53
T.C.
1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü
Sayı : 83161877 (802)-'/ 6 / 3 /T i? '/O
Konu :14 İlçede Akıllı Kart Teknolojisi ile Ücret Toplama
Ve Araç Takip Otomasyon Sistemi kurulması
EXP02016
û iL vY Aâ
A!> M
N TT A
<ö{/1 0/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
kapsamında, kent bütününde yürütülmekte olan toplutaşım sisteminde gerekli uyum ve
koordinasyonun sağlanması amacıyla; Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içindeki
Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu ilçeleri hariç, 14 ilçede akıllı kart teknolojisi
ile ücret toplama ve araç takip otomasyon sistemini 10 yıl süreyle kurmak veya kurdurmak,
işletmek veya işlettirmek amacıyla, Antalya Ulaşım A.Ş.’ye verilmesi konusunun Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Ulaşım Pln.ve
Uygun
1
’ im
Btfbl'EKICI
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLİSİNE
.P.I./10/2014
Başkan V.
Download

Gündemin 59.Maddesi - Antalya Belediyesi