ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Tarih2rU/09/2014
b ir im
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014
tarihli toplantısında gündemin 72. Maddesi
Muratpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler
Müdürlüğü’nün 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinde
nikâh
hizmetleri
için
belirlenen
ücret
tarifesindeki değişiklik.______________________
KOMİSYON RAPORU
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 227 nolu karan ile Belediye nikah
törenlerinde evlilik cüzdanı dışında bütün ücretlerin kaldırılması hususu, Meclislerinden
geldiği şekli ile uygun olduğu görüşü doğrultusunda,
İşbu rapor imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
lustaf^
Komisyon!
Sözcü
İÜ M b/ !
/ hi/i$4m
1/
Ali KURŞUNLU
Üye
HaîitÇİL'fe'NÖİR
Üye
Süleyman ACAR
Üye
katüm adi
Download

İÜ M - Antalya Belediyesi