18.08.2014
TKFEN - 2Ç 2014
Net kar 41,6 milyon TL ile beklentilere paralel gerçekleşti.
Tekfen’in net kar rakamı 2Ç14’te 41,6 milyon TL ile, piyasa
beklentisi olan 45 milyon TL'ye paralel gerçekleşti. Şirket geçen
yılın aynı döneminde inşaat tarafındaki maliyet artışları
nedeniyle 141,3 milyon TL net zarar açıklamıştı. Tüm işkollarında
karlılığın artması, net kardaki artışın temel nedenini oluşturuyor.
Satış gelirleri inşaat grubunun desteğiyle yıllık bazda %9,7
arttı. 2Ç14’te net satış gelirleri 994 milyon TL ile, piyasa
beklentisi olan 936 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Bu
çeyrekte, satış gelirleri inşaat grubunun desteğiyle yıllık bazda
%9,7 artış gösterdi (2Ç13: 906 milyon TL). 2Ç14’te inşaat grubu
%12, tarım grubu ise %7 büyüme sergiledi. 2Ç14’te gübre satış
miktarındaki artış sebebiyle tarımsal grubun cirosu bir önceki
yılın aynı dönemine göre %7 artarak 307 milyon TL oldu. Gübre
hammadde ve satış fiyatları arasındaki denge 2013’ün ikinci
çeyreğine göre daha olumlu geliştiğinden, tarımsal grubun
kârlılığı 2Ç14’te 13 milyon TL’ye yükseldi (2Ç13: -18 milyon TL).
Net kârdaki artışın bir sebebi de kur etkisi. 2Ç13’te TL ABD Doları
karşısında değer kaybı eğiliminde olduğundan net kâr olumsuz
etkilenmişti. 2Ç14’te ise kurun nispeten yatay seyretmesinin
olumsuz etkiyi ciddi oranda düşürdüğünü söyleyebiliriz.
Tekfen’in son dönemdeki teslimatlarının ardından bekleyen iş
yükü bir önceki çeyreğe göre %4 gerilese de, halen geçen yılın
aynı döneminin %20 üzerinde. Taahhüt grubunda, 2013 yılı sonu
itibariyle grubun kalan iş stoku 3 milyar ABD Doları düzeyinde
iken, 2014 yılının ilk yarısında tamamlanan işlerin etkisi ile
beraber 2,5 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşti. 1Y14
itibariyle yurtdışındaki kalan iş miktarı tüm işlerin %88’ini
oluşturuyor.
EKLE
Hedef Fiyat: 6,90 TL
Fiyat
BIST-100
US$ (MB Alış):
52 Hafta Yüksek:
52 Hafta Düşük:
BİST Kodu:
TL
5,08
76.692
2,162
6,12
4,08
TKFEN
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
Piyasa Değeri (TL Mn):
Piyasa Değeri (US$ Mn):
Halka Açıklık Oranı (%):
Halka Açık PD (TL Mn):
Halka Açık PD (US$ Mn):
370,0
1.879,6
871,8
41
770,6
357,4
US$
2,36
3,16
1,92
S1A
-2,3
-4,0
0,4
16,03
7,67
TL Getiri (%):
US$ Getiri (%):
BIST-100 Relatif Getiri (%):
Ort. İşlem Hacmi (TL Mn):
Ort. İşlem Hacmi (US$ Mn):
Beta
Yıllık Volatilite (Hisse)
Yıllık Volatilite (BIST-100)
S1Y
1,4
0,4
0,1
YB
-16,7
-25,2
-4,6
0,92
0,42
0,32
6,5
1,6
6,0
1,4
5,5
1,2
5,0
2Ç13’te 315 bin ton ile %25 pazar payına sahip Toros Tarım
(Tekfen Holding’in %100 bağlı ortağı), 2Ç14’te 347 bin ton ile
%35 pazar payına ulaştı. Kümülatif bazda baktığımızda ise,
1Y13’te 897 bin ton ile %27 olan pazar payı, 1Y14’te 936 bin ton
ile %30’a yükseldi.
1,0
4,5
0,8
4,0
3,5
8-13
10-13 12-13
Hisse Fiyatı (TL)
DEĞERLEME
F/K
PD/DD
FD/VAFÖK
FD/Satışlar
Hisse Başına Kar (TL)
Firma Değeri ( Mn TL)
VAFÖK (Mn TL)
2011/12
8,15
1,06
4,24
0,50
0,66
1.599
377
2012/12
8,95
1,29
3,70
0,39
0,81
1.599
433
2013/12
0,98
348,52
0,43
(0,17)
1.660
5
2013/06
15,66
1,25
41,88
1,05
0,02
2.064
49
2-14
4-14
6-14
0,6
8-14
BIST100 Relatif (Sağ Eksen)
2014/06
16,58
0,91
6,73
0,82
0,50
1.760
262
Banu Kıvcı TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
İlknur Turhan
Yönetmen
[email protected]
Özet Gelir Tablosu
Milyon TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Operasyonel Kar
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
1Y13
1.964
88,9
4,5%
-55,5
-2,8%
8,8
0,4%
5,9
0,3%
1Y14
Yıllık
2.142
9,0%
320,3 260,4%
15,0%
193,7 448,8%
9,0%
242,0 2661%
11,3%
184,0 3022%
8,6%
2Ç13
906
-70,2
-7,8%
-156,5
-17,3%
-105,7
-11,7%
-141,3
-15,6%
2Ç14
994
104,7
10,5%
54,0
5,4%
73,4
7,4%
41,6
4,2%
Yıllık
9,7%
249,2%
134,5%
169,4%
129,4%
1Ç14 Çeyreklik
1.149
-13,5%
215,6
-51,4%
18,8%
139,7
-61,3%
12,2%
168,6
-56,5%
14,7%
142,4
-70,8%
12,4%
Pazar payındaki iyileşmenin ana sebebi azotlu gübre (amonyum nitrat, üre ve amonyum sülfat) satışlarındaki
artış. Üretilen azotlu gübrelerde yurtiçi arz/talep dengesinin üretici lehine gelişmesi, ithal edilen azotlu
gübrelerde ise rekabetçi fiyatlarla tedarik yapılabilmesi sonucu satışlar artmıştır.
Gübre tarafında hammadde fiyatları ile ürün fiyatları arasındaki olumlu bağ FAVÖK’te artışa neden oldu.
Tekfen 2Ç14’te 73,4 milyon TL FAVÖK açıklarken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam negatif olarak
açıklanmıştı (2Ç13: -105,7 milyon TL). Bu çeyrekte açıklanan FAVÖK rakamı, piyasa beklentisi olan 61 milyon
TL’nin oldukça üzerinde geldi. FAVÖK Marjı ise, 2Ç14’te %7,4 seviyesinde gerçekleşti (2Ç13: %-11,7). Şirket,
2014 yılı için %6,8 olarak belirlediği FAVÖK Marjı beklentisini, yılın ilk yarısında gösterilen beklentinin üzerindeki
performans nedeniyle yılın tamamı için %8,1 olarak revize etti. Ayrıca Şirket, 2014 yılında 4.252 milyar TL net
satış geliri, 396 milyon TL FAVÖK ve 243 milyon TL net kar elde etmeyi hedefliyor.
Tekfen Holding için önerimiz “EKLE” yönünde. Şirket'in problemli projelerini tamamlaması ve daha önce
çalıştığı büyük kuruluşlardan yeni projeler almasıyla, inşaat işkolunun mevcut iş durumunu daha sağlıklı bir
yapıya kavuşturduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’deki projeler toplam büyüklüğün %16’sını oluştururken, en büyük
paya %61 ile Azerbaycan sahip bulunuyor. Libya’da yaşanan ülke içi sorunlar ve olumsuz gelişmeler nedeniyle
projeleri durdurulan Libya’nın payı ise %4 seviyesinde.
Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm Projesi (540 milyon dolar), Çiftehan-Pozantı otoyolu (228 milyon dolar), Toros
Tarım’ın Samsun Fabrikası yatırımı (161,3 milyon dolar) ve BTC boru hattı onarım işleri (136,2 milyon dolar)
Türkiye’deki öne çıkan projeler.
Tekfen Holding, Hazar bölgesinde aldığı yeni projeler sonucu inşaat tarafında güçlenmiş durumda. Son
zamanlarda alınan projelerin hem gelire hem de marjlara katkısı 2015’te daha belirgin olacaktır. Tekfen
Holding’in %100 bağlı ortaklığı Toros Tarım, 300 milyon dolarlık yatırımla, Samsun’da 726 bin ton kapasiteli
sülfürik asit tesisi yatırımı yapıyor. 2015 yılında tamamlanması beklenen yatırımın, Şirketin hammaddede dışa
olan bağımlılığını azaltmasının yanında marjlara da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.
Tekfen Holding, Star Rafineri’nin inşaası ve Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak olan TANAP
projesinde boru hattı inşaası ile ilgileniyor. Ayrıca, Tekfen Holding TANAP projesi'nde, 1.810 kilometrelik kara
kesimi boru hattı için ihaleye çağrılan 15 firma arasında yer alıyor. Bu projelerdeki gelişmelerin Tekfen
Holding'e katma değer yaratacağını düşünüyoruz.
Tekfen Holding’in Ukrayna ve Rusya’da herhangi bir faaliyeti bulunmamakla birlikte, inşaat grubunda kalan iş
miktarının %62'si Hazar bölgesinde Azerbaycan ve Türkmenistan’daki projelere ait. Ukrayna-Rusya
gelişmelerinin bu bölgeye doğrudan etkisi olmasa da, belirsizlik nedeniyle projelerin yavaşlamasına veya
bekletilmesine neden olabilir. Bu nedenle Ukrayna-Rusya gelişmeleri, Tekfen Holding için düşük de olsa risk
taşıyor. Öte yandan, petrol fiyatlarının düşmesi taahhüt projelerine olan talebi düşürebilir. Gübre fiyatlarının
düşmesi ve hammadde fiyatlarındaki ani yükselişler de, tarım iş kolunda marjlarda baskı oluşturabilir.
Açıklanan 2. çeyrek finansallar ve tüm bu belirtmiş olduğumuz bilgiler ışığında, Tekfen Holding için 6,90 TL
hedef fiyat ile “EKLE” tavsiyesi veriyoruz.
BİLANÇO (Mn TL)
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
%Değ
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
Toplam Aktifler
690
2
517
544
786
1.209
3.748
765
3
387
636
1.084
1.257
4.133
905
3
498
790
1.055
1.447
4.697
794
2
412
769
954
1.329
4.260
1.077
5
450
793
1.110
1.473
4.907
35,7
170,8
9,2
3,1
16,3
10,8
15,2
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
Toplam Pasifler
85
79
889
807
1.860
1.888
3.748
114
84
909
916
2.022
2.111
4.133
298
151
1.181
1.146
2.775
1.922
4.697
90
97
983
1.109
2.280
1.981
4.260
255
177
1.304
1.075
2.811
2.096
4.907
182,1
83,0
32,6
(3,1)
23,3
5,8
15,2
GELİR TABLOSU (Mn TL)
Net Satışlar
SMM
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Net Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Net Diğer Gelirler (Giderler)
Finansman Gelirleri (Giderleri)
Vergi Öncesi Kar
Vergi Giderleri
Net Kar (Zarar)
FİNANSAL ORANLAR
Özsermaye Karlılığı
Aktif Karlılığı
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
U.V. Borçlar/Özsermaye
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
3.211
2.710
501
195
308
31
9
311
70
243
4.076
3.665
385
222
168
96
21
367
63
300
3.846
3.719
127
234
(107)
165
73
(5)
59
(64)
1.964
1.876
89
118
(30)
84
28
39
33
6
2.142
1.822
320
127
194
89
23
236
52
184
%Değ
9,0
(2,9)
260,4
6,9
756,1
5,7
(20,1)
498,3
59,7
2.867,3
2011/12 2012/12 2013/12 2013/06 2014/06
13,6%
7,1%
15,6%
7,5%
11,8%
4,5%
15,0%
7,6%
10,1%
7,3%
10,6%
5,4%
-3,2%
-1,5%
3,3%
-1,7%
0,1%
15,5%
0,6%
0,3%
4,5%
0,3%
2,5%
4,6%
18,3%
7,7%
15,0%
8,6%
12,2%
12,2%
Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL
:
AZALT :
%20,01 ve üzeri artış
EKLE :
%10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
: -%10 ile %10 aralığında değişim
-%10,01 ile -%20 aralığında azalma
SAT
-%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
:
:
Nötr
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Başekonomist
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 31
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Maral HAÇİKOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 83
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Mert Oskan
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 82 88
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç
veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında
yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
Download

TKFEN - 2Ç 2014