o n a N u ,.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü
J
**
^
EXP02016
ANTALYA
Sayı: 10395726/
W ^
Konu: 1/25.000 ölçekli N.İ.P değişikliği
2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı- Çandır Çayı arasında yaklaşık 160 ha
büyüklüğünde alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nin Belediye
Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Uygun
Î014
Bayram ÖZEN
Genel Sekreter Yardımcısı
Uygun
__/ __ /2014
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
^ k -cT \ ^
^ S^ inn°nEIV >'
Adres: Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. 1293 Sok. No:39/4
Tel: 0 242 247 07 84-89
Fax: 0 242 247 07 79
E lektronik Ağ : www.antalya.bel.tr
07100 /ANTALYA
Ayrıntılı Bilgi için İrtibat: A. Özlem ALPASLAN
E-Posta:[email protected]
Download

Gündemin 85.Maddesi - Antalya Belediyesi