20.02.2015
FROTO - 4Ç 2014
Ford Otosan 4Ç14’te 119 milyon TL net kar açıkladı. Ford
Otosan’ın 4Ç14’te net karı yıllık bazda %4,8 azalarak 119 milyon
TL ile piyasa beklentisi olan 191 milyon TL’nin altında geldi.
4Ç13'te kaydedilen 46 milyon TL vergi gelirine rağmen, 4Ç14'te
kaydedilen 21 milyon TL vergi giderinin net karı baskıladığını
söyleyebiliriz. Net kar 2014 yılında, önceki yıla göre %7,3
azalarak 595 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
4Ç14’te satış gelirleri yıllık bazda %15 artış gösterdi. 4Ç14’te
toplam satış gelirleri 3,82 milyar TL ile 4Ç13’teki 3,33 milyar
TL’ye göre %14,9 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre de
%32,3’lük artış görülüyor. Yüksek araç fiyatları ve olumlu ürün
karması satış hacminin çok fazla bir değişiklik göstermemesine
rağmen, 4Ç14'teki güçlü satış gelirlerinin büyümesinde etkili
olduğunu söyleyebiliriz. Kümülatif bazda ise, satış gelirleri bir
önceki yıla göre %4,6 artarak 11,9 milyar TL seviyesine ulaştı.
4Ç14’te yıllık bazda, yurt içi binek araç satışlarında yaşanan
%47’lik azalışa rağmen, hafif ticari araç talebinde yaşanan %63
artış ve kur etkisi ciroya katkı sağladı.
EKLE
Hedef Fiyat: 35,70 TL
Fiyat
BIST-100
US$
13,31
86.414
35.390
US$ (MB Alış):
2,418
52 Hafta Yüksek:
34,05
14,42
52 Hafta Düşük:
17,68
7,99
BİST Kodu:
FROTO
Hisse Senedi Sayısı (Mn):
Piyasa Değeri (TL Mn):
350,9
11.404,6
Piyasa Değeri (US$ Mn):
4.670,6
Halka Açıklık Oranı (%):
18
Halka Açık PD (TL Mn):
2.052,8
Halka Açık PD (US$ Mn):
840,7
TL Getiri (%):
US$ Getiri (%):
4Ç14’te toplam satış hacmi, bir önceki çeyreğe göre %30 artış
gösterdi. Yeni ürün lansmanlarının tamamlanması ve ticari araç
satışlarındaki toparlanma ile Ford Otosan’ın yurt içi toplam satış
adetleri, 4Ç14’te bir önceki çeyreğe göre %44 artışla 36.268
adet seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki yıl aynı çeyreğe göre
%4 azaldı. İlk çeyrekte ürün geçişleri ve yeni ürünlere bağlı
olarak üretim temposunun düşmesi, ticari araç satışlarının
yavaşlamasında etken olmuştu. İlk çeyreğin yıl boyunca süren
etkisiyle de, 2014 yılı yurt içi toplam satışlar %20 düşüşle 91.038
adet olarak gerçekleşti.
TL
32,50
BIST-100 Relatif Getiri (%):
Ort. İşlem Hacmi (TL Mn):
S1A
S1Y
YB
7,3
68,8
-0,2
0,6
49,5
-5,9
-4,0
1,9
-0,2
10,95
Ort. İşlem Hacmi (US$ Mn):
4,94
Beta
0,88
Yıllık Volatilite (Hisse)
0,33
Yıllık Volatilite (BIST-100)
0,25
33,5
8,0
31,0
28,5
7,0
26,0
DEĞERLEME
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
9,08
2,61
5,84
0,60
1,44
4.587
785
8,11
2,83
5,24
0,44
1,89
4.587
875
10,96
3,76
10,93
0,87
1,95
8.468
775
12,42
3,56
11,76
0,88
1,83
10.019
852
19,20
4,15
15,65
1,11
1,70
13.195
843
6,0
23,5
21,0
F/K
PD/DD
FD/VAFÖK
FD/Satışlar
Hisse Başına Kar (TL)
Firma Değeri ( Mn TL)
VAFÖK (Mn TL)
5,0
18,5
16,0
2-14
4,0
4-14
6-14
Hisse Fiyatı (TL)
8-14
10-14 12-14
BIST100 Relatif - Sağ Eksen
20.02.2015
Özet Gelir Tablosu
Milyon TL
Satış Gelirleri
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Operasyonel Kar
Operasyonel Kar Marjı
FAVÖK
FAVÖK Marjı
Net Kar
Net Kar Marjı
2013
11.405
1.128
9,9%
558
4,9%
744
6,5%
641
5,6%
2014
11.925
1.131
9,5%
527
4,4%
831
7,0%
595
5,0%
Yıllık
4,6%
0,3%
-5,6%
11,7%
-7,3%
4Ç13
3.327
314
9,4%
132
4,0%
181
5,4%
125
3,8%
4Ç14
3.822
344
9,0%
161
4,2%
250
6,5%
119
3,1%
Yıllık
14,9%
9,6%
22,1%
38,0%
-4,8%
3Ç14 Çeyreklik
2.889
32,3%
312
10,2%
10,8%
146
10,6%
5,1%
229
9,0%
7,9%
122
-2,5%
4,2%
Binek araçlarda, yükselen döviz kuruna bağlı olarak satış fiyatlarının artması, yoğun fiyat ve pazar payı
rekabetinin yaşandığı bu segmentte satışları baskılamıştı. Yurt içi toplam satış adetlerindeki yıllık %20’lik
düşüşe rağmen, yeni modeller ve araç fiyatlarındaki artışın da etkisiyle, yurt içi satış gelirleri %3 artışla 4,23
milyar TL oldu. İhracat tarafında ise, 4Ç14’te satış adetleri bir önceki çeyreğe göre %22 artışla 54.036 adet
seviyesine yükselirken, bir önceki yıl aynı çeyreğe göre %5 arttı. 2014 yılının tamamında ise, ihracat %15
azalarak 191.956 adet olurken, ihracat gelirleri %5 artışla 7,68 milyar TL oldu. Toplam satış hacmi ise, 4Ç14’te
bir önceki çeyreğe göre %30 artışla 90.304 adete yükselirken, bir önceki yıl aynı döneme göre de %1 arttı.
2014 yılı toplam satış hacmi ise, %17 düşüşle 282.994 adet oldu.
FAVÖK Marjı 4Ç14’te %6,5 seviyesinde gerçekleşti. 4Ç14’te Şirket’in FAVÖK’ü yıllık bazda %38 artarak 250
milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK Marjı da 4Ç14’te %6,5 olurken, 4Ç13’teki %5,4’ün ve 3Ç14’teki %7,9’un altında
kaldı. Brüt Kar Marjı ise, 4Ç14’te %9 ile, 4Ç13’teki %9,4 ve 3Ç14’teki %10,8 seviyesinin altında kaldı. Sıkı
maliyet yönetimi sayesinde yatay kalan faaliyet giderlerine rağmen, yoğun rekabet ve artan kampanyaların
brüt kar marjı üzerinde baskı yarattığını düşünüyoruz. Ford Otosan, 2014’te %11,7’lik artışla 831 milyon TL
FAVÖK elde ederken, FAVÖK marjı da geçen yılın 0.5 baz puan üzerine çıkarak %7 seviyesinde gerçekleşti.
FROTO için 35,70 TL hedef fiyatla ‘EKLE’ önerisi başlatıyoruz. Ford Otosan 2015 yılında i) toplam 895 bin adet
otomotiv pazarı (2014: 803 bin); ii) 119 bin adet yurt içi satış hacmi (2014 yılı gerçekleşen 93.594 adet satış
hacmine göre %27’lik artış ve %13,4’lük pazar payına denk geliyor (2014: %11,7 pazar payı); iii) 232 bin adet
ihracat hacmi; iv) 351 bin adet toplam satış hacmi; v) 305 bin adet üretim hacmi; vi) 230 milyon dolar yatırım
harcaması öngörüyor.
Yenilenen ürün gamı, ihracat pazarlarının çeşitliliği, kurdaki dalgalanmalara karşı yabancı para cinsinden
ihracat gelirlerinin sağladığı doğal hedge koruması nedeniyle beğeniyoruz. Ford Otosan için, 2014 yılında yeni
ürünlerinin pazara girmesiyle hem hacim hem de karlılık beklentilerimiz yüksektir. Dolayısıyla, Şirket’in 2015
yılı için oldukça olumlu tahminler açıklamasını da ulaşılabilir buluyoruz. Ancak, 2014 yılındaki tamamlanan
yatırım süreci neticesinde yenilenenen ürün gamının olumlu etkilerinin hisse fiyatına yansıdığını düşünüyoruz.
FROTO için hisse başına 35,70TL olan hedef fiyatımız %10 gibi sınırlı bir getiriye işaret etmesi nedeniyle,
tavsiyemizi “EKLE” olarak başlatıyoruz.
20.02.2015
BİLANÇO (Mn TL)
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
%Değ
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Kıymetler
Ticari Alacaklar
Hazır Değerler
Diğer Kısa Vadeli Varlıklar
Toplam Aktifler
1.058
42
5
1.184
521
524
3.335
1.108
29
196
1.399
809
881
4.421
1.739
55
414
1.231
302
906
4.647
2.231
415
901
1.451
238
754
5.991
3.128
520
628
1.606
577
775
7.235
40,2
25,3
(30,3)
10,6
142,5
2,8
20,8
Uzun Vadeli Borçlar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Ticari Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Toplam Özsermaye
Toplam Pasifler
297
115
483
684
1.580
1.755
3.335
650
142
489
1.241
2.523
1.898
4.421
896
103
553
1.100
2.651
1.996
4.647
1.220
138
1.215
1.182
3.755
2.237
5.991
1.360
149
1.175
1.796
4.481
2.754
7.235
11,5
8,3
(3,3)
52,0
19,4
23,1
20,8
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
%Değ
7.649
6.665
10.445
9.244
9.768
8.693
11.405
10.277
11.925
10.794
4,6
5,0
Brüt Kar
985
1.202
1.087
1.128
1.131
0,3
Faaliyet Giderleri
409
475
464
570
604
5,9
Net Esas Faaliyet Karı (Zararı)
Net Diğer Gelirler (Giderler)
Finansman Gelirleri (Giderleri)
576
2
9
727
46
71
623
94
20
558
64
(213)
527
108
(148)
(5,6)
68,1
(30,6)
Vergi Öncesi Kar
619
800
642
452
390
(13,6)
Vergi Giderleri
114
138
(31)
(189)
(204)
8,0
Net Kar (Zarar)
505
662
685
641
595
(7,3)
GELİR TABLOSU (Mn TL)
Net Satışlar
SMM
FİNANSAL ORANLAR
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
Özsermaye Karlılığı
29,6%
36,2%
35,2%
30,3%
25,0%
Aktif Karlılığı
16,4%
17,1%
15,1%
12,1%
10,0%
12,9%
6,6%
10,3%
16,9%
229,4%
11,5%
6,3%
8,4%
34,2%
236,2%
11,0%
7,0%
7,9%
44,9%
210,2%
9,9%
5,6%
7,5%
54,5%
190,4%
9,5%
5,0%
7,1%
49,4%
164,8%
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
VAFÖK Marjı
U.V. Borçlar/Özsermaye
Satışlar/Toplam Aktifler
Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL
:
AZALT :
%20,01 ve üzeri artış
EKLE :
%10,01 ile %20 aralığında artış
TUT
: -%10 ile %10 aralığında değişim
-%10,01 ile -%20 aralığında azalma
SAT
-%20,01 ve üzeri azalma
İZLE
:
:
Nötr
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
+90 212 314 81 88
Araştırma
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 31
Mert OSKAN
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 32
Sertaç OKTAY
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 26
Yatırım Danışmanlığı
Evren Öztürk
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 83
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler
ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Download

FROTO - 4Ç 2014