.. „T.C. .
.
.
ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü
Ûi{feÇ\
^ • -
: •
5'°
~ 5
v \fy
EXP02016
ANTALYA
10395726/ 3AVOS.~c 12. S -
o C (/^2014
Sayı:
Konu: Kamu Yararı Kararı
BAŞKANLIK MAKAMINA
Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde yer alan 11 adet mahallenin, 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. Maddesi uyarınca Aksu Belediyesi
Meclisinin 02.09.2014 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlanan Kamu Yararı
Kararma ilişkin dosyanın Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Uygun görüşle .arz^^Sfîî?
^ ^ J B a ^ r a m ÖZEN
Genel Sekreter Yardımcısı
Uygun
ederim.
./..../2014
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Adres: Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. 1293 Sok. No:39/4
Tel: 0 242 247 07 84-89
Fax: 0 242 247 07 79
E le ktro nik Ağ : www.antalya.bel.tr
07100 /ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: A. Özlem ALPASLAN
E-Posta:[email protected]
Download

Gündemin 87.Maddesi - Antalya Belediyesi