13.11.2014
THYAO - 3Ç 2014
THY’nin 3Ç14 net karı 1,373 milyar TL ile beklentilerin oldukça
üzerinde gerçekleşti. Türk Hava Yolları’nın net kar rakamı,
3Ç14’te geçen yılın aynı dönemine göre %95 artarak 1,373
milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, bizim beklentimiz olan
1,218 milyar TL ve piyasa beklentisi olan 1,114 milyar TL’nin
oldukça üzerinde geldi. Şirket 3Ç13’te 705 milyon TL net kar
açıklamıştı. Operasyonel performansa bakıldığında, THY’nin
ortalama beklentilerin üzerinde rakamlar açıkladığını görüyoruz.
Beklenenden güçlü gelen operasyonel performans ve finansal
gelirlerin yüksek katkısından dolayı, net kar beklentilerin
üzerinde gerçekleşti.
Net satış gelirleri yıllık bazda %26 arttı. Yeni açılan uçuş
hatlarına bağlı olarak artan yolcu büyümesi, yolcu başına
gelirlerdeki artış ve TL’deki değer kaybının da etkisiyle, net satış
gelirleri 3Ç14’te bir önceki yıl aynı döneme göre %26 artışla
7,171 milyar TL seviyesin yükseldi. THY’nin toplam yolcu
büyümesi 3Ç14’te yıllık bazda %10,4 artarak 15,2 milyona, 9A14
itibariyle de yıllık bazda %14,3 artarak 41,4 milyona ulaştı.
(9A13: 36,2 milyon). Bu rakamların Şirketin revize ettiği 2014 yılı
yolcu büyümesi hedefi olan %15,2’nin oldukça altında kaldığını
görüyoruz. 3. çeyrekte toplam yolcu gelirleri ise yıllık bazda
%28,1 büyürken, kargo gelirleri %10,7 büyüdü. Yolcu doluluk
oranı 3Ç14’te %81,1 ile, geçen yıl aynı dönemdeki %80,8
seviyesinin üzerinde gerçekleşirken; iç hatlar yolcu doluluk oranı
220 baz puan artarak, 3Ç13’teki %79 seviyesinden 3Ç14’te
%81,2 seviyesine yükseldi.
TUT
Hedef Fiyat: 8,90 TL
TL
8,01
79.683
2,236
8,01
5,80
THYAO
Fiyat
BIST-100
US$ (MB Alış):
52 Hafta Yüksek:
52 Hafta Düşük:
BİST Kodu:
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
Piyasa Değeri (TL Mn):
Piyasa Değeri (US$ Mn):
Halka Açıklık Oranı (%):
Halka Açık PD (TL Mn):
Halka Açık PD (US$ Mn):
US$
3,55
3,84
2,68
1.380,0
11.053,8
4.895,4
50
5.526,9
2.447,7
S1A
26,5
26,2
3,2
207,87
96,26
TL Getiri (%):
US$ Getiri (%):
BIST-100 Relatif Getiri (%):
Ort. İşlem Hacmi (TL Mn):
Ort. İşlem Hacmi (US$ Mn):
Beta
Yıllık Volatilite (Hisse)
Yıllık Volatilite (BIST-100)
S1Y
10,9
-0,2
1,0
1,04
0,37
0,28
8,0
Ortalama yolcu başına getirilerin 3. çeyrekte yıllık bazda
yükselişe geçmesi marjları destekledi. FAVÖK rakamı 3Ç14’te
bir önceki yıl aynı döneme göre %31 artışla 1,567 milyon TL
seviyesine yükselirken, FAVÖK Marjı 3Ç14’te yıllık bazda 90 baz
puan artışla %21,9 seviyesine yükseldi.
2,0
1,9
7,5
1,8
7,0
1,7
6,5
1,6
1,5
6,0
THYAO için hedef fiyatımızı 8,90 TL’ye yükseltirken, önerimizi
“TUT” yönünde revize ediyoruz. THY, 2014 yılında yolcu sayısını
%15,2 oranında büyüterek pazar payını %1,9’a yükseltmeyi
planlıyor.
DEĞERLEME
F/K
PD/DD
FD/VAFÖK
FD/Satışlar
Hisse Başına Kar (TL)
Firma Değeri ( Mn TL)
VAFÖK (Mn TL)
YB
24,4
17,3
1,4
5,5
11-13
1,4
1,3
1-14
3-14
Hisse Fiyatı (TL)
5-14
7-14
9-14
BIST100 Relatif - Sağ Eksen
2011/12 2012/12 2013/12 2013/09 2014/09
137,39
0,57
9,20
0,74
0,02
8.693
945
6,50
1,39
3,26
0,58
0,96
8.693
2.664
13,02
1,28
7,00
1,01
0,49
19.058
2.721
9,61
1,56
11,24
1,90
0,80
19.797
2.350
6,37
0,97
9,43
1,47
1,49
20.334
2.878
Banu Kıvcı TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
İlknur Hayır Turhan
Yönetmen
[email protected]
13.11.2014
Özet Gelir Tablosu
Milyon TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Operasyonel Kar
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
9A13
13.887
2.934
21,1%
1.240
8,9%
2.144
15,4%
826
6,0%
9A14
18.437
3.616
19,6%
1.370
7,4%
2.555
13,9%
1.545
8,4%
Yıllık
33%
23%
10%
19%
87%
3Ç13
3Ç14
5.688
7.171
1.458
1.878
25,6% 26,2%
873
1.157
15,4% 16,1%
1.195
1.567
21,0% 21,9%
705
1.373
12,4% 19,2%
Yıllık
26%
29%
33%
31%
95%
2Ç14 Çeyreklik
6.139
17%
1.223
54%
19,9%
495
134%
8,1%
831
89%
13,5%
398
245%
6,5%
Atatürk Havalimanında yaşanan kapasite problemleri nedeniyle büyüme sınırlı olurken, Sabiha Gökçen ve
Ankara Esenboğa’da daha hızlı büyüme söz konusu. Ayrıca, Şirket 2014 yılında 263 uçağa ulaşmayı
hedeflerken, 2015 yılında 279, 2021 yılında ise 429’a yükseltmeyi hedeflemektedir. Güncellenen filo
planına göre, Şirket koltuk kapasitesini yıllık ortalama %8,6 oranında büyütecek.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Atatürk Havalimanı’nda yapılan kapasite artırım ve
genişletme çalışmaları 2014 yılında da devam ediyor. Türk Hava Yolları’na ait olan kargo terminalinin
yıkılarak yerine dış hatlar terminalinin uzatılması, Şirkete kapasite artışı sağlayacaktır. Ayrıca, yeni yapılacak
olan 3. Havalimanının zamanında devreye girmesinin de, THY’nin uzun vadeli büyüme planları açısından
önem taşıdığını düşünüyoruz.
Türk Hava Yolları güçlü gelir büyümesini devam ettiriyor; 3Ç14’te de beklentileri aşan faaliyet performansı
gerçekleştirdi. Yolcu büyümesi Şirketin 2014 hedefinin altında kalsa da, yolcu başına getirilerin bu çeyrekte
yıllık bazda yükselişe geçmesini ve yakıt giderlerindeki düşüşünde desteğiyle Şirket için önümüzdeki
çeyrekler için daha iyi bir görünüme işaret edeceğini düşünüyoruz.
Türk Hava Yolları’nın tahmini değerini, İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemi ve Yurtdışı Benzer Piyasa
Çarpanları yöntemlerine göre ağırlıklandırarak (%60 İNA, %40 Piyasa Çarpanları), 12,250 milyar TL
olarak hesaplamaktayız. THYAO için hedef hisse fiyatımızı 8,20 TL’den 8,90 TL’ye yükseltirken, önerimizi
“TUT”yönünde revize ediyoruz.
13.11.2014
BİLANÇO (Mn TL)
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
%Değ
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
Toplam Aktifler
11.093
47
1.192
760
1.550
1.764
16.405
12.693
51
2.137
777
1.356
1.767
18.781
17.162
140
3.561
1.148
1.339
2.048
25.399
16.090
123
3.174
1.311
1.727
1.923
24.348
21.059
159
3.073
1.472
2.244
3.501
31.509
30,9
29,1
(3,2)
12,3
30,0
82,1
29,4
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
Toplam Pasifler
7.123
832
2.950
1.002
11.906
4.499
16.405
7.801
1.041
3.621
912
13.376
5.405
18.781
10.364
1.420
5.202
1.451
18.437
6.962
25.399
9.784
1.423
5.030
1.319
17.557
6.792
24.348
12.524
1.932
6.117
1.713
22.288
9.221
31.509
28,0
35,8
21,6
29,9
26,9
35,8
29,4
GELİR TABLOSU (Mn TL)
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
%Değ
Net Satışlar
SMM
11.815
9.788
14.909
11.894
18.777
15.305
13.887
10.957
18.437
14.821
32,8
35,3
Brüt Kar
2.009
3.045
3.472
2.934
3.616
23,2
Faaliyet Giderleri
1.689
1.968
2.382
1.690
2.246
33,0
Net Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Net Diğer Gelirler (Giderler)
Finansman Gelirleri (Giderleri)
359
397
13
1.085
116
(249)
1.090
80
(516)
1.240
128
(316)
1.370
57
221
10,4
(55,9)
170,0
Vergi Öncesi Kar
146
1.357
965
1.131
1.913
69,2
Vergi Giderleri
127
229
283
305
368
20,8
Net Kar (Zarar)
19
1.156
683
826
1.545
87,0
FİNANSAL ORANLAR
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
Özsermaye Karlılığı
0,4%
23,3%
11,0%
16,0%
25,5%
Aktif Karlılığı
0,1%
6,6%
3,1%
4,4%
7,2%
17,2%
0,2%
8,0%
158,3%
72,0%
20,2%
7,8%
17,9%
144,3%
79,4%
18,5%
3,6%
14,5%
148,9%
73,9%
21,1%
6,0%
16,9%
144,1%
76,1%
19,6%
8,4%
15,6%
135,8%
78,1%
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
U.V. Borçlar/Özsermaye
Satışlar/Toplam Aktifler
Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL
:
AZALT :
%20,01 ve üzeri artış
EKLE :
%10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
: -%10 ile %10 aralığında değişim
-%10,01 ile -%20 aralığında azalma
SAT
-%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
:
:
Nötr
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 31
Maral HAÇİKOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 83
Mert OSKAN
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 32
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri
tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Download

THYAO - 3Ç 2014