre
daha zaman kazandırmış gibi gözükmektedir. Bu dönem, özellikle gelişmekte olan
ekonomiler açısından, içinde bulunulan koşulların artı ve eksileri ile gerçekçi bir tarzda
değerlendirilerek yönetilmesi gereken bir dönemdir.
Söz konusu global gelişmeler çerçevesinde sanayi üretimi ikinci çeyrekte birinci çeyreğe
göre yarı yarıya azaldı. Tüketici özellikle kredi kartlarındaki taksit sınırlamalarının etkisi
ile kredi kartı yükümlülüklerini azaltırken, nakit ihtiyacının bir kısmını ihtiyaç kredileri ve
kredili mevduat hesabı ile karşıladı. Yine de kredi çekiş hızında bir yavaşlama
gözlemliyoruz. Büyük bir olasılıkla yılın ikinci üç ayında özel kesim talebinin büyümeye
katkısının olumsuz olduğunu, net dış talepten büyümeye gelen katkının ise ilk üç aya göre
daha düşük olduğunu göreceğiz. Sonuçta tarım kesiminden bir sürpriz gelmezse, yılın
ikinci üç ayındaki reel ekonomik büyümenin yılın ilk üç ayının yarısı kadar olma olasılığı
oldukça yüksektir.
Aralık 2013’te yaşanan siyasi gelişmeler sonrası ve 30 Mart 2014’te gerçekleştirilen yerel
seçimler öncesinde siyasi belirsizliklerin arttığı ve gayrimenkul sektöründe talebin
gerilediği bir ilk çeyreği geride bırakıldıktan sonra, ikinci çeyrekte ikinci çeyrekte faizlerin
gerilemesi ve TL’nin değer kazanmasıyla konut sektöründe kısmi bir toparlanma
gözlenmiştir. Ancak yılın ilk yarısında ortaya çıkan enflasyon artışı ile oluşan genel
maliyetlerin yükselmesi ve döviz kuru artışları inşaat maliyetlerini de yukarı yönlü
itmektedir. Yeni konutlarda yıllık fiyat artışı Temmuz’da %10.7’dir. Yabancılar ilk altı ayda
Türkiye’de net 2 milyar USD gayrimenkul satın almışlardır.
Ticari gayrimenkul sektöründe ise ofis piyasasında hem arz, hem de talep tarafından
oluşan hareketlilik yıl boyunca devam etmekle beraber, alışveriş merkezleri (AVM)
açılışları daha ziyade Anadolu’ya kaymıştır. AVM’lerde Anneler Günü, Babalar Günü ve
Shopping Fest gibi özel gün ve etkinlikler satışları hareketlendirmiştir. Shooping Fest
cirosu geçen yıla göre %23.6 artış kaydetti.
Torunlar GYO olarak, kaynaklarımızı etkin kullanarak, yenilikçiliği hayatımızın
merkezine koyarak, doğru öngörülerle, güçlü, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde
büyüyoruz.
2014 yılı projelerimizin teslim yılı olarak yatırımlarımızın meyvesini alacağımız bir yıl
olacak. Öncelikle 24 Aralık’ta başlayan teslimlerle Mall of İstanbul konut ve ofislerini
sahiplerini teslim etmeye devam ediyoruz. 30 Haziran sonuna kadar satışı yapılan 1.081
konutun 1.003’ünü, 180 ofisin 128’ini ve 24 yatay ofisin 14’ünü önsatış taahhüt
sözleşmelerine istinaden satarak 591.6 milyon TL avans aldık. Bunların 840 konutunu,
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 27 / 102
126 ofisi ve 4 yatay ofisi teslim ederek 24 Aralık’tan 30 Haziran ‘a kadar 466.5 milyon TL
kesin satış geliri yazdık. Proje hasılatının %30’unu 31 farklı milliyete mensup
yabancılardan elde ettik.
Projenin AVM kısmını ise 23 Mayıs 2014 tarihinde hizmete açtık. 153.963 m2 kiralanabilir
alanı ile Türkiye’nin en büyük ikinci AVM’si olan Mall of İstanbul AVM, 350 mağazası,
gurme centerı, özel tasarlanan eğlence parkı MOİPark’ı, geleneksel sanatlar sokağı ve
gösteri sanatları merkezi ile sektöre farklı bir dinamizm kazandırmaya hazırlanıyor.
AVM’nin %95’i kiralanmış durumda. Haziran sonunda %80 doluluğa ulaştık ve mağazalar
dekorasyon çalışmalarını bitirdikçe bu doluluk oranı artıyor. Haziran ve Temmuz
aylarında aylık 1 milyon ziyaretçi sayısının üstüne çıktık.
Ofis ve rezidans olmak üzere üç bloktan oluşan ve kaba inşaatının yüzde %75’i
tamamlanan Torun Center projesinde konutların yüzde 32’si, ofislerin ise yüzde 35’i
satıldı. Projede kulelerden birinde dış cephe kaplamalarına başladık. Haziran 2014 sonuna
kadar taahhütlü önsatışlar sebebiyle Mapfre satışı dahil 384.7 milyon TL avans aldık.
Şehrin merkezindeki Torun Tower ofis projesinde kiralanabilir 66.000 m2 toplam
kiralanabilir alanın en üst 4 katı şirketimizin kullanımı için tutularak kalan 60.023 m2 alan
için Denizbank ile 10 yıl süreli bir kiralama anlaşması yaptık. Torun Tower’ı Haziran
sonunda Denizbank’a teslim ettik.
Torunlar GYO’nun halka arz olduğu 2010 yılı dahil 2013 sonuna kadar 1.2 milyar TL
yatırım yaptık. 2014-2017 arasında yatırım hedefimiz 2 milyar TL. Bu yılın ilk çeyreğinde
193.3 milyon ve ikinci çeyreğinde 195.4 milyon TL olmak üzere toplam 388.7 milyon TL
yatırım yaptık. Bunun 225.9 milyon TL’sini Mall of Istanbul için harcadık.
Boğaza nazır Paşabahçe arazisi ve Eyüp’te TEM’in bitişiğindeki Kiptaş arsası izinlerinin
yakın zamanda çıkmsını bekliyoruz. Kiptaş projesi için halihazırda 1.400 öntalep
toplanmış durumda. Maltepe’deki arsamızı ise izin işlemlerinin uzaması sebebiyle
ortağımıza sattık ve 5.5 milyon TL değer artış kazancı elde ettik.
Bu dönemde 5.2 milyar TL olan portföy değerinin %40’ını AVM ve %37’sini devam eden
projeler oluşturmaktadır. Eyüp Kiptaş projesi henüz portföye girmemiştir. Bilanço
büyüklüğümüz 6 milyar TL’ye ve piyasa değerimiz 1.7 milyar TL’ye ulaştı.
Talepteki yavaşlamaya rağmen AVM tarafında Türkiye ortalamasının üzerinde bir
performans göstererek başarılı bir altı ayı geride bıraktık. Bulvar Samsun hariç 4 AVM’den
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 28 / 102
ortak alan geliri dahil 84.8 milyon TL toplam gelir elde ettik. Sadece kira gelirimiz geçen
yılın aynı dönemine göre birebirde %12.1 arttı. AVM’lerimiz %70 marjla çalışmaktadır. İlk
üç ayda TL/USD 1.95 ve TL/€ 2.65 olarak sabitlediğimiz kur, ikinci üç ayda TL/USD 2,00
ve TL/€ 2,75 olarak uygulandı. 1 Temmuz’dan itibaren Torium hariç piyasa kuru
uygulamasına geçtik. AVM ziyaretçi sayılarımız ilk altı ayda %4.2 ve kiracılarımızın ciroları
%12 arttı.
Konut tarafında teslimine devam ettiğimiz Mall of İstanbul projesinin de katkısıyla 372.4
milyon TL konut satış geliri elde ettik. Korupark 3 projesinde 678 daireden 501 adedinin
kesin satışını tamamladık. Böylece toplam net satış gelirlerimiz %372 artarak 457.8
milyon TL’ye çıktı.,
VAFÖK %341 artarak 283.3 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönem tam olarak kontrolümüze
geçen Torun Center proje ortaklığının 155.8 milyon TL değer artış kazancı VAFÖK’ü
zıplattı. Bunu faaliyet karının bir parçası olarak kabul ediyoruz; zira Torun Center teslim
edildikçe bu kar satış maliyetine dönecek.
Bu dönem satışlarımızın %81’1 konut ağırlıklı olduğundan, Mall of İstanbul’daki
aktifleştirilen finansal gider maliyeti ve adil değerleme muhasebe uygulaması sebebiyle
artan arsa payının da eklenmesi neticesinde %14 seviyesinde gerçekleşen brüt kar marjı
şirket brüt kar marjını %26.3’e düşürdü.
İlk altı ayda TL USD’ye karşı %0.5 ve €’ya karşı %1.5 değer kazanmıştır. Şirketin 1.8
milyar TL açık pozisyonu sebebiyle 17.1 milyon TL kur farkı geliri oluşmuştur. Şirket ilk
altı ayı 271 milyon TL net karla kapatmıştır.
Şirketimizin yüksek yatırım hamlesi içinde bulunduğu bu dönemde finansman dengesini
de dikkate alarak 29.05.2014’te yapılan genel kurul neticesinde hissedarlarımıza 30
milyon TL temettü dağıttık.
10 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi geride bırakılmış olmasına rağmen, 2015
yılındaki genel seçimler göz önüne alındığında Türkiye’de siyasi hareketliliğin, ekonomi
gündeminin önünde gitmesi ihtimalini oldukça kuvvetlendirmektedir. Bu dönemde bütün
dikkatimizi yeni borçlanma yapmadan projelerin zamanında bitirilmesine ve teslimine,
operasyonel verimliliğe ve dinamik bir finansman politikasına yönlendireceğiz. 2014
yılının hem ülkemizin, hem de sektörümüzün daha da “değer”lendiği bir yıl olacağına
yürekten inanıyorum.
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Aziz TORUN
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 29 / 102
9. 01.01.2014 – 30.06.2014 DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Ekonomik görünüm
DÜNYA
a) Ekonomi
Dünya
ABD
Japonya
Euro Bölgesi
İngiltere
Avustralya
Kanada
Polonya
Türkiye
Güney Afrika
Rusya
Çin
Hindistan
Brezilya
GSYİH (%)
2013
2014 T
3.0
3.4
2.2
2.2
1.5
1.2
-0.4
0.8
1.7
3.1
2.4
3.6
2.0
2.5
1.6
3.3
4.0
3.0
1.9
1.7
1.3
0.8
7.7
7.8
4.4
5.5
2.5
0.9
2015 T
4.1
3.3
1.5
1.3
2.5
3.5
3.0
3.7
3.5
3.4
2.4
8.0
6.5
1.2
TÜFE (%)
2014 T
2013
3.3
1.5
0.4
1.3
2.6
2.4
0.9
0.9
7.5
5.8
6.8
2.6
10.1
6.2
3.5
2.0
2.7
0.7
1.6
2.7
2.2
0.4
8.6
6.3
7.2
2.2
7.4
6.4
2015 T
3.6
2.4
1.7
1.2
1.8
2.5
2.1
1.5
6.7
5.2
5.0
3.0
7.4
6.1
Kaynak: Deutsche Bank, Macro Forecasts: Weekly Update 12 August 2014
Dünya Bankası 2014 yılı küresel büyüme tahminini yılın ilk yarısındaki zayıf büyüme
doğrultusunda %3.2’den %2.8’e çekti. Kuzey Amerika’daki soğuk hava koşulları, finans
piyasalarındaki dalgalanma ve Ukrayna krizi küresel büyümeyi yılın ilk yarısında
baskılayan temel faktörlerdi. Banka 2015 ve 2016 tahminlerinde bir değişikliğe
gitmeyerek %3.4 ve %3.5’te tuttu.
ABD ekonomisinin büyüme tahmininin 0.7 puan indirilerek %2.1 olarak güncellendiği
raporda, Avro bölgesi (%1.1) ve Japonya’nın (%1.3) büyüme tahminlerinde bir değişikliğe
gidilmedi. Gelişmiş ülke ekonomilerinin büyüme tahmini ABD’deki değişiklik nedeniyle 0.3
puan indirilerek %1.9’a çekildi.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 30 / 102
Benzer şekilde gelişmekte olan ülkelerin büyüme tahmini 0,5 puan indirilerek %4,8’e
çekildi. Büyüme tahmini sadece 0,1 puan düşürülen Çin (%7,6) ile gelişmekte olan
ülkelerin amiral gemisi olmayı sürdürüyor. Hindistan büyüme tahmini 0,7 puan
düşürülmesine rağmen %5,5 büyüme ile başaltına güreşmeye devam ediyor. Ukrayna krizi
sonrası büyüme tahmini 0,6 puan düşürülen Rusya (%0,7) ekonomisi alarm vermeye
başladı.
Global ekonomide toparlanma sürecindeyiz. Ancak gelişmiş ülkelerdeki toparlanma
konusunda temkinli bir iyimserlik söz konusu. Bu da merkez bankalarının önümüzdeki
birkaç yılda genişlemeci para politikalarının devamını gerektiriyor.
Politika faizinin ABD’de 2015’de %1.25; 2017’ye kadar kademeli %2.5-%3.0 bandına
çekilmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası politika
faizlerinin ise en az 2015 sonuna kadar sıfır düzeyinde kalması öngörülüyor. Sonrasında
da negatif /sınırlı reel faiz.
Japonya’da Abenomics’in başarısının sürmesi için bir dizi yapısal reformun hayata geçmesi
gerekli. Euro bölgesinde ise güven ortamının sağlanmasına ilişkin önemli mesafe kat
edildi. Ancak, krizin getirdiği olumsuz miras da devam ediyor: Ülkelerarası farklılaşan
ekonomik görünüm, borcun sürdürülebilirliği konusundaki soru işaretleri, yapısal
reformlarda yavaş ilerleme gibi. Büyümeyi desteklemek için ECB’den 2018’in sonuna
kadar bankalara büyük miktarlı likidite imkanı sağlanacak.
Ancak, önümüzdeki birkaç yılda gelişmiş ülkelerdeki büyümenin geçtiğimiz yıllara göre
daha güçlü olması bekleniyor. Dış talep koşulları ülkemiz açısından daha olumlu
olabilecek. Euro/ dolar paritesine bakıldığında ABD büyümesinin Euro bölgesine göre
daha güçlü kalması ve göreli daha yüksek faiz sebebiyle kademeli olarak güçlenen bir
dolar öngörüyoruz.
Halihazırdaki jeopolitik risklerin gidişatını öngörmek ve etkilerini ölçmek zor. Bu riskleri
Ukrayna/Rusya; Orta-Doğudaki gelişmeler, Kuzey-Güney Kore; Çin ve komşu adalar
gerginliği olarak belirtebiliriz. Öngörümüz bu risklerin belirgin bir kötüleşmeye
dönüşmemesi yönünde. Bu bağlamda, ekonomileri önemli ölçüde etkileyebilecek iki
önemli risk faktörünü belirtebiliriz. İlki yeni bir Doğu-Batı gerginliği, ikincisi ise
Ortadoğudaki gerginliklerin artması/yayılması ile petrol fiyatlarında görülebilecek ani ve
kalıcı yükseliş.
Riskten kaçış dalgası ile birlikte, doların ve güvenli liman varlıklarının güçlenmesi, riskli
aktiflerde volatilite, risk primlerinde artış, yatırım iştahının azalması, sermaye
akımlarında kısıtlar ve artan korumacılık eğilimi görebiliriz.
b) İnşaat sektörü
ABD’de konut inşaat harcamalarında toparlanma ilk çeyrek ardından ikinci çeyrekte
kademeli olarak artmaktadır. Yıllık inşaat harcamaları Mayıs ayı sonunda 650.8 milyar
USD’e yükselmiştir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 31 / 102
TABLO.1 ABD İNŞAAT HARCAMALARI
YILLIK ( MİLYAR DOLAR)
DÖNEM
2012 Q2
2012 Q3
2012 Q4
2013 Q1
2013 Q2
2013 Q3
2013 Q4
2014 Q1
2014 NİSAN
2014 MAYIS
KONUT
İNŞAATI
KONUT DIŞI TOPLAM
BİNA İNŞAATI İNŞAAT
277,7
478,6
756,3
296,9
500,6
797,5
303,3
532,3
835,6
325,1
544,0
869,2
341,1
556,0
897,1
346,1
570,4
916,5
363,8
582,9
946,7
383,0
568,6
951,6
382,9
570,6
953,5
360,0
596,1
956,1
Kaynak: US Bureau Of Census
ABD’de mevcut ev satışları ve yeni konut satışları Nisan ayında yeniden artışa geçmiştir.
Mayıs ayında ise mevcut ve yeni ev satışlarında önemli bir sıçrama yaşanmıştır.
TABLO. 2 ABD KONUT SEKTÖRÜ
DÖNEM
2012 Q1
2012 Q2
2012 Q3
2012 Q4
2013 Q1
2013 Q2
2013 Q3
2013 Q4
2014 Q1
2014
NİSAN
2014
MAYIS
YENİ EV
SATIŞLARI
AYLIK BİN
349
360
384
396
443
455
403
441
407
MEVCUT EV
SATIŞLARI
YILLIK BİN
4,460
4,410
4,780
4,900
4,940
5,060
5,260
4,870
4,590
433
4,740
504
5,040
KONUT FİYAT
ENDEKSİ
CS 20
134,1
142,3
146,2
146,0
148,6
159,5
165,7
165,6
166,8
168,7
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 32 / 102
Kaynak: US National Association of Realtors, US
Bureau of Census, S&P Case Shiller Index
Avrupa Birliği ve Euro bölgesinde inşaat sektörü üç yıllık küçülme ardından 2014 yılı ilk
çeyrek döneminde %6,7 oranında büyümüştür. Büyüme Nisan ve Mayıs aylarında da
sürmüştür. Avrupa Birliği inşaat sektöründe büyüme inşaat malzemeleri pazarını da
genişleme yönünde destekleyecektir.
TABLO.3 EURO ALANI İNŞAAT SEKTÖRÜ
BÜYÜME DEĞİŞİM YÜZDE
DÖNE
M
TOPLAM
İNŞAAT SEKTÖRÜ
2012 Q1
2012 Q2
2012 Q3
2012 Q4
2013 Q1
2013 Q2
2013 Q3
2013 Q4
2014 Q1
2014
MAYIS
KONU
T DIŞI
BİNA
İNŞAATI
KONUT
İNŞAATI
-5,9
-6,1
-4,7
-4,3
-5,9
-3,6
-1,1
-1,2
6,7
-5,3
-5,7
-4,0
-4,1
-5,5
-3,6
-1,0
-1,0
7,3
-9,0
-7,7
-6,5
-5,1
-7,8
-4,0
-1,9
-2,1
5,0
3,5
5,3
-2,6
Kaynak: Eurostat
TÜRKİYE
a) Ekonomi
Türkiye bu yıl içinde iki önemli seçimi geride bıraktı. Şimdi normalde beklenen gelişme
belirsizliklerin sona ermesiyle ekonominin hareketlenmesi olmalı. Ancak bu kez tersinin
olma ihtimali çok yüksek. Çünkü yeni dönemde siyasi gerilim ve belirsizlikler daha da
artacağa benziyor. Haziran’da veya belki de daha önce yapılacak genel seçimler, bu gerilim
ve belirsizlik koşullarını daha da şiddetlendirecek.
Uluslararası gelişmeler bu kırılganlığı daha da artırabilecek durumda. Suriye ve Irak’taki
gelişmeler canımızı daha da yakacak. Ukrayna’daki gelişmeler ve Avrupa
ekonomilerindeki toparlanmadaki tekleme işaretleri ihracatı olumsuz etkileyebilecek
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 33 / 102
faktörler. ABD’de parasal genişlemenin sona ermesi ve faiz artışının gündeme gelmesi,
Türkiye’ye zaten soğuk bakan sıcak parayı etkileyecek gelişmeler.
Mart 2014’te hanehalkının finansal varlıkları 730.1 milyar TL ve finansal yükümlülükleri
de 371.4 milyar TL’ye çıktı. Hanehalkının borcunda özellikle son dönemde başta BBDK
olmak üzere kamu otoritelerinin aldığı önlemlerin etkisi hissedilirken, varlıklarda son 6
ayda yaşanan artış %7 düzeyinde. Hanehalkının finansal borçlarının %34’ünü konut
oluşturuyor. Taşıtın payı %2 ve ihtiyaç kredilerinin payı da %41’e çıktı. Bireysel kredi
kartının payı ise %22.5’e geriledi.
Tüketici özellikle kredi kartlarındaki taksit
sınırlamalarının etkisi ile kredi kartı yükümlülüklerini azaltırken, nakit ihtiyacının bir
kısmını ihtiyaç kredileri ve kredili mevduat hesabı ile karşıladı.
Yıllar
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014/06
Bireysel
kredi stoku
(Milyon TL)
26.448
46.826
68.986
93.981
116.543
129.784
172.623
223.416
264.469
330.414
336.871
Konut (%)
Taşıt (%)
İhtiyaç (%)
Kredi kartı
(%)
9.9
27.8
33.9
34.5
33.7
34.6
35.2
33.4
32.5
33.4
34.1
15.9
13.6
9.7
6.5
4.7
3.4
3.3
3.3
3.0
2.6
2.2
22.3
21.8
25.3
30.9
32.9
33.9
36.2
38.7
37.8
39.1
41.1
51.9
36.8
31.1
28.0
28.7
28.1
25.2
24.6
26.6
24.9
22.5
Ticari bankaların kredi büyümesi nominal olarak yüzde 20’nin altına iniyor. Tüketici
tarafındaki fonlama ticari kredilere göre daha yavaş büyüyor. Tahmin edilebileceği gibi,
bankaların taşıt kredisi stoku küçülüyor. Son haftalarda taşıt kredileri önceki seneye göre
yüzde 10 oranında geriledi. Bu daralma, otomobil iç pazarı ve buna paralel olarak
ithalattaki daralmaya paralel gidiyor.
Bu arada; kredi genişlemesi kamu bankaları eliyle oluyor. Kamu bankalarının nominal
kredi genişleme hızı senelik yüzde 24’lere ulaşırken, özel bankalarda bu rakam yüzde
17’lerin altına indi.
Kredi faizleri (%)
İhtiyaç
Taşıt
Konut
Ticari
Kredili
mevduat
hesabı hariç ticari
Tüketici ortalama
24 Ocak
14.86
13.24
11.64
12.13
11.07
28 Mart
17.11
15.27
13.83
15.35
14.66
4 Temmuz
15.52
12.38
11.72
12.82
11.78
13.70
16.05
14.05
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 34 / 102
Kaynak: Merkez Bankası
Bazı faiz oranları 4 Temmuz itibariyle 24 Ocak düzeyinin de altına geldi. Özellikle konut
ve ticari kredi faizlerinin %12’nin altına inmesi ve aylık maliyetin %1’in altında oluşması
kredi kullanımını teşvik eden bir unsur.
Kredi hacmi artarken, kredi kartı harcamaları geriledi. 18 Temmuz 2014 itibariyle kredi
hacmi 1.132.800 milyon TL’ye yükseldi. 2013 sonunda %108.4 olan kredi mevduat oranı
03 Temmuz 2014’te %112.1’e yükseldi. Bu oran kredi/TL mevduat için %145’e gelmiş
durumda. Bu dönemde kredi kartı harcamaları 73.5 milyar TL’ye geriledi. Kredi kartı
harcamalarının 35.1 milyar TL’sini taksitli, 38.3 milyar TL’sini taksitsiz harcamalar
oluşturdu. Kredi kartına taksit sınırlamasının getirildiği 1 Şubat 2014’e göre taksitli kredi
kartı harcamaları %26.6 azalış gösterirken, taksitsiz kredi harcamaları geçen yılın aynı
dönemine göre %17.1 arttı.
Yılın ilk 5 ayında bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı %25 arttı ve
514.712 kişiye çıktı. Yıllık olarak bakıldığında ise 2014 yılın Mayıs ayı sonu itibariyle
bankalara ödeme yapamayanların sayısı toplamda 3.183.423 kişiye ulaştı. 2013 yılının
tamamında 745.706 karşılıksız çek bulunurken, bu yılın ilk altı ayında sayı 311.763 olarak
gerçekleşti.
Geçen sene toplamında %29 büyüyen ihtiyaç kredileri bu yıl %10-12 arasında büyüyeceğe
benziyor. Geçen yıl %6 büyüyen taşıt kredilerinin 2014’te %6 gerilemesi bekleniyor.
Konut kredisi artış hızı %27’den %12’ye yavaşlayacak.
ETTE tüketim endeksinin ilk yarılara göre nominal ve reel değişimine baktığımızda çok
çarpıcı biçimde bir tüketim yavaşlaması görüyoruz. Bu yılın ilk yarısındaki tüketim, geçen
yılın aynı dönemine göre reel olarak %2.3 azaldı. Yani Türkiye’de kredi kartı kullanılarak
gerçekleştirilen tüketim ilk altı ayda geçen yılın %2.3 altında kaldı. Zaten tüketimin artış
hızında 2011 yılından başlayan bir azalma vardı. İlk yarılar itibariyle bir önceki yıla göre
2011’de %6.5 olan reel tüketim artışı, 2012’de %5.6’ya, 2013’te %1.7’ye indi, bu yıl ise
negatife döndü. Faiz indiriminden kısa vadede tüketimin desteklenmesi ve giderek
büyüyen inşaat sektöründeki stokların eritilmesi gibi yararlar beklenmektedir.
ETTE
(Bir
yıl Birinci yarı
önceye
göre
değişim)
Nominal
2010
8,6
2011
12,5
2012
15,6
2013
9,1
2014
6,3
Reel
2010
(0,3)
2011
6,5
2012
5,6
İkinci yarı
10,1
15,7
12,2
8,0
2,5
6,9
4,2
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 35 / 102
2013
2014
1,7
(2,3)
(0,1)
2014’ün ilk yedi ayında otomobil satışları %21.69, hafif ticari satışları %29.5 düştü.
Otomotiv sektörü 2014 yılından itibaren daralma yaşıyor. Kur ve faiz oranlarındaki
yükselişler, otomobil ÖTV oranlarındaki artış, BDDK’nın kredi işlemlerine yönelik getirdiği
sınırlamalar ve özel sektör yatırımlarındaki yavaşlama pazarda daralmaya yol açtı.
Beyaz eşya satışları 2014 Ocak-Haziran döneminde %7 gerileyerek 2.98 milyon adet
olarak gerçekleşti. Beyaz eşya satışları seçim dönemi belirsizliği ve tüketici güvenindeki
gerilemeyle Ocak ayında %14, Şubat'ta %13, Mart'ta %15, Nisan'da ise %14 gerilemenin
ardından Mayıs'ta %3 artış kaydetmişti. Haziran’da ise %8 arttı. Seçim döneminin
yarattığı belirsizliğin geride kalması ve düzelme eğiliminde olan tüketici güven endeksi ile
yurtiçi satışlarda beklenen toparlanmanın talebe yansımaya devam ettiğini görüyoruz.
Bu yılın ilk yedi ayında TÜFE %6.18, yıllık olarak %9.32 olarak gerçekleşti. Temmuzda
eğlence ve kültür, haberleşme ile lokanta ve oteller, en yüksek fiyat artışı olan kalemler
arasında yer aldılar. Hükümet enerji zamlarını ertelemek başta olmak üzere enflasyonu
geçici olarak düşük tutmaya çabalıyor. Hükümetin beklettiği zamların da seçimlerden
sonra devreye girmesi, durumu daha da bozacaktır.
Yurtiçindeki alışverişlerden alınan KDV ile ÖTV rakamları net olarak ekonominin seyri ile
ilgili bilgi vermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu iki vergi tüketicinin alışveriş talebini
ortaya koyuyor. İlk altı ayda ithalde alınan KDV %1.8, dahilde alınan KDV %3.7 ve ÖTV
%1.8 arttı.
TUIK’in açıkladığı son verilere göre Haziran’da ihracat 12.9 milyar USD oldu ve geçen yıla
göre %4 arttı. İthalat ise 20.8 milyar USD’de kaldı, geçen yıla göre %1’lik bir gerileme var.
İlk altı ayda ihracatta %6.8 artış gerçekleşti, ithalat ise %4.8 azaldı. Döviz sepeti geçen
yılın Haziran ayı ortalamasında 2.1966 düzeyinde bulunuyordu. Sepet bu yıl Haziran’da
2.4958’e çıktı, yani %13.6 arttı. Bu yılın ilk altı ayında döviz sepeti 2.5654 düzeyinde
oluştu. Geçen yılın aynı dönemdeki 2.0916’ya göre %22.7 gibi önemli bir artış var. Kur
artışı ihracatı aynı ölçüde yukarı çekmiyor.
2014
Haziran
Sepet
kur
(0.5 2.4958
USD+0.5 €)
İhracat
12.9
İthalat
20.8
Ocak-Haziran
Sepet kur
2.5654
İhracat
80.2
İthalat
119.7
Yıllık
Sepet kur
2.4512
2013
Değişim (%)
2.1966
13.6
12.4
21.0
4.0
(1.0)
2.0916
75.1
125.8
22.7
6.8
(4.8)
2.0639
18.8
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 36 / 102
İhracat
İthalat
156.8
245.6
153.3
245.0
2.3
0.2
Sanayi üretimi ilk çeyrekte geçen yılın %5.3 üstünde gerçekleşmişti. Üretim artış hızı,
ikinci çeyrekte %2.5’e geriledi. Geçen yılın ilk yarısında %2.3 olan sanayi üretimindeki
artış, bu yıl aynı dönemde %3.8’e çıkmıştı. Ama artış eğilimindeki yönün aşağı dönmesi, bu
oranlar arasındaki makasın yakın zamanda kapanacağının işaretini veriyordu. İlk
çeyrekte sanayi üretiminde %5.3 artış olurken, büyüme hızı da %4.3 olarak
gerçekleşmişti. İkinci çeyrekte sanayi üretimi değişimi %2.5’e indi. İkinci çeyrekte
büyümenin %2.0-2.5 arasında oluşması şaşırtıcı olmayacak. Yılın ilk yarısındaki büyüme
en iyi olasılıkla %3.3 dolayında gerçekleşecek.
1.
2.
3.
4.
çeyrek
çeyrek
çeyrek
çeyrek
Yıllık
2014
5,3
2,5
Sanayi üretimi
2013
2012
1,3
3,9
3,2
3,6
3,9
1,9
3,8
0,9
3,0
2,5
2014
4,3
Büyüme
2013
2,9
4,5
4,3
4,4
4,0
2012
3,1
2,7
1,5
2,1
2,1
Büyük bir olasılıkla yılın ikinci üç ayında özel kesim talebinin büyümeye katkısının
olumsuz olduğunu, net dış talepten büyümeye gelen katkının ise ilk üç aya göre daha
düşük olduğunu göreceğiz. Sonuçta tarım kesiminden bir sürpriz gelmezse, yılın ikinci üç
ayındaki reel ekonomik büyümenin yılın ilk üç ayının yarısı kadar olma olasılığı oldukça
yüksek.
Son yılların en belirleyici gelişmelerinden biri, yurtdışından kaynak sağlanması ve bu yolla
büyüme ile cari açığın finanse edilmesidir. Türkiye’nin toplam brüt dış borç stoku birinci
çeyrek sonunda 386.7 milyar USD’ye ulaştı. Dış borcun milli gelire oranı ise 2002’deki
%56,2 düzeyinden %48 ile en yüksek seviyesine çıktı.
Yıl-Milyon
USD
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1Ç 2014
Hazine
TCMB
Özel sektör
64.533
70.844
75.668
70.411
71.587
73.525
78.306
83.482
89.081
94.205
103.947
115.811
117.034
22.033
24.373
21.410
15.425
15.678
15.801
14.066
13.162
11.565
9.334
7.088
5.234
4.862
43.056
48.941
64.099
84.976
121.060
121.060
188.787
172.430
191.205
200.119
226.643
267.092
264.890
Brüt
dış
borç stoku
129.592
144.157
161.177
170.813
208.324
208.324
281.159
269.074
291.850
303.658
337.679
388.137
386.786
Borç/GSYH
56,2
47,3
41,3
35,5
39,6
39,6
37,9
43,6
39,9
39,2
42,9
47,3
48,0
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 37 / 102
Özel sektörün toplam dış borcu Mayıs sonu itibariyle 275 milyar USD’ye dayandı. Beş ayda
dış borç 6.5 milyar USD arttı. Özel sektör orijinal vadesi daha uzun olanlar da dahil vadesi
bir yıl içinde dolacak yaklaşık 143 milyar USD dış borç ödeyecek. Reel kesimin 169 milyar
USD döviz pozisyon açığı var.
Milyon USD
Kısa vadeli
borç
Yurtdışından
sağlanan
uzun vadeli
kredi
Toplam
Mayıs
111.583
Nisan
108.308
Aralık
110.939
Aylık fark
3.275
5 aylık fark
644
163.216
163.682
157.274
(466)
5.942
274.799
271.990
268.213
2.809
6.586
Türkiye'nin 2014 yılı Haziran ayında cari işlemler açığı 4.093 milyon dolar,
yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 52.176 milyon dolar oldu. İlk altı aylık tabloda
dikkati çeken, sermaye hareketi ile yurda giren dövizin açığı kapatmaya yetmemiş
olmasıdır. İlk altı ayın açığı 24.1 milyar dolar, sermaye hareketi ile yurda giren döviz net
19 milyar dolardır. Nereden geldiği belli olmayan toplam 6.3 milyar dolar eklendiği halde,
döviz girişi açığı kapatamadığından, ilk altı ayda rezervlerden 1.2 milyar dolar döviz
eklenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
İç talep ve bunu ateşleyen krediler yavaşlıyor. Dış talepte jeopolitik problemler ihracatçıyı
zorluyor. Buna ilave olarak Türk Lirasının reel değerinin son aylarda yükselmesi
ihracatçıya ikinci darbeyi vuruyor. Bu faktörler bu örgüde devam ederse, üçüncü ve
dördüncü çeyrekte büyüme, hem iç, hem de dış talep etkisiyle gevşeyecek demektir. Yüzde
4 büyümeye ulaşılmak ya da uzaklaşılmaması isteniyorsa, dış talepten daha iyi
yararlanmak için kurlara dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye de bu risklerin artmasından
dış talep, artan enflasyon, daha sıkı para politikası, daha zorlu finansman koşulları
açısından etkilenebilecektir.
b) İnşaat sektörü
2014 yılının ilk çeyrek döneminde toplam inşaat harcamaları geçen yılın ilk çeyrek
dönemine göre cari fiyatlarla yüzde 18,1 artarak 38,71 milyar TL olmuştur.
Kamu’nun inşaat harcamaları yüzde 17,9 artarak 14,85 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Kamu kesiminde başlayan ve devam eden büyük alt ve üst yapı projeleri ile kamu inşaat
harcamaları halen yüksek gerçekleşmektedir.
Özel sektör inşaat harcamaları ise 2014 yılı ilk çeyreğinde reel olarak yeniden büyümüş ve
cari fiyatlarla yüzde 18,2 artarak 23,87 milyar TL’ye yükselmiştir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 38 / 102
2014 yılının geri kalanında kamu harcamalarının yavaşlayarak sürmesi beklenirken,
temel belirleyici özel sektör inşaat harcamaları olacaktır.
TABLO.1 KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İNŞAAT HARCAMALARI (MİLYON TL)
KAMU
ÖZEL
SEKTÖRÜ SEKTÖR
DÖNEM İNŞAAT İNŞAAT
GENEL
İNŞAAT
2011 Q1
7,750
18,128
25,878
2011 Q2
2011 Q3
2011 Q4
2011
2012 Q1
2012 Q2
2012 Q3
2012 Q4
2012
2013 Q1
2013 Q2
2013 Q3
2014 Q4
2013
2014 Q1
10,895
12,166
10,915
41,728
8,398
12,045
12,473
12,085
44,552
12,592
15,688
16,185
16,787
61,252
14,845
20,184
18,160
19,767
76,240
22,188
22,011
18,654
19,254
82,375
20,185
21,696
19,159
19,404
80,444
23,866
31,079
30,236
30,682
117,968
30,586
34,056
31,127
31,339
126,927
32,777
37,384
35,344
36,191
141,696
38,711
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
İnşaat sektöründe istihdam Nisan ayında 1,91 milyon kişi olmuştur. 2014 yılı Nisan ayı
itibariyle inşaat sektöründe istihdam geçen yılın Nisan ayının 196 bin kişi
üzerindedir.
TABLO.2 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 39 / 102
TOPLAM
İSTİHDAM
(000 KİŞİ)
DÖNEM
2012 MART
2012 HAZİRAN
2012 EYLÜL
2012 ARALIK
2013 MART
2013 HAZİRAN
2013 EYLÜL
2013 ARALIK
2014 MART
2014 NİSAN
İNŞAAT SEKTÖRÜ
İSTİHDAM
İNŞAAT SEKTÖRÜ
(000 KİŞİ)
PAY %
22,962
24,616
24,543
23,984
24,101
25,366
24,899
24.320
25.583
26.194
1,408
1,927
1,901
1,666
1,612
1,948
1,883
1,784
1.812
1.906
6,1
7,8
7,7
6,9
6,7
7,7
7,6
7,3
7,1
7,3
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
İnşaat sektörü güven endeksi yeni yılın ilk ayında önemli bir artış göstermişti. Şubat
ayındaki gerileme ardından inşaat sektörü güven endeksinde Mart ve Nisan aylarında artış
yaşanmış, Mayıs ayında da sınırlı da olsa güven endeksinde artış sürmüştü. Haziran
ayında ise güven endeksindeki artış durağanlaşmış ve sınırlı bir gerileme gerçekleşmiştir.
Güven endeksi geçen yılın Haziran ayının 3,6 puan altında bulunmaktadır.
Mevcut inşaat işleri seviyesi 2014 yılının ilk iki ayında geriledikten sonra Mart ayında
sekiz ay sonra ilk kez bir önceki aya göre yükselmişti. Nisan ve Mayıs aylarında da bu artış
sürmüştür. Haziran ayında da mevcut inşaat iş seviyesi Mayıs ayına göre 3,3 puan daha
artmıştır.
Bu artışta mevsimsellik ile birlikte, yeni işlere başlama kararlarındaki toparlanma da
etkili olmaktadır. Ancak mevcut iş seviyesi halen geçen yılın aynı dönemine göre 3,0
puan geridedir.
Yeni alınan inşaat işleri Ocak ayındaki artışın ardından Şubat-Nisan döneminde
gerileme göstermiştir. Yeni alınan işlerde Mayıs ayında yeniden önemli bir toparlanma
yaşanmıştır. Haziran ayında da yeni alınan inşaat işlerinde bu toparlanma sürmektedir.
Ancak toparlanma ivme kaybetmiştir. Yeni alınan iş seviyesi geçen yılın aynı döneminin
1,6 puan altındadır.
İnşaat maliyetlerine ilişkin olarak açıklanan yeni yılın ilk yarıyıl verileri
değerlendirildiğinde, konut inşaat maliyetlerinde enflasyonun üzerinde bir artış olduğu
görülmektedir. Yılbaşına göre konut inşaat maliyetleri yüzde 7,6 artış göstermiştir. İşçilik
maliyetleri yüzde 7,2 ve malzeme maliyetleri ise yüzde 7,7 artış göstermiştir. Konut inşaat
maliyetlerinde yıllık artış ise yüzde 11,3 olmuştur
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 40 / 102
Konut inşaat maliyetlerinin yılın ilk yarısında hem işçilik, hem de malzeme tarafında
arttığı görülmektedir. Yılın ilk yarısında ortaya çıkan enflasyon artışı ile oluşan genel
maliyetlerin yükselmesi ve döviz kuru artışları inşaat maliyetlerini de yukarı yönlü
itmektedir.
TABLO. 4 KONUT İNŞAAT MALİYETLERİ 2005=100
DÖNEM GENEL
İŞÇİLİK
MALZEME
2011 Q1
154,49 174,45
149,23
2011 Q2
161,11 178,52
156,52
2011 Q3
166,88 179,72
163,5
2011 Q4
168,48 180,55
165,3
2012 Q1
170,66 183,93
167,16
2012 Q2
171,73 188,76
167,24
2012 Q3
171,83 190,03
167,16
2012 Q4
172,6
191
167,7
2013 Q1
175,8
196,2
170,4
2013 Q2
178,6
200,1
172,9
2013 Q3
182,7
202,4
177,5
2013 Q4
184,8
204,9
179,5
2014 Q1
195,4
213,3
190,7
2014 Q2
198,8
219,7
193,3
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
c) Konut sektörü
Maliye Bakanlığı 2B arazilerinin satışından bugüne kadar toplam 2.5 milyar TL tahsil etti
ve 448.000 kişiye 1.422.000 dekar arazinin satışını yaptı. En fazla başvuru 321.020 m2 ile
Kastamonu, 240.743 m2 ile Antalya, 234.308 m2 ile Sakarya, 208.965 m2 ile Balıkesir,
204.145 m2 ile Ankara ve 163.029 m2 ile Samsun’da yapıldı.
Hanehalkının %67’si kendi konutlarında oturuyor, %24’ü ise kiracı. İstanbul’daki
hanehalkının %31’i kirada oturuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen kentsel
dönüşüm çalışmalarında İstanbul’da 96.048, İstanbul dışındaki tüm illerde 44.277 olmak
üzere toplam 140.325 konut ve işyeri riskli olarak tesbit edildi. Türkiye’de 20 yıllık süreçte
afet riski taşıyan 6.5 milyon yapının yıkılacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 41 / 102
Haziran ayındaki konut satışı yaklaşık 93.000 oldu ve geçen yılın Haziran ayındaki
96.000’e göre %3.6 azaldı. Bu oran önceki üç ayda %10’un üstünde gerçekleşen azalmayla
kıyaslandığında görece iyi bir orandır. Konut satışındaki gerileme belirgin olarak hız
kesmiş görünüyor. Ancak bunda, geçen yılın Haziran ayında Gezi dolayısıyla ortaya çıkan
konut satış sayısındaki gerilemenin yarattığı olumlu baz etkisinin rol oynadığı da bir
gerçek.
2014
87.639
82.597
87.617
83.610
90.377
92.936
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
6 aylık
Yıllık
2013
87.444
88.519
97.956
95.381
103.261
96.424
106.636
84.480
102.280
76.344
102.681
115.784
568.985
1.157.190
524.776
Değişim (%)
0.2
(6.7)
(10.6)
(12.3)
(12.5)
(3.6)
(7.8)
Haziran’daki konut satışı geçen yılın %3.6 altında kalırken, yılın ilk yarısındaki
gerilemenin oranı %7.8 oldu. Geçen yılın ilk yarısında 569.000 olan konut satışı, bu yıl
525.000’de kaldı.
Bu yılın ilk yarısında 525.000 olan konut satışının 242.000’ini ilk satışlar, 283.000’ini
ikinci el satışlar oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre ilk satışlar %4.2, ikinci el
satışlar %10.6 azaldı.
Geçen yılın Haziran ayında yaklaşık 44.000 olan kredili konut satışı %27 azalarak, bu yıl
32.000’de kaldı. Kredili konut satışında yılın ilk altı ayındaki azalmanın oranı ise %32.4
oldu. Kredili olarak satılan konut sayısı 245.000’den 166.000’e geriledi.
İpotekli
İlk satış
İkinci el
satış
Toplam
Diğer
İlk satış
2014
Haziran
2013
13.791
18.238
Ocak-Haziran
2013
Değişim
(%)
Değişim
(%)
2014
19.178
24.585
(28.1)
(25.8)
73.576
92.230
105.447
139.938
(30.2)
(34.1)
32.029
43.763
(26.8)
165.806
245.385
(32.4)
28.829
24.167
19.3
168.267
146.916
14.5
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 42 / 102
İkinci el 32.078
satış
Toplam
60.907
İlk satış
42.620
İkinci el 50.316
satış
Toplam
92.936
28.494
12.6
190.703
176.684
7.9
52.661
43.345
53.079
15.7
(1.7)
(5.2)
358.970
241.843
282.933
323.600
252.363
316.622
10.9
(4.2)
(10.6)
96.424
(3.6)
524.776
568.985
(7.8)
Kredili konut satışında dramatik düşüşler yaşanırken, kredi kullanılmaksızın gerçekleşen
satışlar normal seyrinde devam ediyor. Bu tür satışlar Haziran’da %15.7, ilk altı ayda ise
%10.9 arttı. Vatandaşın kredi kullanarak konut satın almaktan kaçınmasının başında faiz
oranının yüksek bulunması geliyor. Özünde vatandaşı en çok etkileyen ve alım kararını
sonraya bıraktıran etken belirsizlik.
Merkez Bankasının faiz indirimi konut kredisi faizlerine yavaş yavaş yansımaya başladı.
Bazı bankalar faiz oranını %1’in altına çekerken indirimin sektörün geneline yayılması
bekleniyor. Balon tartışmaları ve konut kredisi faiz oranlarında Mayıs 2013’ten bu yana
görülen kademeli yükselişin ardından, konut kredisi faiz oranları tekrar 0.90%
seviyelerini görünce piyasa hareketlendi.
Toplam konut kredilerindeki artış hızı yeniyılda önemli ölçüde yavaşlamıştır. Aralık ayı
sonunda 110,1 milyar TL olan konut kredileri, Haziran ayında 114,9 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Yılın ilk yarısında konut kredileri yüzde 4,4 artmıştır. Haziran ayında konut
kredilerinde yıllık büyüme ise yüzde 14,4’e gerilemiştir.
Nitekim Türkiye’de 2014 yılında krediye erişim zorlaşınca konut talebi de düştü.
Türkiye’de hanehalkı borç stoku oranı (hanehalkı borç stoku/harcanabilir gelir) henüz
krize giren ülkelerdeki kadar yüksek değil, %55 dolayında.
Yılın ilk altı ayında markalı proje üreten müteahhitler 42 konut projesinde toplam 25.951
konutu satışa sundular. İstanbul Anadolu yakasında Kartal ve Sancaktepe, Avrupa
yakasında ise Büyükçekmece ile Başakşehir yatırımlarda önplana çıktı. Bu dönemde düşen
konut talebini canlandırmak isteyen müteahhitler, şirket bünyesinde uzun vadeli ve sıfır
faizli taksit seçenekleri sundu.
2010 Ocak-2014 Nisan döneminde Türkiye’deki konut fiyatlarındaki reel artış %14.62,
Istanbul’da %28.96. Küresel rekabet kentler arasında rekabete dönüşüyor. Türkiye de
İstanbul üzerinden büyüyor ve dünyada İstanbul ile rekabet ediyor. İstanbul henüz
büyümesini tamamlamadı. Kent doğal büyüme sınırlarına gelmedi. Kırsaldan kente,
doğudan batıya göç hareketleri bitmedi. Türkiye’de Batıya benzer bir konut balonunun
olmayacağının nedeni de, satın alındıktan sonra konutun değer artışı kadar konut sahibine
bankalarca kredi açılmamasıdır.
Son on yıldır Türkiye konut sektörünün önünü açacak düzenlemelere gitti. Kamusal
desteğin yanında bankacılık sektöründe faiz oranlarının düşeceği yönlü beklentisi nedeni
ile aktif pasif yönetimini buna göre düzenledi, doğru durasyon kullanarak yüksek faiz
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 43 / 102
marjı elde ettiği konut kredilerine yöneldi. Bu politikalar GSYH’nın yükselişine katkı
sağlarken, hanehalkı borçlanmasını da üst noktalara taşıdı, oran %55’e ulaştı.
2014 yılı sonunda konut satışlarını 1 milyon adedin üstüne çıkabileceği, ancak geçen
seneki seviyesi olan 1.157.190 adedin altında kalacağı tahmin ediliyor.
Aylık konut fiyat artışı (%)
REIDIN’e göre, Temmuz ayında yeni konut fiyatlarında bir önceki yılın aynı ayına göre
artış %10.79’dur. Son bir yılda yeni konut fiyatlarında en yüksek artış %12.18 ile 3+1 tipi
konutlarda gerçekleşmiştir.
Dolardaki tırmanış, yabancıların 2014 yılında Türkiye’de gayrimenkul alımını destekliyor.
Haziran ayında yabancılara 1.362 konut satışı yapıldı. Yabancılara yapılan konut
satışlarında, Haziran 2014’te ilk sırayı 600 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla
586 konut satışı ile Antalya, 108 konut satışı ile Aydın, 104 konut satışı ile Muğla, 88 konut
satışı ile Bursa ve 63 konut satışı ile Yalova izledi. İlk yedi ayda yabancılara 8.507 konut
satıldı.
YABANCIYA KONUT SATIŞLARI
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 44 / 102
OCAKOCAKHAZİRAN HAZİRAN
ADET
2013
2014
TOPLAM
5.234
8.507
ANTALYA 2.579
3.124
ISTANBUL 1008
2.517
AYDIN
437
556
MUĞLA
447
480
BURSA
119
425
MERSİN
198
328
YALOVA
130
273
SAKARYA
32
235
İZMİR
98
86
KOCAELİ
14
49
DİĞER
172
434
Temmuz ayında satışı gerçekleştirilen konutların %34.5’i bitmiş konut stoklarından
oluşurken, %65.5’i ise bitmemiş konut stoklarından oluşmaktadır. İlgili ayda, İstanbul
Asya yakasında satılan konutların %26.7’si, Avrupa yakasında ise %31.7’si bitmiş
stoklardan oluşmaktadır.
Temmuz ayında markalı projeler kapsamındaki konutların %99.6 oranlık kısmı %1 KDV
oranı üzerinden, %0.4 oranlık kısmı ise %18 KDV oranı üzerinden satışı
gerçekleştirilmiştir.
Temmuz ayı itibariyle ikinci el konutlardaki amortisman süreleri (Geri Dönüş Süresi)
incelendiğinde Türkiye genelinde bir apartman dairesinin fiyatı 17.7 yıllık (212 ay) kiraya
eşit iken, İstanbul’da bu süre 17.7 yıl (212 ay) olarak ölçülmektedir. Diğer taraftan, bir
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 45 / 102
apartman dairesinin fiyatı İzmir’de 18.5 yılda (222 ay); Ankara’da ise 17.8 yılda (214 ay)
geri dönmektedir.
Temmuz ayı itibariyle ikinci el konutlardaki yıllık brüt kira getirileri ele alındığında,
Türkiye geneli ortalamasının %5.81; Ankara ortalamasının %5.76; İstanbul ortalamasının
%5.80; İzmir ortalamasının ise %5.54 olduğu görülmektedir.
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım
oranları incelendiğinde, Temmuz ayında peşinat oranı %32.1, senet oranı %53.7 ve banka
kredisi oranı %14.3 olarak gerçekleşmiştir.
Temmuz ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %19.5’i
(son 6 aylık ortalama %17.1) yabancı yatırımcılara yapılırken, tercih noktasında ağırlıklı
olarak 1+1 konut tipi (Temmuz 2014: %41.5) ile ortalama 107 M2 büyüklüğe sahip
konutların öne çıktığı gözlemlenmiştir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 46 / 102
Konut satın alma gücü endeks değerleri incelendiğinde, 100 ve üzerindeki endeks
değerleri mevcut faiz oranı ortamında (Temmuz 2014: Aylık Ortalama %0.92) 10 yıl
vadeli konut kredisi kullanılarak bir ev sahibi olunabileceğini gösterirken; 100’ün
altındaki değerler ailenin 10 yıl vadeli konut kredisi kullanarak konut sahibi
olamayacağına işaret etmektedir. 100’ün altındaki değerlerde kredili yapılan konut satış
işlemlerinde tüketicinin aylık taksit ödemelerinde sorunlarla karşılaşması beklenebilir.
Temmuz 2014 itibariyle endeks değerleri Ankara’da (Endeks Değeri: 149) ve İzmir’de
(Endeks Değeri: 122) 100’ün üzerinde yer alırken; Türkiye genelinde (Endeks Değeri: 92)
ve İstanbul’da (Endeks Değeri: 80) 100’ün altında yer almaktadır. Buna göre göreli olarak
artan satılık konut fiyatlarına rağmen düşen konut kredisi faiz oranları çerçevesinde,
Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla konut satın alımları Türkiye genelinde %2.5
oranında; Ankara’da %3.1 oranında; İstanbul’da %2.1 oranında ve İzmir’de %3.2
oranında kolaylaşmış durumdadır.
d) Perakende segmenti
Türkiye’nin güçlü nüfus yapısı ve alım gücünde beklenen artış, perakende talebi beklentilerini orta ve
uzun vadede olumlu yönde etkileyen başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Oxford Economics
projeksiyonuna göre, Türkiye 2014 ve 2016 yılları arasında %2.4 perakende satış büyüme oranına
ulaşacaktır. Perakendedeki genel büyüme eğiliminin yanısıra, hazır giyim, yiyecek ve içecek, hobi ve
hediyelik eşya sektörleri özelinde yatay bir çizgide seyir eden ilerleme eğilimi, kişisel bakım ve aksesuar,
mobilya, kültür/sanat/eğlence sektörleri özelinde ise yukarı yönlü bir ivme kazanmıştır.
Büyüme potansiyelinin farkındalığı ile uluslararası yatırımlar devam etmektedir. Avrupa’nın en büyük
outlet zinciri McArthurGlen, FİBA Holding ile ortaklık anlaşması imzalamış ve bu girişimin ilk adımı
olarak İstanbul’da iki tane outlet merkezi geliştirileceği açıklanmıştır. Kişisel bilgisayar ve tüketici
elektroniği markası Apple Türkiye pazarına Nisan 2014 itibariyle Zorlu AVM ile giriş yapmıştır.
Carpisa, Fauchon, Hamley’s, Crate&Barrel, Pandora 1YY 2014 içinde Türkiye pazarına ilk defa giriş
yapmış olan uluslararası markalar arasında yer almaktadırlar. Sıradışı bir durum olarak kozmetik
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 47 / 102
sektöründen Lush Türkiye pazarından bu dönemde çıkma kararı almıştır.
2014 yılının ilk yarısında, perakende pazarının uluslararası ve yerli perakendecilerin Türkiye genelindeki
büyüme hedefleri bakımından oldukça aktif bir görüntü sergilediği gözlemlenmiştir ve söz konusu
eğilimin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir.
1YY 2014 itibariyle, Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin toplam kiralanabilir alanı, 2013 yıl sonuna
kıyasla 223.000 m2 artış göstererek 336 merkezde 9.7 milyon m2’ye ulaşmıştır. Mayıs 2014 itibariyle,
alışveriş merkezi olma özelliğini kaybeden birimlerin alışveriş merkezi tabanından çıkarılmasıyla yapılan
düzeltme nedeniyle, Türkiye’deki toplam alışveriş merkezi sayısı 353’ten 336’ya düşmüştür. Bölgesel
merkezler TKA stokunun %38.6’sı ile pazardaki en büyük paya sahip olan alışveriş merkezi türü
konumundadır. %22.2’lik oran ile mahalle merkezleri, %20.9’luk oran ile üst bölgesel merkezler ve
%16.4’lük oran ile outlet merkezler TKA stoku içerisinde en yüksek paylara sahip diğer önemli alışveriş
merkezi türleri olarak sıralanmaktadır.
İstanbul
Ankara
Diğer şehirler
Türkiye
Birim
TKA (m2)
Birim
TKA (m2)
Birim
TKA (m2)
Birim
TKA (m2)
Aktif
99
3.692.116
34
1.305.166
203
4.720.061
336
9.717.343
İnşaat halinde
34
1.318.560
7
234.942
41
1.173.037
82
2.726.539
2017 Toplam
133
5.010.676
41
1.540.108
244
5.893.098
418
12.443.882
Kaynak : JLL
154.000 m2 Mall of Istanbul ve 80.000 m2 Akasya Acıbadem 2014 yılının ilk yarısında üst bölgesel
merkez türünde İstanbul’da faaliyete geçen başlıca alışveriş merkezleridir. 40.000 m2 Canpark Ümraniye
bu dönemde açılış yapılan bir diğer alışveriş merkezidir.
Erzurum’da 60.000 m2 Palerium, Diyarbakır’da 66.000 m2 Ceylan Karavel Park, Tokat’ta 28.000 m2
Novada, Kırıkkale’de 26.000 m2 Podium ve Fethiye’de 20.000 m2 Erasta son altı ay içinde diğer
sehirlerde tamamlanan önemli projeler olarak öne çıkmaktadır.
1YY 2014 itibariyle inşaat halinde olan ve 2017 yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen alışveriş
merkezi TKA’sı, 82 alışveriş merkezinde 2.7 milyon m2 olarak hesaplanmaktadır. İnşaat halindeki
projelerin tamamlanması ile birlikte toplam alışveriş merkezi arzının 418 alışveriş merkezinde 12.4
milyon m2’ye ulaşacağı öngörülmektedir.
İstanbul’da inşaat halinde olan toplam arz, Türkiye’deki inşaat halindeki TKA stokunun yaklaşık olarak
%50’sini oluşturmaktadır.
İnşaat halindeki stok, 150.000 m2 Emaar Square ve 90.000 m2 Metropol İstanbul gibi üstbölgesel
merkezleri kapsamaktadır.
AVM
Lokasyon
TKA (m2)
Planlanan açılış tarihi
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 48 / 102
Özdilek AVM
Viaport Venezia
Skyland
Atlas AVM
Akasya Park Ümraniye
Emaar Square
Metropol İstanbul
Vadiistanbul
İstanbul
Finans
Merkezi
Levent
Küçükköy
Seyrantepe
Sultanbeyli
Ümraniye
Libadiye
Ataşehir
Ayazağa
Ataşehir
45.000
71.000
70.000
55.000
52.240
150.000
90.000
72.000
92.000
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2018
Kaynak: JLL
Gelecek üç yıl içinde tamamlanması planlanan inşaat halindeki stok İstanbul dışında, Ankara, İzmir,
Afyon, Bursa, Adana, Bolu, Isparta, Diyarbakır ve Kocaeli gibi şehirleri kapsamaktadır. Bursa’da 74.250
m2 Mobilya Kent, Erzurum’da 65.000 m2 MNG AVM, Kocaeli’de 62.000 m2 Symbol 262 ve 62.000 m2 41
Burda inşaat halinde olan arzın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
AVM
Lokasyon
Mobilya Kent
Bursa
Isparta
Kültür
ve Isparta
Ticaret Merkezi
Forum Diyarbakır
Diyarbakır
Park Vera
Ankara
Symbol 262
Kocaeli
41 Burda
Kocaeli
Podium AVM
Ankara
Point Bornova
İzmir
Park Afyon
Afyon
One Tower
Ankara
14 Burda
Bolu
MNG Erzurum AVM
Erzurum
Forum Adana
Adana
TKA (m2)
74.250
60.000
Planlanan açılış tarihi
2014
2014
43.400
40.000
62.000
62.000
61.500
52.000
42.000
35.000
35.000
65.000
45.000
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
Kaynak: JLL
2014 yılının ilk yarısında tamamlanan inşaat halindeki proje stokuna rağmen, birincil alışveriş
merkezleri için güçlü perakendeci talebi birincil kira oranlarını arttırmaya devam etmektedir.
2014 yılının ilk yarısında Türkiye’deki perakende yoğunluğunun, 2013 yıl sonunda 126 m2 olan 1.000
kişi başına düşen kiralanabilir alana göre küçük bir artış göstererek, 127 m2’ye yükseldiği görülmektedir.
1YY 2014 itibariyle İstanbul, 1.000 kişi başına düşen 261 m2 TKA ile Türkiye’de perakende yoğunluğu
bakımından bir kez daha ilk sırayı almıştır. İnşaat halindeki projelerin tamamlanmasıyla, İstanbul’daki
yoğunluk sıralamasındaki pozisyonun güçlendiği gözlemlenmektedir. 2017 sonuna kadar tamamlanması
beklenen perakende arzı ile birlikte, İstanbul’un perakende yoğunluğu en yüksek şehir olmaya devam
etmesi öngörülürken, Ankara ve Bolu’nun öne çıkan diğer şehirler olması beklenmektedir. Yoğunluk
tablosunda yer almayan Isparta, Erzurum ve Kocaeli gibi şehirlerin de tamamlanması beklenen arzla
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 49 / 102
birlikte perakende yoğunluğu bakımından üst sıralarda olacağı öngörülmektedir.
2013 sonu
253
272
215
148
75
180
154
160
147
142
126
İstanbul
Ankara
Karabük
Muğla
Kırıkkale
Bolu
Eskişehir
Antalya
Bursa
Gaziantep
Türkiye
2Ç 2014
261
259
210
170
170
159
154
152
147
142
127
2017 sonu
319
283
206
179
172
266
145
136
190
138
153
Kaynak: JLL
Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM
Endeksi verilerine göre ciro endeksi 2014 ikinci çeyrek sonuçlarına göre ise endeks 2013 ikinci çeyrek
verileri ile karşılaştırıldığında %5,5 artarak 153 puana ulaştı.
CİRO ENDEKSİ (Genel)
Geçtiğimiz yılın Haziran ayıyla karşılaştırıldığında 2014 Haziran ayında en büyük ciro artışı giyim
kategorisinde gerçekleşti. Endeks giyim kategorisinde %10 arttı. 2014 Haziran döneminde yiyecek
ciroları %9, hipermarket ciroları %7, AVM’lerdeki diğer alanların ciroları %6, genel alan kategoisi
ciroları %4 ve ayakkabı ciroları %2 artış kaydederken, teknoloji market/ elektrikli eşyalar ciroları
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 50 / 102
ise %15 oranında azalmıştır.
CİRO ENDEKSİ (Kategoriler)
Haziran 2014 döneminde ziyaretçi sayısı endeksi bir önceki dönemin aynı ayına göre
%1,0’lik bir artış kaydetmiştir.
2014 yılının ikinci çeyreğindeki ziyaret sayısı endeksi ise, %2,1’lik bir artış göstererek 98
puana yükselmiştir.
Ziyaret Sayısı Endeksi (Çeyrek)
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 51 / 102
e) Ofis segmenti
İstanbul ofis piyasasında 2014 yılı ikinci çeyrek dönemi hareketli geçti. İlk çeyrek
dönemde yapılan yerel seçimin etkisiyle bazı yatırım kararları beklemeye alınmıştı.
Başlatılan satınalma süreçlerinin ivmesiyle, seçimin hemen sonrasını takip eden ikinci
çeyrek boyunca talepte belirgin bir artış gözlendi. Bu ilgi artışına rağmen, ikinci çeyrekte
dikkat çekici büyüklükte bir satınalma işlemi tesbit edilmedi.
Yaklaşık 3.6 milyon m2’lik A sınıfı ofis stokuna sahip olan İstanbul, Türkiye’nin en gelişmiş
ve aktif ofis pazarı olmaya devam etmektedir. 2014 yılının ilk yarısında MİA’da Levent,
MİA dışı Avrupa’da Kağıthane ve Seyrantepe, Asya yakasında Ümraniye, Ataşehir,
Kozyatağı, Küçükyalı, Maltepe ve Kartal yerel ve uluslararası ofis kullanıcıları tarafından
en çok tercih edilen bölgeler olarak öne çıkmaktadır.
İnşaatı biten binaların stoka katılmasıyla ofis stokunda bölge bazlı belirgin büyümeler
tespit edildi. Genel tabloya bakıldığında, toplam stok içinde MİA’nın payının %39, MİA-dışı
Avrupa’nın %20, MİA-dışı Asya’nın %33 ve gelişmekte olan ofis bölgelerinin (Kağıthane,
Bomonti-Piyalepaşa, Kartal-Maltepe, Ataşehir) payının %8 olduğu hesaplandı.
Günümüz eğilimleri, işbirliği ve konsantrasyon kavramlarının çalışanlarının verimliliği için
ayrılmaz bir ikili olarak ön plana çıktığını göstermektedir. Ofislerde çalışanların kullandığı
özel alanlar azalırken, kullanıcı dostu, ileri teknoloji ile desteklenmiş toplantı odaları ve
kafeteryalarla, çalışanların bir araya gelerek iletişim ve işbirlikleri geliştirebilecekleri ya
da konsantrasyon isteyen işlerde yalnız kalabilecekleri alanların oranlarında artış olduğu
gözlemlenmektedir.
2014 yılının ilk yarısında, kurumsal firmalar tarafından en çok tercih edilen ofisler en fazla
ortalama kat büyüklüğüne sahip olanları olmuştur. Piyasada halihazırda yer arayan
firmaların küçük, orta ve büyük ölçeklerde, farklı kullanıcı profillerine sahip olduğu
gözlendi. Yer arayışındaki firmaların 1.500-3.000 m2 aralığında geniş kat alanlı ofisleri
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 52 / 102
öncelikli tercih ettikleri görüldü. Ayrıca gelişen verimlilik ve yüksek konfor standartlarına
yönelik talebin, gerçekleşen ofis kiralama işlerini şekillendirdiği görülmektedir. Bu
kapsamda, dikey olarak tasarlanmış ofislerle kıyaslandığında, aynı orandaki kiralanabilir
alanda daha fazla çalışanın yerleştirilmesine olanak tanıyan ve böylece ofis alanlarının
daha verimli kullanılmasını sağlayan yatay açık ofislerin, 2014 yılının ilk yarısında daha
çok tercih edildiği ortaya çıkmaktadır.
Ofis kullanıcılarına perakende alanı, restoran, kültürel aktivite ve spor kulüpleri gibi
olanaklar sunan prestijli ofis binalarının, 2014 yılının ilk yarısında çok yoğun talep
gördükleri gözlemlenmiştir. Bu nedenle, farklı ihtiyaçları olan daha geniş ofis
kullanıcılarına talep yaratılabilmesi için yeni ofis projelerinde ek hizmet binalarına yer
verilmektedir.
MİA’daki boşluk oranı, tamamlanan projelere bağlı olarak ilk yarıyılda %12.6’ya
yükselmiştir. Levent stokuna 85.000 m2, Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe stokuna
31.000 m2 katıldı. Levent’te 50.000 m2’ye sahip Kristal Kule ve 37.000 m2 TKA’ya sahip
River Plaza, Esentepe’de 12.000 m2 TKA’ya sahip Astoria Podyum ve Maslak’ta 30.000
m2’lik Orijin Maslak’ın da dahil olduğu 135.000 m2 ofis stoku 2014 yılının ilk yarısında
pazara sunulmuştur. Kağıthane’de 50.000 m2 Nef Kağıthane 03 MİA dışı Avrupa’da
tamamlanan en büyük proje olurken, Pendik’te 21.000 m2 Varyap Plaza Asya Yakası’nda
faaliyete geçen en yüksek kiralanabilir alana sahip ofis projesi olmuştur.
Altpazar
MİA
MİA dışı
Avrupa
Asya
Toplam
TKA (m2)
1.269.000
1.114.000
1.279.000
3.662.000
Kaynak: JLL
1YY 2014 itibariyle, İstanbul’daki mevcut A sınıfı ofis stoku 2013 yılsonu ile
kıyaslandığında, 220.000 m2’lik bir artış göstererek 3.6 milyon m2’ye ulaşmıştır. Asya
Yakası’nda bazı binaların yaşlarına bağlı olarak niteliklerini kaybetmeleri nedeniyle A
sınıfı ofis stokundan çıkarılması ve MİA’da tamamlanan yeni projeler dolayısıyla Asya
Yakası’nın payı %38’den %35’e düşmüştür. MİA, 2014 yılının birinci yarısında %34 pay
ile neredeyse Asya’nın seviyesine ulaşmıştır.
Yılın ilk yarısında toplam kiralama işlem hacmi 140.500 m2’ye ulaşarak, geçtiğimiz yılın
aynı dönemi ile kıyaslandığında %6 artış kaydetmiştir. Yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık
34.000 m2 kiralama işlemi gerçekleşmiş olup, geçen çeyreğe göre düşük olması yaklaşan
yaz ayları nedeniyle genellikle sakin geçen döneme bağlanabilir.
Kiralama işlemleri
Kiracı
Denizbank
AIG
Lokasyon
Esentepe
Maslak
TKA (m2)
60.000
4.200
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 53 / 102
MSD
Multi-Development Qubicon
Deloitte
Daikin
Levent
Levent
Maslak
Ataşehir
3.900
1.900
3.000
2.600
Kaynak: JLL
İstanbul’da 2017 yıl sonuna kadar tamamlanacak olan yaklaşık 2.7 milyon m2 halihazırda
inşaat halinde ofis stoku bulunmaktadır. Alt pazarlar bakımından Asya Yakası, yeni
projelerin %63’üne denk gelen 1.7 milyon m2 toplam kiralanabilir alan ile inşaat halindeki
stokun büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Asya Yakasının payı, İstanbul Finans
Merkezi inşaatına bağlı olarak önemli ölçüde artmıştır. MİA dışı Avrupa sadece %19’luk
bir payla Asya Yakasını takip etmektedir. Toplam stokun %17’sini temsil eden 461.000 m2
inşaat halindeki proje ile MİA, üç bölge arasında en düşük paya sahiptir. İnşaat halindeki
arzın tamamlanması ile toplam A sınıfı ofis arzının 2017 yıl sonunda 6.3 milyon m2’ye
ulaşması beklenmektedir.
Alt Pazar
MİA
MİA dışı
Avrupa
TKA (m2)
461.000
513.000
1.683.000
2.657.000
Asya
Toplam
Kaynak: JLL
Gelecek A tipi ofis arzı
Ofis
İstanbul
Finans
Merkezi
Nidakule
Palladium Tower
Rönesans Tower
Vadiistanbul
Skyland
Levent 199
Lokasyon
Ataşehir
TKA (m2)
1.000.000
Ataşehir
Ataşehir
Ataşehir
Seyrantepe
Ümraniye
Levent
72.000
55.000
43.000
180.000
90.000
50.000 m2
Kaynak: JLL
İstanbul Finans Merkezinin tamamlanması ile birlikte Asya Yakasındaki A sınıfı ofis
stokunda önemli bir artış olacaktır. İstanbul Finans Merkezi’nin başlıca ofis kullanıcıları
genel müdürlüklerini Ankara’dan İstanbul’a taşıyan kamu bankaları olacaktır, ancak proje
diğer kurumsal ve bireysel ofis kullanıcılarının da merkezde konumlanmasına olanak
sağlayacaktır.
Hem yerel, hem de uluslararası yatırımcı ilgisi artış kaydetse de henüz sağlıklı bir yatırım
seviyesine dönüşememiş ve 2014 yılının ikinci çeyreğinde bir yatırım işlemi
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 54 / 102
gerçekleşmemiştir. Öte yandan, ofis sektörünün artan olumlu performansı ile birlikte
geliştirme faaliyetlerinin de zaman içinde daha güçlü bir yatırım pazarını teşvik etmesi
beklenmektedir. Yeni projeler hala mal sahibi kullanıcı anlaşmaları için alternatifler
sunmaya devam etse de, orta vadede yatırım anlaşmalarına dönüşmesi öngörülmektedir.
Bu çeyrek boyunca kiralarda ve getirilerde önemli bir değişiklik görülmemiştir.
f) Otel sektörü
Zayıflayan otel performansı trendine rağmen, yabancı ziyaretçi sayılarında artış
gözlemlenmektedir. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Haziran itibariyle
2013 yılının aynı dönemine kıyasla %4.7 bir artışla 15.2 milyona ulaşmıştır. İstanbul’a
gelen yabancı ziyaretçi sayısı da, %8.9’lik bir büyüme göstererek yaklaşık 5.4 milyona
yükselmiştir.
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
6 AYLIK
TOPLAM
2012
YILLAR
2013
981 611
997 571
1 460 563
2 168 715
3 232 926
3 882 592
4 571 389
4 470 202
3 991 415
3 050 981
1 631 647
1 343 220
31 782 832
1 104 754
1 268 440
1 841 154
2 451 031
3 810 236
4 073 906
4 593 511
4 945 999
4 266 133
3 402 460
1 709 479
1 442 995
34 910 098
12 723 978
14 549 521
2014*
% DEĞİŞİM ORANI
2013/2012
2014/2013
1 146 815
1 352 184
1 851 980
2 652 071
3 900 096
4 335 075
12,54
27,15
26,06
13,02
17,86
4,93
0,48
10,64
6,88
11,52
4,77
7,43
9,84
15 238 221
15 238 221
14,35
3,81
6,60
0,59
8,20
2,36
6,41
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-56,35
4,73
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
İSTANBUL’A GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYILARI
2013
2014
2013’e Göre
Değişim Oranı
(Aylık)
OCAK
532.726
635.283
19,2
19,2
ŞUBAT
617.015
696.054
12,8
15,8
MART
838.201
866.985
3,4
10,6
İSTANBUL
2013’e Göre
Değişim Oranı
(Kümülâtif)
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 55 / 102
NİSAN
936.961
1.014.662
8,3
9,9
MAYIS
1.058.771
1.079.598
2,0
7,8
957.894
1.090.284
13,8
8,9
4.941.568
5.382.866
HAZİRAN
Toplam
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Son yıllarda, İstanbul uluslararası yolcular için önemli bir aktarma merkezi haline
gelmiştir. Ocak-Mayıs 2014 itibariyle toplam yolcu sayısı İstanbul Atatürk Havalimanında
%11 artarak yaklaşık 22.1 milyona, Sabiha Gökçen Havalimanında %36 artarak 8.6
milyona ulaşmıştır.
Son yıllarda sektörde görülen güçlü ve istikrarlı büyüme eğilimleri, Haziran 2013’ten bu
yana inişe geçmiştir. Bütün bunlara ek olarak, son yıllarda otel arzındaki dikkate değer
artışın, otel doluluk ve performanslarını olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir.
1YY 2014’teki başlıca markalı otel açılışları
Otel
Oda sayısı
Hilton İstanbul Bomonti
829
Hotel
Radisson Blu Hotel Spa
249
Tuzla
Radisson Blu Şişli
291
Marriott Hotel Şişli
259
Dedeman Bostancı
252
Mercure Hotel Taksim
137
Lokasyon
Bomonti
Tuzla
Şişli
Şişli
Bostancı
Gümüşsuyu
Mayıs 2014 itibariyle, 5 yıldızlı otellerin oda sayısının, İstanbul’daki toplam arz içerisinde
%41’lik bir paya sahip olduğu görülmektedir. Asya Yakası’ndaki oteller ise İstanbul’daki
toplam arzın %12’sini temsil etmektedir. Eğer mevcut durumda inşaat halinde ve
planlanmakta olan tüm otel projeleri tamamlanırsa, İstanbul’daki toplam arzın 2016 yıl
sonu itibariyle %12 artması beklenmektedir. Buna rağmen, pazarda halen marka otel
kategorisinde özellikle orta ve ekonomi segmentlerinde arzın kısıtlı olduğu görülmektedir.
Ek olarak, uzun süreli konaklama sağlayan otel segmentinin İstanbul ile birlikte ikinci
şehirlerde de başarılı olma potansiyelinin olduğu düşünülmektedir.
K
g) GYO sektörü
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 56 / 102
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak
üzere düzenlenmiş bir sermaye piyasası oluşumudur. GYO’ların 35 ülkede yürürlükte olan
GYO mevzuatı uyarınca dünyada en yaygın oldukları ülke ABD’dir. Başlangıçları yaklaşık
45 yıl önceye dayanan GYO’ların bugünkü sayısı 300’ün üzerindedir.
Üç tür GYO bulunmaktadır. Birinci tür, belirli bir proje için kurulan; ikinci tür, belirli
alanlara yatırım yapmak için süreli veya süresiz kurulan; üçüncü tür ise, amaçlarında ve
kurulma sürelerinde sınırlama olmaksızın kurulan GYO’lardır. Türkiye’de kurulan GYO’lar
genellikle üçüncü türe girmektedir. Avrupa ve Uzakdoğu’da yaygın olan GYO’lar ise,
gayrimenkul sektörüne finansman yaratan yatırımcı şirketlerdir.
Son iki yılın en büyük halka arzı olan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (‘Halk
GYO’) 2013 Şubat ayında gerçekleşen halka arzı, şirketin büyük ortağı olan Türkiye Halk
Bankası A.Ş.’nin bağlı ortaklığındaki paylarının satışı ile yapılmıştır.
Halk GYO’nun halka arzı, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarındaki (‘GYO’) halka arzların
göreceli ağırlığını devam ettirmektedir.
24.04.2013’te Servet GYO, 23 Mayıs 2013’te Panora GYO ve Yeni Gimat GYO 16.08.2013
tarihinde halka açıldı.
2013 Haziran ayının ilk haftasında Emlak Konut GYO’nun halka arzının gerçekleştirilmek
üzere talep toplanma aşamasına gelinmiş, fakat piyasa şartlarının elverişli olmaması
sebebiyle ertelenmiştir. Emlak Konut GYO'nun yeni projeler ve arsa alımlarının
finansmanı için 11 Kasım 2013’te gerçekleştirdiği ikincil halka arzında hisse başına nihai
fiyat 2.50 lira olurken, halka arzın büyüklüğü 3.25 milyar lira oldu ve borsada gerçekleşen
en büyük halka arzlarından biri oldu.
Şirket
Halk GYO
Servet GYO
Panora GYO
Nominal Tutar Halka Arz Oranı Toplam Hasılat Halka Arz Fiyatı İlk İşlem Tarihi
(Bin TL)
185.500
13.000
21.750
(%)
28
25
25
(Bin TL)
250.425
35.490
102.225
(TL)
1,35
2,73
4,7
22.02.2013
24.04.2013
23.05.2013
Satın Alan
Yatırımcı Sayısı
Yurtdışı
Yurtiçi
7
18.616
443
5.210
2014 Nisan ayında Kuveyt Türk Katılım Bankasının bağlı ortaklığı olan Körfez GYO’nun
%25’i halka arz oldu ve 19 milyon TL halka arz geliri elde edildi.
Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (“GYO”) ilk olarak 1995 yılında kurulmuştur.
1997 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri gereğince halka açılıp
İMKB’ye kote olmuşlardır. SPK tebliğleri kapsamında faaliyet gösteren sermaye piyasası
kurumları olan GYO’lar, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli mevzuat değişikliği gereği,
kuruluş tarihinden azami 3 ay sonra en az %25 oranında hisselerini halka arz etmek üzere
Kurula başvurmakla yükümlüdür. Tabii oldukları yasal mevzuat gereği GYO’lar, şeffaflık ve
hesap verebilirlik ilkelerinin geçerli olduğu kurumsal yapılardır.
GYO’ların halka açık şirketler olması, hem sektör, hem de yatırımcılar açısından önemli
avantajları beraberinde getirmektedir. Sektörde faaliyet yürüten şirketler, halka açılmak
suretiyle kapsamlı gayrimenkul projeleri geliştirmeye olanak sağlayacak şekilde
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 57 / 102
finansman imkanlarını güçlendirmektedir. Yatırımcılar ise, GYO şirketlerinde pay sahibi
olarak bireysel tasarruflarıyla gerçekleştiremeyeceği projelere dolaylı olarak ortak
olmaktadır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-d-4 maddesi gereğince GYO’ların kazançları kurumlar
vergisinden istisnadır. Kurumlar vergisinden istisna tutulan bu kazançlar üzerinden KVK
15/3 gereğince yapılacak stopaj oranı da %0’dır. GYO’ların münhasıran gayrimenkul
portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
damga vergisinden istisna edilmiştir. İstisna kapsamında olmayan tüm diğer yazılı imzalı
sözleşmelerin orijinal kopyaları (kira sözleşmeleri dahil) damga vergisine tabi olacaktır.
GYO’lara ilişkin genel bir harç istisnası bulunmamaktadır. Dolayısı ile özellikle tapu ve
kadastro harçlarına tabidirler.
GYO sektörü ülkemizde henüz yeni olmasına karşın, devletin sağladığı vergisel teşvikler
sektöre kayda değer miktarda kurumsal sermaye girişine neden olmuştur. Bunu, Türk
halkının yatırım alışkanlıkları arasında gayrimenkullerin önemli bir yere sahip olması da
önemli ölçüde desteklemiştir. GYO’lar ortaklık yapıları gereği hesap verebilir, güvenilir,
şeffaf, denetlenebilir olma özellikleri ve kurumsallıklarıyla örnek şirket modelini temsil
etmektedir.
Gayrimenkul sektörünün talebi artan bir sektör olması, bu talebi karşılamak üzere
kurumsal sermayeye ihtiyaç duyulması ve GYO' ların küçük yatırımcıların küçük
meblağlar karşılığında da olsa gayrimenkul yatırımı yapabilmesini olanaklı kılması yeni
kuruluş veya dönüşüm şeklinde GYO'ların sektöre girmesinde etkili olmaktadır.
2. MALİ TABLOLAR:
Şirketimizin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu‘nun (SPK) Seri: II, No:14.1 sayılı
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve genel kabul görmüş
muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket Tebliğin 5. Maddesine
göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından
yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları
ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) uygulamaktadır.
Şirket, 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin sınırlı denetimden geçmiş
özet konsolide finansal tablolarının SPK’nın Seri:XII, 14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe
açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama”
standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve
notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu
kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
PWC; UFRS 11 Ortak Düzenlemeler standardının 01.01.2013’ten itibaren yürürlüğe
girmesinden dolayı mali tablolarda bazı düzeltmeler yapmıştır. 31.12.2012 tarihine kadar
şirketin müşterek ortaklıkları olan Torunlar Özyazıcı (Nish İstanbul), TTA (Bulvar
Samsun) oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilirken, artık özkaynak
yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilecektir. Bu şirketler bilançoda Netsel Marina ve Yeni
Gimat gibi özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar altında, gelir tablosunda ise
iştiraklerden gelir-giderler altında gösterilecektir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 58 / 102
31.03.2014 tarihine kadar TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve TFRS 11 Müşterek
Düzenlemeler standartları çerçevesinde özkaynak yöntemiyle konsolidasyona dahile
edilen Torunlar GYO-Torun Yapı-Torunlar Gıda Proje Ortaklığı (Torun Center) 01.04.2014
tarihinden itibaren kontrolün Torunlar GYO’ya geçmesiyle birlikte TFRS 3 İşletme
Birleşmeleri standartı kapsamında bedel transferi olmadan gerçekleşen işletme birleşmesi
şeklinde muhasebeleştirilmekte ve bağlı ortaklık statüsü kazanıp tam konsolide
edilmektedir.
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem konsolide finansal tablolarını tam
set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Şirket bu çerçevede, ara dönemlerde özet
konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir. Ara dönem özet konsolide finansal
tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında,
tarihi maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır. Ara dönem özet konsolide
finansal tablolar, tarihi maliyet esasına gore hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS
uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar
yansıtılarak düzenlenmiştir.
Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenmektedir.
Raporumuz ekinde yer alan 01 Ocak – 30 Haziran 2014 hesap dönemine ait Sınırlı
İncelemeden Geçmiş Konsolide Mali Tablolarından alınan bilgiler aşağıdadır.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 59 / 102
mn TL
1H 2014
1H 2013
Satışlar
457.853
96.863
372,7%
Konut
372.407
24.677
1409,1%
AVM kira
65.886
55.206
19,3%
Diğer
19.560
16.980
15,2%
SM M
(337.569)
(35.707)
845,4%
Konut
(311.509)
(12.949)
2305,7%
(3.902)
(4.739)
-17,7%
Diğer
(22.158)
(18.019)
23,0%
Brüt Kar
120.284
61.156
96,7%
Br ü t marj
26,3%
63,1%
-36,87 pp
Brüt marj (Konut & Ofis)
16,4%
47,5%
-31,17 pp
Brüt marj (AVM)
69,5%
68,5%
1,03 pp
(18.706)
(14.003)
33,6%
(8.222)
(10.232)
-19,6%
(10.484)
(3.771)
178,0%
13.452
1.437
836,1%
155.801
0
0,0%
0
0
0,0%
Faaliyet karı
270.831
48.590
457,4%
Gayrimenkul deger artisi haric faaliyet kari
270.831
48.590
457,4%
12.402
15.296
-18,9%
283.233
63.886
343,3%
61,9%
66,0%
-4,09 pp
AVM kira
Faaliyet giderleri
Genel yönetim giderler
Paz satış giderleri
Diğer gelir(gider)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatirim amacli gayrimenkuller deger artislari (azalislari)
İştiraklerden alınan temettü
VFOK *
VFOK marjı (%)
Amortisman
VAFOK *
VAFOK marjı(%)
İştiraklerden gelir (gider)
Net faiz geliri(gideri)
Net diğer finansal gelir (gider)
Kur farkı geliri (gideri)
Vergi öncesi kar
Vergi gideri
Net kar
Net kar marjı
Değişim
153
354
-56,8%
283.386
64.240
341,1%
61,9%
66,3%
-4,43 pp
(6.569)
26.232
-125,0%
(21.074)
(10.521)
100,3%
(250)
(3.601)
-93,1%
17.145
(50.332)
-134,1%
272.485
25.664
961,7%
0
0
0,0%
(1.400)
(226)
519,5%
271.085
25.438
965,67%
59,2%
26,3%
32,95 pp
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 60 / 102
(000 TL)
NAKİT VE NAKİT BENZERİ
TİCARİ ALACAKLAR
STOKLAR
PEŞİN ÖDENEN GİDERLER
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
TİCARİ ALACAKLAR
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞ.YAT.
YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER
MADDİ DURAN VARLIKLAR
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
STOKLAR/INVENTORY
PEŞİN ÖDENEN GİDERLER
DİĞER DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR
FİNANSAL BORÇLAR
U.V. KREDİLERİN K.V. KISIMLARI
TİCARİ BORÇLAR
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
DÖNEM KARI VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR
ERTELENMİŞ GELİRLER
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR
TİCARİ BORÇLAR
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖDENMİŞ SERMAYE
HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ
YASAL YEDEKLER
HAZİNE HİSSELERİ
GEÇMİŞ YIL KARLARI
NET DÖNEM KARI
ÖZKAYNAKLAR
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR
2014/06
536.917
119.139
215.026
122.005
18.011
1.011.098
25.951
272.614
3.758.673
5.528
120.923
217.778
559.249
100.809
5.061.525
6.072.623
16.479
575.523
146.318
18.912
709
1.266
130.223
8.939
898.369
1.565.414
175.451
744
193.980
1.935.589
500.000
25.770
21.184
-1.195
2.411.868
271.399
3.229.026
9.639
6.072.623
2013/12
1.033.198
207.596
485.489
140.282
7.535
1.874.100
32.868
275.754
3.514.788
2.297
150
24.942
549.309
77.763
4.477.871
6.351.971
277.719
246.207
103.726
13.506
497
0
370.901
5.787
1.018.343
2.046.687
299.118
232
0
2.346.037
500.000
25.770
16.639
-1.195
2.255.821
190.556
2.987.591
0
6.351.971
Değişim %
-48,0
-42,6
-55,7
-13,0
139,0
-46,0
-21,0
-1,1
6,9
140,7
80515,3
773,1
1,8
29,6
13,0
-4,4
-94,1
133,8
41,1
40,0
42,7
NA
-64,9
54,5
-11,8
-23,5
-41,3
220,7
NA
-17,5
0,0
0,0
27,3
0,0
6,9
42,4
8,1
NA
-4,4
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 61 / 102
2014/06
Toplam Net borç (000 TL)
Ortalama kredi vadesi (Yıl)
Ortalama faiz oranı*
Kaldıraç (toplam aktiflerin %’si olarak finansman kredileri)
Net borcun özkaynaklara oranı
Net borç / Aktifler (%)
Özkaynakların aktiflere oranı
LTV oranı (Net borç /Gayrımenkuller)
Faiz karşılama oranı (kere)
Net borç / VAFÖK (kere)
Net Borç /Piyasa Değeri (%)
Personel Sayısı
2013/12
Değişim
1.620.499 1.537.415
5,40%
5
5
0
4,25%
4,33% -0,08 pp
35,5%
40,5% -4,94 pp
50,2%
51,5% -1,27 pp
26,7%
24,2% 2,48 pp
53,2%
47,0% 6,14 pp
36,3%
35,7% 0,56 pp
13,4
2,6 10,85 pp
2,86
9,75 -6,89 pp
94,5%
111,4% -16,92 pp
172
176
-2,27%
31.12.2013 tarihinde 6.351.971 bin TL olan aktif toplamımız, 30.06.2014 tarihi itibariyle
% 4.4 oranında azalarak 6.072.623 bin TL’ye düşmüştür. Özkaynakların aktif toplamına
oranı % 53.2, yabancı kaynakların aktife oranı ise yaklaşık %47.8’dir.
Şirket aktiflerinin %69’unu yatırım amaçlı gayrimenkuller ve stoklar, %11’ini TOKI ve
müteahhitlere verilen avanslardan oluşan peşin giderler, %8.8’ini nakit ve nakit benzeri
varlıklar oluşturmaktadır.
Bilançonun aktif tarafında en önemli değişiklik nakit tarafında görülmektedir. Şirketin
nakdi; banka kredisi anapara geri ödemeleri ve temettü ödemesi sebebiyle 1.033 milyon
TL’den Haziran sonunda 536.9 milyon TL’ye inmiştir. Şirket ilk 6 ayda 139 milyon USD, 20
milyon € ve 70 milyon TL anapara ödemesi yapmıştır. Haziran’da 2013 karından 30
milyon TL temettü ödemiştir.
Hazır değerlerin 513.2 milyon TL’si 30 günden kısa süreli olarak değerlendirilirken, 365.7
milyon TL’nin tamamı döviz cinsinden (132.4 milyon USD ve 29.2 milyon €) yıllık %2.332.38 mevduatta değerlendirilmiştir. Nakit ve nakit benzeri kalemlerinin %68.1’i (2013:
%71.8) dövize bağlanmıştır.
Taahhütlü önsatışlar karşılığında 90.2 milyon TL alacak senedi alınmıştır. Bunun 78.9
milyon TL’si Mall of İstanbul, 6.2 milyon TL’si Torun Center ve 5 milyon TL’si Korupark 3.
Etap konut projelerinden oluşmaktadır.
Kısa ve uzun vadeli stoklar yılsonuna göre %15.2 azalarak 432.8 milyon TL’ye inmiştir.
Stokların 215 milyon TL’si tamamlanmış konutlardan ve 217.7 milyon TL’si
tamamlanmamış konutlardan gelmektedir. Mall of İstanbul projesinin stokları satışlarla
birlikte 380 milyon TL’den 146.1 milyon TL’ye inmiştir. Bu dönemde tam konsolidasyona
alınan Torun Center’da şu ana kadar oluşan 186.5 milyon TL proje maliyeti gerçeğe uygun
değeri ile uzun vadeli stoklar altında mali tabloya ilk defa dahil olmuştur.
Torunlar GYO-Torun Yapı-Torunlar Gıda proje ortaklığının kontrolünün Torunlar GYO’ya
geçmesiyle birlikte tam konsolide edilen proje ortaklığının gerçek değerinin Torunlar
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 62 / 102
GYO’ya ait kısmı ile net varlık payı arasındaki 120.6 milyon TL fark şerefiye olarak maddi
olmayan duran varlıklar altında bilançoya girmiştir.
Şirket ilk çeyrekte 193.3 milyon TL, ikinci çeyrekte 195.4 milyon TL olmak üzere bu
dönemde 388.7 milyon TL yatırım harcaması yapmıştır. Bunun 225.9 milyon TL’si Mall of
Istanbul, 91.8 milyon TL’si Torun Center ve 65.5 milyon TL’si Torun Tower için
yapılmıştır.
6A2014 6A2013
Yatırımlar
MOI
Korupark Evleri
Torun Tower
Torun Center
Paşabahçe
Diğer
388,7
226,0
1,1
65,5
91,8
0,8
3,5
167,2
129,9
14,5
19,3
3,5
Mall of İstanbul projesi kapsamında 30 Haziran 2014 itibariyle, 1.003 konut, 128 ofis ve 14
yatay ofis olmak üzere toplam 1.145 ünitenin önsatış taahhüt sözleşmelerine istinaden
toplam 591.6 milyon TL (KDV dahil) avans alınmıştır. Bunun 4Ç2013’de 132.1 milyon TL,
1Ç 2014’te 194.2 milyon TL ve 2Ç 2014’te 140.1 milyon TL olmak üzere 466.4 milyon TL’si
teslim edilerek kesin satış gelirine yazılmıştır. Torun Center’da ise taahhütlü önsatış tutarı
384.7 milyon TL’dir. Bunun ancak 193.9 milyon TL’si Mapfre alacakları sebebiyle
bilançoya yansımıştır.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değeri 2013 Aralık’ta 3.514 milyon TL iken, yatırım
harcamalarının eklenmesiyle 2014 Haziran’da 3.758 milyon TL’ye çıkmıştır.
2014/06’da Korupark I ve II’de 15 konutun (2.903 m2) teslimi yapılmıştır. Korupark I ve
II. Etapta toplam satılabilir 36 daire (7.258 m2) bulunmaktadır. 2014/06’da Torium’da 5
daire (809 m2) satılmış olup, 28 daire (2.866 m2) stokta beklemektedir. Nish İstanbul’da
ise 3 mağaza ve 1 ofis satılmıştır (Stokta 179 m2 2 konut, 800 m2 3 ofis ve 2.393 m2 12
mağaza bulunmaktadır.) Korupark III’de 71 konut (11.407 m2) teslim edilmiş ve stokta
177 konut (27.394 m2) kalmıştır.
116 milyon TL KDV alacağı bulunmaktadır.
Pasif tarafında ise, en ağırlıklı kalem 2.157 milyon TL ile banka kredileridir. Krediler altı
ayda %16 azalmıştır.
Bunun %72.5’i uzun vadeli kredilerdir. Kredinin %69’9’u USD, %27’si Euro ve %3.1’i TL
cinsindendir. 30.06.2014 itibariyle ağırlıklı ortalama kredi maliyeti TL kredi hariç %4.25
seviyesindedir. USD kredi maliyeti %4.49 ve € kredi maliyeti %3.62’dir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 63 / 102
Şirketimizin net nakit pozisyonu -1.620 milyon TL’dir. Net döviz pozisyonu açığı
31.12.2013’te 1.747 milyon TL’den (173.8 milyon € ve 579.5 milyon USD) 30 Haziran
2014’te 1.817 milyon TL’ye (175.2 milyon € ve 627.6 milyon USD) çıkmıştır.
Kısa ve uzun vadeli ticari borçlar 321.7 milyon TL’dır. Bunun 115 milyon TL’si Torun
Center önsatışları sebebiyle alınan avanslar ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığından ihale
ile alınan Paşabahçe arazisine ilişkin kalan 71 milyon TL borçtan oluşmaktadır.
Şirketin özkaynakları ilk altı ayda %8.1 artışla 3.2 milyar TL’ye yükselmiştir. Özkaynaklar
dışında Torun Center’da toplam net varlıkların kontrol gücü olmayan Torun Yapı ve
Torunlar Gıda’ya 9.9 milyon TL azınlık hissesi bulunmaktadır.
Gelir tablosu tarafında satışlar geçen yıla göre %372.7 artarak 457.8 milyon TL’dir.
2014/06 satış hasılatının %14.3’ü AVM kira gelirleri, %81.3’ü konut satış gelirleridir. AVM
kira gelirlerindeki artış Mall of İstanbul etkisiyle %19.3 ve birebirde ise %12.1’dir. Eylül
2013’ten beri uygulanan kur sabitlemesi uygulaması Torium dışında 01.07.2014’ten
itibaren kaldırılacaktır.
Zafer Plaza
Deepo Outlet
Korupark
Torium
TOPLAM
1YY 2014
6,691,566
2,428,790
5,305,687
5,047,816
19,473,859
Ziyaretçi Sayısı
1YY 2013
6,285,709
2,357,599
5,191,142
4,858,037
18,692,487
%
6.46%
3.02%
2.21%
3.91%
4.18%
1YY 2014
83,085,087
73,338,261
230,272,242
134,266,779
520,962,369
Ciro
1YY 2013
75,490,648
66,845,249
196,449,907
125,664,047
464,449,851
%
10.06%
9.71%
17.22%
6.85%
12.17%
Ukrayna ve Ortadoğu Bölgesi’nde yaşanan gelişmelere rağmen, yılın ilk 6 ayında
AVM’lerde ziyaretçi sayısında %4.2 ve perakende satışlarda %12 ile
Türkiye
ortalamasının üstünde bir performans gösterildi.
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği verilerine göre ise; Türkiye’deki
alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısı ilk altı ayda yüzde 3.1, perakende satışları ise
yıllık bazda yüz de 4.5 artış gösterdi.
23 Mayıs 2014’te %70 doluluk ile açılan Mall of İstanbul’da aylık 1 milyon ziyaretçi sayısı
aşıldı. 350 mağazanın bulunduğu AVM’de doluluk oranı Haziran sonunda %80’i buldu. Beş
haftada 3.8 milyon TL kira geliri ve 1.5 milyon TL ortak alan geliri elde edildi.
Korupark III Teras Evlerinde ilk altı ayda 71 daire satılarak 26.2 milyon TL hasılat elde
edilmiştir. 678 daireden 501’inin teslimi bugüne kadar tamamlanmıştır. Korupark 1-2’de
15 adet konut satılarak 7 milyon TL, Torium’da 5 adet daire satılarak 1.3 milyon TL ve
Nish Istanbul’da 3 mağaza ve 1 ofis satılarak 3.2 milyon TL konut satış geliri elde
edilmiştir.
Mall of İstanbul’da yılın ikinci üç ayında da teslimlere devam edilerek ilk 6 ayda 694 konut
(78.882 m2)’dan 309.3 milyon TL, 24 ofis (5.274 m2)’den 21.6 milyon TL ve 4 yatay ofis
(765 m2)’den 3.3 milyon TL olmak üzere 334.3 milyon TL satış geliri kaydedilmiştir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 64 / 102
2013/06’da şirket %63.1 brüt marjla çalışırken, 2014/06’da %26.3 brüt marjla
çalışmaktadır. Bunun en büyük sebebi Mall of İstanbul teslimleridir. MOI konut ve ofis
bölümlerine ait stokta adil değerle muhasebeleştirilen 203.2 milyon TL arsa payı ve 36
milyon TL aktifleştirilen finansal gider, teslimlerle birlikte satışı yapıldıkça konut ve
ofislerin satış maliyetine aktarılmış ve MOI brüt kar marjının %14’e düşmesine sebep
olmuştur. Korupark 3. Etap’ta %47.4 ve Korupark 1-2’de %34.5’dir.
Konutların ortalama brüt kar marjı %16.4, AVM’nin ise %69.5’dir.
Korupark AVM %81.6 (2013/06: %78.6), Antalya Deepo %76.4 (2013/06:%60.6), Zafer
Plaza %72.8 (2013/06:%72.9), Torium %60.6 (2013/06:%54.6) marjla çalışmaktadır.
Şirketimizin faaliyet giderleri %33.6 artmıştır ve 18.7 milyon TL olmuştur. Genel yönetim
giderleri %19.6 azalırken, pazarlama ve satış giderleri %178 artmıştır. Bu dönemde genel
yönetim giderlerinin %46.8’i ve 3.8 milyon TL’sini emlak vergisi ve tapu harçları, 2.5
milyon TL’sini personel giderleri oluşturmaktadır. Personel giderleri %56.6 artıyor
gözükse de, personel giderinin 512 bin TL’si TFRS’ye göre yeniden hesaplanan kıdem
tazminatı karşılığıdır.
Mall of İstanbul ve Torun Center projeleri sebebiyle reklam giderleri %397 artışla 8
milyon TL’dir. Konut pazarlama satış giderleri de %62 artarak 1.4 milyon TL olmuştur.
Netsel Marina’dan 2013 mali yılına ilişkin olarak 3.9 milyon TL ve Yeni Gimat’tan 8.5
milyon TL temettü geliri elde edilmiştir. Diğer esas faaliyetlere 6.9 milyon TL inşaat
sahasında taşeronlardan elde edilen net gelir ve 5.5 milyon TL Maltepe arsasının
satışından elde edilen değer artış kazancı olmak üzere 13.4 milyon TL gelir kaydedilmiştir.
Torunlar GYO-Torun Yapı-Torunlar Gıda proje ortaklığının elde tutulan hisselerinin
gerçeğe uygun değerleri (139.1 milyon TL) ve 31.03.2014 itibariyle proje ortaklığının net
yükümlülüklerinin Torunlar GYO hissesine isabet eden kısmının (16.6 milyon TL) ters
çevrilmesiyle oluşan tutar 155.8 milyon TL olup, bu bir kereye mahsus gelir, gelir
tablosunda yatırım faaliyetlerinden gelirler kaleminde muhasebeleştirilmiştir. İşletme
birleşmesi sonucunda oluşan 120.6 milyon TL şerefiye tutarı, proje tamamlandığında
teslim edilen konut ve ofislerin maliyetlerine eklenecektir ve projenin tüm konut ve
ofisleri satılıp teslim olduğunda finansal tablolarda şerefiye rakamı kalmayacaktır. Bu
sebeple, yatırım faaliyetlerinden gelirler faaliyet karının bir parçası olarak
değerlendirilmiştir.
Şirketimiz bu dönemde operasyonel performansını yansıtan vergi, amortisman ve faiz
(kur farkları dahil) öncesi karını (VAFÖK) bu sebeple %341 artışla 283.3 milyon TL’ye
yükseltti. Ancak gayrimenkul değer artışı/azalışı hariç tutularak hesaplanan VAFÖK marjı
brüt kar marjındaki düşüşten dolayı %66.3’ten %61.9’a inmiştir.
İlk altı ayda TL USD’ye (30.06.2014: 2,1234; 31.12.2013: 2,1343)karşı %0.5 ve €’ya karşı
(30.06.2014: 2,8919; 31.12.2013: 2,9365) %1.5 değer kazanmıştır. Şirketin 1.8 milyar TL
açık pozisyonu sebebiyle 17.1 milyon TL kur farkı geliri oluşmuştur. Faiz gideri %98
artışla 45.1 milyon TL olarak tahakkuk etmiş ve faiz geliri ise yükselen faiz oranları
sebebiyle %96 artarak 24 milyon TL’ye çıkmıştır. Aktifleştirilen faiz gideri ise MOI projesi
sebebiyle 14.3 milyon TL’dir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 65 / 102
Şirket ilk altı ayı 271 milyon TL net karla kapatmıştır.
ORTAKLIĞIN UNVANI:
TORUNLAR GYO A.Ş.(Tescil tarihi 21.01.2008)
3. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette
bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu
değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını
güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:
Şirketimizce gayrimenkul sektöründeki yatırımlar titizlikle takip edilmektedir. Yönetim
Kurulumuzca karar verilen yatırımlar ve bu taşınmazlar üzerinde geliştirilecek olan
projeler sektördeki yerimizi daha da güçlendirecektir.
4. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:
Şirketimizin 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle konsolide varlıklarının %53.2’si
(31.12.2013: %49) öz kaynaklarla, % 47.8’si (31.12.2013:%51) ise yabancı kaynaklarla
finanse edilmektedir. Gerek mevcut işlerin devamlılığı, gerekse şirket stratejileri
doğrultusunda yapılan yatırımlar için yabancı kaynakla finansman sağlanmaktadır. Dış
finansmanın %76.1’i (31.12.2013:%71.4) finansal borçlardan kaynaklanmaktadır.
Şirketimizin Aralık 2013 sonunda 1.537 milyon TL olan net finansal borcu, Haziran
2014’te 1.620 milyon TL’ye çıkmıştır.
Şirket faaliyetleriyle bütünleşik risklerin tanımlanması, ölçülmesi, raporlanması ve risk
yönetimine ilişkin strateji ve politikaların belirlenmesi konusunda aktif olarak
çalışmaktadır.
5. Risk yönetimi
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi,
tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla
çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan Riskin Erken Tespiti Komitesine ilişkin
görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir.
Faaliyet riski
Şirket, portföy yönetimi faaliyeti kapsamında, gerek gayrimenkullere, gerekse para ve
sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktadır. Gayrimenkul yatırımları 30.06.2014
itibariyle, toplam portföyün yaklaşık %89.8’ini oluşturmaktadır. Sözkonusu yatırımlar
bitmiş gayrimenkullerin satışı ve/veya kiralama amaçlı satın alınması şeklinde olabileceği
gibi aynı amaçla proje geliştirmek şeklinde de olabilir. Belirtilen faaliyetlerle bütünleşik
başlıca risk faaliyet ortamı riskidir. Bu kapsamda riskler, imar mevzuatı başta olmak üzere
şirket faaliyetlerini ilgilendiren mevzuat ve imar uygulamalarındaki olası değişiklikler,
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 66 / 102
gayrimenkul sektöründeki daralmaya bağlı olarak yeni yatırım olanaklarının azalması,
gayrimenkullere olan talebin azalması ve fiyatların düşmesi ve yerel ve/veya merkezi
yönetimin şirket faaliyetlerini etkileyecek şekilde politika ve uygulamalarını değiştirmesi
gibi dışsal faktörler olarak sayılabilir. Şirket, faaliyet ortamından kaynaklanabilecek
riskleri en aza indirmek üzere gerekli tedbirleri almakta, kontrol sistemlerini kullanmakta
ve sözkonusu tedbir ve kontrol sistemlerinin etkinliğini izlemektedir.
Kredi riski
Şirketimiz, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduat
nedeniyle kredi riskine maruz kalmaktadır. Şirket banka mevduatını ticari ilişkisini
sürdürdüğü ve Türkiye’de kurulu bulunan en büyük 10 banka içerisinde yer alan ticari
bankalarda tutmaktadır. Ticari alacakların önemli bir kısmı ilişkili şirketlerdendir. İlişkili
olmayan şirketlerden olan riskin yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda
teminat altına alınması prensibi ile hareket edilmektedir. Bu kapsamda kullanılan
yöntemler şunlardır:
a. Banka teminatı (teminat mektubu, akreditif vb.),
b. Gayrimenkul ipoteği,
c. Çek-senet.
Teminatlar ile güvence altına alınmayan müşteriler için risk kontrolü müşterinin finansal
pozisyonu, geçmiş tecrübeleri ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi
kalitesinin değerlendirilmesi sonucu bireysel limitler belirlenmekte ve sözkonusu kredi
limitlerinin kullanımı sürekli olarak izlenmektedir.
Likidite riski
Likidite riski, şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Şirket
yönetimi likidite riskini, günlük işlemler için yeterli seviyede nakit ve nakit benzeri
bulundurmak ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli
kılınması suretiyle bilançonun beklenen nakit akışına uygun yönetilmesi prensibi ile
bertaraf edilmektedir. Şirket yönetimi ayrıca inşaat maliyetleri ve yatırım amaçlı
gayrimenkul alımı için kullanılan finansal borçların vade yapılarını, mümkün olduğu
ölçüde yine bu gayrimenkullerden elde edilecek kira gelirlerinin nakit akışına göre
düzenlemeye çalışmaktadır. Konut projelerinin inşaat maliyetlerinin karşılanması için bu
projelerdeki finansman yükünün hafiflemesi amacıyla; Şirket, müşterileriyle satış vaadi
sözleşmesi imzalamak suretiyle nakit avans almaktadır.
Faiz oranı riski
Şirketimiz, faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının
değişiminden doğan faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve
yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli
olduğu durumlarda türev araçlar kullanılarak yönetilmektedir.
Bu kapsamda, alacak ve borçların sadece vadelerinin değil, faiz yenilenme dönemlerinin
de benzer olmasına büyük önem verilmektedir. Finansal borçların piyasadaki faiz oranı
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 67 / 102
dalgalanmalarından en az düzeyde etkilenmesi için, bu borçların “sabit faiz/değişken faiz”,
“kısa vade/uzun vade” ve “TL/yabancı para” dengesi, hem kendi içinde, hem de aktif yapısı
ile uyumlu olarak yapılandırılmaktadır.
Şirketimizin bilançosunda finansal borçlar olarak sınıfladığı değişken faizli krediler faiz
değişimlerine bağlı olarak faiz riskine maruz kalmaktadır.
Döviz kuru riski
Şirketimiz, çok sayıda para birimi ile yaptığı operasyonları nedeniyle döviz kuru riskine
maruz kalmaktadır. Bu riskin yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalarından en az
etkilenecek şekilde, diğer bir deyişle sıfıra yakın bir döviz pozisyonu seviyesinin
korunmasıdır.
Bu amaçla para birimlerinin çapraz veya Türk Lirası’na karşı pozisyonlarının toplam
özkaynak tutarına oranları belli sınırlar içinde tutulmaya çalışılmaktadır.
Şirketimiz başlıca Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
7. Genel Kurul
Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası
mevzuatı hükümleri uyarınca toplanır ve karar alır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap
devresinin sonundan itibaren 3 ay içinde ve TTK’nın 409. Maddesi hükmüne göre
hazırlanacak gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü Genel
Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya TTK’nın 410. Ve takip eden maddelerinde
belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde toplanır ve gerekli kararları alır.
Olağan Genel Kurula davet, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesinde belirtilen
esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel kurul toplantı ilanı,
ortaklığın Internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer
yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari
üç hafta önceden yapılır.
TTK’nın 438. Maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme
alınamaz. Ancak, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, pay sahiplerinin gündeme
madde konulmasına ilişkin hakları saklıdır.
Genel Kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu
Genel Kurulu Şirket Merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya başka bir
şehirde toplantıya çağırabilir.
Genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK’dan sağlanan pay sahipleri
listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri
katılabilir. Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda TTK’nın 427-431.madde
hükümlerine göre temsil ettirebilirler. SPK’nın 30. Maddesi hükmü saklıdır.
Vekaletnamelerin şeklini sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla Yönetim Kurulu
tayin ve ilan eder. TTK’nın pay sahibinin temeline ilişkin 427 ila 432. Maddesi hükümleri
uygulanır.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 68 / 102
Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK’nın
1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan
Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden de katılabilir. Yapılacak tüm genel kurul
toplantılarında Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem
üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, sözkonusu Yönetmelik hükümlerinde
belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. Maddesi uyarınca
kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri,
gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini
göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri
ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları
şarttır.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda hareket etmeleri
gerekmektedir.
Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve TTK
düzenlemelerine uyulur. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin
paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlamaz.
Şirkette her 1 Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay
sahipleri, TTK’nın 434. Maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari
değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar. Şirket ana sözleşmesinde oy kullanımına ilişkin
imtiyaz bulunmamaktadır.
Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle veya oyların kullanım
ve sayımını kolaylaştırıcı bir takım elektronik cihazların aracılığıyla kullanılır. Oy
kullanma usulü, toplantı başlamadan önce toplantı başkanı tarafından belirlenir. El
kaldırmayanlar ret oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde
verilmiş kabul edilir.
Kanunun 1527. Maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, TTK’nın 418. ve 421. Maddeleri ve
SPK’nın ilgili hükümlerine tabidir.
Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası mevzuatına, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak
düzenlenir.
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup, Şirketin genel kurullarında alınan
kararlarda uygulanmayan bir husus yoktur.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 69 / 102
Dönem içinde Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2014
tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin olarak hazırlanan,
01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı dönem karı hakkındaki teklifi, Genel
Kurul Gündemi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Bağımsız Denetim Raporu ile
Vekaletname SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak Olağan Genel Kurul
tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş ve
www.torunlargyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almıştır. Genel
Kurul toplantılarının tarihlerinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular
Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nce cevaplanmıştır.
Genel Kurullarda alınan kararlarda toplantı nisabı, Şirket sermayesinin en az yarısına
sahip olan hisse sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte
olup, söz konusu toplantıda Şirket’in toplam 500.000.000,00 TL sermayesinden,; toplam
itibari değeri 35.257.988 TL olan 35.257.988 adet pay vekaleten, toplam itibari değeri
394.345.860 TL olan 394.345.860
adet pay asaleten, ayrıca Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre
itibari değeri 5TL olan 5 adet pay asaleten, 8.480.591 Tl.sı nominal değerli 8.480.591 Adet
pay vekaleten elektronik ortamda e-imza ile temsil edilmiş, böylece toplam 438.084.439
adet pay toplantıda hazır bulunmuş ve toplantı nisapları
Olağan Genel
Kurul
Toplantısı’nda % 87,6 oranında sağlanmıştır.
Yönetim Kurulumuzun 29 Mayıs 2014 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu
Başkanlığına Aziz Torun ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mehmet Torun’un
seçilmelerine,
Yönetim Kurulumuzun 03.06.2014 tarihinde yapılan toplantısında ise,
(i)
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Alp, Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinatörü Şerife Cabbar ve
Yatırımcı İlişkileri Direktörü Haluk Yükler’in seçilmelerine ve Ali Alp’in
komitede başkanlık görevini yerine getirmesine,
(ii)
Şirket bünyesinde iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğinin, katma
değerinin, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin
işleyişi ve yeterliliğinin sağlanması maksadıyla oluşturulan Denetimden
Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alp ve
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Yeniay’ın seçilmelerine ve Aziz
Yeniay’ın komitede başkanlık görevini yerine getirmesine,
(iii)
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin
erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve
riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan
Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi Aziz Yeniay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alp, yönetim kurulu
üyesi ve genel müdür yardımcısı Emre Torun, genel müdür yardımcısı
Remzi Aydın ve genel müdür yardımcısı İsmail Kazanç’ın atanmasına, Ali
Alp’in komite başkanı olarak görev yapmasına,
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 70 / 102
(iv)
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme
esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak maksadıyla
oluşturulan Ücret Komisi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul
toplantısına kadar görev yapmak üzere Ali Alp, Aziz Yeniay ve Yunus Emre
Torun'un atanmasına, Ali Alp'in komite başkanı olarak görev yapmasına
(v)
Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve
eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta
politika ve stratejiler belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Aday
Gösterme Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Aziz
Yeniay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alp’in atanmasına, Aziz
Yeniay’ın komite başkanı olarak görev yapmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.
Yönetim Kurulunun 20.03.2014 Tarih ve 1014/13 Sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca düzenlenerek kabul edilen
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret
Komitesi Çalışma Esaslarına ilişkin Yönetmeliklerin Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur.
“Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği”nin (TSPAKB) unvanı, “Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliği” (TSPB) olarak değiştirilmiş ve Birlik üyelerine, aracı kurumlar
ile bankalara ek olarak, portföy yönetim şirketleri ve payları Borsada işlem gören
“yatırım ortaklıkları” da dahil edilmiştir. Bu değişiklik ile birlikte Yatırım Ortaklığı
statüsünde faaliyet gösteren Şirketimizin de ilgili Birliğe üye olması gerekliliği oluşmuş ve
gerekli üyelik sağlanmıştır.
Genel Kurul sonuçları 13 Haziran 2014 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Şirketin 29 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısı ile ilgili Toplantı
Tutanağı ve Hazirun Cetveli internet sitemizde ilan edilmiştir.
Şirket 2013 yılı Olağan Genel Kurulunu 29.05.2014’te genel müdürlük binasında 11:00’de
aşağıdaki gündemle yapmıştır.
1.
Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2.
Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı’nca
imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
3.
2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve
müzakeresi,
4.
Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması,
5.
2013 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya
sunulması,
6.
Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya
reddi,
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 71 / 102
7.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2013 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri,
8.
Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri
veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,
9.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkına ilişkin tutarın tespiti,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
2014 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin
görüşülmesi ve onaya sunulması,
11. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve
2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
12. Daha önce alınan kararlar kapsamında geri alınmış ve henüz satışı
gerçekleşmemiş olan 610.033,48 adet hisse senedinin elden çıkarılmasına ilişkin 3
Ocak 2014 Tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nde öngörülen
şartları taşıdığı sürece elde tutulması ve/veya uygun koşulların oluştuğu durumlarda
satılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesinin genel kurulun onayına
sunulması.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı
içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.
Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin
Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Yönetim
Kurulu’nun28.04.2014 Tarih ve 2014/23 Sayılı toplantısında kabul edilen kar dağıtım
politikasının genel kurulun onayına sunulması,
16. Yönetim Kurulunun 20.03.2014 Tarih ve 1014/13 Sayılı toplantısında, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca düzenlenerek
kabul edilen Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi
ve Ücret Komitesi Çalışma Esaslarına ilişkin Yönetmeliklerin Genel Kurul’un bilgisine
sunulması,
17. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396. Maddeleri
gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları
ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp
yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi,
18. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları
adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri
yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396. Maddeleri gereğince izin
verilmesi,
19. Dilek ve temenniler ,
20. Kapanış.
8. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer
hususlar:
Şirketimizin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu‘nun (SPK) Seri: XI No:29 sayılı
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve genel kabul görmüş
muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak Bağımsız Denetim Şirketi
PriceWaterHouseCoopers-Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmektedir. Finansal tablolarda yer almayan ancak
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 72 / 102
kullanıcılar için faydalı olacak bilgileri faaliyet raporumuz ekinde yer alan 01 Ocak – 30
Haziran 2014 hesap dönemine ait Sınırlı İncelemeden Geçmiş Konsolide Mali Tablolar ve
Dipnotlarında bulabilirsiniz.
9. 30 Haziran 2014 faaliyet dönemi sonrasında ilgili kamuya açıklanan önemli
olaylar:
23.07.2014
Konu
Kiptaş projesi ÇED raporu hakkında
Açıklama
İstanbul ili Eyüp ilçesi Güzeltepe (Alibeyköy) Mah Çobançeşme mevkiinde Torunlar GYO
A.Ş. tarafından Kiptaş ile birlikte yapılması planlanan "Karma Kullanım Konut Kompleksi"
projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu
tarafından 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı ÇED Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesi
kapsamında 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince
incelenmiş ve değerlendirilmiş, söz konusu Rapor nihai kabul edilmiş ve inceleme
değerlendirme süreci sona erdirilmiştir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu
23.07.2014’te 10 (on) iş günü süreyle halkın görüşüne açılmış olup, bu süre 08.08.2014’te
sona ermiştir. Bu süre içerisinde İstanbul Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na üç itiraz gelmiştir. Bu itirazlar giderildikten sonra
Bakanlık askı sürecini tekrar başlatacaktır.
10. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler: Şirketimiz ekonomik gelişmelerin
istikrarlı olması şartı ile portföyündeki projelere ilave olarak cari yılda alınacak araziler
için yeni projeler planlamaktadır.
11. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasına Yönelik Meydana Gelen
Değişiklikler
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Raporları başlıklı 8 maddesi uyarınca 2014 yılı ilk çeyrekte
meydana gelen değişiklikler aşağıda sunulmuştur.
Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Kurulması:
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2014 Tarih ve 2014/08 Sayılı toplantısında, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. Maddesi uyarınca,
Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere
ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Ortaklık
pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel kurul
toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken
dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas
sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 73 / 102
sağlayacak tedbirleri almak, Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her
türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, Pay sahipliği haklarının
kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere
uyumun sağlanması maksadıyla bir müdür ve iki personelden teşekkül eden
Yatırımcı İlişkiler Bölümü kurulmasına,
Bölümünün genel müdür yardımcılarından İsmail Kazanç’a bağlı olarak
çalışmasına,
Yöneticiliğine Haluk Yükler’in atanmasına, Bölümde Zeynep Torun ve
Örsel’in görevlendirilmesine,
Pelin
Halen Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinatörü olarak görev yapmakta olan
Şerife Cabbar’ın aynı unvanla çalışmaya devam etmesine,
Şirket Yönetim Kurulunun 30.04.2010 Tarih 2010/32 Sayılı kararı ile oluşturulan
Pay Sahipleri birimine ilişkin iç düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasına karar
verilmiştir.
Yönetim Kurulu Komitelerine Atama Yapılması:
Yönetim Kurulumuzun 03.06.2014 Tarih ve 2014/30 Sayılı toplantısında,
Denetim Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar
görev yapmak üzere Ali Alp ve Aziz Yeniay Torun'un atanmasına, Aziz Yeniay'ın
komite başkanı olarak görev yapmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul
toplantısına kadar görev yapmak üzere, Ali Alp, Şerife Cabbar ile Haluk Yükler’in
atanmasına, Üyelerden Ali Alp’in Komite başkanı olarak görev yapmasına,
Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul
toplantısına kadar görev yapmak üzere Aziz Yeniay ile Ali Alp’in atanmasına, Aziz
Yeniay’ın komite başkanı olarak görev yapmasına,
Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul
toplantısına kadar görev yapmak üzere Aziz Yeniay, Ali Alp, yönetim kurulu üyesi
ve genel müdür yardımcısı Yunus Emre Torun, genel müdür yardımcısı Remzi
Aydın ve genel müdür yardımcısı İsmail Kazanç’ın atanmasına, Ali Alp’in komite
başkanı olarak görev yapmasına,
Ücret Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar
görev yapmak üzere Ali Alp, Aziz Yeniay ve Yunus Emre Torun’un atanmasına, Ali
Alp’in komite başkanı olarak görev yapmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları Yönetmeliklerinin Revize
Edilmesi:
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 74 / 102
Yönetim Kurulumuzun 20.03.2014 Tarih ve 2014/13 Sayılı toplantısında, 3 Ocak
2014 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde yapılan düzenlemelere uyum
sağlamak amacıyla; Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme
Komitesi ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları Yönetmelikleri revize edilmiş olup
Yönetmelikler www.torunlargyo.com.tr internet adresimizde yer almaktadır.
12. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri: Şirketimizin bir gayrimenkul
yatırım ortaklığı olması sebebiyle Ar&Ge faaliyeti bulunmamaktadır. Piyasa
araştırması ve gerekli görülen diğer analizler profesyonel danışmanlık hizmeti veren
kuruluşlar aracılığıyla yürütülmektedir.
13. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:
Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
14. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı: Yoktur.
15. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında
bilgi: Şirketimizin 30.06.2014 tarihli toplam konsolide varlık değeri 6.072.623 bin
TL, aynı tarihli özkaynak (net aktif) değeri 3.229.026 bin TL olup, 500.000.000 TL
sermayeli şirketimizin pay başı özkaynak (net aktif) değeri ise 6,46 TL’dir.
Torunlar GYO hisse senedinin 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi günlük ortalama
işlem hacmi 2.620.903 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 Haziran sonu kapanış fiyatı
3,43 TL olan hisse, dönemi 6,46 TL olan pay başına net aktif değerine göre % 47
iskonto ile kapatmıştır. Hisse ilk altı ayda %24.2 değer kazandı.
30 Haziran 2014 sonu itibarı ile GYO sektöründe faaliyet gösteren 31 adet GYO’nun
Piyasa Değerleri toplamı 21.102 milyon TL’dir. Buna göre şirketimizin sektör
içerisindeki payı piyasa değerine (PD) göre %8.1’dir.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
30.06.2014
Milyon
10.108TL
30.06.2013
Milyon
6.800TL
Fark (%)
Torunlar GYO
Doğuş GYO
Saf GYO
İş GYO
Halk GYO
Yeni Gimat GYO
Diğer GYO'lar
1.715
1.091
1.037
885
768
745
4.753
1.745
405
736
882
822
3.994
(1,7)
169,3
40,8
0,3
(6,5)
19,0
Sektör Toplam Piyasa Değeri
21.102
16.070
31,3
Emlak Konut GYO
48,6
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 75 / 102
16. Şirketimiz AVM odaklı bir GYO şirketidir. Halka açık 31 GYO şirketi arasında
30.06.2014 tarihli BIST kapanışına göre en değerli 2. Şirkettir. İstanbul, Ankara,
Bursa, Antalya, Samsun, Muğla gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerde proje
geliştirmeye odaklanması, düzenli nakit akışı sağlayan AVM’lerle kriz
zamanlarında nispeten korumacı bir yapıya bürünmesi, yüksek büyüme
potansiyeli olan projeler yürütmesi, bu projeleri ağırlıklı olarak özkaynaklarla
yapmaya çalışması şirketimizin en önemli rekabetçi avantajlarıdır.
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHLİ
PORTFÖYÜ HAKKINDA BİLGİLER…
BİNALAR :
- Zafer Plaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(Bursa/Osmangazi)
- Korupark AVM (Bursa/Emek, Osmangazi)
-Torium AVM (İstanbul/Esenyurt
-Torium Konutları
- Korupark 7Adet İşyeri+8 Adet Depo (Bursa)
- İstanbul/Beyoğlu Kemankeş Binası
- Korupark 1.ve 2. Etap Konutları Bursa/Osmangazi-Emek
- Nish İstanbul 2 Adet Konut,
- Nish İstanbul 3 Adet Ofis, 12 Adet Mağaza
- Korupark 3.Etap KonutProjesi
- Mall Of Istanbul AVM ve Konut Projesi
- Torun Tower Projesi
GAYRİMENKUL PROJELERİ :
- Torun Center Projesi (%65 hissesi)
ARSA VE ARAZİLER :
- İstanbul/Başakşehir İkitelli-2 Arsalar (858/1 Parsel)
- İstanbul/Kayabaşı Arsalar
- İstanbul Maltepe Arsalar
- İstanbul/Paşabahçe Arsa
İŞTİRAKLER :
-Yeni Gimat GayrimenkuL Yatırım Ortaklığı A.Ş. (% 14,83 hissesi)
-Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. (% 44,60 hissesi)
-TTA.Gayrimenkul Yat.ve Yönetim A.Ş. (% 40 hissesi)
-TRN AVM.Yatırım ve Yönetim A.Ş. (% 99,997 hissesi)
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
TL ve yabancı para mevduatından oluşmaktadır.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 76 / 102
30.06.2014 Torunlar GYO Portföy Tablosu (000 TL)
30.06.2014
GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ,
GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR
Arsalar ve Araziler
İstanbul, Başakşehir, İkitelli-2 (18.208,90 m2)
İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Arsası (60.833 m2)
İstanbul Paşabahçe Arsası (71.909 m2)
İstanbul Maltepe Arsası (6.928 m2) (%50 pay)
Binalar
Zafer Plaza AVM Bursa/Osmangazi (72.26% hisse)
Korupark AVM Bursa/Emek
Torium AVM
Korupark 1. ve 2. Etap, İşyerleri+Depolar
İstanbul/Beyoğlu - Kemankeş Butik Hotel Binası
Korupark Evleri 1. ve 2. Etap
Bursa/Osmangazi-Emek 57 daire (11.596 m2)
Nishİstanbul 4 ofis (1.070 m2)
Nishİstanbul 2 konut (179 m2)
Nishİstanbul 15 işyeri (2.783 m2)
Korupark Evleri Bursa, Osmangazi, Emek- 3. Etap
247 daire (38.605 m2)
Torium Evleri 33 daire (3.675 m2)
Mall of İstanbul projesi İstanbul, Başakşehir,
İkitelli-2 (122.859,93 m2)
Torun Tower projesi İstanbul, Şişli, Esentepe (14.991,60 m2)
Gayrimenkul Projeleri
Torun Center projesi İstanbul, Şişli
ANA ŞİRKET GAYRİMENKULLER TOPLAMI
İŞTİRAKLER GAYRİMENKULLERİ
ANKAmall + Crowne Plaza Yeni Gimat İşyerleri
İşletmesi A.Ş. (% 14,83 hisse)
Netsel Marina, Netsel Turizm Yatırımları A.Ş.
(% 44,60 hisse)
Bulvar Samsun AVM TTA.Gayrimenkul
Yat.ve Yönetim A.Ş. (% 40 hisse)
Deepo Outlet Center AVM Antalya TRN AVM.Yatırım ve
Yönetim
A.Ş. (% 99,997 hisse)
İŞTİRAKLER GAYRİMENKULLER TOPLAMI
TOPLAM GAYRİMENKUL PORTFÖYÜ
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Vadeli/Vadesiz Döviz Mevduatı
Vadeli/Vadesiz TL Mevduatı
TOPLAM PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ
DİĞER VARLIKLAR
BORÇLAR
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
NET AKTİF DEĞER
HİSSE SAYISI
HİSSE BAŞINA NET AKTİF DEĞER
KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA HİSSE FİYATI
Ekspertiz
Değeri
444,316
27,585
21,292
395,439
0
3,355,002
222,922
761,768
584,643
18,054
18,326
30.06.2013
Ekspertiz
Toplam Ekspertiz
Toplam Ekspertiz Değerindeki
Değeri İçindeki Ekspertiz
Değeri İçindeki Değişim GYG
Payı %
Değeri
Payı %
%
9%
429,076
9%
3.6
1%
32,319
1%
-14.6
0%
21,292
0%
0.0
8%
355,793
7%
11.1
0%
19,672
0%
-100.0
71%
3,020,084
64%
11.1
5%
197,948
4%
12.6
16%
695,068
15%
9.6
12%
583,749
12%
0.2
0%
16,644
0%
8.5
0%
17,545
0%
4.5
24,227
5,350
895
19,481
1%
0%
0%
0%
31,813
10,755
1,455
18,089
1%
0%
0%
0%
-23.8
-50.3
-38.5
7.7
94,725
5,784
2%
0%
159,081
6,362
3%
0%
-40.5
-9.1
1,223,877
374,950
347,671
347,671
26%
8%
7%
7%
1,002,014
279,561
21%
6%
22.1
34.1
4,146,989
87%
3,449,160
73%
20.2
Ekspertiz
Değeri
Toplam ekspertiz
değeri içindeki
Ekspertiz
payı %
Değeri
Ekspertiz
Toplam ekspertiz değerindeki
değeri içindeki
değişim GYG
payı %
%
209,241
4%
192,795
4%
8.5
36,886
1%
36,812
1%
0.2
58,736
1%
52,523
1%
11.8
293,458
598,321
4,745,310
6%
13%
100.00%
266,790
548,920
3,998,080
6%
12%
84.25%
10.0
9.0
18.7
Ekspertiz
Değeri
365,785
171,132
536,917
5,282,227
790,396
2,833,958
9,639
3,229,026
500,000,000
6.46
3.43
Ekspertiz
Toplam ekspertiz
Toplam ekspertiz değerindeki
değeri içindeki
Ekspertiz
değeri içindeki
değişim GYG
payı %
Değeri
payı %
%
7%
247,494
6%
47.8
3%
133,640
3%
28.1
10%
381,134
9%
40.9
100%
4,379,214
100%
20.6
631,616
25.1
2,188,357
29.5
0
AD
2,822,473
14.4
500,000,000
0.0
5.64
14.4
3.49
-1.7
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 77 / 102
GAYRİMENKULLER
KİRACININ
ADI
KİRA
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
KİRA
SÜRESİ
Zafer Plaza
Korupark AVM
Torium AVM
Deepo Outlet Center
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
YILLIK
MEVCUT
KİRA
DEĞERİ
(ABD$)
10.822.950
30.011.494
23.252.491
6.972.720
YILLIK KİRA
EKSPERTİZ
DEĞERİ
(ABD$)
10.662.932
27.093.572
19.090.935
6.972.720
Kira Geliri Elde Edilen Taşınmazlar:
Kira sözleşmelerine istinaden hesaplanan kira bedellerinin para birimi dağılımı %63’ü €,
%37’si USD şeklinde olup, taşınmaz bazında kiralama bilgileri şu şekildedir:
AVM
Zafer Plaza
Korupark AVM
Torium AVM
Deepo Outlet Center
ALIŞ
TARİHİ
24.03.2009
25.07.2008
13.09.2011
14.07.2011
EKSPERTİZ
TARİHİ
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
EKSPERTİZ DEĞERİ
(TL) DAĞILIMI
222.922.442
12%
761.707.784
41%
584.642.922
31%
293.465.447
16%
TOPLAM
1.862.738.595
100%
30.06.2014 tarihi itibarıyla Şirketin kira gelirleri 65.8 milyon TL’dir.
Projeler:
PROJELER
Torun Center
TOPLAM
ALIŞ
TARİHİ
10.11.2011
EKSPERTİZ
TARİHİ
31.12.2013
EKSPERTİZ DEĞERİ
(TL) DAĞILIMI
347.671.511
100%
1.946.498.246
100%
Arsalar:
ARSALAR
İkitelli, Başakşehir
Kayabaşı,
Başakşehir
Paşabahçe
TOPLAM
ALIŞ
TARİHİ
26.01.2011
EKSPERTİZ
TARİHİ
31.12.2013
05.05.2008
19.09.2012
31.12.2013
31.12.2013
EKSPERTİZ DEĞERİ
(TL) DAĞILIMI
27.585.375
6%
21.292.620
395.438.698
444.316.693
5%
89%
100%
30.06.2014 TARİHLİ PORTFÖYÜMÜZÜN DETAYLARI
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 78 / 102
30.06.2014 Tarihli Portföyümüzün Ekspertiz Değerine Göre İller Bazında Dağılımı
(Milyon TL)
BİNALAR :
Zafer Plaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(Bursa/Osmangazi):
Ekim 1999 ‘de hizmete açılmıştır. Kiralama ve yönetim işleri Zafer Plaza İşletmecilik A.Ş.
tarafından yürütülmektedir. Bursa’da şehrin tam merkezinde % 99 doluluk oranı ile
işletilmektedir. 2000 yılı Türkiye‘nin en iyi Alışveriş Merkezi ödülü sahibidir. Standart
Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.’nin 06.01.2014 tarih ve SvP_13_TRGYO_09
no.lu değerleme raporundaki Zafer Plaza AVM’nin değeri 222.922.442 TL.dir.
Gayrimenkulün rayiç yıllık kira bedeli olarak, %100 doluluk halinde, Emsal Karşılaştırma
Yaklaşımıyla hesaplanan 18.750.251,-TL’nın; Torunlar GYO payı, 15.679.513 TL
(değerleme tarihi itibariyle 7.705.299,-$)‘nın olacağı; bu adil (rayiç) kira bedelinin,
kiralanabilir alan üzerinden ortalama 35,33ABD$/m2/ay kiralama bedelini ifade ettiği
kanaatine varılmıştır. Aylık kira gelirinin %63’ü ABD doları; %37’si Euro döviz
cinsindedir.
AVM Bilgileri;
Kiralanabilir Alan
Sirkülasyon Alanı
Toplam Kapalı Otopark Alanı
Toplam İnşaat Alanı
:
:
:
:
23.449 m2
17.235 m2
14.377 m2
57.112 m2
- Korupark AVM (Bursa/Emek, Osmangazi) :
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 79 / 102
Yönetim işleri Torun Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. tarafından
yürütülmektedir. Bursa Mudanya yolu üzerinde Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Emek köyü,
H21B35D4C pafta, 519 ada, 15 no’lu parselde kayıtlı 53.186 m2 yüzölçümlü alan üzerinde
tesis edilmiştir. Konumu itibarı ile şehrin ve bölgenin en önemli ulaşım yolu ve çevre yolu
bağlantısına 1 km. mesafede bulunmaktadır. Mayıs 2007 ‘de hizmete açılmıştır. % 99
doluluk oranı ile işletilmektedir. Standart Gayrımenkul Değerleme Uygulamaları AŞ’nin
31.12.2013 tarih ve SvP_13_TRGYO_10 no.lu değerleme raporundaki Korupark AVM’nin
değeri 761.707.784 TL.dir. Gayrimenkulün rayiç yıllık kira bedeli olarak, %100 doluluk
halinde, Emsal Karşılaştırma Yaklaşımıyla hesaplanan 55.132.709,-TL’nın (değerleme
tarihi itibariyle 27.093.572,-ABD$)‘nın olacağı; bu adil (rayiç) kira bedelinin, kiralanabilir
alan üzerinden ortalama 29,76ABD$/m2/ay kiralama bedelini ifade ettiği kanaatine
varılmıştır. Aylık kira gelirinin %11’i ABD doları; %89’u Euro döviz cinsindedir.
Kiralanabilir Alan
Sirkülasyon Alanı
Kapalı Ortak Alanı
Rekreasyon&Açık Otopark Alanı
Toplam İnşaat (Kapalı Alan) Alanı
:
:
:
:
:
71.267 m2
13.217 m2
75.911 m2
22.247 m2
165.286 m2
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 80 / 102
- Torium AVM. :
İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 3. Bölge, Esenyurt Köyü, 2618 ada, 18 parsel üzerindeki
inşa edilen AVM Ekim 2010‘da hizmete açılmıştır. Standart Gayrımenkul Değerleme
Uygulamaları AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve SvP_13_TRGYO_04 no.lu değerleme raporundaki
Torium AVM. ‘nin değeri 584.642.922 TL. ‘dir. Gayrimenkulün rayiç yıllık kira bedeli
olarak, %100 doluluk halinde, Emsal Karşılaştırma Yaklaşımıyla hesaplanan 44.092.913,TL’nın (değerleme tarihi itibariyle 21.668.344,-ABD$)‘nın olacağı; bu adil (rayiç) kira
bedelinin, kiralanabilir alan üzerinden ortalama 16,12ABD$/m2/ay kiralama bedelini
ifade ettiği kanaatine varılmıştır. Aylık kira gelirinin %71’i ABD doları; %28’i Euro döviz
cinsindedir.
Konut Alanı
AVM Kiralanabilir Alan
Otopark+Ortak Alanlar
Toplam İnşaat Alanı
:
:
:
:
5.723 m2
88.177 m2
122.415 m2
256.900 m2
- Torium Konutları :
İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 3. Bölge, Esenyurt Köyü, 2618 ada, 18 parsel üzerindeki
İstanbul – Esenyurt, Torium Konut Projesi gerçekleştirilmiştir. Standart Gayrımenkul
Değerleme Uygulamaları AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve SvP_13_TRGYO_05 no.lu değerleme
raporundaki Torium Konut Projesinin değeri 5.783.992 TL. ‘dir.
53 konutun şu ana
kadar 25 adedi satılmıştır. 2013 yılında satılan 2 adet konuttan (290 m2) 612.000 TL satış
geliri temin edilmiştir. 30.06.2014 tarihi itibarı ile satışlar sonrası kalan 28 adet (Brüt
2.866 m2) satılabilir daire vardır.
- Korupark 7 Adet İşyeri + 8 Adet Depo (Bursa) : Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Emek
Köyü, H21B35D4C pafta, 519 ada, 14 no’lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki
Korupark Konutları bünyesindeki Korupark 7 Adet İşyeri + 8 adet Deponun, Standart
Gayrımenkul Değerleme Uygulamaları AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve SvP_13_TRGYO_11
no.lu değerleme raporundaki değeri 18.053.848 TL’dir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 81 / 102
- İstanbul/Beyoğlu Kemankeş Binası: İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kemankeş
mahallesi, 64 ada, 4, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 no’lu parseller üzerinde kayıtlı olan bina
eski Türk Ticaret Bankası binası olup 2005 yılında ihale ile satın alınmıştır. Bina arsası
üzerinde Otel Projesi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje için 8.200.000 USD’lık
yatırım planlanmaktadır. Standart Gayrımenkul Değerleme Uygulamaları AŞ’nin
06.01.2014 tarih ve /SvP_13_TRGYO_06 no.lu değerleme raporundaki Beyoğlu
Kemankeş bina ve arsasının değeri 18.326.309 TL. dir.
- Korupark 1.ve 2. Etap Konutları Bursa/Osmangazi-Emek :
Bursa–Mudanya yolu üzerinde Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Emek Köyü, H21B35D4C
pafta, 519 ada, 13 no’lu parselde kayıtlı 35.772,96 m² yüzölçümlü ve 14 no’lu parselde
kayıtlı 47.434,34 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazlara ait toplam 83.207,30 m2’lik
arsa üzerinde Mayıs 2006 tarihinde inşaatına başlanılan proje ile 3 Etap ve toplam
1.426 daireden oluşan Korupark Evleri projesi hayata geçirilmiştir.
Korupark 1. Etap Konutları (Bursa) : Korupark Evleri 1.Etap 6 Blok’tan (343 daireBrüt 57.119 m2) oluşmaktadır. % 100’ü tamamlanmış 1. Etap 343 adet konuttan
31.12.2013 tarihine kadar 330 daire (Brüt 54.999 m2) satışı yapılarak sahiplerine
teslimatı yapılmıştır. 30.06.2014 tarihi itibarı ile satışlar sonrası kalan 10 adet (Brüt
1.352 m2) satılabilir daire vardır.
Korupark 2. Etap Konutları (Bursa) : 7 Blok’tan oluşan 2.Etap’ın (403 daire-Brüt
66.721 m2) inşaat işlerine 2007 yılında başlanmıştır. % 100’ü tamamlanmış 2. Etap
403 adet konuttan 30.06.2014 tarihine kadar 377 daire (Brüt 60.814 m2) satışı
yapılarak sahiplerine teslimatı yapılmıştır. 30.06.2014 tarihi itibarı ile satışlar sonrası
kalan 26 adet (Brüt 5.907 m2) satılabilir daire vardır.
Standart Gayrımenkul Değerleme Uygulamaları AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve
SvP_13_TRGYO_11 no.lu değerleme raporunda 51 adet dairenin (Brüt 10.162 m2)
değeri 24.226.587 TL ’dir.
Birinci ve ikinci etapta 2014 yılı ilk altı ayında 15 adet (2903 m2) daire satışından
7.055.000 TL satış geliri elde edilmiştir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 82 / 102
- Nish İstanbul 2 Adet Konut:
İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi 338 Ada, 3 Parselde kayıtlı Nish
İstanbul Projesinden yapılan satışlar sonrasında Şirketimiz uhdesinde 2 Adet Konut
(Brüt 179 m2) kalmıştır. Standart Gayrımenkul Değerleme Uygulamaları AŞ’nin
06.01.2014 tarih ve SvP_13_TRGYO_07 no.lu değerleme raporundaki değeri 895.000
TL.dir.
- Nish İstanbul 3 Adet Ofis + 12 Adet Mağaza :İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi,
Yenibosna Mahallesi 338 Ada, 3 Parselde kayıtlı Nish İstanbul Projesinden yapılan
satışlar sonrasında 30.06.2014 itibariyle Şirketimiz uhdesinde 3 Adet Ofis (Brüt 800
m2), 12 Adet Mağaza (Brüt 2.393 m2) kalmıştır. Standart Gayrimenkul Değerleme
Uygulamaları AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve
SvP_13_TRGYO_07 no.lu değerleme
raporundaki değeri 24.831.000 TL.dir.
2014 yılının ilk altı ayında 3 mağaza (390 m2) ve 1 ofis (270 m2) satılarak 3.283.051
TL satış geliri elde edilmiştir.
-Korupark 3. Etap Konutları Projesi (Bursa) :
17 Adet Blok’ta 678 daire ve 2 adet İşyerinden (Brüt 120.997 m2) oluşacak 3.Etap
inşaatına 2011 Mayıs ayında başlanmış ve Ekim 2012’den itibaren tamamlanan
bloklarda konut teslimlerine başlanmıştır. 2014 yılı ilk altı ayında 71 konut (11.407
m2) satılarak 26.298.000 TL satış geliri elde edilmiştir. 3. Etap 678 adet konuttan
30.06.2014 tarihine kadar 501 daire (Brüt 74.800 m2) satışı yapılarak sahiplerine
teslimatı yapılmıştır. 30.06.2014 tarihi itibarı ile satışlar sonrası kalan 177 adet (Brüt
27.394 m2) satılabilir daire vardır. 31.12.2013 itibariyle Standart Gayrimenkul
Değerleme Uygulamaları AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve SvP_13_TRGYO_13 no.lu değerleme
raporundaki Korupark 3.Etap 38.605 m2 değeri 93.367.697 TL’dir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 83 / 102
- Mall of İstanbul AVM ve Konut Projesi:
İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mahallesinde kain tapunun 858 Ada, 4 parsel (Eski
parsel no:2) numarasında kayıtlı 122.859,93 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Mall of
İstanbul Projesi gerçekleştirilmektedir. Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları
AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve SvP_13_TRGYO_08 no.lu değerleme raporundaki ekspertiz
değeri 1.223.876.941 TL’dir (aynı proje alanındaki İkitelli arsası hariç).
30.06.2014 itibariyle konutların %93’ü ve ofislerin %69’u satılmıştır. 1.081 konutun
(121.426 m2) 1.003 adedinin, 180 ofisin (34.245 m2) 128 adedinin (25.857 m2) ve 24
yatay ofisin (5.091 m2) 14 adedinin taahhütlü ön satışı yapılarak 591.605.000 TL avans
alınmıştır. Konut ve ofisler 24.12.2013 tarihinde teslim edilmeye başlamıştır.
Proje İnşaatı Başlangıcı
Faaliyete Geçiş Tarihi
Proje Fizibilite Tutarı (Kdv. Hariç)
Arsa Alanı
Satılabilir Konut Alanı
Kiralanabilir Alanı
Satılabilir Ofis Alanı
Satılabilir Yatay Ofis Alanı
Kapalı Otopark Alanı
Teknik Alanlar
Kapalı İnşaat Alanı
Açık Otopark Alanı
Toplam Konut İnşaat Alanı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mart 2011
23 Mayıs 2014
323.000000 USD
122.860 m2
121.426 m2
153.963 m2
34.241 m2
5.091 m2
201.443 m2
4.440 m2
534.883 m2
16.000 m2
141.250 m2
- Torun Tower Projesi :
İstanbul, Şişli-2.Bölge, 306 Pafta 5 Parsel üzerindeki 14.991,60 m2 arsa üzerinde Metro
ile bağlantısı bulunan 66.286 m2 ofis kompleksinden oluşan Torun Tower Projesi
geliştirilmektedir. Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları AŞ’nin 06.01.2014
tarih ve SvP_13_TRGYO_02 no.lu değerleme raporundaki Torun Tower Projesinin
değeri 374.949.794 TL.’dir. 06.02.2014 tarihinde Denizbank ile Torunlar GYO arasında
60.133 m2 kiralanabilir alan için 10 yıl süreli kiralama sözleşmesi yapılmıştır. Torun
Tower Haziran sonunda Denizbank’a teslim edilmiştir ve 01.11.2014’ten itibaren
hizmete girecektir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 84 / 102
GAYRİMENKUL PROJELERİ :
-
Torun Center Projesi:
Mülkiyet
Kiralama/Mülkiyet durumu
İnşaata başlama tarihi
Tahmini faaliyete geçiş tarihi
Tahmini yatırım
Arsa alanı (m2)
Satılabilir alan (m2)
Birim sayısı
Ekspertiz değeri (Aralık 2013)
Mevcut durumu
Torunlar GYO (%65), Torun Yapı (%30),
Torunlar Gıda (%5)
Gelir paylaşımı
3Ç 2012
4Ç 2015
425,1 milyon TL (209 milyon ABD doları)
34.640
63.004 m2 Konut, 45.263 mOfis (Kule),
32.053 m2 Ofis (Yatay)
579 (353 konut, 113 ofis (kule), 113 ofis
(yatay)
347,7 milyon TL (171,3 milyon ABD
doları)/226 milyon TL (111,3 milyon ABD
doları)
İnşaat halinde
Mülkiyeti TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, İstanbul İli, Şişli
İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu, 58 Pafta, 1199 Ada,
384 nolu parselin arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi, özel teknik şartnamede
belirtilen ada parsellerdeki arsa üzerine, tüm giderleri yüklenici tarafından
karşılanmak üzere, turizm ticaret alanları ve rekreasyon alanının yapılması işini
Şirket’in dahil olduğu ortak girişim grubu kazanmış olup, sözkonusu iş ile alakalı
olarak, 18 Ekim 2010 tarihinde Torunlar Aşçıoğlu Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı unvanıyla
kurulmuş olup ortaklık yapısı %65 Torunlar GYO, %30 Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt
Turizm ve Ticaret AŞ ve %5 Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ şeklinde
belirlenmiştir. Sözkonusu proje kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 10
Kasım 2010 tarihinde Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır.
22 Haziran 2012 tarihinde proje ortakları ve Torun Yapı arasında imzalanan devir ve
temlik sözleşmesine istinaden Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret AŞ proje
ortaklığında yer alan tüm hak ve alacaklarını Torun Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devir
ve temlik etmiştir. Bu kapsamda proje ortaklığının unvanı Torunlar GYO-Torun YapıKapıcıoğlu Proje Ortaklığı şeklinde değişmiş olup Torun Yapı, Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt
Turizm ve Ticaret AŞ’nin %30’luk ortaklık payına sahip olmuştur. Sözkonusu değişiklik
TOKİ tarafında 3 Ağustos 2012 tarihinde onaylanmıştır.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 85 / 102
11 Mart 2014 tarihinde proje ortakları ve Torun Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ arasında
imzalanan devir ve temlik sözleşmesine istinaden, Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret
AŞ, proje ortaklığında yer alan tüm hak ve alacaklarını Torun Gıda Sanayi ve Ticaret
AŞ’ne devir ve temlik etmiştir. Bu kapsamda proje ortaklığının unvanı “Torunlar GYOTorun Yapı- Torunlar Gıda Proje Ortaklığı” şeklinde değişmiş olup, Torunlar Gıda,
Kapıcıoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin %5’lik payında sahip olmuştur.
Devir sonrasında Torun Center projesi, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ,
Torun Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ ve Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ortak
olduğu “Torunlar GYO-Torun Yapı-Torunlar Gıda Proje Ortaklığı” tarafından
yürütülecektir.
Bu hisse devri sonucunda Torunlar GYO-Torun Yapı-Torunlar Gıda proje ortaklığının
kontrolü Torun Ailesi’ne geçmiş ve Torunlar GYO, proje ortaklığını yönetmek ile yetkili
kılınmıştır.
Sözkonusu proje inşaatının başlayabilmesi için gerekli olan yapı ruhsatı Şişli Belediyesi
tarafından 31 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenmiş olup 3 Ağustos 2012 tarihinde
şirkete teslim edilmiştir. 31 Aralık 2012 tarihinden sonra TOKİ ile varılan mutabakat
çerçevesinde Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı sözleşmesine göre ödenmesi gereken
tutarın erken ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede yapılan ödeme 511.5 milyon
TL’dir.
Torun Center’ın önsatışlarından şu ana kadar 384.7 milyon TL taahhütlü önsatış geliri
elde edilmiştir ve projenin %30’u satılmıştır.
Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve
SvP_13_TRGYO_12 no.lu değerleme raporundaki Torun Center Projesinin %65 değeri
347.671.511 TL. (170.850.347 USD)’dir.
ARSA VE ARAZİLER :
- İstanbul/Başakşehir İkitelli-2 Arsalar (858/1 Parsel) :
İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 Mahallesinde kain tapunun 858 Ada, 1 parsel
numarasında kayıtlı 18.209,90 m2 yüz ölçümlü parsel üzerinde 17.821,132 m2 arsa
hissesi vardır. 858 Ada, 1 no.lu parseldeki arsanın Standart Gayrimenkul Değerleme
Uygulamaları AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve SvP_13_TRGYO_08 no.lu değerleme raporundaki
değeri 27.585.375 TL. ‘dir.
- İstanbul/Kayabaşı Arsalar :
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 86 / 102
İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Kayabaşı Köyü, 104 ada, 1 ve 3 no’lu parseller ile 118
ada, 1 no’lu parselde kayıtlı toplam 60.833,20 m2 alanlı arsalar. Standart Gayrimenkul
Değerleme Uygulamaları AŞ’nin 31.12.2013 tarih ve SvP_13_TRGYO_03 no.lu değerleme
raporundaki İstanbul/Kayabaşı arsalarının değeri 21.291.620 TL.’dir.
- İstanbul/Paşabahçe Arsa :
İstanbul, Beykoz, Paşabahçe Mahallesinde bulunan Eski Tekel Fabrikası arazisi tapunun
195 Ada, 7 Parsel, 54.870 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 209 Ada, 3 Parsel, 16.212 m2
yüzölçümlü taşınmaz, 200 Ada, 3 Parsel, 827 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile bu taşınmazların
üzerinde bulunan binalar 355 milyon TL bedel karşılığında TC Başbakanlık Özelleştirme
İdaresi Başkanlığından ihale ile turizm amaçlı yatırımda kullanılmak üzere satın alınmıştır.
Ayrıca teklif içinde yer alan 3 bin 935 metrekare yüzölçümlü iskele-rıhtım ve dolgu
alanının 2057 yılına kadar olan 45 yıllık kullanma izni Torunlar GYO’ya devredilmiştir.
Standart Gayrımenkul Değerleme Uygulamaları AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve
SvP_13_TRGYO_22 no.lu değerleme raporundaki arsaların değeri 395.438.698 TL’dir.
Projenin inşaat izni beklenmekte olup, 2014 son çeyreğinde inşaata başlanması
beklenmektedir.
İŞTİRAKLER :
1.
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (% 14,83 hissesi) :
Torunlar GYO Yeni Gimat’ın en büyük hissedarıdır.
Bünyesinde Türkiye’nin 4. büyük alışveriş merkezi olan Ankamall ve 263 odalı
Crown Plaza Hotel’i (27.650 m2) barındırmaktadır. Ankamall Alışveriş
Merkezi’nin I. Etabı Mayıs 1998’de II. Etabı ise, Haziran 2006’da hizmete
açılmıştır. Alışveriş Merkezi’nin toplam 5.600 araçlık otoparkı ve 270.532
m² kapalı alanı bulunmaktadır. AVM’de bulunan işyerlerinin tamamı
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 87 / 102
3.şahıslara kiraya verilmiştir. Ankamall Alışveriş Merkezi Ece Türkiye Proje
Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Ankamall AVM; içlerinde Türkiye’nin en büyük hipermarketinin, bir yapı
marketin, çok salonlu bir sinema ve tiyatronun, çeşitli restoran ve kafelerin,
ulusal ve uluslararası markaların bulunduğu 110.899,53 m2’lik kiralanabilir
alanda hizmet vermektedir. Şirketimiz portföyünde bulunan ANKAmall AVM I.
Etap yenileme yatırımı tutarı 54.200.000.-TL(+KDV) olarak öngörülmüş olup,
yılın ilk yarısında bu amaçla yapılan yatırım tutarı 9.296.916-TL’dir.
AVM doluluk oranı 2013 yılı ortalaması %98,45, yıl sonu itibarı ile %95,45 olarak
gerçekleşmiştir. Yıl sonu doluluk oranındaki düşüş gerçekleştirilecek tadilat
sebebiyle 1.Etap’taki -1. Kat’taki kiracıların 2013 Kasım ayında tahliye
edilmesinden kaynaklanmıştır. 2014 ilk yarısı itibarı ile ortalama mağaza doluluk
oranı % 92,04 olarak gerçekleşmiştir.
Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi AŞ 15.04.2011 tarihli yönetim kurulu kararı ile
kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 15.360.000 TL’den
tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle, 53.760.000 TL’ye çıkarmış
ve bu karar 13.07.2011’de tescil edilmiştir.
Yeni Gimat 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan genel kurulunda onaylanan esas
sözleşme değişikliği ve 31 Mayıs 2013 tarihinde yapılan tescil ve 5 Haziran 2013
tarih ve 8335 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan ilanla GYO’ya dönüşmüş ve
şirketin unvanı Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ olarak değişmiştir.
Bu kapsamda, Yeni Gimat’ın GYO’ya dönüştüğünün ilan ve tescil edildiği 5
Haziran 2013 tarihinden sonra, GYO statüsünü kazanmış olan Yeni Gimat’ın,
gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetlerinden elde edilen kazancı, 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) Madde 5/1 (d) (4)’e göre kurumlar vergisinden
istisnadır.
Şirket 16.08.2013 tarihi itibariyle borsada işlem görmeye başlamıştır. 30.09.2013
itibariyle piyasa değeri 767.692.800 TL’dir. Şirket payları 01.10.2013 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere A Grubu Listesine alınmış bulunmaktadır. Ortaklar
pay defterine göre 30.06.2014 itibarı ile; Şirketin 53.760.000.- TL’lik
sermayesinin 420.000.- TL’lik kısmını temsil eden A Grubu paylara sahip
ortak sayısı 890’dır. 53.340.000 TL’lik kısmı ise borsaya kote olan B Grubu
hamiline yazılı paylardan oluşmakta olup halka açıklık oranı %99,22’dir.
Standart Gayrımenkul Değerleme Uygulamaları AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve
SvP_13_TRGYO_17 nolu değerleme raporuna göre Yeni Gimat’ın sahip olduğu
Ankamall ve Crowne Plaza Hotel’deki Torunlar GYO payının gerçeğe uygun değeri
209.240.613 TL’dir.
Yeni Gimat GYO A.Ş. ‘nin, 2013 faaliyetleri kapsamında 2014 yılında Şirketimize
dağıtmış olduğu kar payı, 8.488.416 TL’dir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 88 / 102
Şirketin 30.06.2014 itibariyle kira gelirleri 58.097.579 TL geçen yıla göre %8.7
artmıştır. Bunun %96’sı AVM kira gelirleridir. 55.756.874 TL AVM gelirlerinin
%80’i sabit kira gelirleri, %19’u ortak alan gelirleri ve kalanı ciro geliridir. Brüt kar
marjı %75.1’dir. Net karı 44.432.778 TL’dir ve geçen yıldan %31.2 fazladır.
2.
Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. (% 44,60 hissesi) :
Türkiye’nin en büyük üç marinasından biri olan Marmaris Netsel Marina Torunlar
GYO ve Koç Grubu ortaklığı ile işletilmektedir. 700 yat kapasitesi olan marinada
5.971 m2 kiralanabilir alana sahip ve %94 dolulukla çalışan bir de alışveriş
merkezi bulunmaktadır.
Netsel’in sahibi olduğu 49 yıllığına kiralanmış olan parsellerin üst hakkı ve
yapının gerçeğe uygun değeri, Standart Gayrımenkul Değerleme Uygulamaları
AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve SvP_13_TRGYO_18 nolu değerleme raporuna göre
Torunlar GYO %44.6 payının karşılığı olarak 36.886.000 TL’dir.
Netsel Turizm Yatırımları A.Ş.’nin Şirketimize dağıtmış olduğu kar payı, 2009
yılında 2.063.388 TL, 2010 yılında 2.308.640 TL, 2011 yılında 3.452.868 TL ve
2012’de temettü tutarı 5.913.925 TL’dir. 2013 yılı temettü tutarı 3.913.459 TL
2014 birinci çeyrek mali tablolarımıza girmiştir.
Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Ödenmiş sermayesi 50.000 TL. ‘dir.
30.06.2014 30.06.2013 30.06.2012
Oran
Oran
Oran
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe
Marmara Turz. Tesisleri A.Ş.
%55.0
Torunlar GYO A.Ş.
%44.6
Diğer
%0.4
%100.0
3.
%55.0
%44.6
%0.4
%55.0
%44.6
%0.4
%100.0
%100.0
TTA.Gayrimenkul Yat.ve Yönetim A.Ş. (% 40 hissesi) :
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 89 / 102
Mülkiyetleri Samsun Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Samsun İli, İlkadım
İlçesi 205 Ada, 2,8,9,10,11,12,13,14 no.lu parseller ile 376 Ada, 1 no.lu parsel ve
377 Ada, 5 no.lu parselleri kapsayan alan üzerindeki “Eski Sigara Fabrikası ve
Müştemilatlarının”, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na
projesi onaylattırılarak, alışveriş merkezi ve / veya otel olarak yenilenmesi; iki
katlı yer altı otoparkının yapılarak, işletme hakkının Samsun Büyükşehir
Belediyesine bırakılması; Tapuya 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (daimi ve
müstakil üst hakkı tesisi ) yapılarak, alışveriş merkezi ve/veya otelin işletme
cirosundan Samsun Büyükşehir Belediyesine pay verilmek suretiyle, 30 yıl süre
ile işletilmesi; süre sonunda, Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi işi
ihalesine Şirketimizin de dahil olduğu ortak girişim grubu kazanmış olup, söz
konusu iş ile alakalı olarak Turkmall Gayrımenkul ile birlikte TTA. Gayrimenkul
Yat.ve Yönetim A.Ş. kurulmuştur. Standart Gayrımenkul Değerleme Uygulamaları
AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve SvP_13_TRGYO_16 nolu değerleme raporundaki
Torunlar GYO payının değeri 58.736.115 TL’dir.
İştirakimiz Bulvar Samsun Projesi için 07.01.2010 tarihinde kurulmuştur.
TTA.Gayrimenkul Yat.ve Yönetim A.Ş. Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Ödenmiş sermayesi 5.500.000 TL. ‘dir.
30.06.2014
Oran
%40
% 8
% 2
Torunlar GYO A.Ş..
Torunlar Gıda San.ve Tic. A.Ş.
Torun Ailesi
Anaterra
Gayrimenkul
Yat.İnş.ve
Tic.A.Ş
%50
Turkmall Market Yatırım İnş.veTic.Aş. % 0
Ahmet DEMİR
% 0
%100.0
30.06.2013
Oran
%40
% 8
% 2
%50
%0
% 0
%100.0
Projenin inşaat izni Temmuz 2010’da alınmış olup, AVM Temmuz 2012’de
açılmıştır.
Arsa
: 17.400 m2
Kiralanabilir Alan Brüt
: 17.522 m2
Toplam İnşaat Alanı
: 37.500 m2
Mağaza Adedi
: 43 adet
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 90 / 102
Bulvar Samsun AVM aylık 22 €/m2 sabit kira geliri üzerinden 2014 yılı ilk 6 ayda
5.899.465 TL toplam gelir elde etmiştir.
4.
TRN AVM.Yatırım ve Yönetim A.Ş. (% 99,997 hissesi) :
2014 Yılında 2013 yılı kar payı olarak 7.428.213 TL iştirak kazancı elde edilmiştir.
İştirakimizdeki şirketimiz hisse tutarı 17.849.518 TL ve hisse payı % 99,997'dir. Standart
Gayrımenkul Değerleme Uygulamaları AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve SvP_13_TRGYO_14 nolu
değerleme raporundaki Torunlar GYO payının değeri 293.458.000 TL’dir. Gayrimenkulün
rayiç yıllık kira bedeli olarak, %98 doluluk halinde, İNA Analizi yaklaşımıyla hesaplanan
2013 yılı itibariyle 7.846.580,-ABD$‘rı olacağı kanaatine varılmıştır. Aylık kira gelirinin
%18’si ABD doları; %82’si Euro döviz cinsindedir.
İştirakimiz 31.03.2010 tarihinde Torunlar GYO A.Ş.’den bölünme yolu ile
kurulmuştur.
TRN AVM.Yatırım ve Yönetim A.Ş. Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Ödenmiş sermayesi 17.850.000 TL. ‘dir.
30.06.2014 30.06.2013
Oran
Oran
Torunlar GYO A.Ş..
%99,997
%99,997
Diğerleri
% 0,003
% 0,003
%100.0
%100.0
İştiraklere ait daha ayrıntılı bilgileri faaliyet raporumuz ekindeki Finansal tablo
dipnotlarında bulabilirsiniz.
İştirakimiz mülkiyetindeki (Antalya/Merkez) Arsalar: Antalya ili, Kepez ilçesi,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 73, 83, 125, 126, 127, 128, 129, 174, 237, 238, 239, 240, 241, 250,
253, 256, 276, 277, 278 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 96.004,19 m2 alanlı 25
parselden oluşan arsaların ve Standart Gayrımenkul Değerleme Uygulamaları
AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve SvP_13_TRGYO_15 no.lu değerleme raporundaki
değeri 44.613.258 TL. dir.
Mülkiyeti Hastalya Motorlu Vasıtalar Ticaret ve Sanayi AŞ’ye ait olmakla birlikte
kullanım hakkı 21 yıl süre ile Torunlar GYO’ya ait olan 95, 96, 111,112 numaralı
ve 21.141,05 m2’li 4 parselin kullanım hakkı değeri 12.230.753 TL’dir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 91 / 102
İştirakimiz mülkiyetine geçen DeepoOutlet Center (Antalya-Kepez): Ekim
2004‘de hizmete açılmıştır. Kiralama ve yönetim işleri Torun Alışveriş
Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Konumu itibarı
ile Hava alanı karşısında Antalya – Alanya yolu üzerinde bulunmaktadır. % 100
doluluk oranı ile işletilmektedir. Standart Gayrımenkul Değerleme Uygulamaları
AŞ’nin 06.01.2014 tarih ve SvP_13_TRGYO_14 no.lu değerleme raporundaki
Deepo Outlet Center’nin değeri 238.487.144 TL’dır.
Kiralanabilir Alan Brüt
Toplam Kapalı Otopark Alanı
Sirkülasyon Alanı
Toplam İnşaat Alanı
Mağaza Adedi
Restaurant
Sinema Salonu
Sinema Salonu Koltuk kapasitesi
Otopark Kapasitesi
İstihdam kapasitesi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
18.069 m2
10.500 m2
9.500 m2
37.500 m2
81 Adet
15 Adet
5 Adet
616
1.500 Araç
800 kişi
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI :
Şirketin konsolide finansal tablosuna göre 536.9 milyon TL para ve sermaye piyasası
aracı yekunu bulunmaktadır.
17. Yatırımlardaki
gelişmeler,
teşviklerden
yararlanma
durumu,
yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği: Yatırım teşviklerden
faydalanmaya devam ettiğimiz yatırım indirimimiz bulunmamaktadır.
18. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve
bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve
hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş
dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar: Konu ile ilgili
ayrıntılı bilgileri faaliyet raporumuz ekinde yer alan 01 Ocak – 30 Haziran 2014
hesap dönemine ait Sınırlı İncelemeden Geçmiş Konsolide Mali Tablolar ve
Dipnotlarında bulabilirsiniz.
19. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları
ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite
katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli
değişikliklerin nedenleri: Konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri faaliyet raporumuz
ekinde yer alan 01 Ocak – 30 Haziran 2014 hesap dönemine ait Sınırlı İncelemeden
Geçmiş Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarında bulabilirsiniz.
20. Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas
alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 92 / 102
ilişkin temel rasyolar : Konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri faaliyet raporumuz ekinde
yer alan 01 Ocak – 30 Haziran 2014 hesap dönemine ait Sınırlı İncelemeden
Geçmiş Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotlarında bulabilirsiniz. 30 Haziran 2014
tarihli bazı rasyolar aşağıdaki gibidir.
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
TORUNLAR GYO. A.Ş.
Sınırlı
İncelemeden
Geçmiş
(Bin TL)
(Bin TL)
30.06.2014
31.12.2013
CARİ ORAN (DÖNEN VARLIKLAR/KISA VADELİ VARLIKLAR)
DÖNEN VARLIKLAR
1.011.098
KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR
898.369
CARİ ORAN
1.12
1.874.100
1.018.343
1.84
ASİT-TEST ORANI (DÖNEN VARLIKLAR-STOKLAR-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR)/KISA VAD.
BORÇLAR
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR-STOKLAR-DİĞER
DÖNEN VARLIKLAR
656.056
1.240.794
KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR
898.369
1.018.343
ASİT-TEST ORANI
0.73
1.21
NAKİT ORANI (HAZIR DEĞL.+MENKUL KIYM.)/KISA VAD. YAB.
KAYNAKLAR)
HAZ. DEĞ+MEN. KIYMETLER
536.917
1.033.198
KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR
898.369
1.018.343
NAKİT ORANI
0.59
1.01
BORÇLANMA ORANI (BORÇLAR TOPLAMI/ÖZVARLIKLAR)
BORÇ TOPLAMI
2.833.958
ÖZ VARLIKLAR
3.229.026
BORÇLANMA ORANI (%)
87.7
3.364.380
2.987.591
112.6
K. V. BORÇLARIN TOPLAM BORÇLARA ORANI (KISA VADELİ BORÇLAR/BORÇLAR
TOPLAMI)
KISA VADELİ BORÇLAR
898.369
1.018.343
BORÇ TOPLAMI
2.833.958
3.364.380
K. V. BORÇ. TOPL. BORÇL. ORANI (%)
31.7
30.2
KALDIRAÇ ORANI (BORÇ TOPLAMI/AKTİF TOPLAMI)
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 93 / 102
BORÇ TOPLAMI
AKTİF TOPLAMI
Borçlar/Aktifler Oranı (%)
ÖZ KAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI
Aktif)
ÖZ KAYNAKLAR
TOPLAM AKTİF
ÖZ KAYNAKLARIN/AKTİFLERE ORANI (%)
2.833.958
6.072.623
46.6
3.364.380
6.351.971
52.9
(Öz Kaynaklar/Toplam
3.229.026
6.072.623
53.1
2.987.591
6.351.971
47.0
21. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Şirketimiz özkaynak ve yabancı kaynak dengesine dikkat ederek yatırımlarına
devam etmektedir.
22. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında
bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi ve sağlanan faydalar: Yönetim
Kurulu üyelerinin özgeçmişleri daha önce verilmiştir. Üst yönetime 2014 yılı ilk
altı ayında ücret ve prim toplamı olarak 685.000 TL ödenmiştir.
23. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye
sağlanan hak ve menfaatler: 01.01.2014-30.06.2014 döneminde şirketimizin
çalışan personel sayısı 135’dir. İş Kanununa tabi sendikasız çalışanlarımız vardır.
Toplu sözleşme mevcut değildir. Aylık ücretinden başka sağlanan hak ve menfaat
bulunmamaktadır. Bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları ile
birlikte çalışan sayısı 172’dir.
24. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde yapılan harcamalar hakkında bilgiler:
Esas mukavelenin 6. Maddesine göre Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
bağlı kalmak kaydıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya
kurumlara bağış yapabilir.
01.01.2014-30.06.2014 döneminde 149.416 TL bir bağış ve yardım yapılmıştır.
25. Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi: Şirketin bağlı
ortaklıkları, iştirakleri ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları hariç, genel merkezi
dışında şubeleri ve çalışanı bulunmamaktadır.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 94 / 102
26. ORTAKLIK PORTFÖYÜNDEKİ VARLIK ve HAKLARA İLİŞKİN HİZMET VEREN
DANIŞMAN ŞİRKET, İŞLETMECİ ŞİRKET, GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETİ,
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ ve SAKLAMA KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Bursa/Korupark AVM ve İstanbul/Torium AVM - İşletmeci Şirket :
ÜNVANI
TORUN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YATIRIM ve YÖNETİM
A.Ş.
Sermayesi
100.000 TL
Ortaklık Yapısı
Sermayedeki Payı (%)
1-Aziz TORUN
%46
2- Mehmet TORUN
%48
3-Ömer Faruk TORUN
%1
4-Yunus Emre TORUN
%1
5-Neslihan TORUN
KAYA
%2
6-Zeynep TORUN
%2
Faaliyet Konusu
Alışveriş Merkezi İşletmeciliği
Yapılan Sözleşmenin
01.06.2010 / 5 Yıllık
Tarih ve Süresi
Hizmet Kapsamı
Ödenen Ücret
Korupark Alışveriş Merkezine verilecek Yönetim Hizmeti.
Alışveriş Merkezi Kiracılarına kesilmiş olan aylık TL
bazındaki KDV Hariç Sabit kira, Ciro kirası, ATM kirası, Depo
Kirası ve GSM/Baz İstasyonu kirası toplamı üzerinden % 2
hizmet bedeli, Stant Kira Bedeli, Reklam Kirası ve Sabit
Yatırım Bedelleri ve bunun gibi gelirler toplamı üzerinden %5
hizmet bedeli ödenmektedir. (01.04.2012 tarihinden
itibaren)
Bursa/Zafer Plaza AVM İşletmeci Şirket :
ÜNVANI
ZAFER PLAZA İŞLETMECİLİK A.Ş.
Sermayesi
50.000 TL
Ortaklık Yapısı
Sermayedeki Payı (%)
1-Aziz TORUN
%44,50
2- Mehmet TORUN
%39,50
3-Ömer Faruk
TORUN
%5,00
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 95 / 102
4-Yunus Emre
TORUN
%5,00
5-Neslihan TORUN
%5,00
6-Remzi AYDIN
%0,98
7-Mehmet Semih
PALA
%0,01
8-Levent FİDANSOY
%0,01
Faaliyet Konusu
Alışveriş Merkezi İşletmeciliği
Yapılan
Sözleşmenin
27.08.2010 – 27.08.2010
Tarih ve Süresi
Hizmet Kapsamı
Alışveriş Merkezi kiralanabilir alanların kiralanması, kiracı
kiralayan ilişkileri olan ve olması muhtemel etkinlik alanlarının,
otoparkın kiralanması, işletilmesi, makine, teçhizat bakım,
onarım işlerinin yapılması, yaptırılması, ortak alanlar ile bir
bütün olarak yönetimi ve işletilmesi,
Ödenen Ücret
İşletmeci Şirket m2 bazında kira bedelini sözleşmeye bağlı olarak
Torunlar GYO ‘ya ödemektedir. İşletmeci şirkete personel, idare ve
sair masraflar haricinde ödeme yapılmamaktadır.
Portföy Yönetim Şirketi- Bulunmamaktadır.
ÜNVANI
…
Ortaklık Yapısı
Sermayedeki Payı (%)
…
…
…
Faaliyet Konusu
Portföy Yönetimi
Yapılan
Sözleşmenin Tarih
ve Süresi
Hizmet Kapsamı
Ödenen Ücret
Ekspertiz Şirketi (2014 Yılı için)
Ünvanı
Sermayesi
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
250.000 TL
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 96 / 102
Ortaklık yapısı
Neşecan Çekici
Hamdi Arıkan
Faaliyet Konusu
Sermayedeki Payı %
90,00
10,00
Gayrimenkulun, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule
bağlı hakların değer tesbitlerini, risk analizlerini yapmak,
rapor halinde sunmak, bu çalışmaların sonuçları hakkında
görüş ve öneride bulunmak, danışmanlık vermek,
gayrimenkul piyasa araştırmaları, fizibilite çalışmaları,
gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun
analizi, boş arazi geliştirme ve geliştirilmiş projelerde, proje
değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi
pazarlama politikaları oluşturma vb. konularda çalışmalar
yapmak, hizmet vermek ve danışmanlık yapmak
Yapılan Sözleşmenin
Tarih ve Süresi
Hizmet Kapsamı
SPK’nın Seri:III No:48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına
İlişkin Esaslar Tebliği’nin, “Gayrimenkul değerleme şirketinin
seçimi” başlıklı 35.maddesi uyarınca, 31.12.2013 tarihi itibarıyla
portföyde bulunan belirli varlıklar için; 2014 yılı içerisinde
portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için
değerleme yapmak.
Ünvanı
Sermayesi
Ortaklık yapısı
Cevdet Dinemit
Berrin
Kurtuluş
Sever
Abdülkadir
Ali
Yerkut
Halil
İbrahim
Akyıldız
Eren Kurt
Ahmet İpek
Mehmet
Gökhan
Menteş
Faaliyet Konusu
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
660.000 TL
Sermayedeki Payı %
47,99
21,00
10,00
10,00
10,00
1,00
0,0001
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel,
gerçek ve tüzel kişi kurum ve kuruluşlara ait
gayrimenkullerin,
gayrimenkul
projelerinin
ve
gayrimenkule dayalı hak ve faydaların, makine, teçhizat ve
gemi vb. gibi taşınmazların, taşınır malların yerinde
tesbitini yapmak, değer tesbit çalışmalarında bulunmak,
ekspertiz ve değerleme işlerini yapmak, bu tesbitlere ilişkin
rapor düzenlemek
Yapılan Sözleşmenin
Tarih ve Süresi
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 97 / 102
Hizmet Kapsamı
SPK’nın Seri:III No:48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıklarına
İlişkin Esaslar Tebliği’nin, “Gayrimenkul değerleme şirketinin
seçimi” başlıklı 35.maddesi uyarınca, 31.12.2013 tarihi itibarıyla
portföyde bulunan belirli varlıklar için; 2014 yılı içerisinde
portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için
değerleme yapmak.
Tam Tasdik Sözleşmesi ile Hizmet Alınan Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi
Ünvanı
Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Sermayesi
50.000,00 TL
Ortaklık yapısı
Sermayedeki payı %
İsmail Gerçek
99,99
Süleyman Saygı
0,00
Mehmet Rüyan
0,00
Soydan
Sinan Tavukçu
0,00
Serdal Dağdemir
0,00
Faaliyet Konusu
Yapılan Sözleşmenin
Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı
hükümleri çerçevesinde denetimi, yıllık kurumlar vergisi
beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik
edilmesi, Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi ve vergi
danışmanlığı hizmeti
13.01.2014
Tarih ve Süresi
Bir yıl
Hizmet Kapsamı
Gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali
tablolar ve bildirimlerin doğruluğunun tasdik işleri ile vergi
danışmanlığı
Bağımsız Denetim Şirketi
Ünvanı
Başaran Nas Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik AŞ
Sermayesi
50.000,00 TL
Ortaklık yapısı
Sermayedeki payı %
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 98 / 102
Haluk Yalçın
7,14
Zeynep Uras
7,14
Adnan Akan
7,14
Burak Özpoyraz
7,14
Coşkun Şen
7,14
Baki Erdal
7,14
Siran Talar Gül
7,14
Murat Sancar
7,14
Gökhan Yüksel
7,14
Ediz Günsel
7,14
Mert Tüten
7,14
Ayşe Işım
7,14
Beste Gücümen
7,14
Cihan Harman
7,14
Diğer
0,01
Faaliyet Konusu
İşletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerini, bu
tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu
hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız
denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş
bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm
bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak, defter, kayıt ve
belgeler üzerinden denetlemek ve değerlendirerek rapora
bağlamak.
Yapılan Sözleşmenin
Tarih ve Süresi
Hizmet Kapsamı
Sona eren hesap dönemleri itibarıyla hazırlanan finansal
tabloların sunumunun, SPK finansal raporlama standartlarına
uygun olup olmadığına dair rapor sunmak ve görüş bildirmek;
sona eren ara dönemler itibarıyla, uygulanan muhasebe
politikalarının yıl sonu ve diğer ara dönemlerde uygulanan
muhasebe politikaları ile uyumunu gözden geçirmek ve dikkate
gelen hususları Şirket yönetimiyle paylaşmak.
27. ORTAKLIK HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 99 / 102
Halka arz edilen hisse senetlerimiz 21.10.2010 tarihinden itibaren İMKB’da işlem
görmektedir. Ortaklık hisse senetlerinin 30.06.2014 itibarı ile İMKB son seans kapanış
fiyatı 3,43 TL’dir.
Dönem
Ocak - Haziran 2014
Günlük Ort. İşlem Hacmi (TL)
Kapanış Fiyatı (TL)
2.620.903
3,43
2.518.469
Ocak - Aralık 2013
2,76
Şirketimizin 30.06.2014 tarihli konsolide mali tablosuna göre, toplam varlık değeri
6.072.623 bin TL, toplam özsermayesi (net aktif) 3.229.026 bin TL., 500.000.000 adet
hisseli şirketimizin pay başı özsermaye (net aktif) değeri 6,46 TL. ‘dir.
30.06.2014 31.12.2013
BİST 100 (XU100)
BİST GYO
(XGMYO)
TRGYO
31.12.2013’e
Göre Fark %
31.12.2012’e
31.12.2012 Göre Fark %
78.489
67.801
15,7
78.208
(13,3)
35.672
30.655
16,3
41.207
(25,6)
3,43
2,76
24,2
3,22
(15,2)
30 Haziran 2014 itibarı ile İMKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XGMYO)
35.672, İMKB 100 Endeksi ise 78.489 seviyesindedir. 2013 yılsonuna göre Türk lirası
bazında; BİST Ulusal 100 Endeksi % 15,7, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi ise %
16,3 oranında değer kazanmış ve Torunlar GYO hisse senedi %24,2 yükselmiştir.
Yabancıların borsada 2012 sonu itibariyle %65.9 olan payı, 2013 sonunda %62’ye geriledi.
2014 Haziran sonunda da %64 seviyesindedir.
BİST’in aylık olarak açıkladığı “Yabancı banka, aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına
gerçekleştirilen işlemler” verisine göre; 2014 yılının ilk 6 ayında GYO hisselerinde toplam
yabancı alımları 216.9 milyon USD idi. Torunlar GYO hissesinde aynı dönemde yabancı
satışı 673.123 USD olarak gerçekleşti.
MKK’nın 30.06.2014 tarihli raporuna göre, Şirket’in fiili dolaşımda sayılan paylarının
nominal tutarı 70.239.138 TL’dir. Yapı Kredi Yatırım verilerine göre, efektif fiili
dolaşımdaki payların 33.352.031 lot ve %47,4’ü yabancı yatırımcıların elinde olup
(31.12.2013: %45.4), bu oran Şirket sermayesinin %6.6’sına karşılık gelmektedir.
28. ORTAKLIK HARCAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 100 / 102
Yatırım Harcamaları
Korupark AVM
Torium AVM
Korupark Residences
Antalya Deepo Outlet
Bulvar Samsun*
Mall of Istanbul
Torun Tower
Torun Center*
Paşabahçe Arsası
Antalya Deepo İlave
Arsa
Kiptaş
Torium Konutlar
(01.01.2014 – 30.06.2014) /
000 TL
4.022
225.968
65.545
91.811
818
505
56
TOPLAM
388.725
* Bulvar Samsun özkaynak yöntemi ile konsolide edildiğinden mali tablo dipnotlarında
yatırım harcamalarına dahil edilmemektedir.
29. ORTAKLIĞIN PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ
Burada yer alan bilgiler, 1 3 E y l ü l 2 0 1 3 t a r i h v e 2 8 6 7 6 s a y ı l ı R e s m i
G a z e t e ’ d e y a y ı n l a n a n SPK Seri: II, No: 14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 16. maddesi uyarınca finansal tablolardan
türetilmiş özet bilgiler niteliğinde olup 28 Mayıs 2013 tarihinde 28660 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Seri: III, No: 48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına
İlişkin Esaslar Tebliği” ve 23 Ocak 2014 tarihinde 28891 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Seri:III. No:48.1a sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’nin portföy sınırlamalarına
uyumun kontrolüne ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Ayrıca tablodaki
bilgiler konsolide olmayan veriler olduğundan dolayı konsolide tablolarda yer alan
bilgilerle örtüşmeyebilir.
Söz konusu düzenlemelere uyumlu olarak, konsolide olmayan (bireysel) aktifimizin
%72’lik kısmı gayrimenkullerden, 1i’luk kısmı para ve sermaye piyasası araçları ile
iştiraklerden oluşmaktadır. Borçlanma sınırı %66’dır. Bu düzenlemeler çerçevesinde,
şirketimiz %50 oranındaki asgari gayrimenkul yatırımı sınırına uyumlu bir portföy
yönetmekte olup, 30.06.2014 tarihi itibarı ile portföyümüzde tebliğde yer alan söz konusu
sınırlamalara aykırı bir varlık yatırımımızın bulunmadığını göstermektedir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 101 / 102
31. ORTAKLIK HAKKINDAKİ DİĞER BİLGİLER
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra raporun hazırlandığı tarihe kadar şirkette,
ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek
nitelikte bir olay meydana gelmemiştir.
Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkmazı No.4 34805 Beykoz - İstanbul
Tel : 0216 425 20 07- 0216 425 20 08 - 0.216.425 03 28 (6 Hat)
Faks : 0.216.537 15 87 – 0216 425 20 00
Sayfa 102 / 102
Download

30.06.2014 - Torunlar GYO