07.11.2014
TOASO - 3Ç 2014
Tofaş 3Ç14’te 127 milyon TL net kar açıkladı. Tofaş’ın 3Ç14’te
net karı 127 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 126 milyon TL’ye
paralel geldi. Buna göre, net kar yıllık bazda %21,9 artış
gösterirken, çeyreklik bazda %5,6 azalış gerçekleşti. Düşük kur
farkı gideri ve 26 milyon TL seviyesindeki yüksek vergi geliri net
kardaki artışı destekledi. Şirket 3Ç13'te 6 milyon TL vergi gideri
kaydetmişti.
3Ç14’te satış gelirleri bir önceki yıl aynı döneme paralel
gerçekleşti. 3Ç14’te toplam satış gelirleri 1,69 milyar TL ile bir
önceki yıl aynı döneme paralel gerçekleşirken, bir önceki
çeyreğe göre ise %7,4’lük azalış görülüyor.
Toplam satış hacmi 3Ç14’te yıllık bazda %12 geriledi. Hafif
ticari araç pazarında K2 belge ücretlerinde yapılan indirim
sonrası hafif ticari araç satışlarında görülen artışa rağmen, yurt
dışı pazarlarda yaşanan zayıflık paralelinde düşen ihracat
rakamları nedeniyle, Şirketin toplam satış hacmi 3Ç14’te yıllık
bazda %12 gerileyerek 53.339 adet seviyesinde gerçekleşti.
2014 yılında Arjantin ekonomisindeki bozulma ve UkraynaRusya kaynaklı pazar daralması ihracat üzerinde negatif etki
yaratırken, Avrupa otomotiv pazarının önceki yıla göre benzer
bir seyir izlediğini söyleyebiliriz.
FAVÖK Marjı 60 baz puan düşüşle %11,7 seviyesine gerçekleşti.
3Ç14’te Şirketin FAVÖK’ü önceki yılın aynı dönemine göre %3,4
azalarak 197 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK Marjı’da 3Ç14’te yıllık
ve çeyrekli bazda 60 baz puan düşüşle %11,7 seviyesine geriledi.
TOASO için daha önce verdiğimiz 13,40 TL hedef fiyatımızı
14,80 TL’ye revize ediyor, ancak tavsiyemizi "TUT" olarak
koruyoruz. Türkiye’de Ekim 2014'te binek araç satışları yıllık
bazda %8 artışla 50.814 adet, hafif ticari araç satışları ise yıllık
bazda %43 büyüme ile 15.759 adet olarak gerçekleşti.
Binek+hafif ticari araç satışları Ekim ayında yıllık bazda %15 artış
kaydederken, Ocak-Ekim döneminde binek+hafif ticari satışları
yıllık bazda %16 daraldı.
TUT
Hedef Fiyat: 14,80 TL
Fiyat
BIST-100
US$ (MB Alış):
52 Hafta Yüksek:
52 Hafta Düşük:
BİST Kodu:
TL
14,20
77.510
2,236
14,20
9,58
TOASO
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
Piyasa Değeri (TL Mn):
Piyasa Değeri (US$ Mn):
Halka Açıklık Oranı (%):
Halka Açık PD (TL Mn):
Halka Açık PD (US$ Mn):
500,0
7.100,0
3.171,5
24
1.704,0
761,2
F/K
PD/DD
FD/VAFÖK
FD/Satışlar
Hisse Başına Kar (TL)
Firma Değeri ( Mn TL)
VAFÖK (Mn TL)
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
6,24
1,65
5,19
0,56
0,95
4.089
788
11,82
2,53
4,65
0,61
0,88
4.089
879
15,43
3,53
10,37
1,03
0,87
7.237
698
13,83
3,39
16,52
1,70
0,86
6.561
530
12,56
3,14
15,36
1,78
1,06
6.907
600
6,65
4,23
S1A
8,0
10,3
1,9
15,03
6,98
TL Getiri (%):
US$ Getiri (%):
BIST-100 Relatif Getiri (%):
Ort. İşlem Hacmi (TL Mn):
Ort. İşlem Hacmi (US$ Mn):
Beta
Yıllık Volatilite (Hisse)
Yıllık Volatilite (BIST-100)
S1Y
13,8
3,1
6,0
YB
11,7
6,7
0,8
0,98
0,43
0,28
15,0
3,6
14,0
3,2
13,0
12,0
2,8
11,0
2,4
10,0
9,0
11-13
2,0
1-14
3-14
Hisse Fiyatı (TL)
DEĞERLEME
US$
6,34
34.623
5-14
7-14
9-14
BIST100 Relatif - Sağ Eksen
Banu Kıvcı TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
İlknur Hayır Turhan
Yönetmen
[email protected]
07.11.2014
Özet Gelir Tablosu
Milyon TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Operasyonel Kar
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
9A13
5.148
658
12,8%
288
5,6%
625
12,1%
321
6,2%
9A14
Yıllık
5.181
0,6%
689
4,7%
13,3%
343 19,0%
6,6%
655
4,8%
12,6%
396 23,5%
7,6%
3Ç13
3Ç14
1.660
1.685
213
210
12,8% 12,5%
69
92
4,2%
5,4%
204
197
12,3% 11,7%
104
127
6,3%
7,5%
Yıllık
1,5%
-1,3%
32,1%
-3,4%
21,9%
2Ç14 Çeyreklik
1.820
-7,4%
240
-12,3%
13,2%
108
-15,1%
5,9%
223
-11,9%
12,3%
135
-5,6%
7,4%
Ekim ayı sonuçlarına göre, Binek araç segmentinde TOASO %6,7 pazar payına sahip olurken, hafif ticari araç
pazarında %25,1, binek+ hafif ticari araç satışlarında %10,5 pazar payına sahip oldu.
Şirket dünkü analist toplantısında, son gelişmeler doğrultusunda 2014 yılı için daha önce açıkladığı 650 bin
olan ortalama pazar beklentisini 700-720 bin bandına revize etti. Buna bağlı olarak yurt içi satışlarını 85-90
bin bandından 90-95 bin bandına revize ederken, 140-150 bin bandındaki ihracat hedefini ise koruduğunu
belirtti. Daha önce açıkladığı 400 milyon euro yatırım hedefini ise, yatırımların yeni projelerde 2015 yılı ile
geçişme olması nedeniyle yaklaşık 300 milyon euro seviyesine çekildiğini açıkladı.
Şirket, Sedan binek araç modeliyle aynı platformu paylaşacak, Hatchback ve Station wagon olmak üzere iki
yeni modelin daha yatırım projesini onayladı. İki yeni modelin üretimine de 2016 yılında başlanacak olup,
2016-2023 yılları arasında proje toplamının 700 bin adet olması hedeflenmektedir. Şirket yönetimi toplam
adetin önemli kısmının ihracata yönelik olmasını planlamaktadır. Sedan ve iki yeni proje ile birlikte, toplam
1,3 milyon adet üretim ve 1 milyar dolarlık yatırım planlanmaktadır.
Tofaş’ın ticari araç ağırlıklı iş modeli, ithalatın satışlar içindeki düşük payı ve pozitif talep-ürün yapı değişimi
sonrası artması beklenen pazar payı gibi pozitif unsurlar sayesinde rakiplerine göre daha dirençli
kalabileceğini söyleyebiliriz.
Sedan binek araç modeliyle aynı platformu paylaşacak, Hatchback ve Station wagon olmak üzere iki yeni
modelin daha yatırım projesini onaylamasını Şirket açısından önemli bir gelişme olarak yorumluyor
olmakla birlikte, Şirket açısından daha pozitif olabilmemiz için yurt içi pazar verilerinde daha net
toparlanma sinyalleri görmeyi tercih ediyoruz. Bu nedenle, TOASO için daha önce verdiğimiz 13,40 TL
hedef fiyatımızı 14,80 TL’ye revize ediyor, ancak %4 prim potansiyeli sunması sebebiyle "TUT"
tavsiyemizi koruyoruz.
07.11.2014
BİLANÇO (Mn TL)
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
%Değ
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
Toplam Aktifler
1.305
782
648
1.165
1.332
1.070
6.302
1.256
684
542
766
1.637
1.176
6.062
1.261
623
639
511
1.673
1.221
5.928
1.193
641
567
395
1.850
1.209
5.855
1.302
629
788
526
1.893
1.412
6.550
9,1
(1,9)
38,9
33,0
2,4
16,8
11,9
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
Toplam Pasifler
1.582
187
1.134
1.611
4.513
1.789
6.302
1.345
190
1.122
1.343
3.999
2.062
6.062
1.281
183
1.196
1.370
4.029
1.899
5.928
1.377
188
1.133
1.344
4.042
1.814
5.855
1.452
194
1.419
1.446
4.511
2.040
6.550
5,5
2,9
25,2
7,6
11,6
12,4
11,9
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
%Değ
7.337
6.513
6.705
5.916
7.038
6.216
5.148
4.530
5.181
4.534
0,6
0,1
Brüt Kar
861
834
874
658
689
4,7
Faaliyet Giderleri
369
354
387
275
292
6,0
Net Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Net Diğer Gelirler (Giderler)
Finansman Gelirleri (Giderleri)
491
47
19
480
210
(35)
487
314
103
383
191
83
397
316
12
3,8
65,1
(85,1)
Vergi Öncesi Kar
GELİR TABLOSU (Mn TL)
Net Satışlar
SMM
508
505
477
371
355
Vergi Giderleri
34
55
43
51
(41)
(180,3)
Net Kar (Zarar)
474
442
434
321
396
23,5
FİNANSAL ORANLAR
Özsermaye Karlılığı
Aktif Karlılığı
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
U.V. Borçlar/Özsermaye
Satışlar/Toplam Aktifler
(4,3)
2011/12
2012/12
2013/12
2013/09
2014/09
27,1%
23,0%
21,9%
23,0%
26,8%
8,2%
7,2%
7,2%
7,3%
8,5%
11,2%
6,5%
10,7%
88,4%
116,4%
11,8%
6,6%
13,1%
65,2%
110,6%
11,7%
6,2%
9,9%
67,5%
118,7%
12,0%
6,2%
10,3%
75,9%
117,3%
12,5%
7,6%
11,6%
71,2%
105,5%
Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL
:
AZALT :
%20,01 ve üzeri artış
EKLE :
%10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
: -%10 ile %10 aralığında değişim
-%10,01 ile -%20 aralığında azalma
SAT
-%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
:
:
Nötr
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 31
Maral HAÇİKOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 83
Mert OSKAN
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 32
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri
tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Download

TOASO - 3Ç 2014